Parenteel van Wilhelm ten HAEVE
 

Bestand:

C:\PG30\NL\DATA\TOTAAL               

Datum:

02-08-2015


I.1    Wilhelm ten HAEVE (Ten Have/Hendicx).
Geboren circa 1490.
Overleden circa 1570, leeftijd: 80 jaar.
Waarschijnlijk een zoon van Hendrick en Ghertruydt ten Hove. Woonde in Heerde (Gld).

Wilhelm is meerdere keren als getuige gehoord inzake collatierecht van onze lieve vrouwen vicarie te Heerde. "olt wesende 65 jaren of daer omtrent";
Bron: G.A. Hof 0124 inv.nr. 4936 nr 47 dd. 26-08-1552:

Het collatierecht in het katholiek kerkelijk recht is het recht om een geestelijke, een pastoor of een dominee voor te dragen tot benoeming. Het recht was erfelijk en werd in Nederland in 1922 afgeschaft met de bepaling dat de eigenaar het recht tot zijn of haar dood mocht blijven uitoefenen. Prinses Wilhelmina der Nederlanden bezat tot haar dood in 1962 als laatste particulier, het recht van collatie in Apeldoorn. Zij zocht daar de dominees uit.
Het was één van de laatste heerlijke rechten en het werd in het verleden veelal door edelen uitgeoefend. Het was vaak verbonden aan kastelen, borgen, havezaten en states. Het recht was verhandelbaar en vererfbaar.
In het merendeel van de kerkelijke gemeenten in Drenthe bijvoorneeld was het recht gegund aan die inwoners die grond bezaten en zo eigenerfde waren. Soms was het collatierecht gegund aan een havezate.
Bij een veetelling in 1526, in verband met een nieuw belastinsysteem, blijkt dat Wilhelm in bezit heeft 4 paarden, 1 tweejarig paard, 5 koeien, 2 eenwinters (eenjarig veulen), 1 varken en 1½ fierdel schapen.
In 1541 wordt hij bij een pondschatting in Heerde aangeslagen voor 3 ort (terreingrootte).
En in 1566 wordt bij de graantelling in Heerde vastgesteld dat hij in bezit heeft II moll (een oude inhoudsmaat voor granen) roggen en II moll Boekweiten.

Kinderen:

   1. 

Jacob ten HAEVE, zoon van Onbekende RELATIE.
Geboren circa 1515 te Heerde (Gld).

   2. 

Lambert ten HAEVE (ten Have/ten Haaeffe) (zie II.2).

   3. 

Geertien ten HAEVE (ten Have), dochter van Onbekende RELATIE.
Gehuwd voor de kerk 1573 met Decimer Derrixsz.
Geertien wordt in het tijnsregister GA 0012 nr.1320 genoemd als erfgenaam? van een perceel grond van Wilhelm ten Haeve. dd 1573.
Alle andere percelen komen in dat jaar aan Gerrit Lambers ten Haeve, kleinzoon van Wilhelm.


II.2    Lambert ten HAEVE (ten Have/ten Haaeffe), zoon van
Wilhelm ten HAEVE (Ten Have/Hendicx) (zie I.1) en Onbekende RELATIE.
Geboren voor 1525 te Heerde (Gld). Misschien een zoon van Wilhelm ten Haeffe.
Overleden voor 1573.
Kind:

   1. 

Gerrit Lamberts ten HAVE (ten Haeve) (zie III.1).


III.1    Gerrit Lamberts ten HAVE (ten Haeve), zoon van Lambert ten HAEVE (ten Have/ten Haaeffe) (zie II.2) en Onbekende RELATIE.
Geboren circa 1549 te Heerde (Gld).
Overleden voor 1623 aldaar.
Gehuwd voor de kerk voor 1589 aldaar met Onbekende RELATIE.
Omdat de vader van Gerrit al is overleden erft Lambert omstreeks 1573 bijna alle tijnsgrond van zijn grootvader Wilhelm.
Bron: tijnsregisters.
(tijnsgoederen: nieuw ontgonnen land, waarover tijns moesten worden betaald aan de hertog van Gelre, later aan het gewest Gelre.)
Tijns = belasting, schatting, pacht of rent

Gerrit Lambertsen verborgt het sterfuis van saliger Willem ten Have offte Henricksen, zijne Olde vader (=opa) als soline (enige) erfgenaam op 22 december 1571 en 15 januari 1572.
(bron:ORA Veluwe en Veluwezoom, inv.nr.48 fiche 2, fol. 52a)
Van 1592 tot 1598 woont Gerrit onder het dorp Heerde, van 1599 t/m/1620 wordt hj benoemd in buurtschap Markkluiden, vanaf september 1621 tot 1622 is hij weer dterug in Heerde. Vanaf 1623 staatonder Heerde: Gerrit ten Have saliger.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Rutger Gerrits ten HAEVE (ten Have).
Gedoopt voor 1589 te Heerde (Gld).

   2. 

Derck Gerrits ten HAVE (ten Haeve) (zie IV.2).


IV.2    Derck Gerrits ten HAVE (ten Haeve), zoon van Gerrit Lamberts ten HAVE (ten Haeve) (zie III.1) en Onbekende RELATIE.
Gedoopt circa 1590 te Heerde (Gld).
Overleden 1659/1668 aldaar.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1619 aldaar met Jannigje?? (w?).
Gedoopt circa 1597 te Heerde (Gld).
Gehuwd voor de kerk (2) op 01-09-1619 aldaar met Aeltgen REIJNDERS, dochter van Reijner Daems en Jenneken Dercks.
Gedoopt circa 1599.
Op 25 november 1613 wordt Aeltgen Reynerz op verzoek van haar vader Reijner Daems benoemd tot zijn toekomstige erfgename voor de Herengoederen op de Veluwe (horige goederen) en een herengoed tot Heerde, De perceeltjes die Jan Smit, Steven Cuijper en Wolbert Gerrits in bezit hadden komen nu in het mezit van Gerrit Jansen brouwer,.
Uit het tweede huwelijk:

   1. 

Gijsbert Dercks ten HAVE (Haeve/Haave) (zie V.1).

   2. 

Lambert Dirks ten HAVE (zie V.3).

   3. 

Marie Derks ten HAVE.
Geboren voor 1624.

   4. 

Gerrit Dercks ten HAVE (zie V.8).

   5. 

Janneken Derks ten HAVE.
Gedoopt voor 1640 te Heerde (Gld).
Relatie met Jan Fransen.


V.1    Gijsbert Dercks ten HAVE (Haeve/Haave), landbouwer, zoon van Derck Gerrits ten HAVE (ten Haeve) (zie IV.2) en Aeltgen REIJNDERS.
Gedoopt circa 1619 te Heerde (Gld), lidmaat in Heerde in 1658.
Overleden voor 1676.
Gehuwd voor de kerk voor 1650 met Anna Dercks.
In 1669 is Gijsbert landbouwer onder Heerde, later mogelijk onder Epe. Hij had thijns grond in bezit dat voorheen van zijn vader was.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Derk Gijsberts ten HAVE.
Gedoopt circa 1650.
Relatie met Jenneken Gerrits.

   2. 

Gerret Gijsberts ten HAVE (zie VI.3).

   3. 

Janneken Giesberts ten HAVE.
Gedoopt op 06-11-1659 te Heerde (Gld).

   4. 

Wijnolt Giesberts ten HAVE.
Gedoopt op 01-12-1661 te Heerde (Gld).

   5. 

Derrickien Gieberts ten HAVE.
Gedoopt op 06-11-1664 te Heerde (Gld).

   6. 

Lijsbeth Gijsberts ten HAVE (zie VI.9).

   7. 

Marrietien Giesberts ten HAVE.
Gedoopt op 20-03-1668 te Heerde (Gld).

   8. 

Teunis ten HAVE.
Gedoopt op 21-01-1671 te Heerde (Gld).


VI.3    Gerret Gijsberts ten HAVE, zoon van Gijsbert Dercks ten HAVE (Haeve/Haave) (zie V.1) en Anna Dercks.
Gedoopt op 18-01-1652 te Heerde (Gld). Gerret is geboren in Veessen, een dorp in de gemeente Heerde.
Gehuwd voor de kerk voor 1684 met Jennigje Aerts (Aerts), dochter van Aerts Wychertszoon en Huychjen Gerrets.
Gedoopt op 26-05-1665.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerrit Reinders ten HAVE (zie VII.1).

   2. 

Huygjen Gerrits ten HAVE.
Gedoopt op 23-09-1687 te Epe (Gld).

   3. 

Wychger Gerrits ten HAVE (Wycher) (zie VII.4).

   4. 

Areltjen ten HAVE.
Gedoopt op 14-05-1692 te Epe (Gld).

   5. 

Swaantjes Gerrits ten HAVE (Sweentje ten Hove) (zie VII.8).

   6. 

Stijntje Gerrits ten HAVE (zie VII.10).


VII.1    Gerrit Reinders ten HAVE, zoon van Gerret Gijsberts ten HAVE (zie VI.3) en Jennigje Aerts (Aerts).
Gedoopt op 21-06-1684 te Epe (Gld).
Gehuwd voor de kerk op 25-09-1717 aldaar met Maria Arends (Aarents).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Weijmtjen ten HAVE.
Gedoopt op 26-11-1719 te Epe (Gld).

   2. 

Geertruijd ten HAVE.
Gedoopt op 14-03-1721 te Epe (Gld).

   3. 

Reijnder Gerrits ten HAVE.
Gedoopt op 17-05-1722 te Epe (Gld).

   4. 

Aelbert Gerrits ten HAVE.
Gedoopt op 10-10-1723 te Epe (Gld).

   5. 

Henderik Gerrits ten HAVE.
Gedoopt op 19-01-1727 te Epe (Gld).

   6. 

Gerrit ten HAVE.
Gedoopt op 12-11-1730 te Epe (Gld).


VII.4    Wychger Gerrits ten HAVE (Wycher), zoon van Gerret Gijsberts ten HAVE (zie VI.3) en Jennigje Aerts (Aerts).
Gedoopt op 29-12-1689 te Epe (Gld).
Ondertrouwd op 19-11-1719 te Oene (Gld).
Echtgenote is Hermijna Derks.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerrit Wichers ten HAVE (zie VIII.7).

   2. 

Geertruijd ten HAVE.
Gedoopt op 27-10-1726 te Epe (gld).

   3. 

Jennigjen ten HAVE.
Gedoopt op 29-04-1731 te Oene (Gld).

   4. 

Gijsebert Wichers ten HAVE.
Gedoopt op 05-02-1736 te Epe (Gld).


VIII.7    Gerrit Wichers ten HAVE, zoon van Wychger Gerrits ten HAVE (Wycher) (zie VII.4) en Hermijna Derks.
Gedoopt op 11-02-1720 te Oldenbroek (Gld), lidmaat met Pasen 1741 in Epe.
Overleden op 29-01-1803 te Epe (Gld), begraven op 02-02-1803 aldaar, notitie bij overlijden: "van de armen begraven".
Ondertrouwd (1) op 24-12-1744 te Epe (Gld).
Echtgenote is Janna Jacobs VORSTELMAN, dochter van Jacob Driessen VORSTELMAN en Hendrikjen Jans.
Gedoopt op 09-03-1715 te Dijkhuizen, gemeente Epe (Gld).
Overleden voor 1746. Leeftijd: 31 jaar; echtgenote van Gerrit Wicherts ten Have.
Gehuwd voor de kerk (2) op 05-11-1746 te Oldenbroek (Ov.) met Megteltjen Klaasdr van DRAGT (Magteld(je) Klaes), dochter van Klaas Hendriks van DRAGT en Jennigjen Gerrits.
Gedoopt op 29-10-1724 te Heerde (Gld). Megteldje is gedoopt in het dorp Veessen, toen nog een zelfstandige gemeente. In 1818 is het dorp toegevoegd aan de gemeente Heerde.
Overleden op 16-01-1808 te Epe (Gld). Leeftijd: 83 jaar; weduwe van Gerrit Wicherts ten Have. Begraven op 20-01-1808 te Epe (Gld).
geërfde te Epe, boerrichter 1776-1778.
(bron: 03 Minuut resoluties Mjunicipaliteit van Epe, 1795-1798):
068-02-1796: eedsaflegging op de vastgestelde rechten van de mens door o.a. Gerrit Wichert ten Have.
Uit het tweede huwelijk:

   1. 

Wijchert Gerrits ten HAVE (ten Haave) (zie IX.1).

   2. 

Gesina Gerrits ten HAVE, dagloonster.
Gedoopt circa 1748 te Heerde (Gld). Gesina is gedoopt in Aschendorp in de gemeente Heerde.
Overleden op 05-02-1828 te Epe (Gld), leeftijd: 80 jaar; ongehuwd.

   3. 

Janna Vorstelman Gerrits ten HAVE.
Gedoopt op 08-03-1750 te Epe (Gld).
Overleden op 21-10-1775 te Kampereiland (Ov.).

   4. 

Hendrica Gerrits ten HAVE (zie IX.6).

   5. 

Hermijna Gerrits ten HAVE.
Gedoopt op 30-03-1755 te Epe (Gld).

   6. 

Geertruijd Gerrits ten HAVE.
Gedoopt op 21-08-1757 te Epe (Gld).

   7. 

Klasina Gerrits ten HAVE.
Gedoopt op 01-12-1760 te Epe (Gld).

   8. 

Gerrit Gerritsen ten HAVE (zie IX.10).

   9. 

Jannigje (Jannetje) Gerrits ten HAVE.
Gedoopt op 13-09-1765 te Epe (Gld).
Overleden op 08-08-1818 te Heerde (Gld), leeftijd: 52 jaar;


IX.1    Wijchert Gerrits ten HAVE (ten Haave), timmerman, zoon van Gerrit Wichers ten HAVE (zie VIII.7) en Megteltjen Klaasdr van DRAGT (Magteld(je) Klaes).
Gedoopt op 27-08-1747 te Epe (Gld).
Overleden op 29-08-1806 te Elburg (Gld). Leeftijd: 59 jaar; echtgenoot van Hendrikje Lipke. Begraven op 31-08-1806 te Elburg (Gld).
Ondertrouwd op 27-03-1778 te Oldenbroek (Gld).
Gehuwd voor de kerk op 15-04-1778 te Elburg (Gld) met Hendrica (Hendrikje) LIPKE, turfvulster, dochter van Jan LIPKE en Maria van EMST.
Gedoopt op 12-02-1758 te Elburg (Gld).
Overleden op 15-10-1834 aldaar. Leeftijd: 78 jaar; weduwe van Wiegert ten Have.
Op 1 juni 1780 verschijnen Wichert en Hendrikje Lipke, echtelieden, voor het lenen van f 200,-- van Geertruid Wittemans, onderpand hun huis in de Bloemstraat tussen G.Leusink en Hendricus Hoefhamer gelegen.
(Bron: protocollen van vrijwillige rechtspraak Elburg 1779-1781).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Maria ten HAVE.
Gedoopt op 13-01-1779 te Oldenbroek (Gld).

   2. 

Gerrit Wicherts ten HAVE.
Gedoopt op 26-03-1780 te Elburg (Gld).
Overleden v.okt 1781.

   3. 

Gerrit ten HAVE (zie X.3).

   4. 

Jan ten HAVE.
Gedoopt op 22-05-1783 te Elburg (Gld).
Overleden voor 1789.

   5. 

Magteld ten HAVE (zie X.7).

   6. 

Jennigien ten HAVE (Jannigje) (zie X.9).

   7. 

Jan ten HAVE (ten Haave/ten Haven) (zie X.11).

   8. 

Wichert ten HAVE (Wiechert/ten hAAVE) (zie X.13).

   9. 

Gijsbert ten HAVE (zie X.15).

   10. 

Maria ten HAVE.
Gedoopt op 30-11-1797 te Elburg (Gld).


X.3    Gerrit ten HAVE, timmerman, zoon van Wijchert Gerrits ten HAVE (ten Haave) (zie IX.1) en Hendrica (Hendrikje) LIPKE, turfvulster.
Gedoopt op 21-10-1781 te Elburg (Gld).
Overleden op 16-01-1852 aldaar. Leeftijd: 70 jaar; weduwnaar van Eijbertje Willems Zoet.
Gehuwd voor de kerk voor 1809 met Eibertjen (Lijsbetjen) Willems ZOET, dagloonster, dochter van Onbekende RELATIE en Nuttjen WILLEMS.
Gedoopt circa 1789 te Doornspijk (Gld).
Overleden op 25-03-1851 te Elburg (Gld). Leeftijd: 62 jaar; echtgenote van Gerrit ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wichert Gerrits ten HAVE (Wiechard) (zie XI.1).

   2. 

Jan ten HAVE (zie XI.3).

   3. 

Gerrit ten HAVE.
Geboren op 29-11-1814 te Elburg (Gld).
Overleden op 01-08-1822 aldaar, leeftijd: 7 jaar.

   4. 

Gerrit ten HAVE.
Gedoopt op 14-12-1815 te Elburg (Gld).

   5. 

Hendrika ten HAVE, dienstbode.
Geboren op 11-01-1819 te Elburg (Gld).
Overleden op 23-02-1847 aldaar, leeftijd: 28 jaar; ongehuwd.

   6. 

Neeltje ten HAVE (ten Haave) (zie XI.9).

   7. 

Gerrigje (Gerritje) ten HAVE (zie XI.11).

   8. 

Maria ten HAVE.
Geboren op 14-04-1826 te Elburg (Gld).
Overleden op 30-03-1852 aldaar. Leeftijd: 25 jaar; ongehuwd.

   9. 

Martha (Matje) ten HAVE (zie XI.14).

   10. 

Giesbertgen ten HAVE.
Geboren op 12-01-1833 te Elburg (Gld).
Overleden op 21-08-1834 aldaar, leeftijd: 1½ jaar.

   11. 

Gerrit ten HAVE.
Geboren op 05-06-1836 te Elburg (Gld).
Overleden op 13-06-1847 aldaar, leeftijd: 11 jaar.


XI.1    Wichert Gerrits ten HAVE (Wiechard), timmerman, zoon van Gerrit ten HAVE (zie X.3) en Eibertjen (Lijsbetjen) Willems ZOET, dagloonster.
Gedoopt op 16-11-1809 te Elburg (Gld).
Overleden op 25-04-1854 aldaar, leeftijd: 44 jaar; weduwnaar van Elisabeth Eilders.
Gehuwd op 29-05-1833 te Elburg (Gld) met Elizabeth EILDERS (Eildersen), dienstbode, dochter van Wessel EILDERS, dagloner, en Willemina POLLEMAN.
Gedoopt circa 1811 te Zwolle (Ov.).
Overleden op 23-10-1853 te Elburg (Gld). Leeftijd: 42 jaar; echtgenote van Wichert ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerrit Jan ten HAVE (zie XII.1).

   2. 

Eibartha ten HAVE.
Geboren op 08-03-1836 te Elburg (Gld).
Overleden op 25-03-1836 aldaar. Leeftijd: 17 dagen.

   3. 

Wessel ten HAVE.
Geboren op 08-03-1836 te Elburg (Gld).
Overleden op 20-03-1836 aldaar. Leeftijd: 12 dagen.

   4. 

Wilhelmina Margaretha ten HAVE.
Geboren op 08-03-1836 te Elburg (Gld).
Overleden op 19-03-1836 aldaar. Leeftijd: 11 dagen.

   5. 

Willem ten HAVE (zie XII.6).

   6. 

Eibartha ten HAVE (zie XII.9).

   7. 

Hendrik Jan ten HAVE.
Geboren op 01-08-1842 te Elburg (Gld).
Overleden op 11-12-1844 aldaar. Leeftijd: 2 jaar.

   8. 

Wesseldina Elisabeth ten HAVE (zie XII.12).

   9. 

Jansje ten HAVE.
Geboren op 15-10-1847 te Elburg (Gld).
Overleden op 22-11-1847 aldaar. Leeftijd: 4 weken.

   10. 

Hendrika ten HAVE.
Geboren op 15-10-1847 te Elburg (Gld).

   11. 

Jan ten HAVE (zie XII.15).

   12. 

Wichert ten HAVE.
Geboren op 21-11-1851 te Elburg (Gld).
Overleden op 16-07-1852 aldaar, leeftijd: 8 maanden.


XII.1    Gerrit Jan ten HAVE, landbouwer, timmerman, zoon van Wichert Gerrits ten HAVE (Wiechard) (zie XI.1) en Elizabeth EILDERS (Eildersen), dienstbode.
Geboren op 26-03-1834 te Elburg (Gld).
Overleden op 27-12-1859 te Putten (Gld), leeftijd: 25 jaar; echtgenoot van Wijmpje Cornelissen. Na het overlijden van Gerrit Jan trouwt Wijmpje op 6 december 1860 in Putten met Hijmen Clornelissen Kok.
Gehuwd op 19-12-1857 te Putten (Gld) met Wijmpje CORNELISSEN, dochter van Hendrik CORNELISSEN, arbeider, landbouwer, en Petronella RIKKERS.
Geboren op 21-12-1836 te Putten (Gld). Wijmpje is gewettigd bij het huwelijk van haar ouders op 7 april 1855 in Putten.
Overleden op 31-08-1864 te Putten (Gld), leeftijd: 27 jaar; echtgenote van Hijmen Kok, eerder weduwe van Gerrit Jan ten Have.
Na het overlijden van Gert Jan in 1859 hertrouwt Wijmpje op 6 decmber 1860 in Putten met Hijmen Kok.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Elisabeth (Barta) ten HAVE (zie XIII.2).

   2. 

Petronella Maria ten HAVE.
Geboren op 09-09-1859 te Putten (Gld).
Overleden op 26-01-1860 aldaar, leeftijd: ruim 4 maanden.


XIII.2    Elisabeth (Barta) ten HAVE, dochter van Gerrit Jan ten HAVE (zie XII.1) en Wijmpje CORNELISSEN.
Geboren op 20-04-1858 te Putten (Gld). Ne het overlijden van haar moeder in 1864 woonde Elisabeth bij haar oma Petronella Rikkers.
Overleden op 01-11-1932 te Putten (Gld), leeftijd: 74 jaar; echtgenote van Harmen Bronkhorst.
Gehuwd op 09-11-1878 te Putten (Gld) met Harmen BRONKHORST, arbeider, landbouwer, zoon van Gerrit Harmse BRONKHORST, arbeider, en Geertje HARTGERSEN.
Geboren op 13-01-1849 te Putten (Gld).
Overleden op 09-10-1933 aldaar, leeftijd: 84 jaar; weduwnaar van Elisabeth ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geertje BRONKHORST.
Geboren circa 1880 te Putten (Gld).
Overleden op 01-06-1926 aldaar. Leeftijd: 46 jaar; ongehuwd.

   2. 

Gerrit Jan BRONKHORST, landbouwer.
Geboren circa 1883 te Putten (Gld).
Overleden op 09-01-1949 aldaar, leeftijd: 66 jaar; ongehuwd.

   3. 

Gerritje BRONKHORST.
Geboren circa 1885 te Putten (Gld).
Overleden op 03-01-1939 aldaar. Leeftijd: 54 jaar; ongehuwd.

   4. 

Wijmpje BRONKHORST, dienstbode.
Geboren circa 1886 te Putten (Gld.).
Overleden op 19-05-1946 te Putten (Gld), leeftijd: 60 jaar; echtgenote van Hendrik Dokter.
Gehuwd op 27-09-1907 te Putten (Gld) met Hendrik DOKTER, spoorwegwachter, zoon van Hendrikus DOKTER, seinwachter, en Johanna Alida JANSEN.
Geboren circa 1883 te Putten (Gld.).
Overleden op 18-12-1946 te Putten (Gld), leeftijd: 63 jaar; weduwnaar van Wijmpje Bronkhorst.

   5. 

Willem BRONKHORST.
Geboren op 24-03-1888 te Putten (Gld).
Overleden op 31-03-1888 aldaar. Leeftijd: 7 dagen.

   6. 

Harmen BRONKHORST, landbouwer.
Geboren circa 1900 te Putten (Gld).
Overleden op 24-11-1944 te Ladelund (Dsl), leeftijd: 44 jaar; echtgenoot van Willempje Riksen. Harmen is omgekomen in Duitsland in de 2e wereldoorlog. Zijn overlijden is daarom pas op 29 decmber 1945 ingeschreven in het overlijdensregister van Putten.
Relatie met Willempje RIKSEN.


XII.6    Willem ten HAVE, timmerman, zoon van Wichert Gerrits ten HAVE (Wiechard) (zie XI.1) en Elizabeth EILDERS (Eildersen), dienstbode.
Geboren op 12-01-1838 te Harderwijk (Gld).
Gehuwd op 17-08-1865 te Lonneker (Ov.) met Fenneken (Femmetje) LIPPER, dochter van Jannes LIPPER, landbouwer, en Janna ROOSINK, landbouwster.
Geboren circa 1843 te Lonneker (Ov.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Elisabeth Wilhelmina Johanna ten HAVE, caféhoudster.
Geboren circa 1877 te Akersloot (NH).
Gehuwd op 08-12-1913 aldaar met
Coenraad WESTERINK, bloemkweker, zoon van Barend WESTERINK, metselaar, en Wesseldina Elisabeth ten HAVE (zie XII.12).
Geboren op 19-11-1871 te Elburg (Gld).
Op 23 januari 1913 laat Elisabeth een norariële akte opmaken bij notaris A.P.H. de Lange in Alkmaar, naar aanleiding van de verkoop van roerend goed. Aktenr.44. Op 16 juli in 1914 wordt voor de 2e keer roerend goed verkocht.


XII.9    Eibartha ten HAVE, dienstbode, dochter van
Wichert Gerrits ten HAVE (Wiechard) (zie XI.1) en Elizabeth EILDERS (Eildersen), dienstbode.
Geboren op 22-06-1840 te Elburg (Gld).
Overleden op 28-12-1923 om 00.30 uur te Haarlem (NH), leeftijd: 83 jaar; weduwe van Johannes Frabciscus van Duuren.
Gehuwd op 04-05-1864 te Haarlem (NH) met Johannes Franciscus van DUUREN, bloemistenknecht, zoon van Johannes van DUUREN en Helena VLASBLOM.
Geboren circa 1831 te Haarlem (NH).
Overleden op 09-12-1921 om 08.30 uur aldaar, leeftijd: 91 jaar; echtgenoot van Eibertha ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes Pieter van DUUREN.
Geboren circa 1866 te Haarlem (NH).
Overleden op 04-01-1874 aldaar, leeftijd: 8 jaar.

   2. 

Willem van DUUREN.
Geboren circa 1868 te Haarlem (NH).
Overleden op 27-01-1879 aldaar, leeftijd: 11 jaar.

   3. 

Pieter van DUUREN, timmerman.
Geboren circa 1869 te Haarlem (NH).
Overleden op 14-10-1930 te Heemstede (NH), leeftijd: 61 jaar; weduwnaar van Carolina KOning.
Gehuwd op 13-06-1895 te Haarlem (NH) met Carolina KONING, dochter van Willem KONING en Carolina WILHELMUS.
Geboren circa 1873 te Zaandam (NH).
Overleden voor 1930.

   4. 

Wichert Leendert van DUUREN, kantoorbediende.
Geboren circa 1872 te Haarlem (NH).
Overleden op 21-01-1948 aldaar, leeftijd: 76 jaar; weduwnaar van Anna Catharina Elisabeth van Zutphen.
De akte is ingeschreven in Bloemendaal, de woonplaats van Wichert.
Gehuwd op 02-03-1905 te Haarlem (NH) met Anna Catharina Elisabeth van ZUTPHEN, dochter van Petrus Johannes van ZUTPHEN, barbier, en Anna Catharina Elisabeth de GRAAFF.
Geboren circa 1873 te Haarlem (NH).

   5. 

Johannes Franciscus van DUUREN, kantoorbediende.
Geboren circa 1875 te Haarlem (NH).
Overleden op 07-04-1944 te Hengelo (Ov.), leeftijd: circa 69 jaar; echtgenoot van Catharina Nel.
Gehuwd op 28-12-1899 te Haarlem (NH) met Catharina NEL, dochter van Boudewijn NEL, muzikant, en Derkje Hendrica Gerritje BUDDINGH.
Geboren circa 1876 te Arnhem (Gld).
Overleden op 05-01-1946 te Hengelo (Ov.), leeftijd: 69 jaar; weduwe van Johannes Franciscus van Duuren.

   6. 

Franciscus van DUUREN, kantoorbediende.
Geboren circa 1876 te Haarlem (NH).
Overleden op 03-10-1899 om 05.00 uur aldaar, leeftijd: 23 jaar; ongehuwd.

   7. 

Eibertus van DUUREN.
Geboren circa 1879 te Haarlem (NH).
Overleden op 06-02-1881 aldaar, leeftijd: 2 jaar.

   8. 

Elisabeth Helena van DUUREN.
Geboren op 10-07-1880 te Haarlem (NH).
Overleden op 21-04-1918 aldaar, leeftijd: 37 jaar; echtgenote van Johannes Robert Wolf.
Gehuwd op 02-07-1914 te Haarlem (NH) met Johannes Robert WOLF, verpleger bij de gem.geneeskundige dienst, zoon van Johannes WOLF, agent van politie, en Johanna Maria BREDEVELD.
Geboren op 28-05-1886 te Leiden (ZH).

   9. 

Wilhelmina Eiberta van DUUREN.
Geboren op 29-10-1883 te Haarlem (NH).
Gehuwd op 27-11-1913 aldaar met Antonius de ROOIJ, handelsagent, zoon van Pieter de ROOIJ, agent van politie, en Catharina Maria den OUDEN.
Geboren circa 1882 te Hoorn (NH).


XII.12    Wesseldina Elisabeth ten HAVE, naaister, dochter van
Wichert Gerrits ten HAVE (Wiechard) (zie XI.1) en Elizabeth EILDERS (Eildersen), dienstbode.
Geboren op 07-01-1845 te Elburg (Gld).
Overleden op 20-04-1884 aldaar, leeftijd: 39 jaar; weduwe van Barend Westerink.
Gehuwd op 23-03-1867 te Elburg (Gld) met Barend WESTERINK, metselaar, zoon van Jacob WESTERINK, metselaar, en Zwaantje PRUIS.
Geboren op 03-04-1841 te Elburg (Gld).
Overleden op 28-06-1880 aldaar, leeftijd: 39 jaar; echtgenoot van Wesseldina Elisabeth ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Elisabeth WESTERINK.
Geboren op 13-07-1867 te Elburg (Gld).

   2. 

Jacob WESTERINK.
Geboren op 24-10-1869 te Elburg (Gld).

   3. 

Jacob WESTERINK, visser.
Geboren op 18-07-1870 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 22-08-1897 te Zaandam (NH) met Grietje PRINS, dochter van Jan PRINS, visser, en Trijntje de BOER.
Geboren circa 1874 te Zaandam (NH).

   4. 

Coenraad WESTERINK, bloemkweker.
Geboren op 19-11-1871 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 08-12-1913 te Akersloot (NH) met Elisabeth Wilhelmina Johanna ten HAVE, caféhoudster, dochter van
Willem ten HAVE (zie XII.6) en Fenneken (Femmetje) LIPPER.
Geboren circa 1877 te Akersloot (NH).
Op 23 januari 1913 laat Elisabeth een norariële akte opmaken bij notaris A.P.H. de Lange in Alkmaar, naar aanleiding van de verkoop van roerend goed. Aktenr.44. Op 16 juli in 1914 wordt voor de 2e keer roerend goed verkocht.

   5. 

Willem WESTERINK.
Geboren op 10-02-1874 te Elburg (Gld).
Overleden op 09-08-1875 aldaar, leeftijd: 18 maanden.

   6. 

Willem WESTERINK.
Geboren op 15-08-1876 te Elburg (Gld).

   7. 

Philip WESTERINK.
Geboren op 23-01-1878 te Elburg (Gld).
Overleden op 06-01-1942 te Zevenhuizen (ZH), leeftijd: 63 jaar; echtgenoot van Maartje Havenaar.
Gehuwd op 25-05-1906 te Elburg (Gld) met Maartje HAVENAAR, dochter van Abraham HAVENAAR en Trijntje van ES.
Geboren circa 1882 te Benthuizen (ZH).

   8. 

Barend WESTERINK.
Geboren op 11-11-1879 te Elburg (Gld).
Overleden op 09-04-1885 aldaar, leeftijd: 5 jaar.


XII.15    Jan ten HAVE, timmerman, zoon van Wichert Gerrits ten HAVE (Wiechard) (zie XI.1) en Elizabeth EILDERS (Eildersen), dienstbode.
Geboren op 30-10-1849 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 23-04-1875 te Akersloot (NH) met Imke EPPENGA, dochter van Hendrik Wijtzen EPPENGA, schipper, en Hiltje Imkes de JONG.
Geboren op 30-12-1857 te Opsterland (Fr.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wiechert ten HAVE.
Geboren circa 1876 te Putten (Gld).
Overleden op 16-09-1920 te Heemstede (NH).

   2. 

Hendrik ten HAVE, kantoorbediende.
Geboren op 21-10-1877 te Haarlem (NH).
Overleden op 02-06-1946 te Bennebroek (NH), leeftijd: 68 jaar; weduwnaar van Hermina Maria Martius.
Gehuwd op 18-07-1912 te Amsterdam met Hermina Maria MARTIUS, dochter van Koenraad Cornelis HUbertus MARTIUS, kantoorbediende, en Hermina Maria GROEN.
Geboren op 24-12-1877 te Amsterdam.
Overleden na 1946.


XI.3    Jan ten HAVE, timmerman, zoon van Gerrit ten HAVE (zie X.3) en Eibertjen (Lijsbetjen) Willems ZOET, dagloonster.
Geboren op 29-10-1812 te Elburg (Gld), gedoopt op 12-11-1812 aldaar.
Overleden op 22-08-1843 aldaar. Leeftijd: 30 jaar, echtgenoot van Aaltjen Weijnberg.
Gehuwd op 08-07-1843 te Elburg (Gld) met Aaltjen WEIJENBERG, dochter van Roelof WEIJENBERG, politieambtenaar, en Matje SMEDING.
Geboren op 17-01-1816 te Elburg (Gld).
Overleden op 13-02-1888 aldaar.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jansje ten HAVE (zie XII.19).


XII.19    Jansje ten HAVE, dienstbode, dochter van Jan ten HAVE (zie XI.3) en Aaltjen WEIJENBERG.
Geboren op 08-09-1843 te Elburg (Gld).
Overleden op 26-02-1901 te Kampen (Ov.), leeftijd: 57 jaar; echtgenote van Dirk Dekker.
Gehuwd op 28-04-1870 te Kampen (Ov.) met Dirk DEKKER, tabaks-kerver, agent van politie, zoon van Lubbert DEKKER en Berendina KOEKKOEK.
Geboren circa 1846 te Kampen (Ov.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Berendina DEKKER.
Geboren circa 1870 te Kampen (Ov.).
Gehuwd op 25-10-1894 aldaar met Jan KASSTEEN, schilder, zoon van Christoffel KASSTEEN, schilder, en Trijntje BUSING.
Geboren op 23-04-1870 te Purmerend (NH).
Bij dit huwelijk wordt een kind gewettigd.
Jan is op 21 november 1887 vertrokken naar Kampen.

   2. 

Martinus DEKKER, sigarenmaker.
Geboren circa 1872 te Kampen (Ov.).
Gehuwd op 06-12-1894 aldaar met Elizabeth WIJKSTRA, dochter van Jouke WIJKSTRA, schipper, en Klaaszinna de VRIES.
Geboren op 16-05-1874 te Leeuwarden (Fr.).

   3. 

Lubbert DEKKER, sigarenmaker.
Geboren circa 1873 te Kampen (Ov.).
Gehuwd (1) op 12-09-1900 te Amsterdam met Adriana BLOK, dochter van Dirk Marinus BLOK, timmerman, en Neeltje de VOS.
Geboren op 08-11-1878 te Haarlemmermeer (NH).
Gehuwd (2) op 15-11-1916 te Amsterdam met Aagje WAAL, dochter van Dirk WAAL en Dieuwertje BAKKER.
Geboren circa 1875 te Oosthuizen (NH).
Dirk is weduwnaar van Adriana Blok.
Aagje is gescheiden van Gerrit Jan ten Brink.

   4. 

Dirk Jan DEKKER, schoenmaker.
Geboren circa 1877 te Kampen (Ov.).
Gehuwd (1) op 21-02-1900 te Amsterdam met Janna Sijke KASPERS, dochter van Jeen Hotses KASPERS, timmerman, en Antje Jacobs HILVERDA.
Geboren op 10-03-1878 te Baarderadeel (Fr.).
Gehuwd (2) op 20-02-1902 te Kampen (Ov.) met Dina DEKKER, dochter van Evert DEKKER en Maria TROMP.
Geboren op 28-10-1875 te Oldebroek (Gld).
Overleden 1922 te Kampen (Ov.).
Gehuwd (3) op 03-08-1922 aldaar met Fennetje DEKKER, dochter van Hendrik DEKKER en Hendrikje van der HEIDE.
Geboren circa 1869 te Kampen (Ov.).
Dirk Jan is weduwnaar van Dina Dekker, Fennetje is weduwe van Hendrik Jan Hellendoorn.

   5. 

Aaltje DEKKER.
Geboren circa 1877 te Kampen (Ov.).
Overleden op 19-09-1941 aldaar, leeftijd: 64 jaar; echtgenote van Joseph Casper Wijmer.
Gehuwd op 25-10-1900 te Kampen (Ov.) met Joseph Casper WIJMER, sigarenmaker, zoon van Joseph Casper WIJMER, arbeider, en Gerrigje AARTS.
Geboren circa 1875 te Kampen (Ov.).
Overleden na 1941.

   6. 

Margaretha DEKKER.
Geboren jan. 1879 te Kampen (Ov.).
Overleden op 31-08-1879 aldaar, leeftijd: 8 maanden.

   7. 

Cornelis DEKKER.
Geboren febr.1880 te Kampen (Ov.).
Overleden op 08-03-1880 aldaar, leeftijd: 16 dagen.

   8. 

Cornelis DEKKER, sigarenmaker.
Geboren circa 1881 te Kampen (Ov.).
Gehuwd op 15-11-1905 te Amsterdam met Grietje van den EIJKEL, dochter van Jan van den EIJKEL, werkman, en Johanna HERMANS.
Geboren op 01-10-1881 te Voorschoten (ZH).

   9. 

Roelof DEKKER.
Geboren circa 1883 te Kampen (Ov.).
Overleden op 30-06-1896 aldaar, leeftijd: 13 jaar.

   10. 

Johannes DEKKER, voerman.
Geboren circa 1885 te Kampen (Ov.).
Gehuwd op 05-05-1909 te Zutphen (Gld) met Berendina Aleida JONKERS, dochter van Albert JONKERS en Gerharda Willemina HARMSEN.
Geboren op 23-11-1885 te Zutphen (Gld).


XI.9    Neeltje ten HAVE (ten Haave), dochter van Gerrit ten HAVE (zie X.3) en Eibertjen (Lijsbetjen) Willems ZOET, dagloonster.
Geboren op 15-09-1821 te Elburg (Gld).
Overleden op 12-06-1857 te Kampen (Ov.), leeftijd: circa 35 jaar; echtgenote van Hinrich Anton Reumann.
Na het overlijden van Neeltje hertrouwt Heinrich op 11 oktober 1861 in Kampen met Zwaantje Zweers, geboren ca 1828 in Hardenberg (Ov.).
Gehuwd op 17-04-1856 te Kampen (Ov.) met Hinrich Anton REUMANN (Reuhmann), verlichtingsopzichter. Zoon van Gerd REUMANN (Reuhmann) en Margaretha HÖPKEN.
Geboren op 21-11-1814 te Esenshamm, Oldenburg (Dsl.).
Overleden 1863???
Hinrich is weduwnaar van Johanna Keusink.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johanna REUMANN.
Geboren op 14-06-1856 te Kampen (Ov.).
Overleden op 19-07-1857 aldaar, leeftijd: 13 maanden.


XI.11    Gerrigje (Gerritje) ten HAVE, wienstbode, dochter van Gerrit ten HAVE (zie X.3) en Eibertjen (Lijsbetjen) Willems ZOET, dagloonster.
Geboren op 19-01-1824 te Elburg (Gld). Gerritje komt voor in de het bev. register vam Amsterdam 1851-1853; ze woont dan op de Keizersgracht 7, op de Geldersekade 3 en op het Rokin.
Overleden op 29-06-1865 te Bloemendaal (NH), leeftijd: 41 jaar; echtgenote van Hendrikus Hartgerink. Gerrigje is bij de bevalling van haar dochtertje Gerrigje overleden.
Gehuwd op 09-11-1859 te Bloemendaal (NH) met Hendrikus HARTGERINK, kleermaker, zoon van Gerrit HARTGERINK, arbeider, en Willemina WENNEMER (Wennemans).
Geboren circa 1826 te Deventer (Ov.).
Overleden `1-08-1890 te Zandvoort (NH). Leeftijd: 64 jaar; weduwnaar van Gerrigje ten Have. Hendrikus is overleden in de Kerkstraat.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wilhelmina HARTGERINK, dienstbode.
Geboren circa 1861 te Bloemendaal (NH).
Gehuwd op 30-11-1881 te Haarlem (NH) met Dirk GROENENDAAL, koopman, zoon van Jan GROENENDAAL en Maria WIJKHUIZEN.
Geboren circa 1858 te Haarlem (NH).

   2. 

Eibertha HARTGERINK, dienstbode.
Geboren op 06-04-1861 te Bloemendaal (NH).
Gehuwd op 02-11-1887 te Haarlem (NH) met Johannes Everardus BLANKWATER, stoker, zoon van Evert BLANKWATER en Jansje POLLÉ.
Geboren circa 1859 te Haarlem (NH).

   3. 

Gerdina Hendrika HARTGERINK.
Geboren op 22-10-1862 te Bloemendaal (NH).

   4. 

Gerrigje HARTGERINK.
Geboren op 29-06-1865 te Bloemendaal (NH).
Overleden op 07-07-1865 te Haarlem (NH), leeftijd: 8 dagen.


XI.14    Martha (Matje) ten HAVE, dochter van Gerrit ten HAVE (zie X.3) en Eibertjen (Lijsbetjen) Willems ZOET, dagloonster.
Geboren op 28-11-1828 te Elburg (Gld).
Overleden op 08-07-1860 te Kampen (Ov.), leeftijd: 31 jaar; echtgenote van Berent Muis.
Gehuwd op 02-11-1854 te Kampen (Ov.) met Berent MUIS, schipper, zoon van Berent MUIS, schipper, en Marrigje Jans MARTINIS.
Geboren op 26-10-1827 te Zwolle (Ov.).
Overleden op 07-01-1888 te Kampen (Ov.), leeftijd: 61 jaar; weduwnaar van Matje ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Berent MUIS.
Geboren 1856 te Kampen (Ov.).
Overleden op 17-04-1860 aldaar, leeftijd: 4 jaar.

   2. 

Alberta MUIS.
Geboren circa 1857 te Kampen (Ov.).
Overleden op 30-05-1885 te Wijhe (Ov.), leeftijd: 28 jaar; ongehuwd.


X.7    Magteld ten HAVE, daghuurster, dochter van Wijchert Gerrits ten HAVE (ten Haave) (zie IX.1) en Hendrica (Hendrikje) LIPKE, turfvulster.
Gedoopt op 23-09-1784 te Elburg (Gld).
Overleden op 05-09-1843 aldaar. Leeftijd: 58 jaar; echtgenote van Dirk van Amersfoort.
Gehuwd op 15-01-1825 te Elburg (Gld). Bij dit huwelijk wordt een kind gewettigd met Derk van AMERSFOORT, molenaarsknecht, koopman, zoon van Adolph Hendriks van AMERSFOORT, bouwman, en Gerritjen WILLEMS.
Gedoopt circa 1787 te Beekbergen, gem.Apeldoorn (Gld).
Overleden op 13-06-1871 te Elburg (Gld), leeftijd: 85 jaar; weduwnaar van Marijtje Koopmans, eerder weduwnaar van Magteld ten Have.
bij het huwelijk wordt een kind gewettigd.
In 1829 woonden Dirk en Machteld op het adres Noord 13 in Elburg.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrikus van AMERSFOORT, schipper.
Geboren op 17-11-1823 te Elburg (Gld). Bij het huwelijk van zijn ouders op 15 januari 1825 wordt Hendrikus gewettigd, waardoor hij de achternaam Van Amersfoort krijgt.
Overleden op 25-10-1868 te Zwolle (Ov.), leeftijd: 44 jaar; echtgenoot van Gerritdina Soetenhorst. Na het overlijden van Hendrikus hertrouwt Gerritdiena op 27 april 1871 met Jan Richter, weduwnaar van Willemina van Langen. Jan Rigter overlijdt in oktober 1873.
Gehuwd op 17-08-1854 te Zwolle (Ov.), bij dit huwelijk is 1 kind gewettigd met Gerritdiena SOETENHORST, dochter van Hendrik SOETENHORST, postillon, en Arendina van HARKSEN.
Geboren op 06-07-1828 te Meppel (Dr.).
Overleden op 19-09-1892 te Zwolle (Ov.), leeftijd: 64 jaar; echtgenote van Hendrik van Veen (3e huw. op 09 oktober 1973), eerder weduwe van Jan Rigter (2e huw. op 27-04-1871) en van Hendrikus van Amersfoort.
Gerritdiena is overleden in de buurtschap Spoolde, Zwollerkerspel.
Bij het huwelijk wodt een kind gewetigd.


X.9    Jennigien ten HAVE (Jannigje), dagloonster, dochter van Wijchert Gerrits ten HAVE (ten Haave) (zie IX.1) en Hendrica (Hendrikje) LIPKE, turfvulster.
Gedoopt op 19-02-1786 te Elburg (Gld).
Overleden op 07-12-1870 te Hattem (Gld), leeftijd: 84 jaar; weduwe van Adrianus de Haan, Samenwonend (1) circa 1815.
Partner is Onbekende RELATIE.
Gehuwd (2) op 29-05-1841 te Elburg (Gld) met Janes (Janes) de HAAN (Adrianus), militair, zoon van Janes de HAAN en Naatje HEIJKAMP.
Geboren op 02-04-1800 te Amsterdam, gedoopt op 02-04-1800 aldaar (getuige(n): Jacob Jacobs en Grietje de Haan). Janes wordt gedoopt in de Noorderkerk door pastor Anthonius Kuijper.
Overleden op 24-07-1869 te Hattem (Gld), leeftijd: 69 jaar; echtgenoot van Jennigjen ten Have.
Uit de eerste relatie:

   1. 

Wiechert ten HAVE (Wichert) (zie XI.19).


XI.19    Wiechert ten HAVE (Wichert), timmerman, zoon van Onbekende RELATIE en Jennigien ten HAVE (Jannigje) (zie X.9).
Geboren op 19-11-1815 om 22.00 uur te Elburg (Gld), gedoopt op 07-12-1815 aldaar.
Overleden op 11-08-1897 om 6.30 uur te Hattem (Gld), leeftijd: 81 jaar; echtgenoot van Janna Visser.
Gehuwd op 28-08-1839 te Utrecht (Utr.) met Janna VISSER, dochter van Berend VISSER en Janna LANGEVOORT.
Geboren op 11-09-1809 te Hattem (Gld), gedoopt op 24-09-1809 aldaar. Op 14 april 1831 is Janna in belijdenis aangenomen voor Ds Van der Roest, in tegenwoordigheidgen van de ouderling D.Blijenberg.
(Bron: Par. van Herman Andries Visscher).
Overleden op 10-11-1897 om 15.30 uur te Hattem (Gld), leefijd: 88 jaar; weduwe van Wiechert ten Have.
Uit de relatie van Jannetje met een "onbekende relatie" is in 1815 zoon Wichert geboren, ingeschreven met de achternaam ten Have.
Waarschijnlijk was de vader een Russische legerofficier die met het Don Kozakken regiment gelegerd was in Heerde. Het was Russische soldaten echter verboden om met een buitenlandse te trouwen. Er zat dus niets anders op dan deze zoon de achternaam van zijn moeder te geven.
In 1801 is door tsaar Paul I een akte uitgevaardigd waarin de rechten van de Zwarte Zee Kozakken op grondgebied van Rusland worden bevestigd.
Op 13 mei 1803 verzekert Tsaar Alexander II de Zwarte Zee Kozakken opnieuw de rechten op hun stukken land. De Zwarte Zee Kozakken Militaire Formatie opent de eerste academie voor educatie van Kozakken-kinderen.
In april 1805 tekenen het Verenigd Koninkrijk en Rusland verdragen om de Fransen uit de Bataafse Republiek en de Helvetische Republiek te verdrijven. Oostenrijk sluit zich later daarbij aan.
Het Oostenrijkse leger moet zich echter overgeven en nadat Napoleon Wenen is binnengetrokken wordt hij geconfronteerd met het Oostenrijks-Russische leger. In deze veldtocht slaat bevelhebben Michail toe.

In de jaren 1806-1807 verzamelen Pruisen en Rusland hun troepen in Saksen, maar de Franse troepen verslaan de Pruisen in 1806 en rukken op tot de Russische grens waar de Russen in 1807 een onbesliste slag voeren.
Gedurende 2 jaar biedt Rusland hardnekkig verzet tegen de oorlogsmachine van Napoleon, maar de nederlaag bij Friedland op 14 juni 1708 dwingt de tsaar ertoe om vrede met Napoleon te sluiten. Pruisen moet de helft van haar gebied afstaan aan Frankrijk.
Het Franse bondgenootschap in Rusland is bij de Fransen echter niet populair: de handel op Engeland stagneert en dat is voor Rusland gunstig.
In 1812 trekt Napoleon naar Moskou om tsaar Alexander I te dwingen in het Continentaal Stelsel.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wiechert ten HAVE (zie XII.29).

   2. 

Johanna ten HAVE.
Geboren op 24-01-1843 te Hattem (Gld).
Overleden op 10-03-1844 aldaar, leeftijd: 1 jaar, begraven te Hattem((Gld). Janna is begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg", vak 2, grafnr. 065.

   3. 

Berend ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.32).

   4. 

Jannigje ten HAVE (zie XII.35).

   5. 

Levenloos geboren zoon ten HAVE.
Geboren op 12-05-1851 te Hattem (Gld).
Overleden op 12-05-1851 aldaar.

   6. 

Johannes ten HAVE (zie XII.37).


XII.29    Wiechert ten HAVE, timmerman, zoon van Wiechert ten HAVE (Wichert) (zie XI.19) en Janna VISSER.
Geboren op 16-11-1840 te Hattem (Gld).
Overleden op 21-04-1881 te Amsterdam, leeftijd: 40 jaar; echtgenoot van Johanna van der Worp.
Gehuwd op 11-05-1871 te Hattem (Gld) met Johanna van de WORP, dienstmeid, winkelierster, dochter van Jurjen van de WORP, schipper, en Geertje de JONG.
Geboren op 18-12-1846 te Hattem (Gld).
Overleden op 17-03-1940 te Bennebroek (NH), leeftijd: 93 jaar; weduwe van Wichert ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wiechert ten HAVE (Wichert) (zie XIII.52).

   2. 

Jurrien ten HAVE (zie XIII.54).

   3. 

Johanna Gerritdina ten HAVE (zie XIII.58).

   4. 

Gerrit ten HAVE (zie XIII.59).

   5. 

Derkje ten HAVE (zie XIII.62).


XIII.52    Wiechert ten HAVE (Wichert), uitgever en boekverkoper in de Kalversraat in Amsterdam, zoon van Wiechert ten HAVE (zie XII.29) en Johanna van de WORP, dienstmeid, winkelierster.
Geboren op 29-07-1872 te Hattem (Gld).
Overleden op 15-12-1966 te Bussum (NH), leeftijd: 94 jaar; weduwnaar van Adriana van der Plas.
Na het overlijden van Wichert is door Thijs Booy een boek geschreven met de titel "In memoriam Wichert ten Have, geboren 29 juli 1872, ontslapen op 15 december 1966". Het boek is uitgegeven in 1967 en verkocht.
Wiechert is geboren in Hattem, overleden in Bussum. Begraven op 20-12-1966 te Amsterdam. Wiechert wordt begraven op begraafplaats de Nieuwe Ooster.
Gehuwd op 03-03-1898 te Amsterdam met Adriana van der PLAS, dochter van Dirk van der PLAS, opzichter, en Neeltje van ANDEL.
Geboren op 03-11-1872 te Hardinxveld (ZH).
Uitgeverij ten Have wordt in 1831 opgericht in Amsterdam door Henricus HÖveker, in 1869 treedt Johan A.Wormser toe, in 1906 Wiechert ten Have. In 1969, na overname, achtereenvolgens gevestigd in Baarn en Kampen. De uitgeverij draagt van meet af aan een protestants-oecumenisch karakter. Sinds 1970 komt het accent vooral te liggen op kritische bezinning op het christelijk erfgoed en ontwikkelingen op religieus-theologisch terrein onder meer "bevrijdingstheologie, feministische theologie en dialoog" met de grote godsdiensten, met name het jodendom.
In 1925 richt Wichert het Calligrafisch Atelier "Nelly ten Have" op, gevestigd in zijn winkelpand in de Kalverstraat; vanaf 1946 aan de Herengracht 335. Nelly was een kleindochter van Wichert.
(bron: Par. van Herman Andries Visscher).

Zie voor een verhaal over Wiechert een artikel op Google: www.paularnodussen.nl/opa.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Nelly Johanna ten HAVE, illustratrice en kalligrafe.
Geboren op 15-12-1898 te Amsterdam.
Gehuwd aldaar met Albert SPRUIJT, kantoorbediende, zoon van Jacobus SPRUIJT, fabrieksdirecteur, en Theodora Johanna RIJKE.
Geboren circa 1904 te Amsterdam.
Nelly versiert unieke werkstukken en industrieel drukwerk en boekbanden. Ze werkt samen met haar zus Tiny vanaf 1916 in de boekhandel en uitgeverij van haar vader Wiechert. In 1893 is ze verhuisd naar Nieuwer Amstel. Na een examen Middelbaar schoonschrijven begint ze met het versieren van eigen gedichtjes, bijbelteksten en spreuken. Haar vader laat haar een opleiding volgen tot kalligrafe en in 1925 verbindt hij het Calligrafisch atelier Nelly ten Have aan zijn bedrijf.
De boekhandel/uitgeverij groeit van een onderneming gericht op christelijke lectuur uit tot een zaak waar boeken over veel verschillende onderwerpen verkrijgbaar zijn, ook over architectuur en toegepaste kunst, en waar een kunstafdeling met platen, etsen en kalenders is. Door de boekhandel ontstaat een grote belangstelling voor kalligrafisch werk. Na de spreuken en levenswijsheden die door de uitgeverij worden gedrukt, volgen opdrachten voor jubileums en receptiealbums, gedenkboeken, ex-libris, oorkonden, bullen en heraldische tekeningen, ook op perkament.
Nelly trouwt in 1932 met Albert Spruijt, maar blijft ook nog na 1945 kalligraferen. Er verschijnt een uitgebreide catalogus met geïllustreerde voorbeelden. Het kalligrafisch Ateliers is in eerste instantie gevestigd in de Kalverstraat, vanaf 1946 aan de Herengracht 335.
<Bron: "Vrouwen in de vormgeving in Nederland 1880-1940" van Marjan Groot).

   2. 

Martina Jacoba (Tiny) ten HAVE, illustratrice en kalligrafe.
Geboren op 10-03-1910 te Amsterdam.
Overleden op 11-07-1970 te Velden am Wörthersee (OS), begraven op 20-07-1970 te Amsterdam. Martina Jacoba wordt begraven op begraafplaats de Nieuwe Ooster.
Martine maakt ambachtelijke werkstukken en banden voor industrieel vervaardigde boeken. Vanaf 1927 werkt ze bij de uitgeverij/boekhandel van haar vader, samen met haar oudere zus Nelly.
Ze volgt een opleiding aan de Kunstgewerbeschule in Offenbach am MAin en krijgt daar les in de methode van de letterontwerper Rudolf Koch. Ze ontwerpt en maakt grafische illustraties en versieringen, maar werkt in een andere vormgeving dan haar zus Nelly. Decoratie van letters, vaak unieke werkstukken in opdracht, inspireert zij vaak op bloemen.
Ze krijgt schilderles van de schilder Verhey en schildert in diens atelier bloemen en planten natuurgetrouw na. Ook maakt ze schetsstudies van bloemen.
Daarnaast bestudeert ze oude handschriften in kloosters en bibliotheken en ze werkt zelfs enkele maanden in een klooster in Leuven. Ze legt ook letters op in bladgoud naar een procédé dat door Verhey wordt ontwikkeld en maakt zelf haar verfkleuren. Voor verenigingen kalligrafeert ze programma´s en dergelijke.
(bron: "Vrouwen in de vormgeving in Nederland 1880-1940" van Marjan Groot).


XIII.54    Jurrien ten HAVE, procuratiehouder, zoon van
Wiechert ten HAVE (zie XII.29) en Johanna van de WORP, dienstmeid, winkelierster.
Geboren op 15-09-1873 te Hattem (Gld).
Overleden op 10-02-1966 te Amsterdam, leeftijd: 92 jaar; weduwnaar van Anna Maria Koster, eerder weduwnaar van Kornelia Gezina Riesenbos.
Gehuwd (1) op 31-08-1897 te Kampen (Ov.) met Kornelia Gezina RIESEBOS, dochter van Hermanus RIESEBOS en Willemina Carolina SCHORSE.
Geboren op 26-01-1867 te Kampen (Ov.).
Overleden op 12-04-1913 te Amsterdam, leeftijd: 46 jaar; echtgenote van Jurrien ten Have.
Gehuwd (2) op 23-09-1915 te Amsterdam met Anna Maria KOSTER, dochter van Fredrik KOSTER en Alida Cornelia KOENE.
Geboren op 11-11-1880 te Amsterdam.
Overleden op 16-03-1953 aldaar, leeftijd: 72 jaar; echtgenote van Jurrien ten Have.
Jurrien is weduwnaar van Kornelia Gezina Riesebos.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Wichert Hermanus ten HAVE.
Geboren op 04-06-1899 te Amsterdam.
Overleden op 27-07-1920 aldaar, leeftijd: 21 jaar; ongehuwd.

   2. 

Carolina Willemina Hendrika Geertruida ten HAVE.
Geboren op 27-06-1904 te Amsterdam.
Overleden op 31-12-1913 aldaar, leeftijd: 9 jaar.

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Cornelis Marinus ten HAVE.
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd aldaar met A. de JONGE.

   4. 

Maria ten HAVE.
Geboren te Amsterdam.


XIII.58    Johanna Gerritdina ten HAVE, dochter van
Wiechert ten HAVE (zie XII.29) en Johanna van de WORP, dienstmeid, winkelierster.
Geboren op 21-01-1875 te Hattem (Gld).
Overleden op 30-07-1964 te Amsterdam, leeftijd: 89 jaar; weduwe van Jacob van der Plas. Begraven op 03-08-1964 te Amsterdam. Johanna Gerritdina wordt begraven op begraafplaats de Nieuwe Ooster.
Gehuwd op 03-01-1901 te Amsterdam met Jacob van der PLAS, opzichter, chef Gemeente Waterleidingen, zoon van
Dirk van der PLAS, opzichter, en
Neeltje van ANDEL.
Geboren op 14-08-1874 te Hardinxveld (ZH).
Overleden april 1953 te Amsterdam, begraven op 18-04-1953 aldaar.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Dirk van der PLAS.
Geboren op 08-10-1901 te Bloemendaal (NH).
Gehuwd op 09-10-1924 te Hillegom (NH) met Adriana Henderika METHORST, dochter van Marinus METHORST en Adriana BOUMA.
Geboren circa 1904 te Hillegom (NH).

   2. 

Johanna Gerritdina van der PLAS.
Geboren op 30-11-1903 te Bloemendaal (NH).
Gehuwd op 13-10-1926 te Amsterdam met Gerrit Izaäk de MAAKER, bouwkundig opzichter, tekenaar, zoon van Andries de MAAKER, architect, en Fennigjen van ES.
Geboren circa 1896 te Haarlem (NH).

   3. 

Jan van der PLAS.
Geboren op 05-06-1907 te Bloemendaal (NH).

   4. 

Gerrit van der PLAS.
Geboren te Amsterdam.
Relatie met F. SNEEP.


XIII.59    Gerrit ten HAVE, manufacturier, zoon van Wiechert ten HAVE (zie XII.29) en Johanna van de WORP, dienstmeid, winkelierster.
Geboren op 10-02-1877 te Hattem (Gld). Gerrit staat van 24 mei 1927 tot 18 augustus 1927 ingeschreven als patiënt van het provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch in Castricum.
Gehuwd op 01-05-1902 te Gorinchem (ZH) met Gerrigje Johanna SCHULTINK, dochter van Johannes SCHULTINK en Pieternella van BOSSIJ.
Geboren op 16-04-1879 te Nieuwland, gem.Zederik (ZH).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Pietenella Geertruida Johanna ten HAVE.
Geboren op 23-05-1903 te Gorincem (ZH).
Overleden op 21-03-1905 te Gorinchem (ZH), leeftijd: 0.

   2. 

Pieter ten HAVE.
Geboren 1917/1918 te Gorinchem (ZH).
Overleden op 29-05-1918 aldaar, leeftijd: 0.


XIII.62    Derkje ten HAVE, dochter van Wiechert ten HAVE (zie XII.29) en Johanna van de WORP, dienstmeid, winkelierster.
Geboren op 10-04-1878 te Hattem (Gld).
Overleden op 28-06-1951 om 15.30 uur te Deventer (Ov.), leeftijd: 73 jaar; weduwe van Derk Jan de Jong.
Gehuwd op 13-10-1904 te Amsterdam met Derk Jan de JONG, boekhouder, koopman, winkelier in lederwaren, zoon van Derk Jan de JONG, kleermaker, en Berendina HOFMAN.
Geboren op 11-05-1881 om 13.00 uur te Deventer (Ov.).
Overleden op 29-11-1945 om 00.30 uur aldaar. Leeftijd: 64 jaar; echtgenoot van Derkje ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Berendina de JONG.
Geboren 1907 te Deventer (Ov.).
Overleden op 29-09-1908 aldaar, leeftijd: 1 jaar.

   2. 

Johanna Berendina de JONG.
Geboren op 03-10-1908 te Deventer (Ov.).
Gehuwd aldaar met Jan Maurits UIJTENHOUDT, officier-vliegenier, zoon van Wilhelm UIJTENHOUDT, architect, en Jantje van DIJK.
Geboren circa 1904 te Amsterdam.

   3. 

Wichert de JONG, koopman, eigenaar Lammers en Wagenvoorde, een fabriek van koffers en tassen.
Geboren op 22-06-1911 te Deventer (Ov.).
Gehuwd met Johanna Berendina (Jo) SLIJPER.
Geboren op 10-10-1908 te Deventer (Ov.).
Overleden op 26-08-1969 aldaar. Leeftijd: 60 jaar; echtgenote van Wichert de Jong.

   4. 

gerk Jan (Dixie) de JONG, ontwerper tassen en koffers, kantoorbediende bij een lederhandel.
Geboren te Deventer (Ov.).
Gehuwd (1) met Joke KROES.
Geboren te Kuinre, gem.Steenwijkerland (Ov.).
Gehuwd (2) met Ann BENDIEN.

   5. 

Berendina de JONG.
Overleden op 29-09-1908 te Deventer (Ov.), leeftijd: 1 jaar.


XII.32    Berend ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), timmerman, meubelmaker, zoon van Wiechert ten HAVE (Wichert) (zie XI.19) en Janna VISSER.
Geboren op 22-02-1845 te Hattem (Gld).
Overleden op 05-01-1927 te Amsterdam, leeftijd: 81 jaar; weduwnaar van Hendrika van den Burg.
Gehuwd op 08-03-1878 te Hattem (Gld) met Hendrika van den BURG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van Jan van den BURG en Willemine ZURING (Zuurink).
Geboren op 30-09-1854 te Wapenveld (Gld).
Overleden op 29-09-1923 te Amsterdam, leeftijd: 68 jaar; echtgtenote van Berend ten Have.
Op 10 mei 1918 verhuist het gezin van Hattem naar de Spiegelgracht 21 in Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wiechert Jan ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), meubelmaker.
Geboren op 07-12-1878 te Hattem (Gld).
Overleden op 19-12-1969 te Amsterdam, leeftijd: 91 jaar; echtgenoot van Rosalia Engl.
Gehuwd op 10-10-1923 te Amsterdam met Rosalie ENGL, dochter van Anton ENGL en Maria PUMMER.
Geboren op 03-12-1884 te Krems (Oostenrijk).
Overleden op 21-12-1970 te Warnsveld (Gld), leeftijd: 86 jaar; weduwe van Wiechert Jan ten Have.

   2. 

Willemina Johanna ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 19-04-1880 te Hattem (Gld).
Overleden op 18-11-1962 te Amsterdam, leeftijd: 82 jaar; ongehuwd.

   3. 

Johannes Berend ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.66).

   4. 

Johanna Hendrika ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.69).

   5. 

Jan Frederik ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.70).

   6. 

Christina Hillegonda ten HAVE, costuum-naaister.
Geboren op 05-01-1886 te Hattem (Gld).
Overleden op 12-09-1904 te Zwolle (Ov.), leeftijd: 18 jaar; ongehuwd. De overlijdensakte is op 26 september onder aktenr.40 ingeschreven in Hattem, de woonplaats van Christina.

   7. 

Berendina Frederika ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.75).

   8. 

Hendrika (Riekie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.77).

   9. 

Jansje ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.79).

   10. 

Berend ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), kantoorbediende.
Geboren op 17-10-1893 te Hattem (Gld).
Overleden op 21-11-1963 te Amsterdam, leeftijd: 70 jaar, echtgenoot van Anna Seiler.
Gehuwd op 26-09-1918 te Amsterdam met Anna SEILER, dochter van Franz SEILER en Anna BROST.
Geboren op 27-04-1892 te Pottendorf (Oostenrijk).
Overleden op 26-02-1975 te Amsterdam, leeftijd: 82 jaar; weduwe van Berend ten Have.

   11. 

Gerrit Hendrik ten HAVE.
Geboren op 22-05-1897 te Hattem (Gld).
Overleden op 13-06-1912 aldaar, leeftijd: 15 jaar.


XIII.66    Johannes Berend ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), violist, zoon van Berend ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.32) en Hendrika van den BURG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 20-12-1881 te Hattem (Gld).
Overleden op 04-02-1965 te Amsterdam, leeftijd: 83 jaar; ongehuwd.
Gehuwd op 18-07-1918 te Amsterdam met Catharina LEEREVELD, dochter van Johannes Hendrikus Rudolf LEEREVELD en Annetta Catharina van den BOS.
Geboren op 08-02-1897 te Amsterdam.
Op 6 september 1915 vestigt Johannes zich defi nitief in Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrika Catharina ten HAVE.
Geboren te Amsterdam.

   2. 

Catharina Hillegonda ten HAVE.
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd aldaar met J. UITSLAGER.


XIII.69    Johanna Hendrika ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van Berend ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.32) en Hendrika van den BURG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 11-07-1883 te Hattem (Gld).
Overleden op 01-06-1962 te Amsterdam, leeftijd: 76 jaar; echtgenote van Jan Nieuwsma.
Gehuwd op 02-01-1913 te Hattem (Gld) met Jan NIEUWSMA (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), zetboer (iemand die voor de eigenlijke eigenaar een boerderij beheert). Zoon van Sipke Renzes NIEUWSMA, zetboer, en Elske Jans de VRIES.
Geboren op 20-01-1888 om 14.00 uur te Ferwerderadeel (Fr.).
Overleden op 23-01-1973 te Amsterdam, leeftijd: 85 jaar; weduwnaar van Johanna Hendrika ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Sipke NIEUWSMA, politieagent.
Geboren op 27-10-1913 te Gelsenkirchen (Dsl).
Overleden op 07-11-1984 te ´s-Gravenhage, leeftijd: 71 jaar; ongehuwd.
Gehuwd te ´s-Gravenhage met Jacoba den HEIJER.
Geboren te ´s-Gravenhage.

   2. 

Berend NIEUWSMA.
Geboren op 11-01-1916 te Naarden (NH).
Overleden op 29-10-1937 te Amsterdam, leeftijd: 21 jaar; ongehuwd.

   3. 

Gelske NIEUWSMA.
Geboren op 11-10-1918 te Apeldoorn (Gld).
Overleden op 25-10-1999 te Amsterdam, leeftijd: 81 jaar; Begraven okt. 1999 te Amsterdam. Gelske is begraven op de begraafplaats De Nieuwe Ooster aan de Kruislaan in Amsterdam.
Gehuwd op 03-03-1948 te Amsterdam met T.G. JANSSENS.
Overleden na 1999.

   4. 

Hendrika NIEUWSMA.
Geboren op 06-09-1921 te Apeldoorn (Gld).
Overleden op 13-03-1998 te Soest (Utr.), leeftijd: 76 jaar; weduwe van Alfred Eikeboom.
Gehuwd op 04-06-1954 te Amsterdam met Alfred EIKEBOOM.
Geboren op 01-04-1928 te Deventer (Ov.).
Overleden op 16-04-2003 te Soest (Utr.), leeftijd: 75 jaar; weduwnaar van Hendrika Nieuwsma.

   5. 

Johanna Hendrika NIEUWSMA.
Geboren op 07-06-1925 te Heythuysen (Lb.).
Overleden op 08-10-1998 te Apeldoorn (Gld), leeftijd: 73 jaar; Gehuwd te Amsterdam met F. CUHFUS.


XIII.70    Jan Frederik ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), timmerman, zoon van Berend ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.32) en Hendrika van den BURG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 30-09-1884 te Hattem (Gld).
Overleden op 25-02-1966 aldaar, begraven op 01-03-1966 aldaar.
Gehuwd (1) op 12-05-1909 aldaar met Berendje ROSEBOOM, dochter van Hendrik ROSEBOOM, tapper, en Bartje BOUWMEESTER.
Geboren op 12-11-1886 te Hattem (Gld).
Overleden op 27-10-1918 aldaar, leeftijd: 31 jaar; echtgenote van Jan Frederik ten Have.
Gehuwd (2) op 27-11-1919 te Hattem (Gld) met Johanna Engelina KOEKENDAAL, dochter van Hendrik KOEKENDAAL, spoorbeambte, en Johanna Theodora VEURNTJES.
Geboren op 10-03-1887 te Doetinchem Ambt (Gld).
Overleden op 28-08-1967 te Hattem (Gld), leeftijd: 80 jaar; weduwe van Jan Frederik ten Have.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Berend ten HAVE, hoofduitvoerder bouw.
Geboren op 16-11-1909 te Hattem (Gld).
Overleden op 23-06-1969 te Leiden (ZH), leeftijd: 59 jaar; echtgtenoot van Edom Bouwmeester.
Gehuwd op 05-08-1937 te Hattem (Gld) met Edom (Eda) BOUWMEESTER, dochter van Berend BOUWMEESTER en Sjoukje de VRIES.
Geboren op 30-06-1915 te Hattem (Gld).
Overleden op 02-03-2002 te Leiden (ZH), leeftijd: 86 jaar; weduwe vasn Berend ten Have.

   2. 

Bertha (Bartje) ten HAVE (zie XIV.50).

   3. 

Gerrit Hendrik (Gerrit) ten HAVE, kapper.
Geboren op 01-10-1912 te Hattem (Gld).
Overleden op 10-03-1980 te Apeldoorn (Gld), leeftijd: 67 jaar; echtgenoot van Jannigje Wagenvoord. Begraven op 14-03-1980 te Ugchelen (Gld). De begrafenis vindt plaats op de begraafplaats Heidehof.
Relatie met Jannigje WAGENVOORD.
Geboren op 25-07-1923 te Hatten (Gld).
Overleden op 12-12-1983 te Apeldoorn (Gld), leeftijd: 60 jaar; weduwe van Gerrit Hendrik ten Have.

   4. 

Hendrikje (Henny) ten HAVE (zie XIV.54).

Uit het tweede huwelijk:

   5. 

Johanna Theodora (Doortje) ten HAVE.
Geboren op 25-09-1920 te Hattem (Gld).
Overleden op 25-09-1991 te Ouderkerk a.d. Amstel (NH), leeftijd: 71 jaar; ongehuwd.

   6. 

Hendrik ten HAVE.
Geboren op 06-09-1922 te Hattem (Gld).
Overleden op 08-11-1994 aldaar, leeftijd: 72 jaar; ongehuwd.

   7. 

Hendrika (Riekie) ten HAVE.
Geboren op 31-07-1924 te Hattem (Gld).
Overleden op 28-12-1994 te Gorinchem (ZH), leeftijd: 68 jaar; ongehuwd.

   8. 

levenloos geboren dochter ten HAVE.
Geboren op 14-05-1927 te Hattem (Gld).
Overleden op 14-05-1927 aldaar.


XIV.50    Bertha (Bartje) ten HAVE, dochter van Jan Frederik ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.70) en Berendje ROSEBOOM.
Geboren op 18-03-1911 te Hattem (Gld).
Overleden op 24-09-1990 te Ouderkerk a.d Amstel (NH), leeftijd: 79 jaar; weduwe van Marinus Louis Müller.
Gehuwd op 09-12-1944 te Amsterdam met Marinus Louis (Rinus) MÜLLER.
Geboren op 16-09-1899 te Amsterdam.
Overleden op 29-01-1976 te Zwolle (Ov.), leeftijd: 76 jaar; echtenoot van Bertha ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johan Carl (Dolf) MÜLLER.
Overleden maart 2011.


XIV.54    Hendrikje (Henny) ten HAVE, naaister, pottenbakster, dochter van Jan Frederik ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.70) en Berendje ROSEBOOM.
Geboren op 16-12-1916 te Hattem (Gld).
Overleden op 16-12-1999 te Amstelveen (NH), leeftijd: 83 jaar; weduwe van Hendrik van Akkeren.
Gehuwd (1) op 28-11-1918 te Amsterdam met Hendrik van AKKEREN, zoon van Jacob Simon van AKKEREN en Pieternella SANDERSON.
Geboren op 28-11-1918 te Amsterdam.
Overleden op 09-10-1944 te Husum (Dsl), leeftijd: 26 jaar; echtgenoot van Hendrikje te Have.

Gehuwd (2) op 07-10-1948 te Ouderkerk aan de Amstel (NH) met Maurits Gusrave STIPS.
Geboren op 04-10-1908 te Rotterdam.
Overleden op 29-08-1975 te Amsterdam, leeftijd: 66 jaar.
Op 17 februari 1925 vertrekt ze vanuit Hattem naar Amsterdam; ze gaat daar wonen bij haar grootouders, waar haar tante Willemina Johanna de zorg voor haar op zich neemt.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Henkje van AKKEREN.
Geboren op 21-09-1944 te Ouderkerk aan de Amstel (NH).
Overleden op 15-05-1945 aldaar, leeftijd: bijna 8 maanden.

   2. 

2 kinderen van AKKEREN.
privé.

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

2 kinderen STIPS.


XIII.75    Berendina Frederika ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van Berend ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.32) en Hendrika van den BURG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 04-10-1887 te Hattem (Gld).
Overleden op 25-02-1964 te Groningen (Gr.), leeftijd: 76 jaar; echtgenote van Petrus Eduardus Maria Boucher.
Gehuwd op 02-02-1916 te Amsterdam met Petrus Eduardus Maria BOUCHIER, fotograaf, zoon van Petrus Paulus BOUCHIER en Johanna Magdalensa de HAAN.
Geboren op 25-02-1891 te Amsterdam.
Overleden op 02-05-1976 te Groningen (Gr.), leeftijd: 85 jaar; weduwnaar van Berendina Frederika ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Berendina Petronela (Bep) BOUCHIER.
Geboren op 13-08-1916 te Groningen (Gr.).
Overleden op 04-01-1981 te Weesp (NH), leeftijd: 64 jaar; echtgenote van Felix Andringa.
Relatie met Felix ANDRINGA.
Geboren op 09-11-1916.
Overleden op 13-11-2002, leeftijd: 86 jaar; weduwnaar van Berendina Petronella Bouchier.

   2. 

Petrus Barend BOUCHIER.
Geboren op 04-02-1918 te Groningen (Gr.).
Overleden op 03-02-2004 aldaar, leeftijd: 85 jaar.

   3. 

Hendrika Johanna Wilhelmina BOUCHIER.
Geboren april 1919 te Groningen (Gr.).
Overleden op 04-06-1919 om 10.00 uur aldaar, leeftijd: 6 weken.

   4. 

Hendrik Maria Willem BOUCHIER.
Geboren op 25-02-1921 te Groningen (Gr.).
Overleden op 16-08-2000 te Auckland, Nieuw Zeeland, leeftijd: 79 jaar.

   5. 

Margaretha Henriëtte BOUCHIER.
Geboren op 01-08-1924 te Groningen (Gr.).
Overleden op 01-11-1999 te Leeuwarden (Fr.), leeftijd: 75 jaar;.

   6. 

Maria Jacobina Timothea BOUCHIER.
Geboren op 09-10-1927 te Groningen (Gr.).
Overleden op 03-02-1928 om 06.00 uur aldaar, leeftijd: bijna 4 maanden.

   7. 

Antonius Gerardus BOUCHIER.
Geboren op 06-10-1930 te Groningen (Gr.).
Overleden op 20-11-1997 te Eelde (Dr.), leeftijd: 67 jaar.

   8. 

4 kinderen BOUCHIER.
Geboren te Groningen (Gr.).


XIII.77    Hendrika (Riekie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van Berend ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.32) en Hendrika van den BURG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 12-09-1889 te Hattem (Gld).
Overleden op 21-10-1968 te Enkhuizen (NH), leeftijd: 79 jaar; echtgenote van Jan Scholten.
Gehuwd op 08-01-1914 te Hattem (Gld) met Jan SCHOLTEN (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), slager, zoon van Jonas SCHOLTEN, grutter, en Wilhelmina STELLING.
Geboren op 17-10-1887 te Enkhuizen (NH).
Overleden op 29-09-1976 aldaar, leeftijd: 88 jaar; weduwnaar van Hendrika ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrika SCHOLTEN.
Geboren te Zeist (Utr.).


XIII.79    Jansje ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van Berend ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.32) en Hendrika van den BURG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 15-04-1891 te Hattem (Gld).
Overleden op 18-06-1978 te Amsterdam, leeftijd: 87 jaar; weduwe van Theodorus Hendrikus Cornelis Dobber. Begraven op 22-06-1978 te Amsterdam. Jansje wordt begraven op begraafplaats de Nieuwe Ooster.
Gehuwd op 18-09-1919 te Amsterdam met Theodorus Hendrikus Cornelis DOBBER, spoorbeambte, boekhouder, zoon van Theodorus Cornelis DOBBER, agent van politie, en Clara Regina Carolina HARTMAN.
Geboren op 10-01-1894 te Amsterdam.
Overleden op 17-09-1958 te Haarlem (NH), leeftijd: 64 jaar; echtgenoot van Jansje ten Have.
Op 18 mei 1918 verhuist Jansje van Hattem naar Amsterdam, waar ze bij haar ouders gaat wonen. Een jaar later treedt ze daar in het huwelijk.
Het gezin verhuist op 14 oktober 1930 van Valkenburg (Lb.) naar Krommenie; in 1956 gaan ze naar Haarlem.
Na het overlijden van Theodorus gaat Jansje op 20 mei 1860 in Amsterdam wonen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jansje Hendrika DOBBER.
Geboren te Valkenburg (Lb.).

   2. 

Theodora Antonia DOBBER (zie XIV.72).

   3. 

Cornelia Johanna DOBBER.
Geboren te Schin op Geul (Lb.).
Gehuwd te Castricum (NH) met H. VOS.

   4. 

Theodorus Cornelis DOBBER.
Geboren te Schiin op Geul (Lb.).
Gehuwd te Wormer (NH) met A. VREDEVOORT.

   5. 

Berendina Jacoba DOBBER.
Geboren te Schin op Geul (Lb.).

   6. 

Antonius Franciscus DOBBER.
Geboren te Valkenburg (Lb.).

   7. 

Wichert Jan DOBBER.
Geboren op 27-03-1932 te Krommenie (NH).
Overleden op 09-12-2009 te Hoorn (NH), leeftijd: 77 jaar; partner van F.L.M. Cissy Kroon.
Gehuwd te Geldrop (NBr.) met F.L.M. Cissy KROON.


XIV.72    Theodora Antonia DOBBER, dochter van Theodorus Hendrikus Cornelis DOBBER, spoorbeambte, boekhouder, en Jansje ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.79).
Geboren te Valkenburg (Lb.).
Gehuwd te Haarlem (NH) met Nicolaas Christiaan (Nico) BIERMAN, concierge.
Geboren te Santpoort (NH), gedoopt te Velsen (NH).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes Petrus BIERMAN (zie XV.5).

   2. 

Joke BIERMAN (zie XV.9).

   3. 

Ella BIERMAN (zie XV.11).

   4. 

Theodorus H.C. BIERMAN (zie XV.12).

   5. 

Thea BIERMAN (zie XV.17).


XV.5    Johannes Petrus BIERMAN, zoon van Nicolaas Christiaan (Nico) BIERMAN, concierge, en Theodora Antonia DOBBER (zie XIV.72).
Geboren te Santpoort (NH).
Relatie (1) met Willy HOOGLAND.
Relatie (2) met Nora NN.
Geboren te Moskou.
Uit de tweede relatie:

   1. 

Mariska BIERMAN.

   2. 

Sandra BIERMAN.


XV.9    Joke BIERMAN, dochter van Nicolaas Christiaan (Nico) BIERMAN, concierge, en Theodora Antonia DOBBER (zie XIV.72).
Geboren op 17-01-1948 te Santpoort (NH).
Overleden op 12-11-1995 te Amsterdam, leeftijd: 47 jaar; weduwe van Leen Meyboom.
Gehuwd op 02-08-1974 te IJmuiden (NH) met Leen MEYBOOM.
Overleden op 09-01-1990 te IJmuiden (NH), echtgenoot van Joke Bierman.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Richard MEYBOOM.


XV.11    Ella BIERMAN, schoonheidsspecialiste, dochter van Nicolaas Christiaan (Nico) BIERMAN, concierge, en Theodora Antonia DOBBER (zie XIV.72).
Geboren te Santpoort (NH).
Gehuwd te IJmuiden (NH) met Ben OVERWETER.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Rene OVERWETER.


XV.12    Theodorus H.C. BIERMAN, concierge, zoon van Nicolaas Christiaan (Nico) BIERMAN, concierge, en Theodora Antonia DOBBER (zie XIV.72).
Geboren te Santpoort (NH).
Relatie (1) met Janny SCHIPPERS.
Relatie (2) met Mirjam SOTO MAGOR.
Relatie (3) met Sylvia PORTINGA.
Uit de eerste relatie:

   1. 

Dieter BIERMAN.

Uit de tweede relatie:

   2. 

Di.go BIERMAN.

Uit de derde relatie:

   3. 

David BIERMAN.

   4. 

Thijs BIERMAN.


XV.17    Thea BIERMAN, dochter van Nicolaas Christiaan (Nico) BIERMAN, concierge, en Theodora Antonia DOBBER (zie XIV.72).
Geboren te Santpoort (NH).
Relatie met Max CARBAAT.
Uit deze relatie:

   1. 

Casper CARBAAT.

   2. 

Daniël CARBAAT.


XII.35    Jannigje ten HAVE, dochter van Wiechert ten HAVE (Wichert) (zie XI.19) en Janna VISSER.
Geboren op 29-09-1848 te Hattem (Gld).
Overleden op 18-01-1914 te Wageningen (Gld), leeftijd: 65 jaar; echtgenote van Gerrit van der Hoogt.
Gehuwd op 27-02-1874 te Hattem (Gld) met Gerrit van der HOOGT, beeldhouwer, zoon van Jacobus van der HOOGT, kleermaker, en Martina EIJKMAN, winkelierster.
Geboren circa 1850 te Kampen (Ov.).
Overleden op 11-02-1926 te Wageningen (Gld), leeftijd: 76 jaar; weduwnaar van Jannigje ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jacobus Martinus van der HOOGT.
Geboren op 14-11-1874 te Amsterdam.
Overleden op 03-09-1941 te Wageningen (Gld), leeftijd: 66 jaar; echtgenoot van Albertina Pieternella van Zijl.
Relatie met Albertina Pieternella van ZIJL.
Overleden na 1941.

   2. 

Martina Anna Maria van der HOOGT, zangeres.
Geboren op 11-01-1890 te Amsterdam.
Gehuwd op 07-07-1921 te Wageningen (Gld) met Johannes Laurens Paul ZONDAG, houtvester, zoon van Johannes Laurens ZONDAG en Pauline Constance d´ARNOUD van BOECHHOLZ.
Geboren circa 1890 te Batavia (N.I.).


XII.37    Johannes ten HAVE, tekenleraar middelbaar onderwijs, schilder, tekenaar, zoon van Wiechert ten HAVE (Wichert) (zie XI.19) en Janna VISSER.
Geboren op 16-10-1852 te Hattem (Gld).
Overleden op 12-12-1903 te Bergen op Zoom (NBr.), leeftijd: 51 jaar; partner van Frederika Alida Meuser.
Gehuwd op 03-07-1879 te Amsterdam met Frederika Alida MEUSER, dochter van Christian Theodor Ludwig MEUSER, slachter, en Adriaantje van SCHALKWIJK.
Geboren op 02-12-1853 te Amsterdam. Frederika is geboren in de Huidenstraat 23.
Overleden na 1903.
Vanaf 1880 is Johannes werkzaam in Bergen op Zoom. Hij is o.a. leraar van de kunstenaars Adrianus Johannes Grootens en Gotfried van Pelt.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes Wichert Christiaan ten HAVE, 1e luitenant der Infanterie.
Geboren op 25-05-1880 om 18.00 uur te Bergen op Zoom (NBr.).
Overleden op 12-12-1946 te Haarlem (NH), leeftijd: 66 jaar; weduwnaar van Hermina Herbschieb. De akte is ingeschreven in Velsen, de woonplaats van Johannes.
Gehuwd op 12-04-1911 te Haarlem (NH) met Hermina HERBSCHLEB, dochter van Christiaan Karel HERBSCHLEB en Jannetje MOLIJN.
Geboren circa 1890 te Amsterdam.

   2. 

Christiaan Theodorus Ludwig ten HAVE.
Geboren op 18-06-1882 om 01.00 uur te Bergen op Zoom (NBr.).
Overleden op 17-12-1886 te Bergen op Zoom, (NBr.), leeftijd: 4 jaar.

   3. 

Barend Hendrik ten HAVE, directeur van een glasfabriek.
Geboren op 15-07-1884 om 16.00 uur te Bergen op Zoom (NBr.).
Gehuwd op 30-10-1917 te Haarlem (NH) met Maria Antonia Anna Antoinetta SIMONS, dochter van Hendrik Kornelis Jacobus SIMONS, kantoorbediende, en Johanna Petronella Elisabeth KRAMER.
Geboren circa 1891 te Amsterdam.

   4. 

Adriana Alida ten HAVE.
Geboren op 18-03-1889 om 21.00 uur te Bergen op Zoom (NBr.).
Gehuwd op 27-10-1910 te Amsterdam met Edouard Désiré Hippolyte SCHELTUS, opzichter op een petroleum verscheepplaats, zoon van Jacobus Paulus Leonard Otto SCHELTUS en Johanna Jacoba BUBBENS.
Geboren circa 1876 te Parijs (FR).

   5. 

Frederik Johannes ten HAVE.
Geboren op 11-03-1895 om 05.00 uur te Bergen op Zoom (NBr.).


X.11    Jan ten HAVE (ten Haave/ten Haven), wever, landbouwer, zoon van Wijchert Gerrits ten HAVE (ten Haave) (zie IX.1) en Hendrica (Hendrikje) LIPKE, turfvulster.
Gedoopt op 22-01-1789 te Elburg (Gld).
Overleden op 10-01-1834 te Utrecht (Utr.), leeftijd: 46 jaar; echtgenoot van Clasina Bosman.
Gehuwd op 02-01-1822 te Utrecht (Utr.) met Clasina BOSMAN, dochter van Hermannus BOSMAN en Johanna van der VELDEN.
Gedoopt circa 1796 te Utrecht (Utr.).
Overleden op 17-12-1840 aldaar, leeftijd: 44 jaar; weduwe van Jan ten Haven.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johanna Hendrika ten HAVE (ten Haave) (zie XI.22).

   2. 

Hermanus ten HAVE (ten Haven) (zie XI.23).

   3. 

Johannes Wichert ten HAVE (Johannes Wiegert of Wiegel/ten Haven) (zie XI.25).

   4. 

Anthonia Helena ten HAVE (ten Haven).
Geboren op 11-05-1826 te Utrecht (Utr.).
Overleden op 18-05-1826 aldaar, leeftijd: 8 dagen.

   5. 

Clasina Antonia (Clasian) ten HAVE (ten Haven) (zie XI.29).

   6. 

Wichgart ten HAVE (ten Haven).
Geboren op 03-02-1830 te Utrecht (Utr.).
Overleden op 05-09-1841 aldaar, leeftijd: 11 jaar.

   7. 

Anthonia Wilhelmina ten HAVE (ten HAven).
Geboren op 11-12-1832 te Utrecht (Utr.).
Overleden op 27-02-1834 aldaar, leeftijd: 14 maanden.


XI.22    Johanna Hendrika ten HAVE (ten Haave), dienstmeid, dochter van Jan ten HAVE (ten Haave/ten Haven) (zie X.11) en Clasina BOSMAN.
Geboren op 20-07-1820 te Utrecht (Utr.). Johanna is geboren met de achternaam Bosman. Bij het huwelijk van haar ouders op 2 januaria 1822 in Utrecht is ze erkend en heeft ze de achternaam ten Have gekregen.
Overleden op 24-12-1902 te Heerde (Gld), leeftijd: 82 jaar; weduwe van Willem Dijk.
Gehuwd op 04-05-1851 te Heerde (Gld) met Willem DIJK, winkelier, zoon van Geerlig DIJK, arbeider, en Johanna HANEKAMP.
Geboren op 16-09-1828 te Heerde (Gld).
Overleden op 16-05-1859 aldaar, leeftijd: 30 jaar; echtgenoot van Johanna Hendrik ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerrit Jan DIJK.
Geboren op 29-07-1852 te Heerde (Gld).
Overleden op 27-12-1932 aldaar, leeftijd: 80 jaar; weduwnaar van Johanna van Torenenbergen.
Gehuwd op 12-08-1877 te Heerde (Gld) met Johanna van TOORENENBERGEN, dochter van Johan Jacob van TOORENENBERGEN en Maartje HAVERKAMP.
Geboren op 12-08-1856 te Ermelo (Gld).
Overleden op 25-01-1913 te Heerde (Gld), leeftijd: 56 jaar; echtgenote van Gerrit Jan Dijk.

   2. 

Klasina Johanna DIJK.
Geboren op 14-07-1855 te Heerde (Gld).
Overleden op 12-10-1910 aldaar, leeftijd: 55 jaar; ongehuwd.

   3. 

Hermanus Johannes DIJK, manufacturier.
Geboren op 08-08-1858 te Heerde (Gld).
Overleden op 12-03-1941 te Zwolle (Ov.), leeftijd: 82 jaar; echtgenoot van Johanna Margaretha de Hen. De overlijdensakte is op 14 maart ingeschreven in Heerde, de woonplaats van Hermanus.
Gehuwd op 16-04-1896 te Apeldoorn (Gld) met
Johanna Margretha de HEN, dochter van Dirk de HEN, bakker, en Geertruida Hendrika ten HAVE (zie XI.79).
Geboren op 26-10-1870 te Apeldoorn (Gld).
Overleden op 26-09-1943 te Heerde (Gld), leeftijd: 72 jaar; weduwe van Harmanus Johannes Djk.


XI.23    Hermanus ten HAVE (ten Haven), koopman, manufacturier, zoon van
Jan ten HAVE (ten Haave/ten Haven) (zie X.11) en Clasina BOSMAN.
Geboren op 23-03-1822 te Utrecht (Utr.).
Gehuwd op 17-05-1845 te Hilversum (NH) met Annetje BOEL, dochter van Jacob BOEL, schaapherder, wever, en Antje EDEMA.
Geboren op 29-10-1822 te Hilversum (NH).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Clasina ten HAVE.
Geboren op 19-02-1846 te Hilversum (NH).

   2. 

Jacob ten HAVE (ten Haven) (zie XII.44).

   3. 

Maria Johanna ten HAVE.
Geboren op 17-09-1848 te Hilversum (NH).
Overleden op 25-03-1921 te Ermelo (Gld), leeftijd: 72 jaar; ongehuwd.

   4. 

Abraham ten HAVE, Predikant bij de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Eemnes.
Geboren circa 1855 te Hilversum (NH).
Overleden op 17-12-1909 om 23.00 uur te Eemnes (NH), leeftijd: 54 jaar; ongehuwd.
In 1898 doet Ds. Abraham ten Have uit Polsbroek zijn intrede in de Hervormde kerk van Eemnes Buiten. In 1899 doet Ds J.A.Vlieger uit Maasland zijn intrede in de Hervormde kerk van Eemnes-Binnen. Dominee Abraham ten Have zal hem bevestigen.
Ds Abraham overlijdt in Eemnes, vlak voordat hij met emiraat zou gaan.

   5. 

Willem Laurens ten HAVE.
Geboren circa 1860 te Hilversum (NH).
Overleden op 30-07-1864 te Heerde (Gld), leeftijd: 4 jaar.


XII.44    Jacob ten HAVE (ten Haven), koopman, zoon van
Hermanus ten HAVE (ten Haven) (zie XI.23) en Annetje BOEL.
Geboren op 01-09-1847 te Hilversum (NH).
Gehuwd (1) op 10-07-1890 te Nijkerk (Gld) met Dirkje van SLOOTEN, dochter van Fok van SLOOTEN en Annetje PRINS.
Geboren circa 1855 te Nijkerk (Gld).
Overleden op 14-01-1904 aldaar, leeftijd: 49 jaar; echtgenote van Jacob ten Haven.
Gehuwd (2) op 07-06-1906 te Nijkerk (Gld) met Willemina STEENKAMER, dochter van Gijsbert STEENKAMER en Teuntje van MONTFRANS.
Geboren circa 1856 te Nijkerk (Gld).
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Hermanus ten HAVE (zie XIII.95).


XIII.95    Hermanus ten HAVE, accountant, zoon van
Jacob ten HAVE (ten Haven) (zie XII.44) en Dirkje van SLOOTEN.
Geboren circa 1891 te Nijkerk (Gld).
Gehuwd op 29-07-1920 te Amsterdam met Johanna Jacoba BRONS, dochter van Cornelis Catharinus BRONS en Jannetje BOEL.
Geboren circa 1895 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Dina ten HAVE (zie XIV.82).


XIV.82    Dina ten HAVE, dochter van
Hermanus ten HAVE (zie XIII.95) en Johanna Jacoba BRONS.
Gehuwd met Johannes (Jan) van der MEER.
Geboren op 06-05-1916 te Rotterdam.
Overleden op 18-05-1996 te Vught (Nr.), leeftijd: 80 jaar.
Uit dit huwelijk:

   1. 

4 kinderen van der MEER (PRIVÉ).


XI.25    Johannes Wichert ten HAVE (Johannes Wiegert of Wiegel/ten Haven), koopman, manufacturier, zoon van
Jan ten HAVE (ten Haave/ten Haven) (zie X.11) en Clasina BOSMAN.
Geboren op 26-04-1824 te Utrecht (Utr.).
Overleden op 18-09-1880 te Tienhoven (ZH), leeftijd: 56 jaar; echtgenoot van Evertje Ruijzendaal, eerder weduwnaar van Elisabeth Boel.
Gehuwd (1) op 27-04-1850 te Hilversum (NH) met Elisabeth BOEL, dochter van
Jacob BOEL, schaapherder, wever, en
Antje EDEMA.
Geboren circa 1831 te Hilversum (NH).
Overleden op 09-06-1854 aldaar, leeftijd: 23 jaar; echtgenote van Johannes Wichart ten Have.
Gehuwd (2) op 04-11-1854 te Hilversum (NH) met Evertje RUIZENDAAL (Ruijsendaal), denstbode, dochter van Pieter RUIZENDAAL, landbouwer, en Lutje de BOER.
Geboren op 08-10-1821 te Bunschoten (Utr.).
Overleden op 31-01-1909 te Tienhoven (ZH), leeftijd: 87 jaar; weduwe van Johannes Wichert ten Have.
Johannes is weduwnaar van Elisabeth Boel.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Jan ten HAVE (zie XII.50).

Uit het tweede huwelijk:

   2. 

Lutje ten HAVE.
Geboren circa 1856 te Tienhoven (ZH).
Overleden op 27-05-1860 aldaar, leeftijd: 4 jaar.

   3. 

Pieter ten HAVE (zie XII.52).

   4. 

Frans ten HAVE.
Geboren op 30-01-1862 te Tienhoven (ZH). In de geboorte-akte wordt de moeder aangeduid als Reijertje Ruizendaal. Bij beschikking van de Arrondissementsehtbank dd.20 september 1886 is de naam gewijzigd in Evertje Ruijzendaal.
Gehuwd op 03-10-1889 te Tienhoven (Utr.). Bij gemachtigd huwelijk met Gijsberta Hendrika BOON, dochter van Gijsbert BOON en Johanna van der HORST.
Geboren op 19-03-1858 te Amersfoort (Utr.).
bij gemachtigd huwelijk.

   5. 

Clasiena ten HAVE.
Geboren op 23-04-1863 te Tienhoven (ZH).
Overleden op 07-05-1863 aldaar, leeftijd: 14 dagen.

   6. 

Herman ten HAVE.
Geboren op 11-07-1864 te Tienhoven (ZH).

   7. 

Hermanus ten HAVE.
Geboren circa 1866 te Tienhoven (ZH).
Overleden op 17-03-1871 aldaar, leeftijd: 5 jaar.

   8. 

Gerrit Jacob ten HAVE.
Geboren op 16-12-1868 te Tienhoven (ZH).
Overleden op 22-12-1868 aldaar, leeftijd: 6 dagen.


XII.50    Jan ten HAVE, koopman, zoon van
Johannes Wichert ten HAVE (Johannes Wiegert of Wiegel/ten Haven) (zie XI.25) en Elisabeth BOEL.
Geboren op 27-11-1851 te Hilversum (NH). In de periode 1874-1893 woont Jan op het adres Da Costakade 112.
Overleden voor 1930.
Gehuwd op 02-08-1879 te Heerde (Gld) met
Grietje ten HAVE (zie XII.168).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Catharina Elisabeth ten HAVE.
Geboren op 04-04-1881 te Westbroek (Utr.). In de periode 1874-1893 woont Catharina in Amsterdam op het adres Da Costakade 112.
Overleden op 13-06-1897 te Utrecht (Utr.), leeftijd: 16 jaar.

   2. 

Johanna Hendrika ten HAVE.
Geboren op 11-02-1883 te Westbroek (Utr.). In de periode 1874-1893 woont Johanna Hendrika op de Da Costakade 112.
Overleden op 10-08-1940 te Arnhem (Gld), leeftijd: 57 jaar; echtgenote van Hendrik Marten Ploeger.
De overlijdensakte is op 12 augustus onder aktenr.76 ingeschreven in het register in Culemborg, de woonplaats van Johanna.
Hendrik Marten hertrouwt op 28 mei 1942 in Culemborg met Hermina Tiegelaar.
Gehuwd op 30-10-1924 te Amsterdam met Hindrik Marten (Mert) PLOEGER, handelsreiziger, Ger. predikant, zoon van Leonardus Frederikus PLOEGER, leraar ambachtsschool, en Maria VELTHUIS.
Geboren op 18-12-1892 te Veendam (Gr.).
Overleden op 10-03-1975 te Apeldoorn (Gld), leeftijd: 82 jaar; weduwnaar van Johanna Hendrika ten Have.


XII.52    Pieter ten HAVE, manufacturier, zoon van
Johannes Wichert ten HAVE (Johannes Wiegert of Wiegel/ten Haven) (zie XI.25) en Evertje RUIZENDAAL (Ruijsendaal), denstbode.
Geboren op 28-11-1859 te Tienhoven (ZH).
Overleden op 30-12-1954 te ? leefijd: 95 jaar; weduwnaar van Jaapje Teeuwissen, eerder weduwbaar van Cornelia Loenen,, begraven jan. 1955 te Beekbergen (Gld.). Pieter is begraven op de begraafplaats Beekbergen, Koningsweg 20 in Beekbergen.
Gehuwd (1) op 21-04-1887 te Tienhoven (Utr.) met Cornelia LOENEN, dochter van Dirk LOENEN en Jannetje van OOSTVEEN.
Geboren op 07-06-1854 te Tienhoven (ZH).
Overleden op 15-12-1888 aldaar, leeftijd: 34 jaar; echtgtenote van Pieter ten Have.
Gehuwd (2) op 14-06-1894 te Huizen (NH) met Jaapje TEEUWISSEN, dochter van Wouter TEEUWISSEN, broodbakker, molenaar, en Maria VISSER.
Geboren op 25-05-1873 te Huizen (NH).
Overleden op 08-07-1917 te Breukelen St. Pieter (Utr.), leeftijd: 44 jaar; echtgenote van Pieter ten Have.
Pieter is weduwnaar van Cornelia Loenen.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Johannes Wiegert ten HAVE, boerenknecht.
Geboren op 15-12-1888 te Tienhoven (ZH).
Overleden op 18-09-1973, leeftijd: 84 jaar; weduwnaar van Sijtje Cornelia Hoogendoorn. Begraven sept.1973 te Beekergen (Gld). De begrafenis vindt plaats op de Begraafplaats Beekbergen, Koningsweg 20 in Beekbergen.
Gehuwd op 09-10-1913 te Kamerik (Utr.) met Sijtje Cornelia HOOGENDOORN, dochter van Gerrit HOOGENDOORN en Dirkje GRIFFIOEN.
Geboren op 25-12-1885 te Kockengen (Utr.).
Overleden op 18-11-1972, leeftijd: 86 jaar; echtgenote van Johannes Wiegert ten Have. Begraven nov. 1972 te Beekbergen (Gld). De begrafenis vindt plaats op de Begraafplaats Beekbergen, Koningsweg 20 in Beekbergen.

Uit het tweede huwelijk:

   2. 

Wouter ten HAVE.
Geboren op 14-11-1896 te Tienhoven (Utr.).
Gehuwd op 14-01-1921 te Veldhuizen (Utr.) met Cornelia van BEUSEKOM, dochter van Jan van BEUSEKOM, landbouwer, en Wilhelmina Maria WEIJNEN.
Geboren op 21-10-1897 om 08.00 uur te Harmelen (Utr.).

   3. 

Hermanus Frans ten HAVE.
Geboren op 05-01-1903 te Tienhoven (Utr.). Hermanus Frans woont tussen 1920-1931 in Son en Breugel (NBr.).

   4. 

Everdina Maria ten HAVE.
Geboren op 20-04-1905 te Tienhoven (ZH).
Overleden op 01-06-1905 aldaar, leeftijd: 6 weken.

   5. 

Everdina Maria ten HAVE.
Geboren op 24-06-1908 te Tienhoven (ZH).
Overleden op 05-07-1943 te Hilversum (NH).

   6. 

Jacob Gerardus ten HAVE.
Geboren op 24-06-1908 te Tienhoven (Utr.).

   7. 

Maria Everdina ten HAVE.
Geboren op 10-06-1909 te Tienhoven (Utr.).
Overleden op 04-04-1910 aldaar, leeftijd: 9 maanden.

   8. 

Paulus Pieter ten HAVE.
Geboren op 22-07-1910 te Tienhoven (Utr.).


XI.29    Clasina Antonia (Clasian) ten HAVE (ten Haven), dochter van
Jan ten HAVE (ten Haave/ten Haven) (zie X.11) en Clasina BOSMAN.
Geboren op 10-08-1827 te Utrecht (Utr.). In het Bev.reg. 1851-1853 van Amsterdam staat Clasina Antonia ingeschreven op het adres Prinsengracht 721.
Overleden op 27-06-1891 te Heerde (Gld), leeftijd: 63 jaar; weduwe van Albertus ten Have.
Gehuwd op 24-03-1860 te Heerde (Gld) met
Albertus ten HAVE (Albertus Johannes) (zie XI.73).
Albertus is weduwnaar van Zwaantje Lindeboom.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Margaretha Klasina ten HAVE.
Geboren op 10-01-1861 te Heerde (Gld).
Overleden op 27-10-1933 te Ermelo (Gld), leeftijd: 72 jaar; ongehuwd. Het overlijden is op 2 november ingeschreven in het overlijdensregister van Heerde, de woonplaats van Margatretha.

   2. 

Johanna Hendrika ten HAVE.
Geboren op 20-02-1863 te Heerde (Gld).
Overleden op 18-04-1916 aldaar, leeftijd: 53 jaar; ongehuwd.

   3. 

Levenloos geboren dochter (Antoinie) ten HAVE.
Geboren op 01-05-1865 te Heerde (Gld).
Overleden op 01-05-1865 aldaar.

   4. 

Willem Albertus ten HAVE.
Geboren op 27-05-1866 te Heerde (Gld).
Overleden op 10-05-1897 aldaar, leeftijd: 30 jaar; ongehuwd.

   5. 

Alberta Klasina ten HAVE.
Geboren op 23-03-1869 te Heerde (Gld).


X.13    Wichert ten HAVE (Wiechert/ten hAAVE), dagloner, voerman, zoon van
Wijchert Gerrits ten HAVE (ten Haave) (zie IX.1) en Hendrica (Hendrikje) LIPKE, turfvulster.
Gedoopt op 09-04-1792 te Elburg (Gld).
Overleden op 15-10-1848 aldaar, leeftijd: 56 jaar; echtgenoot van Hendrika Aarts van Stelten.
Gehuwd op 01-04-1814 te Elburg (Gld) met Hendrica (Hendrikje) Aarts van STELTEN (Hendrikje Hijmens), dochter van Aart Hijmens van STELTEN en Batje Alberts.
Gedoopt op 20-03-1791 te Elburg (Gld).
Overleden op 17-02-1875 aldaar, leeftijd: 83 jaar; weduwe van Wichert ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wicher ten HAVE (ten Haave).
Geboren op 27-12-1814 te Elburg (Gld), gedoopt op 05-01-1815 te Elburg (Gld)w.
Overleden op 23-01-1815 te Elburg (Gld), leeftijd: bijna 4 weken.

   2. 

Aart ten HAVE (ten Haave) (zie XI.33).

   3. 

Wichert ten HAVE (zie XI.36).

   4. 

Hendrikus Bartes ten HAVE (zie XI.38).

   5. 

Batje ten HAVE (ten Haven) (zie XI.42).

   6. 

Gerrit Jan ten HAVE (zie XI.43).

   7. 

Hendrika ten HAVE.
Geboren op 18-04-1829 te Elburg (Gld).
Overleden op 08-07-1832 aldaar, leeftijd: 3 jaar.

   8. 

Giesbert ten HAVE.
Geboren op 10-09-1831 te Elburg (Gld).
Overleden op 19-12-1831 aldaar, leeftijd 3 maanden.

   9. 

Levenloos geboren zoon ten HAVE.
Geboren op 19-02-1833 te Elburg (Gld).
Overleden op 19-02-1833 aldaar.

   10. 

Hendrica ten HAVE (zie XI.49).


XI.33    Aart ten HAVE (ten Haave), vishandelaar, voerman, koopman, zoon van
Wichert ten HAVE (Wiechert/ten hAAVE) (zie X.13) en Hendrica (Hendrikje) Aarts van STELTEN (Hendrikje Hijmens).
Geboren op 08-01-1816 te Elburg (Gld).
Overleden op 28-05-1883 aldaar, leeftijd: 67 jaar; echtgenoot van Hendrikje Westerink, eerder weduwnaar van Petertien van der Meulen.
Gehuwd (1) op 21-05-1842 te Elburg (Gld) met Petertien van der MEULEN, dienstbode, dochter van Reinier van der MEULEN en Hendrikjen PENNINKHOF.
Geboren circa 1815 te Kampen (Ov.).
Overleden op 03-09-1879 te Elburg (Gld), leeftijd: 64 jaar; echtgenote van Aart ten Have.
Gehuwd (2) op 05-11-1880 te Elburg (Gld) met Hendrikje WESTERINK, dochter van Harmen WESTERINK en Aartje ten HOVE.
Gedoopt op 20-12-1801 te Elburg (Gld).
Overleden op 10-05-1894 aldaar, leeftijd: 92 jaar; weduwe van Aart ten Have, eerder weduwe van Willem van Kooten.
Aart is weduwnaar van Petertien van der Meulen; Hendrikje is weduwe van Willem van Kooten.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Wichert ten HAVE (zie XII.66).

   2. 

Reinier ten HAVE (zie XII.68).

   3. 

Heintje ten HAVE (zie XII.71).

   4. 

Henderika (Hendrika) ten HAVE.
Geboren op 22-10-1848 te Elburg (Gld).
Overleden op 19-11-1860 aldaar, leeftijd: 12 jaar.

   5. 

Geertruida ten HAVE.
Geboren op 03-02-1851 te Elburg (Gld).
Overleden op 10-03-1852 aldaar, leeftijd: 11 maanden.

   6. 

Gerrit Jan ten HAVE.
Geboren op 23-09-1854 te Elburg (Gld).
Overleden op 21-11-1856 aldaar, leeftijd: 2 jaar.


XII.66    Wichert ten HAVE, voerman, vishandelaar, visser, zoon van
Aart ten HAVE (ten Haave) (zie XI.33) en Petertien van der MEULEN, dienstbode.
Geboren op 04-03-1843 te Elburg (Gld).
Overleden op 14-12-1903 aldaar, leeftijd: 60 jaar; echtgenoot van Lubberdina Lambertha de Vries.
Gehuwd op 05-11-1868 te Elburg (Gld) met Lubberdina Lambertha de VRIES, dienstbode, dochter van Tjibbe de VRIES en Henderika BURGEMEESTER.
Geboren op 08-03-1845 te Elburg (Gld).
Overleden op 19-05-1925 aldaar, leeftijd: 80 jaar; weduwe van Wichert ten Have,.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Pietje ten HAVE.
Geboren op 27-07-1869 te Elburg (Gld).
Overleden op 10-03-1948 aldaar, leeftijd: 78 jaar; ongehuwd.

   2. 

Aart ten HAVE (zie XIII.111).

   3. 

Hendrika ten HAVE (zie XIII.114).


XIII.111    Aart ten HAVE, voerman, vishandelaar, zoon van
Wichert ten HAVE (zie XII.66) en Lubberdina Lambertha de VRIES, dienstbode.
Geboren op 24-09-1871 te Elburg (Gld).
Overleden op 09-12-1925 te Apeldoorn (Gld), leeftijd: 54 jaar; echtgenoot van Jansje Koops.
Gehuwd op 26-01-1893 te Elburg (Gld) met Jansje KOOPS, dochter van Barend KOOPS, vrachtrijder, en Jansje PONSTEIN.
Geboren op 10-10-1873 te Elburg (Gld).
Overleden op 05-07-1940 te Apeldoorn (Gld), leeftijd: 66 jaar; weduwe van Aart ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Lubberdina Lambertha ten HAVE.
Geboren op 10-07-1893 om 02.00 uur te Elburg (Gld).
Overleden op 04-03-1961 te Loenen (Gld), leeftijd: 67 jaar, echtgenote van Willem Oudbier. Begraven febr. 1969 te Loenen (Gld). Lubberdina wordt begraven op begraafplaats Loenen nh.
Gehuwd op 23-01-1915 te Apeldoorn (Gld) met Willem OUDBIER, arbeider, zoon van Cornelis OUDBIER, stoker, en Jacoba Johanna PLANTEN.
Geboren op 12-02-1891 te Loenen (Gld).
Overleden op 20-05-1977 te Apeldoorn (Gld), leeftijd: 76 jaar; weduwnaar van Lubberdina Lambertha ten Have. Begraven mei 1977 te Apeldoorn (Gld). Willem is begraven op begraafplaats Loenen NH.

   2. 

Barend ten HAVE, broodbakker.
Geboren op 18-07-1895 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 09-11-1917 te Lochem (Gld) met Harmina ten BROEKE, dochter van Johan ten BROEKE, broodbakker, en Hendrika BOUWHUIS.
Geboren circa 1893 te Markelo (Ov.).
Barend is op 16 januari 1915 naar Lochem vertrokken, waar hij op de 18e is ingeschreven in het bevolkinsregister. Op 12 december 1916 is hij weer terug gegaan naar Elburg.

   3. 

Jansje ten HAVE.
Geboren op 03-01-1899 te Elburg (Gld).
Overleden op 21-10-1900 aldaar, leeftijd: 21 maanden.

   4. 

Jansje ten HAVE.
Geboren op 16-03-1901 te Elburg (Gld).
Overleden op 08-07-1985.
Relatie met Johan Bernard BROUWER.
Geboren op 02-04-1902.
Overleden op 01-11-1947.

   5. 

Wichert ten HAVE.
Geboren op 31-08-1904 te Elburg (Gld).
Overleden op 03-09-1905 aldaar, leeftijd: 1 jaar.

   6. 

Wichertje ten HAVE.
Geboren op 30-07-1906 te Elburg (Gld).


XIII.114    Hendrika ten HAVE, dochter van
Wichert ten HAVE (zie XII.66) en Lubberdina Lambertha de VRIES, dienstbode.
Geboren op 03-09-1874 te Elburg (Gld).
Overleden na 1929.
Gehuwd op 04-04-1901 aldaar met Gerrit HOEKERT, notarisklerk, zoon van Arend HOEKERT, landbouwopzichter, en Hendrika TOP.
Geboren op 03-05-1870 te Elburg (Gld).
Overleden op 18-10-1929 aldaar, leeftijd: 59 jaar; echtgenoot van Hendrika ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aart HOEKERT.
Geboren op 04-02-1902 te Elburg (Gld).
Overleden op 17-09-1982.
Gehuwd op 07-09-1927 aldaar met Maria de HOOGH, dochter van Johannes de HOOGH en Elizabeth OSKAM.
Geboren circa 1904 te Waarder (ZH).

   2. 

Lubberdina Lambertha HOEKERT.
Geboren op 12-04-1903 te Elburg (Gld).
Overleden op 06-12-1903 aldaar, leeftijd: 7 maanden.

   3. 

Lubberdina Lambertha` HOEKERT.
Geboren op 25-11-1904 te Elburg (Gld).
Overleden op 01-12-1995.
Relatie met Jan KOLLERMAN.

   4. 

Wichert HOEKERT.
Geboren op 12-12-1905 te Elburg (Gld).
Overleden op 07-09-1991.
Gehuwd met Wijnanda WULFSEN, dochter van Hendrik WULFSEN en Geertruida Aleida WESTERINK.


XII.68    Reinier ten HAVE, landbouwer, voerman, zoon van
Aart ten HAVE (ten Haave) (zie XI.33) en Petertien van der MEULEN, dienstbode.
Geboren op 21-12-1844 te Elburg (Gld).
Overleden op 26-03-1933 aldaar, leeftijd: 88 jaar; echtgenoot van Grietje Hengeveld.
Gehuwd op 07-09-1867 te Elburg (Gld) met Grietje HENGEVELD, dienstmeid, dochter van Barend HENGEVELD, landbouwer, kleermaker, en Engeltje van WERVEN.
Geboren op 10-03-1847 te Elburg (Gld).
Overleden op 05-06-1933 aldaar, leeftijd: 86 jaar; weduwe van Reinier ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Peetertien ten HAVE (zie XIII.116).

   2. 

Aart ten HAVE.
Geboren op 03-04-1870 te Elburg (Gld).
Overleden op 26-05-1870 aldaar, leeftijd: 2 maanden.

   3. 

Barend ten HAVE (zie XIII.119).

   4. 

Aart ten HAVE, arbeider.
Geboren op 03-10-1874 te Elburg (Gld).
Overleden op 29-10-1892 aldaar, leeftijd: 18 jaar; ongehuwd.

   5. 

Engeltje ten HAVE (zie XIII.124).

   6. 

Gerrit Jan ten HAVE (zie XIII.125).

   7. 

Reinier ten HAVE, voerman.
Geboren op 25-08-1882 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 13-03-1913 aldaar met Jakoba van der HEIDEN, dochter van Jakob van der HEIDEN en Marrigje le POIRE.
Geboren circa 1887 te Doornspijk (Gld).

   8. 

Heintje ten HAVE (zie XIII.130).

   9. 

Klaas ten HAVE.
Geboren op 03-11-1887 te Elburg (Gld).
Overleden op 22-03-1972 aldaar.

   10. 

Rieka ten HAVE.
Geboren op 12-09-1892 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 19-06-1913 aldaar met Hendrik van LOO, spoorwegbeambte, zoon van Dirk van LOO en Jantjhe ZOOMBELT.
Geboren circa 1883 te Oldebroek (Gld).

   11. 

Grietje ten HAVE.
Geboren op 04-10-1895 te Elburg (Gld).
Overleden op 08-10-1895 aldaar, leeftijd: 3 dagen.


XIII.116    Peetertien ten HAVE, dochter van
Reinier ten HAVE (zie XII.68) en Grietje HENGEVELD, dienstmeid.
Geboren op 21-11-1867 te Elburg (Gld).
Overleden voor 1956.
Gehuwd (1) op 04-08-1892 aldaar met Hendrik DENEKAMP, metselaar, zoon van Dirk DENEKAMP en Wilhelmina Roelofina HARTMAN.
Geboren op 10-02-1866 te Elburg (Gld).
Overleden op 24-10-1918 te Kampen (Ov.), leeftijd: 52 jaar; echtgenoot van Petertien ten Have.
Gehuwd (2) op 18-10-1928 te Kampen (Ov.) met Hendrik Jan van MAASTRICHT, stoker, zoon van Roelof van MAASTRICHT en Johanna RIESEBOS.
Geboren circa 1872 te Genemuiden (Ov.).
Overleden op 18-04-1956 te Kampen (Ov.), leeftijd: 83 jaar; weduwnaar van Elsje Sellis, eerder weduwnaar van Petertien ten Have.
Hendrik Jan is weduwnaar van Elsje Sellis, zij is overleden op 27 februari 1921, ze was toen 48 jaar. Uit dat huwelijk zijn 5 kinderen geboren die al vóór 1921 zijn overleden. De laatste zoon die Hendrik Jan nog had uit dit huwelijk is overleden op 27 december 1937. Hendrik Jan is overleden op 18 aril 1956 in Kampen.
Peetertien is weduwe van Hendrik Denekamp.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Wilhelmina Roelofina DENEKAMP.
Geboren op 28-03-1893 te Elburg (Gld).

   2. 

Reinier DENEKAMP, sigarenmaker.
Geboren circa 1896 te Kampen (Ov.).
Gehuwd op 20-05-1926 aldaar met Willempje van ´t ZAND, dochter van Gijsbert van ´t ZAND en Dina KWAKKEL.
Geboren circa 1897 te Kampen (Ov.).

   3. 

Grietje DENEKAMP.
Geboren circa 1900 te Kampen (Ov.).
Gehuwd op 09-09-1920 aldaar met Gerrit POST, sigarenmaker, zoon van Kees POST en Martje VISSCHER.
Geboren circa 1897 te Kampen (Ov.).


XIII.119    Barend ten HAVE, landbouwer, voerman, koopman, zoon van
Reinier ten HAVE (zie XII.68) en Grietje HENGEVELD, dienstmeid.
Geboren op 14-11-1871 te Elburg (Gld).
Overleden op 07-04-1928 te Zutphen (Gld), leeftijd: 56 jaar; echtgenoot van Geertruida Ponstein, eerder weduwnaar van Aaltje Bronkhorst. De akte is onder aktenr.11 op 13 april ingeschreven in het register van Elburg, de woonplaats van Barend.
Gehuwd (1) op 01-12-1898 te Elburg (Gld) met Aaltje BRONKHORST, dochter van Johannes BRONKHORST, arbeider, en Hendrikje GROENEVELD.
Geboren op 12-04-1876 te Apeldoorn (Gld).
Overleden op 22-03-1919 te Elburg (Gld), leeftijd:42 jaar; echtgenote van Barend ten Have.
Gehuwd (2) op 28-10-1920 te Elburg (Gld) met Gertruida PONSTEIN, dochter van Arend PONSTEIN, dagloner, en Annigje van PUTTEN.
Geboren op 18-02-1880 te Doornspijk (Gld).
Overleden na 1928.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Grietje ten HAVE.
Geboren op 07-02-1899 te Elburg (Gld).

   2. 

Hendrikje ten HAVE.
Geboren op 03-08-1900 te Elburg (Gld).
Overleden op 15-05-1901 aldaar, leeftijd: 9 maanden.

   3. 

Johannes ten HAVE (zie XIV.106).

   4. 

Reinier ten HAVE.
Geboren op 25-08-1903 te Elburg (Gld).

   5. 

Hendrik ten HAVE.
Geboren op 04-10-1904 te Elburg (Gld).
Overleden op 01-07-1905 aldaar, leeftijd: 9 maanden.

   6. 

Hendrikje ten HAVE.
Geboren op 07-12-1905 te Elburg (Gld).

   7. 

Petertje ten HAVE.
Geboren op 30-09-1907 te Elburg (Gld).
Overleden op 08-06-1985 te Westervoort (Gld), leeftijd: 77 jaar; echtgenote van Gerrit Pennekamp, begraven juni 1985 te Westervoort (Gld). Petertje wordt begraven op de begraafplaats in de Kerkstraat.
Gehuwd op 30-09-1931 met Gerrit PENNEKAMP.
Geboren op 24-12-1905 te Westervoort (Gld).
Overleden op 08-11-1995 aldaar, leeftijd: 92 jaar; weduwnaar van Petertje ten Have, begraven nov. 1995 te Westervoort (Gld). Gerrit wordt begraven op de Begraafplaats in de Kerkstraat.
Aan de linkerzijde van de Kerkstraat stond een grote fruitboomgaard van de familie Terwindt, later van Vos de Wael. Tegen de achterzijde van deze boomgaard liet Martinus Verhoeven een huis bouwen, waarin hij zijn schoenmakerij vestigde. Later is de grond verkocht aan de Rabobank. Hij startte daarna een schoenmakerij in een huis dat vooraan aan het Kerkpad stond; het bekende huis met de pomp ervoor. Later kwam hier de fietsenmakerij van Gerrit Pennekamp en Petertje ten Have.,.

   8. 

Gerritje ten HAVE.
Geboren op 16-08-1909 te Elburg (Gld).
Overleden op 23-06-1910 aldaar, leeftijd: 10 maanden.

   9. 

Gerritje ten HAVE.
Geboren op 21-09-1910 te Elburg (Gld).
Overleden op 06-05-1936 te Warnsveld (Gld), leeftijd: 25 jaar; echtgenote van Willem Jansen. Het overlijden is op 16 juni 1936 onder aktenummer 69 ingeschreven in de registers van Voorst, de woonplaats van Gerritje.
Relatie met Willem JANSEN.
Overleden na 1936.


XIV.106    Johannes ten HAVE, voerman, verkoopman, zoon van
Barend ten HAVE (zie XIII.119) en Aaltje BRONKHORST.
Geboren op 19-05-1902 te Elburg (Gld).
Overleden op 18-12-1950 te Apeldoorn (Gld), leeftijd: 47 jaar; echtgenoot van Geertje Strijkert.
Gehuwd op 19-11-1925 te Elburg (Gld) met Geertje STRIJKERT, dienstbode, dochter van Jannes STRIJKERT en Beertjen MAGRÉ.
Geboren op 10-06-1903 te Doornspijk (Gld).
Overleden na 1950.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Barend ten HAVE, slagersknecht.
Geboren op 02-02-1926 te Elburg (Gld).
Overleden GAGld, BS0 te Apeldoorn (Gld), leeftijd: 14 jaar.

   2. 

Beertje ten HAVE.
Geboren mei 1927 te Elburg (Gld).
Overleden op 07-03-1928 aldaar, leeftijd: 10 maanden.


XIII.124    Engeltje ten HAVE, dochter van
Reinier ten HAVE (zie XII.68) en Grietje HENGEVELD, dienstmeid.
Geboren op 12-08-1877 te Elburg (Gld).
Overleden na 1949.
Gehuwd op 10-05-1906 aldaar met Aart WITTER, landbouwer, zoon van Frederik WITTER, koetsier, en Aaltje van TRIEST.
Geboren circa 1877 te Elburg (Gld).
Overleden op 24-02-1949 aldaar, leeftijd: 72 jaar; echtgenoot van Engeltje ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Frederik WITTER.
Geboren op 21-01-1907 te Elburg (Gld).

   2. 

Grietje WITTER.
Geboren op 13-11-1908 te Elburg (Gld).

   3. 

Reinier WITTER.
Geboren op 07-10-1910 te Elburg (Gld).


XIII.125    Gerrit Jan ten HAVE, tuinman, zoon van
Reinier ten HAVE (zie XII.68) en Grietje HENGEVELD, dienstmeid.
Geboren op 01-01-1880 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 23-11-1905 te Hattem (Gld) met Geertruida MULLER, dochter van Hendrik Jan MULLER, kleermaker, en Aaltje van der ZWAAN.
Geboren op 23-09-1883 te Hattem (Gld).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Reinier ten HAVE.
Geboren op 19-08-1910 om 1.340 uur te Hattem (Gld).
Overleden op 22-10-1996 aldaar, begraven ..-10-1996 te Hatten (Gld).
Gehuwd op 26-08-1937 te Hattem (Gld) met Jansje HALFWERK, dochter van Hermannes HALFWERK en Hermina SCHEFFER.
Geboren op 09-05-1915 te Hattem (Gld).
Overleden op 02-07-1997 aldaar, leeftijd: 82 jaar; weduwe van Reinier ten Have, begraven op 07-07-1997 te Hattem (Gld).


XIII.130    Heintje ten HAVE, dochter van
Reinier ten HAVE (zie XII.68) en Grietje HENGEVELD, dienstmeid.
Geboren op 18-10-1885 te Elburg (Gld).
Overleden op 14-11-1945 om 23.00 uur te Alkmaar (NH), leeftijd: 60 jaar; echtgenote van Aart Broekhuizen.
Gehuwd op 29-05-1913 te Elburg (Gld) met Aart BROEKHUIZEN, spoorwegarbeider, zoon van Hannes BROEKHUIZEN, visser, en Hendrika KOOPS.
Geboren op 19-01-1886 te Elburg (Gld).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Grietje Reinanda BROEKHUIZEN.
Geboren op 10-04-1918 te Elburg (Gld).
Overleden op 30-04-1924 aldaar, leeftijd: 6 jaar.


XII.71    Heintje ten HAVE, dochter van
Aart ten HAVE (ten Haave) (zie XI.33) en Petertien van der MEULEN, dienstbode.
Geboren op 04-01-1847 te Elburg (Gld).
Overleden op 05-04-1893 aldaar, leeftijd: 46 jaar; echtgenote van Jan Jansen.
Gehuwd op 19-10-1867 te Elburg (Gld) met Jan JANSEN, visser, zoon van Jan JANSEN, visser, en Jannetje JANSEN.
Geboren op 27-04-1844 te Harderwijk (Gld).
Overleden op 28-09-1911 te Elburg (Gld), leeftijd: 67 jaar; echtgenoot van Johanna Boiten, eerder weduwnaar van Heintje ten Have.
Heintje vertrekt op 15-jarige leeftijd van Elburg naar Amsterdam, waar ze voor die tijd moderne kleding koopt. Wanneer Heintje naar Elburg komt neemt ze de nieuwe kleding niet mee; haar moeder vindt die kleding veel te werelds. Heintje verandert haar roepnaam: eerst heet ze Hennie, later wordt het Hetty. In Elburg wordt ze zus genoemd.
In de jaren dertig meldt ze zich bij het Rode Kruis en volgt ze cursussen en raakt dan in de oorlog betrokken bij het verzet.
Zodra de oorlog is afgelopen wordt ze bewaakster in het kamp "Duin en Bosch". Daarna werkt ze bij de Rekkense Inrichting en de Internationale School Beverweerd in Werkhhoven.
In 1966 keert ze terug naar Elburg waar ze de zorg voor haar twee ongehuwde broers op zich neemt.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jannetje JANSEN.
Geboren op 19-11-1867 te Elburg (Gld).
Overleden op 09-05-1896 te Ridderkerk (ZH), leefijd: ruim 28 jaar; echtgenote van Abraham de Bakker.
Gehuwd op 11-10-1889 te Ridderkerk (ZH) met Abraham de BAKKER, zoon van Johannes de BAKKER en Johanna Elizabeth van der MEIJ.
Geboren op 18-02-1867 te IJsselmonde (ZH).

   2. 

Pietje JANSEN, dienstbode.
Geboren op 01-06-1872 te Harderwijk (Gld).
Overleden op 17-11-1918 aldaar, leeftijd: 46 jaar; echtgenote van Lucas Groen.
Gehuwd op 30-08-1893 te Harderwijk (Gld) met Lucas GROEN, visser, zoon van Lucas GROEN, zeilmaker, en Petertje KARSSEN, dienstmeid.
Geboren op 27-05-1870 te Harderwijk (Gld).
Overleden na 1918.

   3. 

Jan JANSEN, visser.
Geboren op 29-10-1873 te Harderwijk (Gld).
Overleden op 30-11-1938 te Elburg (Gld), leeftijd: 65 jaar; echtgenoot van Hendrikje Westerink.
Gehuwd op 21-01-1897 te Elburg (Gld) met Hendrikje WESTERINK, dochter van Koenraad WESTERINK, visser, en Maria BOERENDANS.
Geboren op 16-04-1875 te Elburg (Gld).
Overleden na 1938.

   4. 

Maria JANSEN.
Geboren op 25-07-1875 te Harderwijk (Gld).
Overleden op 07-12-1877 aldaar, leeftijd: 2 jaar.

   5. 

Aart JANSEN, visser.
Geboren op 10-12-1877 te Harderwijk (Gld).
Gehuwd op 01-08-1901 te Elburg (Gld) met Janntje aan ´t GOOR, dochter van Hannes aan ´t GOOR, visser, en Jansje van de WETERING.
Geboren op 01-02-1882 te Elburg (Gld).

   6. 

Wouter JANSEN.
Geboren op 05-12-1879 te Harderwijk (Gld).
Overleden op 06-03-1883 aldaar, leeftijd: 3 jaar.

   7. 

Wichert JANSEN, visser.
Geboren op 18-09-1881 te Harderwijk (Gld).
Overleden op 11-04-1924 aldaar.
Gehuwd op 05-10-1911 te Elburg (Gld) met Berendina LAND, dochter van Martinus LAND, dagloner, en Grietje HOP.
Geboren op 30-11-1885 te Elburg (Gld).

   8. 

Wouter JANSEN.
Geboren op 19-04-1884 te Harderwijk (Gld).
Overleden op 16-02-1896 te Elburg (Gld), leeftijd: 11 jaar.

   9. 

Reinier JANSEN.
Geboren op 14-04-1886 te Elburg (Gld).
Overleden op 24-03-1892 aldaar, leeftijd: 5 jaar.

   10. 

Jan JANSEN, visser.
Geboren op 12-01-1889 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 19-02-1914 aldaar met Gerritje KLEIN, dochter van Hendrik KLEIN en Jannetje KLEIN.
Geboren op 06-06-1894 te Elburg (Gld).


XI.36    Wichert ten HAVE, karreman/voerman, zoon van
Wichert ten HAVE (Wiechert/ten hAAVE) (zie X.13) en Hendrica (Hendrikje) Aarts van STELTEN (Hendrikje Hijmens).
Geboren op 07-09-1818 te Elburg (Gld).
Overleden op 25-04-1890 aldaar, leeftijd: 71 jaar; echtgenoot van Aaltje Westerik.
Gehuwd op 13-01-1849 te Elburg (Gld) met Aaltje WESTERIK (Westrik), dochter van Hendrik WESTERINK en Reintje van LOHUIZEN.
Geboren op 22-08-1825 te Apeldoorn (Gld).
Overleden op 10-12-1890 te Elburg (Gld), leeftijd: 65 jaar; weduwe van Wichert ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wichert ten HAVE (zie XII.75).

   2. 

Hendrik Jan ten HAVE, schippersknecht.
Geboren op 17-02-1851 te Elburg (Gld).
Overleden op 14-02-1923 te Utrecht (Utr.), leeftijd: 71 jaar; weduwnaar van Aletta Wijnbergen.
Gehuwd op 18-08-1876 te Elburg (Gld) met Aletta WIJNBERGEN, dienstbode, dochter van Jacobus WIJNBERGEN en Elisabeth Wilhelmina SCHUT.
Geboren op 22-11-1849 te Elburg (Gld).
Overleden op 05-04-1917 te Utrecht (Utr.), leeftijd: 66 jaar; echtgenote van Hendrik Jan ten Have.

   3. 

Bart ten HAVE.
Geboren op 18-09-1853 te Elburg (Gld).
Overleden op 14-10-1853 aldaar. Leeftijd: 4 weken.

   4. 

Jan ten HAVE.
Geboren op 15-12-1853 te Elburg (Gld).
Overleden op 09-12-1855 aldaar, leeftijd: 23 maanden.

   5. 

Bart ten HAVE.
Geboren op 16-10-1854 te Elburg (Gld).

   6. 

Reintje ten HAVE (zie XII.84).

   7. 

Aart ten HAVE (zie XII.85).

   8. 

Hendrika ten HAVE (zie XII.88).

   9. 

Batje ten HAVE.
Geboren op 16-06-1863 te Elburg (Gld).
Overleden op 26-04-1864 aldaar, leeftijd: 10 maanden.

   10. 

Batje ten HAVE.
Geboren op 28-11-1864 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 27-06-1901 te Amsterdam met Ephraim Jessurun CARDOZO, diamanslijper, zoon van Moses Jessurun CARDOZO, koopman, en Judith HALVERSTAD.
Geboren op 05-12-1872 te Amsterdam. Ephraim woonde in de Joden Kerkstraat.

   11. 

Gerritje ten HAVE.
Geboren op 07-03-1867 te Elburg (Gld).

   12. 

Petertjen ten HAVE.
Geboren op 16-06-1870 te Elburg (Gld).
Overleden v.nov.1906. Na het overlijden van Petertjen hertrouwt Johannes op 29 november 1906 met Johanna Elisabeth Bonneur.
Gehuwd op 25-04-1901 te Amsterdam met Johannes ALIES, werkman, zoon van Dirk ALIES en Maria van der VEEN.
Geboren op 06-03-1873 te Amersfoort (Utr.).


XII.75    Wichert ten HAVE, voerman, zoon van
Wichert ten HAVE (zie XI.36) en Aaltje WESTERIK (Westrik).
Geboren op 30-01-1849 te Elburg (Gld).
Overleden op 15-03-1929 aldaar, leeftijd: 80 jaar; weduwnaar van Jannetje Hulleman, eerder weduwnaar van Johanna Land.
Gehuwd (1) op 25-04-1873 te Elburg (Gld) met Johanna (Janna) LAND, dochter van Berend LAND, dagloner, en Willempje le POIRE.
Geboren op 20-07-1852 te Doornspijk (Gld).
Overleden op 30-12-1879 te Elburg (Gld), leeftijd: 28 jaar; echtgenote van Wichert ten Have.
Gehuwd (2) op 25-02-1881 te Elburg (Gld) met Jannetje HULLEMAN, dochter van Jan HULLEMAN, dagloner, en Mensje WITTINGEN, dagloonster.
Geboren op 22-02-1851 te Elburg (Gld).
Overleden op 15-08-1894 aldaar, leeftijd: 43 jaar; echtgenote van Wichert ten Have.
Wichert is weduwnaar van Janna Land.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Wichert ten HAVE.
Geboren op 02-11-1873 te Elburg (Gld).
Overleden op 16-11-1873 te van stelten), leeftijd: 14 dagen.

   2. 

Berend ten HAVE, arbeider, voerman.
Geboren op 04-12-1874 te Elburg (Gld).
Overleden op 14-07-1924 te Arnhem (Gld), leeftijd: 49 jaar; echtgenoot van Hendrica Johanna Bosman.
Gehuwd op 05-12-1900 te Arnhem (Gld) met Hendrica Johanna BOSMAN, dochter van Gerrit Jan BOSMAN, pakhuisknecht, staalbaas, en Hendrika Willemina ANNEVELD.
Geboren op 21-03-1878 te Arnhem (Gld).
Overleden op 17-10-1943 aldaar, leeftijd: 65 jaar; weduwe van Berend ten Have.

   3. 

Aaltje ten HAVE (zie XIII.155).

   4. 

Wichert ten HAVE.
Geboren op 26-10-1878 te Elburg (Gld).
Overleden op 23-01-1880 aldaar, leeftijd: 14 maanden.

   5. 

Willempje ten HAVE.
Geboren op 23-12-1879 te Elburg (Gld).
Overleden op 06-01-1880 aldaar, leeftijd: 12 dagen.

Uit het tweede huwelijk:

   6. 

Marrigje ten HAVE (zie XIII.160).

   7. 

Wichert ten HAVE.
Geboren op 22-08-1884 te Elburg (Gld).
Overleden op 16-12-1968, leeftijd: 84 jaar; weduwnaar van Maria Dorrestein, begraven dec. 1968 te Opheusden (Gld). Wichert wordt begraven op de begraafplaats aan de Dalwagensestraat in Opheusden.
Gehuwd op 30-04-1913 te Utrecht (Utr.) met Maria DORRESTEIN, dochter van Steven DORRESTEIN en Martina VERKERK.
Geboren op 01-06-1892 te Utrecht (Utr.).
Overleden op 29-03-1960, leeftijd: 67 jaar; echtgenote van Wichert ten Hav e, begraven april 1906 te Opheusden (Gld). Maria wordt begraven op de begraafplaats aan de Dalwagensestraat in Opheusden.

   8. 

Jannetje ten HAVE (zie XIII.164).

   9. 

Reintje ten HAVE.
Geboren op 14-12-1888 te Elburg (Gld).
Overleden op 30-08-1895 aldaar, leeftijd: 6 jaar.

   10. 

Jan ten HAVE (zie XIII.166).


XIII.155    Aaltje ten HAVE, dochter van
Wichert ten HAVE (zie XII.75) en Johanna (Janna) LAND.
Geboren op 07-03-1877 te Elburg (Gld).
Overleden op 09-06-1940 aldaar, leeftijd: 63 jaar; weduwe van Wijbe Wijnbelt, eerder weduwe van Aartjen van den Pol, daarvóór weduwe van Reijer Vos.
Gehuwd (1) op 13-04-1899 te Elburg (Gld) met Reijer VOS, visser, zoon van Geerard VOS, visser, en Hermina BOSMAN.
Geboren circa 1871 te Elburg (Gld).
Overleden op 28-01-1919 aldaar, leeftijd: 48 jaar; echtgenoot van Aaltje ten Have.
Gehuwd (2) op 04-10-1923 te Elburg (Gld) met Wijbe WIJNBELT, visser, zoon van Lambert WIJNBELT, visser, en Lutgertje LOURENS.
Geboren op 22-04-1870 te Elburg (Gld).
Overleden op 01-01-1933 aldaar, leeftijd: 62 jaar, echtgenoot van Aaltje ten Have, eerder weduwnaar van Aaltjen Westerink.
Wijbe is weduwnaar van Jansje Westerink, Aaltje is weduwe van Reijer Vos.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Gerard VOS.
Geboren op 05-09-1899 te Elburg (Gld).

   2. 

Johanna Maria VOS.
Geboren op 25-01-1901 te Elburg (Gld).

   3. 

Hermina VOS.
Geboren op 06-06-1903 te Elburg (Gld).

   4. 

Jannetje VOS.
Geboren op 07-07-1905 te Elburg (Gld).

   5. 

Wichert VOS.
Geboren op 24-09-1907 te Elburg (Gld).
Overleden op 25-01-1908 aldaar, leeftijd: 4 maanden.

   6. 

Gerritje Johanna VOS.
Geboren op 03-01-1909 te Elburg (Gld).
Overleden op 22-08-1910 aldaar, leeftijd: ruim 1½ jaar.

   7. 

Levenloos geboren dochter VOS.
Geboren op 23-06-1910 te Elburg (Gld).
Overleden op 23-06-1910 aldaar.

   8. 

Gerritje Johanna VOS.
Geboren op 09-09-1911.

   9. 

Levenloos geboren kind VOS.
Geboren te Elburg (Gld).

   10. 

Levenloos geboren kind VOS.
Geboren op 10-03-1916 te Elburg (Gld).
Overleden op 10-03-1916 aldaar.


XIII.160    Marrigje ten HAVE, dochter van
Wichert ten HAVE (zie XII.75) en Jannetje HULLEMAN.
Geboren op 01-10-1881 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 23-03-1911 aldaar met Johannes den BESTEN, arbeider, visser, zoon van Jan den BESTEN en Berendina van VELUWEN.
Geboren op 22-11-1881 te Harderwijk (Gld).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jannetje den BESTEN.
Geboren jan. 1913 te Harderwijk (Gld).
Overleden op 07-07-1913 aldaar, leeftijd: 6 maanden.

   2. 

Levenloos geboren kind den BESTEN.
Geboren op 02-11-1916 te Elburg (Gld).
Overleden op 02-11-1916 aldaar.


XIII.164    Jannetje ten HAVE, dochter van
Wichert ten HAVE (zie XII.75) en Jannetje HULLEMAN.
Geboren op 17-03-1886 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 11-08-1910 aldaar met Albert ENGELTJES, arbeider, zoon van Roelof ENGELTJES, arbeider, en Wolltertje BUURKES.
Geboren op 16-07-1888 te Elburg (Gld).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Roelof ENGELTJES.
Geboren op 05-01-1911 te Elburg (Gld).


XIII.166    Jan ten HAVE, landbouwer, zoon van
Wichert ten HAVE (zie XII.75) en Jannetje HULLEMAN.
Geboren op 14-12-1888 te Elburg (Gld).
Overleden op 28-10-1934 aldaar, leeftijd: 45 jaar; echtgenoot van Hendrikje Hoekert.
Gehuwd op 17-05-1917 te Doornspijk (Gld) met Hendrikje HOEKERT, dochter van Lammert HOEKERT, landbouwer, en Beertje MARSKAMP.
Geboren op 26-11-1895 te Doornspijk (Gld).
Overleden na 1934.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wichert ten HAVE.
Geboren te Elburg (Gld).

   2. 

Levenloos geboren kind ten HAVE.
Geboren op 28-12-1934 te Elburg (Gld).
Overleden op 28-12-1934 aldaar.


XII.84    Reintje ten HAVE, dochter van
Wichert ten HAVE (zie XI.36) en Aaltje WESTERIK (Westrik).
Geboren op 09-01-1857 te Elburg (Gld).
Overleden op 31-05-1925 te Epe (Gld), leeftijd: 68 jaar; echtgenote van Johannes van Ommen.
Gehuwd op 15-11-1883 te Elburg (Gld) met Johannes van OMMEN, timmerman, bouwkundige, zoon van Derk van OMMEN, timmerman, en Anna ZWARTS.
Geboren op 07-02-1853 te Epe (Gld).
Overleden op 15-12-1944 aldaar, leeftijd: 91 jaar; weduwnaar van Reintje ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Derk van OMMEN, timmerman.
Geboren op 16-03-1884 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 20-08-1910 te Epe (Gld) met Cornelia Adriana BEUKEN, dienstbode, dochter van Frederik Theodorus BEUKEN en Geertruida Gijsberta BILDERBEEK.
Geboren op 13-05-1880 te Utrecht (Utr.).

   2. 

Aaltje van OMMEN.
Geboren op 16-08-1886 te Elburg (Gld).
Overleden op 14-11-1887 aldaar, leftijd: 1 jaar en 3 maanden.

   3. 

Wichert Albertus van OMMEN, boekhouder.
Geboren op 02-11-1888 te Doornspijk (Gld).
Gehuwd op 14-11-1913 te ´s-Gravenhage met Johanna HEMPENIUS, dochter van Gerlof HEMPENIUS en Anna Catharina DRIJFHOUT.
Geboren op 09-02-1886 te ´s-Gravenhage.

   4. 

Anna van OMMEN.
Geboren op 25-10-1890 te Doornspijk (Gld).
Gehuwd op 29-03-1913 te Epe (Gld) met Bastiaan NIESSEN, metercontroleur, zoon van Hubertus NIESSEN, seinwachter, en Neeltje DUNK.
Geboren op 06-08-1888 te Utrecht (Utr.).

   5. 

Hendrik Jan van OMMEN, bouwkundig opzichter, architect.
Geboren circa 1893 te Doornspijk (Ov.).
Overleden op 06-02-1957 te Steenwijk (Ov.), leeftijd: 64 jaar; echtgenoot van Willemina Catriena ter Horst.
Gehuwd op 03-04-1923 te Wijhe (Ov.) met Willemina Catriena ter HORST, dochter van Berend Jan ter HORST en Derkje van LENTE.
Geboren circa 1897 te Wijhe (Ov.).
Overleden na 1957.


XII.85    Aart ten HAVE, arbeider, zoon van
Wichert ten HAVE (zie XI.36) en Aaltje WESTERIK (Westrik).
Geboren op 31-05-1859 te Elburg (Gld).
Overleden op 17-03-1910 aldaar, leeftijd: 50 jaar; echtgenoot van Teuntje Docter, eerder weduwnaar van Hendrika Hoeve.
Gehuwd (1) op 01-02-1884 te Elburg (Gld) met Hendrika HOEVE, dochter van Wolter HOEVE, karreman, en Jabikje CRAMER.
Geboren op 04-10-1862 te Elburg (Gld).
Overleden op 22-12-1886 aldaar, leeftijd: 24 jaar; echtgenote van Aart ten Have.
Gehuwd (2) op 11-02-1891 te Elburg (Gld) met
Teuntje DOCTER (zie XII.144).
Aart is weduwnaar van Hendrika Hoeve.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Wolter ten HAVE (zie XIII.177).

   2. 

Aaltje ten HAVE (zie XIII.180).

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Heintje ten HAVE.
Geboren op 25-03-1891 te Elburg (Gld).
Overleden op 24-01-1892 aldaar, leeftijd: 10 maanden.

   4. 

Heintje ten HAVE (zie XIII.183).

   5. 

Wichert (Sally) ten HAVE (zie XIII.184).

   6. 

Hendrik ten HAVE.
Geboren op 14-04-1896 te Elburg (Gld).
Overleden op 18-11-1897 aldaar. Leeftijd: 1½ jaar.

   7. 

Hendrik ten HAVE.
Geboren op 17-08-1898 te Elburg (Gld).
Overleden op 19-11-1901 aldaar, leeftijd: 3 jaar.

   8. 

Jan ten HAVE.
Geboren op 06-02-1901 te Elburg (Gld).

   9. 

Hendrika ten HAVE, dienstbode.
Geboren op 16-08-1903 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 09-11-1927 te ´s-Gravenhage met Lambertus Theodorus Antonius KREIJBOLDER, groentehandelaar, zoon van Franciscus Arnoldus KREIJBOLDER en Estera van MALSEN.
Geboren circa 1900.

   10. 

Hendrik ten HAVE.
Geboren op 12-02-1906 te Elburg (Gld).

   11. 

Reintje ten HAVE.
Geboren op 03-06-1908 te Elburg (Gld).


XIII.177    Wolter ten HAVE, arbeider, zoon van
Aart ten HAVE (zie XII.85) en Hendrika HOEVE.
Geboren op 17-02-1885 te Elburg (Gld).
Overleden 1971 te Elburg (Gld, leeftijd: 85 jaar; echtgenoot van Wouterdina Horn.
Gehuwd op 24-08-1911 te Elburg (Gld) met Wouterdina HORN, dochter van Pieter Willem HORN en Barendje STOFFER.
Geboren op 16-06-1892 te Elburg (Gld).
Overleden 1982 aldaar, leeftijd: 89 jaar; weduwe van Wolter en Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrika ten HAVE.
Geboren op 28-01-1912 te Elburg (Gld).
Overleden op 10-03-1912 aldaar, leeftijd: 6 weken.

   2. 

Aart ten HAVE (zie XIV.138).


XIV.138    Aart ten HAVE, visbewerker, zoon van
Wolter ten HAVE (zie XIII.177) en Wouterdina HORN.
Geboren op 01-08-1913 te Elburg (Gld). Op 5 augustus 1913 is ook een ten Have geboren, akte 49. Welke de "goede"is ????
Overleden op 11-04-1981 te Elburg (Gld), leeftijd: 67 jaar; echtgenoot van Bijgje Tijdeman.
Gehuwd op 04-09-1940 te Elburg (Gld) met Bijgje TIJDEMAN.
Geboren op 24-02-1913 te Elburg (Gld).
Overleden op 27-05-1989 aldaar, leeftijd: 76 jaar; weduwe van Aart ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wolter ten HAVE.
Geboren op 20-03-1943 te Elburg (Gld).
Overleden op 25-08-2008 aldaar, leefijd: 65 jaar;.

   2. 

Hermanus ten HAVE.
Geboren april 1947 te Elburg (Gld).
Overleden op 06-11-1947 aldaar, leeftijd: 7 maanden.


XIII.180    Aaltje ten HAVE, dochter van
Aart ten HAVE (zie XII.85) en Hendrika HOEVE.
Geboren op 08-12-1886 te Elburg (Gld).
Overleden op 29-11-1950 om 05.15 uur te Delft (ZH), leeftijd: 63 jaar; echtgenote van Jacobus Jeremiasse.
Gehuwd op 29-11-1911 te ´s-Gravenhage met Jacobus JEREMIASSE, zoon van Elias JEREMIASSE en Theetje Jacoba LOOIJ.
Geboren op 06-06-1885 te Ellewoutsdijk (Zld).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrik JEREMIASSE.
Geboren op 15-11-1913 te Ellewoutsdijk (Zld).
Overleden op 14-05-2000 te Delft (ZH), leeftijd: 86 jaar. Begraven mei 2000 te Delft (ZH). Hendrik is begraven op de begraafplaats Jaffa in Delft.


XIII.183    Heintje ten HAVE, dochter van
Aart ten HAVE (zie XII.85) en Teuntje DOCTER (zie XII.144).
Geboren op 29-09-1892 te Elburg (Gld).
Overleden na 1929.
Gehuwd op 29-09-1915 te Rotterdam met Christoffel Marinus VOS, spoorwegwerker, zoon van Pieter VOS en Cornelia Johanna van ACHTERBERG.
Geboren op 21-06-1890 te Hooge en Lage Zwaluwe (NBr.).
Overleden op 22-06-1929 te Rotterdam, leeftijd: 39 jaar; echtgenoot van Heintje ten HAve.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Pieter Jacob VOS.
Geboren te Rotterdam.

   2. 

Aart VOS.
Geboren te Rotterdam.


XIII.184    Wichert (Sally) ten HAVE, visroker en petroleumhandelaar, zoon van
Aart ten HAVE (zie XII.85) en Teuntje DOCTER (zie XII.144).
Geboren op 08-02-1894 te Elburg (Gld). Wichert was visroker in Elburg bij de firma´s Van der Heide en Van Triest. Daarnaast ventte hij op zaterdag met petroleum o.a.langs de vissersschepen.
Overleden 1969 te Elburg (Gld).
Ondertrouwd op 11-07-1924 aldaar.
Gehuwd op 17-07-1924 aldaar met Hendrikje van ´t HUL.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Teuntje ten HAVE.
Geboren te Elburg (Gld).

   2. 

Gerrit ten HAVE, kunstschilder.
Geboren te Elburg (Gld).
Al op de lagere school bleek dat Gerrit prachhtig kon tekenen en schilderen. Het werd uiteindelijk een hobby. Door het werk van zijn vader raakte hij al op jonge leeftijd geïnteresserd in de haven, de botters en de vissers. Naast havengezichten, botters en de vissers, schilderde hij ook veel landschappen en stadsgezichten. Uniek is dat Gerrit pas in september 2011 (leeftijd 71 jaar) voor het eerst van zijn leven exposeert.
(bron: schilkderijententoonstelling van Gerrit ten Have in Veluweland.nl).


XII.88    Hendrika ten HAVE, dochter van
Wichert ten HAVE (zie XI.36) en Aaltje WESTERIK (Westrik).
Geboren op 01-05-1861 te Elburg (Gld). In de periode 1874-1893 woont Hendrika in de Jacob van Campenstraat 69 in Amsterdam.
Overleden op 06-06-1933 te Utrecht (Utr.), leeftijd: 72 jaar; echtgenote van Valentin Crossmann.
De overlijdensakte is op 10 juni ingeschreven in het overlijdensregister van De Bilt, de woonplaats van Hendrika, naar aanleiding van een ontvangen uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Utrecht.
Gehuwd (1) op 25-05-1886 te Elburg (Gld) met Franz Friedrich Eduard POHLE, kelner, zoon van Carl Adolph POHLE en Friederike Wilhelmine STRUBEL.
Geboren circa 1852 te Crossen, deelstaat Thüringen (Dsl).
Overleden voor 1894.
Gehuwd (2) op 29-11-1894 te Amsterdam met Valentin CROSSMANN, barbier, zoon van Philipp CROSSMANN, opzichter, en Katharina LANDAUER.
Geboren op 11-07-1857 te Pfungstadt, Hessen (Dsl).
Overleden op 13-08-1935 te Utrecht (Utr.), leeftijd: 78 jaar; weduwnaar van Hendrika ten Have.
Uit het tweede huwelijk:

   1. 

Valentin CROSSMANN.
Geboren circa 1897 te Amsterdam.
Gehuwd op 03-07-1924 te Utrecht (Utr.) met Gerritje KERKDIJK, dochter van Hendrik KERKDIJK en Klasina Elisabeth IKING.
Geboren circa 1906 te Utrecht (Utr.).

   2. 

Aaltje Catharina Gerritje Petertje CROSSMANN (zie XIII.196).


XIII.196    Aaltje Catharina Gerritje Petertje CROSSMANN, dochter van
Valentin CROSSMANN, barbier, en Hendrika ten HAVE (zie XII.88).
Geboren circa 1899 te Amsterdam.
Gehuwd op 23-09-1926 te Utrecht (Utr.) met Nicolaas van der LIENDEN, zoon van Gijsbertus van der LIENDEN en Diena BOLLEBAKKER.
Geboren op 12-01-1898 te De Bilt (Utr.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrika Dina van der LIENDEN.
Geboren circa 1931.
Overleden op 19-07-1943 te Utrecht (Utr.), leeftijd: 12 jaar.


XI.38    Hendrikus Bartes ten HAVE, zoon van
Wichert ten HAVE (Wiechert/ten hAAVE) (zie X.13) en Hendrica (Hendrikje) Aarts van STELTEN (Hendrikje Hijmens).
Geboren op 12-07-1821 te Elburg (Gld).
Overleden op 06-03-1891 aldaar, leeftijd: 69 jaar; weduwnaar van Alijda Catharina Vonke.
Gehuwd (1) op 19-04-1851 te Elburg (Gld) met Alijda Catharina VONKE, dagloonster, dochter van Engelbertus VONKE, kuiper, en Maria van COEVORDEN.
Geboren op 11-06-1816 te Zwolle (Ov.).
Overleden op 07-12-1864 te Elburg (Gld), leeftijd: 48 jaar; echtgenote van Hendrikus Bartus ten Have.
Gehuwd (2) op 03-06-1865 te Elburg (Gld) met Gerrigje VOS (Gerritje), arbeidster, dochter van Jan VOS, voerman, en Willempje WESSELS.
Geboren op 16-08-1836 te Elburg (Gld).
Overleden op 29-10-1892 aldaar, leeftijd: 56 jaar; weduwe van Hendricus Bartes ten Have.
Alijda is weduwe van Arend J. Hulst.
Hendrikus is weduwnaar van Alijda Catharina Vonke.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Levenloos geboren zoon ten HAVE.
Geboren op 03-09-1851 te Elburg (Gld).
Overleden op 03-09-1851 aldaar.

   2. 

Wichert ten HAVE.
Geboren op 24-12-1852 te Elburg (Gld).
Overleden op 03-04-1924 aldaar, leeftijd: 71 jaar; ongehuwd.

   3. 

Engelbert ten HAVE.
Geboren op 11-02-1855 te Elburg (Gld).
Overleden op 03-01-1863 aldaar, leeftijd: 7 jaar.

   4. 

Levenloos geboren zoon ten HAVE.
Geboren op 01-12-1857 te Elburg (Gld).
Overleden op 01-12-1857 aldaar.

   5. 

Gerrit Jan ten HAVE.
Geboren op 10-10-1860 te Elburg (Gld).

Uit het tweede huwelijk:

   6. 

Willemtje ten HAVE.
Geboren op 15-07-1866 te Elburg (Gld).
Overleden op 23-07-1866 aldaar, leeftijd: 8 dagen.

   7. 

Geertje (Gerritje) ten HAVE (zie XII.103).

   8. 

Hein ten HAVE (zie XII.104).

   9. 

Willemtje ten HAVE (zie XII.108).

   10. 

Hendrikus Bartus ten HAVE (zie XII.109).

   11. 

Hendrika ten HAVE (zie XII.112).

   12. 

Jansje ten HAVE (zie XII.114).

   13. 

Gerrit ten HAVE.
Geboren op 04-06-1875 te Elburg (Gld).
Overleden op 16-08-1875 aldaar, leeftijd: 10 weken.

   14. 

Gerritje ten HAVE.
Geboren op 15-07-1876 te Elburg (Gld).

   15. 

Manus ten HAVE.
Geboren op 18-02-1879 te Elburg (Gld).
Overleden op 30-09-1879 aldaar, leeftijd: 7 maanden.

   16. 

Grietje ten HAVE.
Geboren op 12-06-1881 te Elburg (Gld).
Overleden op 04-07-1881 aldaar, leeftijd: 3 weken.


XII.103    Geertje (Gerritje) ten HAVE, dochter van
Hendrikus Bartes ten HAVE (zie XI.38) en Gerrigje VOS (Gerritje), arbeidster.
Geboren op 07-03-1867 te Elburg (Gld). In de periode 1874-1893 woont Gerritje op het adres Govert Flinckstraat 112 in Amsterdam.
Gehuwd op 09-08-1899 te Amsterdam met Evert Hendrik de BEER, schipper, zoon van Pieter Jans de BEER en Willemina Cornelia de GROOT.
Geboren op 06-05-1865 te Elburg (Gld).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerritje de BEER.
Geboren op 13-08-1900 te Amsterdam.
Gehuwd op 17-12-1919 aldaar met Ruurd FORTUIN, schipper, zoon van Anske FORTUIN, schipper, en Wimke van der ZEE.
Geboren circa 1900 te Amsterdam.

   2. 

Wilhelmina Cornelia de BEER.
Geboren circa 1903 te Amsterdam.
Gehuwd op 27-12-1923 aldaar met Johannes Henricus Gerardus OSEWOUDT, werkmasn, zoon van Hendrikus Johannes Gerardus OSEWOUDT, smid, winkelier, en Johanna Carolina EIERS.
Geboren circa 1896 te Amsterdam.

   3. 

Pieter de BEER, schipper.
Geboren circa 1904 te Weesp (NH).
Gehuwd te Amsterdam met Johanna Henderina Elisabeth OSEWOUDT, dochter van Hendrikus Johannes Gerardus OSEWOUDT, smid, winkelier, en Johanna Carolina EIERS.
Geboren circa 1904 te Amsterdam.

   4. 

Hendrikus Bertus de BEER, schipper.
Geboren op 04-02-1907 te Naarden (NH).
Gehuwd te Amsterdam met Elizabeth Hendrika van ECK, dochter van Jan Cornelis van ECK en Sara Hendrika WIMMERS.
Geboren circa 1903 te Amsterdam.

   5. 

Cornelis de BEER, werkman.
Geboren op 02-07-1909 te Vinkeveen en Waverveen (NH).
Gehuwd te Amsterdam met Geesje ALLON, dochter van Wolter ALLON, schipper, en Berendina HARTGERS.
Geboren circa 1909 te Apeldoorn (Gld).


XII.104    Hein ten HAVE, arbeider, tonnenwisselaar, gemeentearbeider, zoon van
Hendrikus Bartes ten HAVE (zie XI.38) en Gerrigje VOS (Gerritje), arbeidster.
Geboren op 20-12-1867 te Elburg (Gld). Volgens de akte van geboorte in Overijssel is Hein geboren in Zwollerkerspel.
Overleden op 29-10-1941 te Zwolle (Ov.), leeftijd: 73 jaar, echtgenoot van Berendje Schinkel, eerder weduwnaar van Harmpje van der Stege.
Gehuwd (1) op 04-05-1893 te Kampen (Ov.) met Harmke (Harmpje) van der STEEGE (van der Stege), dochter van Jan van der STEEGE, arbeider, en Grietje VOS.
Geboren circa 1875 te Kampen (Ov.).
Overleden op 07-04-1924 aldaar, leeftijd: 49 jaar; echtgenote van Hein en Have.
Gehuwd (2) op 18-09-1924 te Kampen (Ov.) met Berendje SCHINKEL, dochter van Adolf SCHINKEL en Bartje SIJBRAND.
Geboren circa 1867 te Grafhorst, gem.Kampen (Ov.).
Overleden op 04-02-1949 te Kampen (Ov.), leeftijd: 82 jaar; weduwe van Hendrik Koster, later weduwe van Aalt Prins en van Hein ten Have.
Hein is weduwnaar van Harmpje van der Stege, Berendje is weduwe van Hendrik Koster en weduwe van Aalt Prins.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Gerrigje ten HAVE.
Geboren op 06-01-1894 te Elburg (Gld).
Overleden op 01-01-1909 aldaar, leeftijd: 14 jaar.

   2. 

Jan ten HAVE, sigarenmaker.
Geboren circa 1896 te Kampen (Ov.).
Overleden na 1951.
Gehuwd op 13-11-1924 aldaar met Hendrika REE, dochter van Hendrik REE, gemeentearbeider, en Dina van SCHEPEN.
Geboren op 05-12-1896 te Zwolle (Ov.).
Overleden op 30-11-1951 te Kampen (Ov.), leeftijd: 54 jaar; echtgenote van Jan ten Have.

   3. 

Hendrika Bartha ten HAVE (zie XIII.211).

   4. 

Hendrikus ten HAVE, grondwerker.
Geboren circa 1900 te Kampen (Ov.).
Gehuwd te Amsterdam met Lubbegina Antoinette CARSTEN, dochter van Lambertus CARSTEN en Grietje van OOSTEN.
Geboren op 24-12-1887 te Zwolle (Ov.).
Lubbegina is weduwe van Johannes Gijsbert Bruitzman.
Lubbegina is weduwe van Johannes Gijsbert Bruitzman.

   5. 

Grietje ten HAVE.
Geboren circa 1901 te Kampen (Ov.).
Overleden op 13-10-1956 aldaar, leeftijd: 55 jaar; echtgenote van Marinus Johannes Duiveman.
Gehuwd op 03-07-1919 te Kampen (Ov.) met Marinus Johannes DUIVEMAN, sigarenmaker, zoon van Wilhelmus Jacobus DUIVEMAN, sigarenmaker, en Adriana van der WALS.
Geboren op 17-02-1894 te Kampen (Ov.).
Overleden na 1956.

   6. 

Willem ten HAVE, smid.
Geboren op 09-02-1903 te Kampen (Ov.).
Overleden op 26-10-1976 aldaar, leeftijd: 73 jaar; echtgenoot van Willem ten Have.
Gehuwd op 10-11-1927 te Kampen (Ov.) met Jannetje RENS, dochter van Gerrit RENS, opperman, en Mina VISSCHER.
Geboren op 19-05-1906 te Kampen (Ov.).
Overleden op 28-11-1976 aldaar, leeftijd: 70 jaar; weduwe van Willem ten Have, begraven dec. 1976 te Kampen (Ov.). Jannetje wordt begraven op de Nieuwe Begraafplaats in Kampen, Perk B, vak 4, nr.2.

   7. 

Hendrika ten HAVE.
Geboren circa 1906 te Kampen (Ov.).
Overleden na 1946.
Gehuwd op 06-01-1927 aldaar met Hendrikus Franciscus BRUITSMAN, sigarenmaker, zoon van Johannes BRUITSMAN en Geertruida Stefana BOSSINK.
Geboren op 03-01-1898 te Kampen (Ov.).
Overleden op 13-08-1946 te Dinxperlo (Gld), leeftijd: 47 jaar; echtgenoot van Hendrika ten Have.

   8. 

Herbert ten HAVE (zie XIII.220).

   9. 

Gerrigje ten HAVE.
Geboren april 1909 te Kampen (Ov.).
Overleden op 23-08-1909 aldaar, leeftijd: 4 maanden.

   10. 

Gerrigje ten HAVE, gemeente arbeidster.
Geboren circa 1911 te Kampen (Ov.).
Gehuwd te Zwollerkerspel (Ov.) met Aalt Arend de HAAN, bakkersknecht, zoon van Gerrit de HAAN en Aafje KAAT.
Geboren op 24-04-1909 te Amsterdam.

   11. 

Akbert ten HAVE.
Geboren juli 1914 te Kampen (Ov.), leeftijd: 2 maanden.
Overleden op 11-09-1914 te Kampen (Ov.), leeftijd: 2 maanden.

   12. 

Herman ten HAVE.
Geboren 1917 te Kampen (Ov.).
Overleden op 30-07-1918 aldaar, leeftijd: 1 jaar.


XIII.211    Hendrika Bartha ten HAVE, dochter van
Hein ten HAVE (zie XII.104) en Harmke (Harmpje) van der STEEGE (van der Stege).
Geboren op 10-07-1898 te Kampen (Ov.).
Gehuwd op 29-06-1916 aldaar met Gerard ELHORST, sigarenmaker, zoon van Jan Hendrik Wilhelmus ELHORST, sigarenmaker, en Arriaantje HELLENTHAL.
Geboren op 05-11-1895 te Kampen (Ov.).
Overleden op 15-06-1968 aldaar.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerard ELHORST.
Geboren juni 1928 te Kampen (Ov.).
Overleden op 11-03-1929 aldaar, leeftijd: 9 maanden.

   2. 

Barend ELHORST.
Geboren aug.1930 te Kampen (Ov.).
Overleden op 04-07-1931 aldaar, leeftijd: 10 maanden.


XIII.220    Herbert ten HAVE, zoon van
Hein ten HAVE (zie XII.104) en Harmke (Harmpje) van der STEEGE (van der Stege).
Geboren op 14-06-1907 te Kampen (Ov.).
Overleden op 07-07-1977 aldaar.
Gehuwd (1) 1907 met Petronella LABOTS.
Geboren circa 1916 te Kampen ()v.).
Overleden op 26-10-2002 te Kampen (Ov.), leeftijd: 86 jaar; weduwe van Herbert ten Have. Begraven okt.2002 te IJSSelmuiden (Ov.).
Relatie (2) met Gezina JAGER.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Gonnie ten HAVE (zie XIV.149).


XIV.149    Gonnie ten HAVE, dochter van
Herbert ten HAVE (zie XIII.220) en Petronella LABOTS.
Relatie met Arend ALBERS.
Uit deze relatie:

   1. 

Leroy Killian ALBERS.


XII.108    Willemtje ten HAVE, dochter van
Hendrikus Bartes ten HAVE (zie XI.38) en Gerrigje VOS (Gerritje), arbeidster.
Geboren op 21-01-1869 te Elburg (Gld).
Overleden op 19-04-1897 aldaar, leeftijd: 28 jaar; echtgenote van Lubbert Bisschop.
Gehuwd op 21-05-1896 te Elburg (Gld) met Lubbert BISSCHOP, dagloner, zoon van Barend BISSCHOP, vrachtrijder, en Gerritje KOELEMAN.
Geboren op 25-11-1873 te Elburg (Gld).
Overleden op 23-12-1898 aldaar, leeftijd: 25 jaar; weduwnaar van Willemtje ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Barend BISSCHOP.
Geboren op 14-07-1896 te Elburg (Gld).


XII.109    Hendrikus Bartus ten HAVE, metselaar, zoon van
Hendrikus Bartes ten HAVE (zie XI.38) en Gerrigje VOS (Gerritje), arbeidster.
Geboren op 09-11-1870 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 13-09-1894 aldaar met Dirkje WESTERINK, dochter van Jan WESTERINK, metselaar, en Willempje WESTERINK.
Geboren op 09-08-1871 te Elburg (Gld).
Overleden op 01-02-1953 te Zwolle (Ov.), leeftijd: 81 jaar; weduwe van Hendrikus Bartus ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerrigje ten HAVE.
Geboren op 27-01-1895 te Elburg (Gld).
Overleden op 25-11-1898 aldaar, leeftijd: 3 jaar.

   2. 

Jan ten HAVE (zie XIII.230).

   3. 

Hendrikus Bartus ten HAVE, smid.
Geboren op 01-07-1898 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 29-06-1922 te Apeldoorn (Gld) met Jenneken BRINKMAN, dochter van Jan BRINKMAN, tuinman, en Johanna Hendrika van den HOFF.
Geboren circa 1897 te Apeldoorn (Gld).

   4. 

Gerrigje ten HAVE.
Geboren op 09-01-1900 te Elburg (Gld).

   5. 

Willem ten HAVE.
Geboren op 31-01-1902 te Elburg (Gld).

   6. 

Johanna Wilhelmina ten HAVE.
Geboren op 12-02-1904 te Elburg (Gld).

   7. 

Hein ten HAVE.
Geboren op 15-06-1906 te Elburg (Gld).

   8. 

Jakob ten HAVE.
Geboren op 15-06-1906 te Elburg (Gld).

   9. 

Dirkje ten HAVE.
Geboren op 23-01-1909 te Elburg (Gld).
Overleden op 31-10-1995, leeftijd: 86 haar; echtgenote van ?? Knoop, begraven nov. 1995 te Papendrecht (ZH). Dirkje is begraven op de Algemene Begraafplaats in Papendrecht, begraafplaats nr.4.
Relatie met NN?? KNOOP.

   10. 

Willempje ten HAVE.
Geboren op 17-02-1912 te Elburg (Gld).


XIII.230    Jan ten HAVE, arbeider, zoon van
Hendrikus Bartus ten HAVE (zie XII.109) en Dirkje WESTERINK.
Geboren op 11-10-1896 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 28-06-1917 aldaar met Margrietha WULFF, dochter van Maarten WULFF en Margaretrha KONSTAPEL.
Geboren op 06-06-1900 te Deventer (Ov.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrikus Bartus ten HAVE.
Geboren te Elburg (Gld).

   2. 

Magrietha ten HAVE.
Geboren te Elburg (Gld).

   3. 

Dirk ten HAVE.
Geboren te Amersfoort (Utr.).

   4. 

Aaltje ten HAVE.
Geboren te Amersfoort (Utr.).

   5. 

Maarten ten HAVE.
Geboren te Enschede (Ov.). Maarten is geboren in Lonneker, een dorp in de gemeente Enschede.

   6. 

Jan ten HAVE.
Geboren te Rotterdam.


XII.112    Hendrika ten HAVE, dochter van
Hendrikus Bartes ten HAVE (zie XI.38) en Gerrigje VOS (Gerritje), arbeidster.
Geboren op 16-08-1872 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 24-08-1898 te Amsterdam. Bij dit huwelijk wordt een kind erkend met Tjeerd POLSTRA, schipper, zoon van Klaas Tjeerds POLSTRA en Janke Yges van der WERF.
Geboren op 10-02-1866 te Idaarderadeel (Fr.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendricus Cornelis POLSTRA, schuitenvoerder.
Geboren circa 1896 te Nieuwer Amstel (NH).
Gehuwd op 05-11-1919 te Amsterdam met Hermina Christina AMELSBERG, dochter van Albert AMELSBERG, stukadoor, en Johanna Adrianas TIMMERMANS.
Geboren circa 1898 te Amsterdam.


XII.114    Jansje ten HAVE, dochter van
Hendrikus Bartes ten HAVE (zie XI.38) en Gerrigje VOS (Gerritje), arbeidster.
Geboren op 23-11-1873 te Elburg (Gld).
Overleden op 11-12-1940 aldaar, leeftijd: 67 jaar; weduwe van Johannes Kolleman.
Gehuwd op 18-10-1900 te Elburg (Gld) met Johannes KOLLEMAN, arbeider, huisschilder, zoon van Nicolaas KOLLEMAN, kleermaker, en Johanna STEPHAN.
Geboren circa 1862 te Elburg (Gld).
Overleden op 28-07-1936 aldaar, leeftijd: 75 jaar; echtgenoot van Jansje ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johanna KOLLEMAN.
Geboren op 04-04-1901 te Elburg (Gld).
Gehuwd (1) op 15-10-1924 te Amsterdam met Jurrie SCHEERHORN, huisknecht, zoon van Onbekende RELATIE en Engelina SCHEERHORN.
Geboren circa 1900 te Zwolle (Ov.).
Overleden voor 1928.
Gehuwd (2) te Amsterdam met Jannes BAKKER, schipper, zoon van Hendrik BAKKER, schipper, en Anke HUMMEL.
Geboren circa 1902 te Sappemeer (Gr.).
Johanna is weduwe van Jurie Scheerhorn.

   2. 

Gerritje KOLLEMAN.
Geboren op 19-03-1905 te Elburg (Gld).
Gehuwd te Amsterdam met Derk HORST, dekknecht, zoon van Jan Willem HORST en Johanna van ´t SANT.
Geboren circa 1904 te Zwolle (Ov.).

   3. 

Klaasje KOLLEMAN.
Geboren op 03-04-1907 te Elburg (Gld).

   4. 

Hendrikus Bartus KOLLEMAN.
Geboren op 14-03-1910 te Elburg (Gld).

   5. 

Henderika KOLLEMAN.
Geboren op 28-06-1912 te Elburg (Gld).
Gehuwd te Amsterdam met Martinus Johannes PORTEGIJS, werkman, zoon van Cornelis PORTEGIJS, werkman, en Anna Dorothea van der WOLDT.
Geboren circa 1902 te Amsterdam.

   6. 

Johannes KOLLEMAN.
Geboren op 19-01-1914 te Elburg (Gld).
Overleden op 07-11-1916 aldaar, leeftijd: bijna 2 jaar.


XI.42    Batje ten HAVE (ten Haven), dochter van
Wichert ten HAVE (Wiechert/ten hAAVE) (zie X.13) en Hendrica (Hendrikje) Aarts van STELTEN (Hendrikje Hijmens).
Geboren op 23-12-1823 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 28-06-1855 te Kampen (Ov.) met Johannes VOLKERS, kleermaker, zoon van Onbekende RELATIE en Johanna VOLKERS.
Geboren op 13-01-1831 te Kampen (Ov.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aart VOLKERS, sjouwerman.
Geboren circa 1865 te Amsterdam.
Gehuwd op 22-01-1896 aldaar. Bij dit huwelijk wordt een kind erkend met Rosina Maria Elisabeth STEENMEIJER, dochter van Johannes STEENMEIJER, werkman, en Ursula Barendina WIEFFERING.
Geboren circa 1870 te Amsterdam.

   2. 

Hendrika VOLKERS.
Geboren circa 1868 te Amsterdam.
Gehuwd op 03-06-1896 aldaar. Bij dit huwelijk wordt een kind erkend met Dirk van MALSSEN, bakker, zoon van Dirk van MALSSEN en Alida Johanna van WIJK.
Geboren op 24-03-1870 te Wijk bij Duurstede (Utr.).


XI.43    Gerrit Jan ten HAVE, arbeider, zoon van
Wichert ten HAVE (Wiechert/ten hAAVE) (zie X.13) en Hendrica (Hendrikje) Aarts van STELTEN (Hendrikje Hijmens).
Geboren op 21-08-1826 te Elburg (Gld). In het bev.register van de gemeente Amsterdam 1851-1853 komt Gerrit Jan voor, wonende op de Zoutkeetsgracht.
Overleden op 13-10-1888 te ´s-Hertogenbosch (NBr.), leeftijd: 62 jaar; echtgenoot van Aaltje Kremers. De overlijdensakte is op 29 oktober 1888 onder aktenummer 139 ingeschreven in Assen, de woonplaats van Gerrit Jan.
Gehuwd op 03-11-1858 te Assen (Dr.) met Aaltje KREMER, dochter van Harm KREMER, timmerman, en Hendrika RAVEN.
Geboren op 15-02-1834 te Smilde (Dr.).
Overleden op 27-02-1919 te Assen (Dr.), leeftijd: 85 jaar; weduwe van Gerrit Jan ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harm ten HAVE.
Geboren op 10-09-1859 te Assen (Dr.).
Overleden op 12-09-1859 aldaar, leeftijd: 2 dagen.

   2. 

Hendrika ten HAVE (zie XII.125).

   3. 

Harmtje ten HAVE.
Geboren op 26-08-1863 te Assen (Dr.).
Overleden op 26-02-1864 aldaar, leeftijd: ruim 5 maanden.

   4. 

Wicher ten HAVE (zie XII.127).

   5. 

Albertje ten HAVE.
Geboren op 22-05-1865 te Assen (Dr.).
Overleden op 06-09-1868 aldaar, leeftijd: 3 jaar en 3 maanden.

   6. 

Harm ten HAVE (zie XII.132).

   7. 

Hein ten HAVE (zie XII.134).

   8. 

Pietertje ten HAVE (zie XII.137).

   9. 

Gerrit Jan ten HAVE (zie XII.138).


XII.125    Hendrika ten HAVE, dochter van
Gerrit Jan ten HAVE (zie XI.43) en Aaltje KREMER.
Geboren op 09-06-1861 te Assen (Dr.).
Gehuwd op 05-05-1897 te Hilversum (NH) met Jan van der VELDEN, agent van politie, zoon van Cornelis van der VELDEN en Trijntje de KOK.
Geboren circa 1865 te Schiedam (ZH).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aaltje van der VELDEN.
Geboren op 25-06-1900 te Assen (Dr.).

   2. 

Cornelis van der VELDEN.
Geboren op 29-03-1903 te Schiedam (ZH).
Gehuwd op 03-05-1923 aldaar met Johanna Maria Guurtruida BROXKS, dochter van Adrianus BROXKS en Antje KLANKER.
Geboren op 26-11-1905 te Schiedam (ZH).

   3. 

Gerrit Jan van der VELDEN.
Geboren op 07-05-1906 te Schiedam (ZH).


XII.127    Wicher ten HAVE, aannemer van witwerken, stucadoor, zoon van
Gerrit Jan ten HAVE (zie XI.43) en Aaltje KREMER.
Geboren op 22-05-1865 te Assen (Dr.).
Overleden op 16-01-1934 aldaar, leeftijd: 68 jaar; echtgenoot van Geertje Klaver, weduwnaar van Lutina ALberts, eerder weduwnaar van Fenna Alberdina Breme.
Gehuwd (1) op 02-11-1892 te Assen (Dr.) met Fenna Alberdina BREMER, dienstmeid, dochter van Aaldert (Alert) BREMER, arbeider, en Hiltje PRUIM, arbeidster.
Geboren op 01-10-1863 te Assen (Dr.). Fenna Alberdina is bij het huwelijk van haar ouders op 15 maart 1871 in Assen erkend.
Overleden op 09-03-1901 om 09.30 uur te Groningen (Gr.), leeftijd: 37 jaar; echtgenote van Wicher ten Have. Fenna is een half uur na de geboorte van het levenloos geboren kind ook overleden.
De overlijdensakte is op 20 maart 1901 onder nr. 58 ingeschreven in het overlijdensregister van Assen, de woonplaats van Fenna.
Gehuwd (2) op 29-04-1903 te Assen (Dr.). Wicher is weduwnaar van Fenna Alberdina Bremer, Lutina is weduwe van Harm van Lingen met Lutina ALBERTS, dienstbode, dochter van Marten ALBERTS en Harmptje van RAALTE.
Geboren op 27-12-1869 te Meppel (Dr.).
Overleden op 13-08-1904 te Assen (Dr.), leeftijd: 34 jaar; echtgenote van Wicher ten Have.
Gehuwd (3) op 24-11-1923 te Assen (Dr.). Wicher is weduwnaar van Lutina Alberts, eerder weduwnaar van Fenna Alberdina Bremer. Echtgenote is Geertje KLAVER, huishoudster, dochter van Otto Hendrik KLAVER en Rinkje de VRIES.
Geboren op 24-09-1876 te Stavoren (Fr.).
Overleden op 27-11-1943 te Assen (Dr.), leeftijd: 67 jaar; weduwe van Wicher ten Have, eerder weduwe van Pieter Eijklaar.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Aaltje ten HAVE.
Geboren op 09-01-1893 om 08.00 uur te Assen (Dr.).
Overleden op 02-09-1916 aldaar, leeftijd: 23 jaar; ongehuwd.

   2. 

Hiltje ten HAVE.
Geboren op 03-11-1894 te Assen (Dr.).
Overleden op 05-03-1913 aldaar, leeftijd: 18 jaar.

   3. 

Gerrit Jan ten HAVE, stucadoor.
Geboren op 12-07-1896 te Assen (Dr.).
Gehuwd op 14-08-1918 aldaar met Elisabeth Agnes BARKMAN, dochter van Rudolf BARKMAN, arbeider, wever, en Tecla SCHMITZ.
Geboren op 21-03-1897 te Onstwedde (Gr.).

   4. 

Alida ten HAVE.
Geboren op 21-12-1897 te Assen (Dr.).
Gehuwd op 24-03-1923 aldaar met Oeds Jisk TOONSTRA, machinist, zoon van Rinse TOONSTRA, botenverhuurder, en Pierkje de JONG.
Geboren op 26-11-1897 om 17.30 uur te Sneek (Fr.).

   5. 

Henderika ten HAVE.
Geboren op 21-08-1899 te Assen (Dr.).
Gehuwd op 25-05-1921 te ´s-Gravenhage met Franciscus Wilhelmus WEGMAN, boekdrukker, zoon van Franciscus Wlhelmus WEGMAN, voerman, en Frederika Jacoba Elisabeth DUIJTS.
Geboren op 03-05-1898 te ´s-Gravenhage.

   6. 

Levenloos geboren zoon ten HAVE.
Geboren op 08-03-1901 te Groningen (Gr.).
Overleden op 08-03-1901 om 19.00 uur aldaar. De moeder van dit levenlos geboren kind is een half uur na de geboorte overleden. De geborte vond plaats in het Academisch Ziekenhuis in Groningen.

Uit het tweede huwelijk:

   7. 

Christina ten HAVE.
Geboren op 29-07-1904 te Assen (Dr.).
Overleden op 15-10-1904 aldaar, leeftijd: ruim 2 maanden.


XII.132    Harm ten HAVE, fabrieksarbeider, zandvormer, zoon van
Gerrit Jan ten HAVE (zie XI.43) en Aaltje KREMER.
Geboren op 01-12-1867 te Assen (Dr.).
Overleden op 17-06-1929 te Utrecht (Utr.), leeftijd: 61 jaar; echtgenoot van Jantje Weggemans.
Gehuwd op 19-08-1893 te Assen (Dr.) met Jantje WEGGEMANS, dochter van Jan WEGGEMANS, timmerman, en Geesje GOMMER.
Geboren op 23-06-1867 te Rolde (Dr.).
Overleden op 23-10-1947 te Utrecht (Utr.), leeftijd: 80 jaar; weduwe van Harm ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geesje ten HAVE.
Geboren op 02-05-1894 te Assen (Dr.).
Gehuwd op 24-12-1919 aldaar met Sijbe BOOIJ, koopman, zoon van Lammert BOOIJ, tuinman, en Annigje van VEEN, dienstbode, winkelierster.
Geboren op 22-01-1896 te Bovensmilde (Dr.).

   2. 

Gerrit Jan ten HAVE.
Geboren op 23-10-1895 te Assen (Dr.).
Gehuwd op 24-05-1923 te Utrecht (Utr.) met Geertje van HIERDEN, dochter van Wouterus van HIERDEN en Steventje van MAANEN.
Geboren op 24-08-1900 te Utrecht (Utr.).

   3. 

Harm ten HAVE.
Geboren op 09-11-1897 te Nijmegen (Gld).
Gehuwd op 24-09-1925 te Utrecht (Utr.) met Gerarda Johanna (van der straten) van der STRATEN, dochter van Petrus Johannes van der STRATEN en Gerarda Johanna van BELLEKOM.
Geboren op 11-01-1903 te Utrecht (Utr.).

   4. 

Johannes Hendrikus ten HAVE.
Geboren op 20-10-1899 te Hatert (Gld).
Gehuwd te Utrecht (Utr.) met Clasina BOS, dochter van Jasper Pieter Nicolaas BOS, militair, sigarenmaker, en Frederika van PEPPEL, dienstbode.
Geboren op 17-01-1902 te Utrecht (Utr.).
Overleden op 23-05-1976 aldaar.

   5. 

Aal ten HAVE.
Geboren circa 1902 te Bussum (NH).
Gehuwd te Utrecht (Utr.) met Katharina Johanna BOSCH, dochter van Maarten BOSCH en Jeannetje de VRIES.
Geboren circa 1908 te Duisburg (Dsl.).

   6. 

Jantje ten HAVE.
Geboren op 30-03-1904 te Utrecht (Utr.).

   7. 

Grietje ten HAVE.
Geboren op 13-11-1905 te Utrecht (Utr.).
Gehuwd aldaar met Albert SIJNS, zoon van Harm SIJNS en Jantje HARMS.
Geboren circa 1907 te Bellingwolde (Gr.).

   8. 

Wicher ten HAVE.
Geboren op 04-01-1908 te Utrecht (Utr.).
Overleden op 23-01-1942 te Leusden (Utr.), leeftijd: 34 jaar; echtgenoot van Helena Petronella Heijligenberg.
Gehuwd op 14-03-1934 te Utrecht (Utr.) met Helena Petronella HEIJLIGENBERG, dochter van Marcilis Leendert HEIJLIGENBERG en Maartje WAGEN.
Geboren circa 1908 te ´s-Gravenhage.
Overleden na 1942.

   9. 

Roelof ten HAVE.
Geboren op 23-12-1910 te Utrecht (Utr).


XII.134    Hein ten HAVE, smid, bankwerker, zoon van
Gerrit Jan ten HAVE (zie XI.43) en Aaltje KREMER.
Geboren op 19-08-1870 te Assen (Dr.).
Overleden op 29-10-1942 om 07.20 uur te Groningen (Gr.), leeftijd: 72 jaar; echtgenoot van Marchien Boering.
Gehuwd op 16-12-1896 te Assen (Dr.) met Margien BOERING (Roering), dienstbode, dochter van Harm BOERING, arbeider, en Geesje van ANKORVEN.
Geboren op 24-04-1873 te Assen (Dr.).
Overleden op 05-03-1951 te Groningen (Gr.), leeftijd: 77 jaar; weduwe van Hein ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerrit Jan ten HAVE, boekhouder.
Geboren op 19-05-1897 te Groningen (Gr.).
Gehuwd op 06-05-1926 aldaar met Johanna Trientje ENUMA, dochter van Reinder ENUMA, chef sigarenfabriek, en Hnderika Eltje WALSTRA.
Geboren op 19-04-1903 te Groningen (Gr.).

   2. 

Harm ten HAVE (zie XIII.286).

   3. 

Wiecher ten HAVE, houder reclamebureau.
Geboren op 07-03-1901 om 12.30 uur te Groningen (Gr.).
Overleden op 08-09-1980 te Paterswolde (Gr.), leeftijd: 89 jaar; echtgenoot van Carolina Christina de Cocq van Delwijnen.
Gehuwd op 10-06-1929 te Groningen (Gr.) met Carolina Christina de COCQ van DELWIJNEN, dochter van Johannes de COCQ van DELWIJNEN en Johanna Maria Catharina ANTOINE.
Geboren op 16-09-1905 te Dordrecht (ZH).
Overleden op 09-11-1983 te Assen (Dr.), leeftijd: 78 jaar; weduwe van Wiecher ten Have.

   4. 

Jan ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), kunstschilder, graficus, glazenier, houder reclamebureau.
Geboren op 14-03-1903 te Groningen (Gr.).
Overleden op 15-01-1991 te Haren (Gr.).
Gehuwd te Groningen (Gr.) met Sjoukje TINGEN, dochter van Johannes TINGEN, kleermaker, en Harmpje ENGELHARD.
Geboren op 11-08-1907 te Groningen (Gr.).
Al op zijn 12e jaar gaat Jan naar de Academie Minerva, hij studeert daar van 1915 tot 1922. Zijn leermeesters zijn Bach, Kort en De Vries. In die tijd krijgt hij drie maal de Academiemedaille. Hij ontwikkelt zich tot schilder, graficus en glazenier.
In 1923 begint hij samen met zijn broer een lichtreclamebedrijf in Groninen. Het begint als 2-mans bedrijfje, waarin Jan de ontwerpkant voor zijn rekening neemt, maar na verloop van tijd werken er ruim 80 mensen in de "Gebr.ten Have Lichtreclamefabriek". De broers vormen samen de directie.
Jan heeft zijn kunstenaarschap altijd als een vrijetijdsbesteding gezien, uiteraard voor hemzelf van groot belang, maar het is niet zijn belangrijkste bron van inkomsten. Tot aan zijn tachtigste jaar is hij altijd druk bezig met tekenen, schilderen, etsen, lithograferen en het maken van houtsneden. Menige tentoonstelling in het buitenland staat op zijn naam. Daarnaast werkt hij ook mee aan groepstentoonstellingen o.a. de jaarlijkse tentoonstelling van De Ploeg in Pictura.
Als glazenier maakt hij naast talloze privé-opdrachten ook glaspanelen in de Stadsschouwburg van Groningen en in het Raadhuis van Veendam.
Van 1947 tot 1978 is Jan lid van De Ploeg. In 1957 wordt werk van hem uit dat van 400 deelnemers geselecteerd voor een expositie in het kader van de Talens Prijsvraag.
Ondanks dat hij zijn werk altijd goed heeft kunnen verkopen heeft hij ruim 100 schilderijen en grafische werken nagelaten. Deze zijn ondergebracht in de Stichting Jan ten Have en in 2008 overgedragen aan de SBBKG (Stichting Behoud Beeldende Kunst Groningen).

   5. 

Aaltje ten HAVE.
Geboren op 02-05-1905 te Groningen (Gr.).

   6. 

Geesienus ten HAVE, kapper.
Geboren op 02-01-1908 te Groningen (Gr.).
Gehuwd aldaar met Klaasina Hillegje STOBBE, dochter van Tjalling STOBBE, wasbaas, en Zwaantje TIMMER.
Geboren circa 1910 te Groningen (Gr.).


XIII.286    Harm ten HAVE, smid; reiziger, zoon van
Hein ten HAVE (zie XII.134) en Margien BOERING (Roering), dienstbode.
Geboren op 20-10-1898 te Groningen (Gr.).
Gehuwd op 13-09-1921 aldaar met Pietertje KRAMER, dochter van Harm KRAMER, schipper, en Geertje SLANGENBERG.
Geboren op 30-08-1902 om 08.00 uur te Groningen (Gr.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harm ten HAVE, magazijnbediende.
Geboren circa 1925 te Groningen (Gr.).
Overleden op 25-11-1943 om 12.30 uur te Venlo (Lb.), leeftijd: 18 jaar. De akte is op 3 december ingeschreven in het register van de Burgerlijke Stand in Groningen, de woonplaats van Harm.


XII.137    Pietertje ten HAVE, dochter van
Gerrit Jan ten HAVE (zie XI.43) en Aaltje KREMER.
Geboren op 01-03-1874 om 10.00 uur te Assen (Dr.).
Overleden op 08-03-1911 te Bussum (NH), leeftijd: 37 jaar; echtgenote van Johannes Blaas. Na et overlijden van Pietertje hertrouwt Johannes op 6 december 1911 in Leiden met Johanna Kouwenberg, 30 jaar, geboren in Woerden.
Gehuwd op 13-11-1901 te Assen (Dr.) met Johannes BLAAS, arbeider, metselaar, zoon van Hendrikus BLAAS en Johanna van WIJK.
Geboren op 16-04-1876 te Laren (NH).
Overleden op 14-05-1912 te Aalsmeer (NH), leeftijd: 36 jaar; weduwnaar van Pietertje ten Have; echtgenoot van Johanna Kouwenberg..
Johannes is overleden door een val van een kerktoren in Kudelstaart.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Alida BLAAS.
Geboren sept. 1903 te Bussum (NH).


XII.138    Gerrit Jan ten HAVE, stoker, machinist, zoon van
Gerrit Jan ten HAVE (zie XI.43) en Aaltje KREMER.
Geboren op 18-08-1875 te Assen (Dr.).
Overleden na 1932.
Gehuwd op 06-05-1903 aldaar met Margien BOS, dienstbode, dochter van Berend BOS, landbouwer, pakhuisknecht, en Margien BRUINS.
Geboren op 15-08-1877 te Assen (Dr.).
Overleden op 10-08-1932 te Heumen (Gld), leeftijd: 54 jaar; echtgenote van Gerrit Jan ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerrit Jan ten HAVE.
Geboren op 16-10-1904 te Vries (Dr.). Gerrit Jan is geboren in De Punt, gemeente Vries; in 1998 samengevoegd met 18 dorpskernen tot de gemeente Tijnaarlo.

   2. 

Marchien ten HAVE.
Geboren op 02-02-1906 te Assen (Dr,).

   3. 

Berend ten HAVE.
Geboren op 19-07-1910 te Vries (Dr.). Berend is geboren in De Punt, een klein dorpje onder Vries. In 1998 is de gemeente Vries samengevoegd met 17 andere dorpskernen tot de gemeente Tynaarlo. Het gemeentehuis staat in Vries.


XI.49    Hendrica ten HAVE, dochter van
Wichert ten HAVE (Wiechert/ten hAAVE) (zie X.13) en Hendrica (Hendrikje) Aarts van STELTEN (Hendrikje Hijmens).
Geboren op 21-03-1835 te Elburg (Gld).
Overleden op 17-05-1904 aldaar, leeftijd: 69 jaar; echtgenote van Hendrik Docter.
Gehuwd op 22-09-1866 te Elburg (Gld) met Hendrik DOKTER (Docter), landbouwer, gasstoker, zoon van Beert DOCTER, timmerman, winkelier, en Teuntje van LEEUWEN.
Geboren op 24-08-1843 te Elburg (Gld).
Overleden op 31-01-1922 aldaar, leeftiijd: 78 jaar; weduwnaar van Hendrika ten Have.
Bij het huwelijk wordt een kind gewettigd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Beert DOCTER.
Geboren circa 1866 te Elburg (Gld).
Overleden op 11-01-1943 aldaar, leeftijd: 77 jaar; weduwnaar van Marrigje van Dorp.
Gehuwd op 30-01-1896 te Elburg (Gld) met Marrigje van DORP, dochter van Jan van DORP en Johanna ROERINK.
Geboren circa 1871, gedoopt circa 1871 te Oldebroek(Gld).
Overleden op 04-06-1914 te Elburg (Gld), leeftijd: 43 jaar; echtgenote van Beert Docter.

   2. 

Teuntje DOCTER.
Geboren op 07-05-1867 te Elburg (Gld).
Overleden op 22-06-1867 aldaar, leeftijd: 6 weken.

   3. 

Wichert DOCTER.
Geboren op 11-02-1869 te Elburg (Gld.).
Overleden op 25-07-1941 te Elburg (Gld), leeftijd: 72 jaar, ongehuwd.

   4. 

Teuntje DOCTER (zie XII.144).

   5. 

Hendrika DOKTER (Docter).
Geboren op 26-05-1876 te Elburg (Gld).
Overleden op 20-11-1946 te Enschede (Ov.), leeftijd: 70 jaar; echtgenote van Tiemen Regeling.
Gehuwd op 04-11-1898 te Lonneker (Ov.) met Tiemen REGELING, arbeider, zoon van Hendrik REGELING, arbeider, en Neeltje ZANDBERGEN.
Geboren circa 1875 te Vollenhove Ambt (Ov.).
Overleden na 1946.


XII.144    Teuntje DOCTER, dochter van
Hendrik DOKTER (Docter), landbouwer, gasstoker, en Hendrica ten HAVE (zie XI.49).
Geboren op 13-03-1872 te Elburg (Gld).
Overleden na 1910.
Gehuwd op 11-02-1891 aldaar met
Aart ten HAVE (zie XII.85).
Aart is weduwnaar van Hendrika Hoeve.
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder
XII.85).
 
X.15    Gijsbert ten HAVE, voerman, zoon van
Wijchert Gerrits ten HAVE (ten Haave) (zie IX.1) en Hendrica (Hendrikje) LIPKE, turfvulster.
Gedoopt op 17-05-1795 te Elburg (Gld).
Overleden op 24-01-1828 aldaar, leeftijd: 32 jaar; echtgenoot van Lubberta Top.
Gehuwd op 04-10-1815 te Elburg (Gld) met Lubberta Tijsdr TOP (Leberta Tap), dienstbode, dagloonster, dochter van Ties TOP en Anna Margaretha LINDEBOOM.
Gedoopt op 04-11-1787 te Elburg (Gld).
Overleden op 26-08-1858 aldaar. Leeftijd: 70 jaar; weduwe van Gijsbert ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johanna ten HAVE.
Geboren circa 1818 te Elburg (Gld).
Overleden op 10-03-1848 te Utrecht (Utr.), leeftijd: 30 jaar; ongehuwd.

   2. 

Hendrika ten HAVE.
Geboren op 10-07-1818 te Elburg (Gld).
Overleden op 01-10-1820 aldaar, leeftijd: 2 jaar.

   3. 

Wichert ten HAVE (zie XI.52).

   4. 

Thijs ten HAVE (zie XI.54).

   5. 

Hendrika ten HAVE.
Geboren op 23-12-1825 te Elburg (Gld).
Overleden op 03-10-1829 aldaar, leeftijd: bijna 4 jaar.


XI.52    Wichert ten HAVE, schippersknecht, dagloner, zoon van
Gijsbert ten HAVE (zie X.15) en Lubberta Tijsdr TOP (Leberta Tap), dienstbode, dagloonster.
Geboren op 17-07-1822 te Elburg (Gld).
Overleden op 05-08-1870 aldaar, leeftijd: 47 jaar; echtgenoot van Hendrika Karssen. Na het overlijden van Wicher hertrouwt Hendrika op 25 augustus 1871 in Elburg met Jan ten Hoope.
Gehuwd op 02-06-1849 te Elburg (Gld) met Hendrika (Rijkje/Riekje) KARSSEN, dienstmaagd, dochter van Kornelis KARSSEN, dagloner, en Lutgertje Jacobs.
Geboren op 15-08-1823 te Elburg (Gld).
Overleden op 05-03-1897 aldaar, leeftijd: 73 jaar; weduwe van Wichert ten Have.
Bij dit huwelijk worden 2 kinderen gewettigd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Cornelis ten HAVE (Kornelis).
Geboren op 15-03-1845 te Elburg (Gld). Bij he huwelijk van de ouders op 2 juni 1849 wordt Cornelis gewettigd.
Overleden op 25-03-1862 te Elburg (Gld), leeftijd: 17 jaar; ongehuwd.

   2. 

Jacoba ten HAVE (zie XII.149).

   3. 

Gijsbert ten HAVE.
Geboren op 04-01-1852 te Elburg (Gld).
Overleden op 22-02-1852 aldaar, leeftijd: 7 weken.

   4. 

Gijsbert ten HAVE.
Geboren op 29-12-1853 te Elburg (Gld).
Overleden op 18-06-1854 aldaar, leeftijd: 6 maanden.

   5. 

Lubberta ten HAVE.
Geboren op 23-11-1855 te Elburg (Gld).
Overleden op 07-09-1856 aldaar, leeftijd: 9 maanden.

   6. 

Lubbarta ten HAVE.
Geboren op 28-12-1857 te Elburg (Gld).
Overleden op 03-12-1859 aldaar, leeftijd: 2 jaar.

   7. 

Lubbertus ten HAVE (zie XII.154).

   8. 

Cornelis ten HAVE.
Geboren op 10-05-1864 te Elburg (Gld).
Overleden op 17-07-1864 aldaar, leeftijd: 9 weken.

   9. 

Kornelis ten HAVE.
Geboren op 25-05-1867 te Elburg (Gld).
Overleden op 01-12-1867 aldaar, leeftijd: 6 maanden.


XII.149    Jacoba ten HAVE, denstbode, dochter van
Wichert ten HAVE (zie XI.52) en Hendrika (Rijkje/Riekje) KARSSEN, dienstmaagd.
Geboren op 08-03-1849 te Elburg (Gld). Bij het huwelijk van de ouders van Jacoba op 2 juni 1849 wordt ze gewettigd.
Overleden op 03-11-1927 te Hoensbroek (Lb.), leeftijd: 78 jaar; weduwe van Gerrit Stoffer.
Gehuwd op 29-10-1868 te Elburg (Gld) met Gerrit STOFFER, winkelier, timmerman, koopman, petroleumventer, zoon van Arend Willem STOFFER, schoenmaker, en Jantjen ZOMERVELD.
Geboren op 16-09-1846 te Elburg (Gld).
Overleden op 19-02-1927 te Hoensbroek (Lb.), leeftijd: 80 jaar; echtgenoot van Jacoba ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrika STOFFER.
Geboren op 23-03-1869 te Elburg (Gld).
Overleden 1928 te Amsterdam.
Gehuwd op 04-10-1888 te Elburg (Gld) met Jan WIJNBELT, visser, zoon van Jannes Christiaan WIJNBELT, visser, en Margrietha Geertruida aan ´t GOOR.
Geboren op 05-02-1866 te Elburg (Gld).

   2. 

Jansje STOFFER.
Geboren op 20-09-1871 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 01-08-1922 te Hoensbroek (Lb.) met Jan MIDDELVELD, zoon van Meeuwis MIDDELVELD en Albertje ZOER.
Geboren op 01-09-1876 te Westerbork (Dr.).
Jan is weduwnaar van Ronkje Timmerman, overleden op 13-12-1921 in Hoensbroek (Lb.) (huw.dd.07-05-1904 in HOogeveen).

   3. 

Wicherdina STOFFER.
Geboren op 24-11-1873 te Elburg (Gld).
Overleden op 08-06-1952 om 1.30 uur te Alphen aan den Rijn (ZH), leeftijd: 78 jaar; weduwe van Gerrit Haze.
Gehuwd op 23-04-1891 te Elburg (Gld) met Gerrit HAZE, karreman, zoon van Hermanus HAZE, werkman, en Hendrikje WESTERINK.
Geboren op 26-01-1871 te Doornspijk (Gld).
Overleden voor 1952.

   4. 

Jacob STOFFER, schilder.
Geboren op 11-03-1876 te Elburg (Gld).
Overleden 1968.
Gehuwd op 17-06-1901 aldaar met Elisabeth STOFFER, dochter van Dirk STOFFER, koopman, en Dientje VOS.
Geboren op 18-05-1877 te Elburg (Gld).

   5. 

Kornelus Lubbertus STOFFER, schoenmaker.
Geboren op 09-04-1878 te Elburg (Gld).
Overleden 1947 te Ede (Gld).
Gehuwd op 11-05-1901 aldaar met Aaltje WEIJLAND, dochter van Willem WEIJLAND, arbeider, en Woutertje van MAANEN.
Geboren circa 1876 te Ede (Gld).
Overleden 1944.

   6. 

Arend Willem STOFFER, huisschilder.
Geboren op 01-04-1880 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 27-02-1908 aldaar met Aaltje WESTERINK, dochter van Gerrit WESTERINK, visser, en Wijmpje WESTERINK.
Geboren op 01-12-1883 te Elburg (Gld).

   7. 

Wichert STOFFER, mandenmaker.
Geboren op 28-07-1882 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 01-05-1902 aldaar met Aaltje BROEKHUIZEN, dochter van Dirk BROEKHUIZEN, visser, en Gerrigje RUIJS.
Geboren op 13-03-1879 te Elburg (Gld).

   8. 

Jan Willem STOFFER, arbeider.
Geboren op 05-07-1885 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 15-09-1910 aldaar met Grietje ZOET, dochter van Jacob ZOET, arbeider, tuinman, en Willemina HEERDINK.
Geboren op 28-10-1885 te Elburg (Gld).

   9. 

Arend STOFFER (zie XIII.315).


XIII.315    Arend STOFFER, mandenmaker, zoon van
Gerrit STOFFER, winkelier, timmerman, koopman, petroleumventer, en Jacoba ten HAVE (zie XII.149).
Geboren op 12-08-1888 te Elburg (Gld).
Overleden 1955 te Wassenaar (ZH).
Gehuwd op 15-06-1911 te Elburg (Gld) met Grietje WIJNBELT, dochter van Lammert WIJNBELT, visser, en Alieda BOKHORST.
Geboren op 25-08-1887 te Elburg (Gld).
Overleden 1942 te Hoensbroek (Lb.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerrit STOFFER.
Geboren op 21-10-1911 te Elburg (Gld).


XII.154    Lubbertus ten HAVE, kuiper, zoon van
Wichert ten HAVE (zie XI.52) en Hendrika (Rijkje/Riekje) KARSSEN, dienstmaagd.
Geboren op 16-10-1860 te Elburg (Gld).
Overleden op 25-06-1935 te Nunspeet, gem.Ermelo (Gld), leeftijd: 74 jaar; echtenoot van Willempje van Zeeburg.``.
Gehuwd (1) op 01-05-1885 te Elburg (Gld) met Gerrigje MILITIE, dochter van Jakob MILITIE, dagloner, en Driesje van de HARE.
Geboren op 09-11-1864 te Doornspijk (Gld).
Overleden op 13-07-1896 te Elburg (Gld), leeftijd: 31 jaar; echtgenote van Lubbertus ten Have. Gerrigje is overleden bij de geboorte van dochter Jacoba.
Gehuwd (2) op 07-05-1902 te Doornspijk (Gld) met Willempje van ZEEBURG, landbouwster, dochter van Lubbert van ZEEBURG, landbouwer, en Hendrikje BROEKHUIJS, landbouwster.
Geboren op 12-10-1881 te Doornspijk (Gld).
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Wichert ten HAVE.
Geboren op 02-08-1885 te Elburg (Gld).

   2. 

Jacob ten HAVE.
Geboren op 25-03-1887 te Elburg (Gld).
Overleden op 27-04-1887 aldaar, leeftijd: 1 maand.

   3. 

Jacoba ten HAVE.
Geboren op 30-03-1888 te Elburg (Gld).
Overleden op 03-07-1896 aldaar, leeftijd: 8 jaar.

   4. 

Hendrikus ten HAVE.
Geboren op 25-09-1889 te Elburg (Gld).
Overleden op 04-04-1890 aldaar, leeftijd: 6 maanden.

   5. 

Hendrika ten HAVE.
Geboren op 24-06-1891 te Elburg (Gld).
Overleden op 23-08-1891 aldaar, leeftijd: 2 maanden.

   6. 

Hendrika ten HAVE.
Geboren op 31-08-1892 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 11-05-1921 te Brunssum (Lb.) met Gerrit NOORDERIJK, mijnwerker, zoon van Hendrik NOORDERIJK, landbouwer, en Evertje de VALK.
Geboren op 26-05-1889 te Ermelo (Gld).

   7. 

Dries ten HAVE.
Geboren op 08-08-1894 te Elburg (Gld).
Overleden op 04-01-1897 aldaar, leeftijd: bijna 2½ jaar.

Uit het tweede huwelijk:

   8. 

Willem ten HAVE, productiemedewerker.
Geboren op 17-10-1914 te Nunspeet (Gld).
Overleden op 03-10-1989 te Wohle, (Zwitserland), leeftijd: 74 jaar; Gehuwd te Nunspeet (Gld) met Jacoba FIDDER, dochter van Hendrikus FIDDER, landbouwer,tuinman,jachtopziener,koetsier, en Grietje DOORNEWEERD.
Geboren te Nunspeet (Gld).


XI.54    Thijs ten HAVE, schippersknecht, zoon van
Gijsbert ten HAVE (zie X.15) en Lubberta Tijsdr TOP (Leberta Tap), dienstbode, dagloonster.
Geboren op 17-01-1824 te Elburg (Gld).
Overleden op 01-11-1859 te Zutphen (Gld), leeftijd: 35 jaar; echtgenoot van Harmina Christina Frielink. Het overlijden is op 8 november ingeschreven in de Burgerlijke Stand van Elburg, de woonplaats van Thijs.
Gehuwd op 14-12-1848 te Elburg (Gld) met Harmina Christina FRIELINK, naaister, dochter van Jan Hendrik FRIELINK, schoenmaker, en Jannigje de JONG.
Geboren op 15-01-1827 te Elburg (Gld).
Overleden op 12-01-1899 aldaar, leeftijd: 71 jaar; weduwe van Thijs ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Lubertha ten HAVE (zie XII.160).

   2. 

Jan Hendrik ten HAVE (zie XII.161).


XII.160    Lubertha ten HAVE, dochter van
Thijs ten HAVE (zie XI.54) en Harmina Christina FRIELINK, naaister.
Geboren op 27-04-1849 te Elburg (Gld).
Overleden op 30-11-1936 om 06.30 uur te ´s-Gravenhage, leeftijd: 87 jaar; weduwe van Johann Bohms.
Gehuwd op 31-07-1878 te ´s-Gravenhage met Johann BOHMS, pianist, muziekleraar, zoon van Johann BOHMS, schoenmaker, en Antje Gerdes ALLEN.
Geboren op 07-07-1846 te Amsterdam.
Overleden voor 1936.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johann BOHMS, bierbottelaar.
Geboren op 19-01-1874 om 4.30 uur te ´s-Gravenhage. Johann is erkend door zijn ouders bij het aangaan van hun huwelijk op 31 juli 1878.
Gehuwd op 26-08-1914 te ´s-Gravenhage met Christina Hermina RIBBING, dochter van Herman RIBBING en Jacoba Maria NIEUWENHUIZEN.
Geboren circa 1892.

   2. 

Hermina Christina Lubertha BOHMS.
Geboren op 14-01-1876 te ´s-Gravenhage. Hermina is erkend bij het huwelijk van haar ouders op 31 juli 1878.

   3. 

Reiner BOHMS.
Geboren op 24-11-1877 te ´s-Gravenhage. Reinier is geboren met de achternaam ten Have. Bij het huwelijk van zijn ouders op 31 juli 1878 in Den Haag wordt Reiner erkend en krijgt hij de achternaam Böhms.
Overleden op 16-04-1942 te Utrecht (Utr.), leeftijd: 64 jaar; weduwnaar van Annetta Maria Coté.
Gehuwd op 14-08-1907 te Utrecht (Utr.) met Annetta Maria COTÉ, dochter van Albertus Josephus Dionisius COTÉ en Anna Maria DUIJKERS.
Geboren op 21-04-1885 te Utrecht (Utr.).
Overleden voor 1942.

   4. 

Hendrik BOHMS.
Geboren op 26-10-1879 te ´s-Gravenhage.
Gehuwd op 27-04-1927 aldaar met Johanna Willemina JANSEN, dochter van Jacobus JANSEN en Elisabeth de GROOT.
Geboren op 19-04-1902 te ´s-Gravenhage.

   5. 

Anna Johanna Margaretha BOHMS.
Geboren circa 1886 te ´s-Gravenhage.
Gehuwd op 20-11-1918 te Hilversum (NH) met Gijsbertus Cornelis van WILGENBURG, kantoorbediende, zoon van Frederik van WILGENBURG, koetsier, en Johanna Jacoba BEEKHOF.
Geboren circa 1891 te ´s-Graveland (NH).

   6. 

Catharina Arnoldina Augusta Petronella BOHMS.
Geboren circa 1889 te ´s-Gravenhage.
Gehuwd op 28-10-1914 te Amsterdam met Jesaia SOESTER, winkelbediende, zoon van Nathan SOESTER en Hendrika KETELLAPPER.
Geboren circa 1886 te Amsterdam.

   7. 

Willem Frederik George Lodewijk BOHMS, loopknecht.
Geboren circa 1891.
Gehuwd op 20-10-1920 te ´s-Gravenhage met Catharina Adriana de GROOT, dochter van Leonardus de GROOT en Cornelia MOERENHOUT.
Geboren circa 1893.


XII.161    Jan Hendrik ten HAVE, visser, zoon van
Thijs ten HAVE (zie XI.54) en Harmina Christina FRIELINK, naaister.
Geboren op 23-11-1851 te Elburg (Gld).
Overleden op 14-06-1909 aldaar, leeftijd: 57 jaar; echtgenoot van Geertje Hulleman.
Gehuwd op 11-07-1873 te Elburg (Gld) met Geertje HULLEMAN, dochter van
Jan HULLEMAN, dagloner, en
Mensje WITTINGEN, dagloonster.
Geboren op 20-12-1847 te Elburg (Gld).
Overleden op 15-08-1932 aldaar, leeftijd: 84 jaar; weduwe van Jan Hendrik ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Thijs ten HAVE, visser.
Geboren op 28-06-1874 te Elburg (Gld).
Overleden op 10-10-1912 aldaar, leeftijd: 38 jaar; echtgenoot van Jansje Straatman.
Gehuwd op 02-12-1909 te Elburg (Gld) met Jansje STRAATMAN, dienstbode, dochter van Willem STRAATMAN, gemeentebode, en Berendje STOFFER.
Geboren op 28-11-1874 te Elburg (Gld).
Overleden na 1912.

   2. 

Jan ten HAVE.
Geboren op 09-10-1876 te Elburg (Gld).

   3. 

Marrigje ten HAVE.
Geboren op 23-08-1879 te Elburg (Gld).
Overleden op 16-03-1887 aldaar, leeftijd: 7 jaar.

   4. 

Mina ten HAVE (zie XIII.345).

   5. 

Jan Hendrik ten HAVE.
Geboren op 23-08-1884 te Elburg (Gld).
Overleden op 28-08-1955 te Zwolle (Ov.), leeftijd: 70 jaar; ongehuwd.

   6. 

Aaltje ten HAVE, mandenmaker.
Geboren op 18-01-1887 te Elburg (Gld).
Overleden op 05-06-1946 aldaar, leeftijd: 59 jaar; echtgenote van Aartjen van den Pol.
Gehuwd op 25-05-1911 te Elburg (Gld).

   7. 

Aalt ten HAVE (zie XIII.348).

   8. 

Marrigje ten HAVE (zie XIII.351).

   9. 

Jansje ten HAVE.
Geboren op 04-11-1893 te Elburg (Gld).
Overleden op 15-06-1941 aldaar, leeftijd: 47 jaar; echtgenote van Henri Heijninck.
Gehuwd op 06-06-1918 te Elburg (Gld) met Henri HEIJNINCK, arbeider, zoon van Constant HEIJNINCK en Agnes VERBRACKEN.
Geboren circa 1890 te Sint Pauwels (BE).
Overleden na 1941.


XIII.345    Mina ten HAVE, dochter van
Jan Hendrik ten HAVE (zie XII.161) en Geertje HULLEMAN.
Geboren op 09-04-1882 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 15-02-1906 aldaar met Hendrik ZOET, mandenmaker, zoon van
Jacob ZOET, arbeider, tuinman, en
Willemina HEERDINK.
Geboren op 01-08-1881 te Elburg (Gld).
Overleden op 11-09-1920 te Zwolle (Ov.), leeftijd: 39 jaar; echtgenoot van Mina ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Willemina ZOET.
Geboren op 09-06-1906 te Elburg (Gld).

   2. 

Geertje ZOET.
Geboren op 11-07-1911 te Elburg (Gld).
Overleden op 30-03-1956 te Zwolle (Ov.), leeftijd: 44 jaar; echtgenote van Gerrit aan´t Goor.
Na he overlijden van Geertje trouwt Gerrit op 22 mei 1958 in Doornspijk met Aaltje Zoet.


XIII.348    Aalt ten HAVE, mandenmaker, zoon van
Jan Hendrik ten HAVE (zie XII.161) en Geertje HULLEMAN.
Geboren op 18-01-1887 te Elburg (Gld).
Overleden op 05-06-1946 aldaar, leeftijd: 59 jaar; echtgenoot van Aartje van den Pol.
Gehuwd op 25-05-1911 te Elburg (Gld) met Aartje van den POL, dochter van Johannes van den POL en Wijntje WEIJENBERG.
Geboren op 17-01-1889 te Elburg (Gld).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wijntje ten HAVE.
Geboren op 16-02-1912 te Elburg (Gld).


XIII.351    Marrigje ten HAVE, dochter van
Jan Hendrik ten HAVE (zie XII.161) en Geertje HULLEMAN.
Geboren op 22-08-1889 te Elburg (Gld).
Gehuwd op 10-06-1909 aldaar met Aart van TONGEREN, timmerman, zoon van Willem Andries van TONGEREN, arbeider, en Elisabeth DOORNWAARD.
Geboren op 19-02-1886 te Elburg (Gld).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Willem Andries van TONGEREN.
Geboren op 15-10-1909 te Elburg (Gld).
Overleden op 17-10-1909 aldaar, leeftijd: 2 dagen.


IX.6    Hendrica Gerrits ten HAVE, dochter van
Gerrit Wichers ten HAVE (zie VIII.7) en Megteltjen Klaasdr van DRAGT (Magteld(je) Klaes).
Gedoopt op 30-04-1752 te Epe (Gld).
Overleden op 20-02-1827 te Ermelo (Gld), leeftijd: 75 jaar; weduwe van Dries Cornelisse van deKolk.
Gehuwd voor de kerk op 24-12-1780 te Nunspeet (Gld) met Dries Cornelissen van de KOLK, dagloner, zoon van Cornelis Reijntsen en Nennetje Jans PATER.
Geboren okt. 1739 te Nunspeet (Gld), gedoopt op 04-10-1739 aldaar.
Overleden op 13-03-1814 te Elspeet, gem.Garderen (Gld), leeftijd: 76 jaar; echtgenoot van Hendrika Gerrits ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerrit Driesen van de KOLK, dagloner.
Gedoopt op 21-01-1781 te Nunspeet (Gld).
Gehuwd op 06-09-1807 te Elspeet (Gld) met Anna Margrita RIJCHART.
Gedoopt op 06-04-1783 te Elspeet (Gld).
Overleden op 03-11-1826 te Ermelo (Gld), leeftijd: 43 jaar; echtgenote van Gerrit Driessen van der Kolk.
Na het overlijden van Anna is Gerrit op 3 mei 1828 (akte nr. 9) in Ermelo hertrouwd met Gerrigjen Gijsberts van den Berg, geboren in Epe op 5 mei 1806 en daar gedoopt op 11 mei 1806 (Dopen dorp Epe 1730-1811).


IX.10    Gerrit Gerritsen ten HAVE, landbouwer, zoon van
Gerrit Wichers ten HAVE (zie VIII.7) en Megteltjen Klaasdr van DRAGT (Magteld(je) Klaes).
Gedoopt op 01-06-1762 te Epe (Gld).
Overleden op 15-02-1802 aldaar, leeftijd: 39 jaar; echtgenoot van Hendrikje Schrijver(s). Begraven op 20-02-1802 te Epe (Gld).
Ondertrouwd op 02-07-1785 aldaar.
Gehuwd voor de kerk juli 1785 aldaar met Hendrikjen SCHRIJVER, dochter van Peter SCHRIJVER en Barta VERSTEEG.
Gedoopt op 26-09-1750 te Oldebroek (Gld).
Overleden op 12-04-1829 te Hattem (Gld), leeftijd: 78 jaar; weduwe van Gerrit ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerrit Gerritsen ten HAVE (zie X.20).

   2. 

Hendrikus Gerritsen ten HAVE (zie X.22).

   3. 

Peter Gerritsen ten HAVE (zie X.24).

   4. 

Bartha Gerritsen ten HAVE.
Gedoopt op 17-04-1791 te Epe (Gld).

   5. 

Wicher Gerritsen ten HAVE, papiermaker, bij overlijden: spekslager.
Gedoopt op 12-04-1795 te Epe (Gld).
Overleden op 18-12-1871 te Heerde (Gld). Leeftijd: 76 jaar; weduwnaar van Margaretha van Zalk.
Gehuwd op 29-04-1821 te Heerde (Gld) met Margaritha (Margaretha) van ZALK, koopvrouw, dochter van Albert van ZALK en Deijlia (Dilia) Jans HUISKAMP.
Geboren op 01-06-1773 te Heerde (Gld), gedoopt op 06-06-1773 aldaar.
Overleden op 17-01-1864 aldaar. Leeftijd: 90 jaar; echtgtenote van Wicher ten Have, eerder weduwe van Bart de Brake.
Margaritha is weduwe van Beert Brake.

   6. 

Levenloos geboren kind ten HAVE.
Gedoopt op 24-02-1796 te Epe (Gld).
Begraven op 24-02-1796 te Epe (Gl).

   7. 

Reinder Gerritsen ten HAVE (ten Hare) (zie X.31).

   8. 

Jan Gerritsen ten HAVE.
Geboren op 14-04-1798 te Epe (Gld), gedoopt op 22-04-1798 aldaar.


X.20    Gerrit Gerritsen ten HAVE, zoon van
Gerrit Gerritsen ten HAVE (zie IX.10) en Hendrikjen SCHRIJVER.
Gedoopt op 10-09-1785 te Epe (Gld).
Overleden op 05-02-1848 te Veenendaal (Utr.), leeftijd: 62 jaar; echtgenoot van Petertje van Barneveld.
Memorie van successie: kantoorplaats Rhenen reg.datum 20-06-1848. mem.nr.161, inv.63.
Gehuwd op 24-04-1814 te Veenendaal (Utr.) met Petertje van BARNEVELD (Pitertje), winkelierster, dochter van Aart van BARNEVELD en Jannigje van ´t RUIJSEVEEN.
Gedoopt circa 1783 te Veenendaal (Utr.).
Overleden op 06-02-1869 aldaar, leeftijd: 86 jaar; weduwe van Gerrit te Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Henrica ten HAVE.
Geboren op 05-01-1815 te Veenendaal (Utr.).
Overleden op 01-09-1824 aldaar, leeftijd: 9 jaar.

   2. 

Jannetje ten HAVE.
Geboren op 19-06-1816 te Veenendaal (Utr.).
Overleden op 04-03-1895 aldaar, leeftijd: 78 jaar; weduwe van Gerrit van der Biezen.
Akte van Memorie dd. 19-06-1895, kantoor Rhenen, toegangsnr. 337-6, inv.nr.73, memorienr. 27.
Gehuwd op 17-11-1860 te Veenendaal (Utr.) met Gerrit van der BIEZEN (van de Biezen), zoon van Gerrit van der BIEZEN en Marritje van der MEIJDE (Marrigje).
Geboren circa 1823 te Veenendaal (Utr.).
Overleden op 20-01-1884 aldaar, leeftijd: 60 jaar; echtgenoot van Jannetje ten Have.
Gerrit is weduwnaar van Jannetje Kroesbergen.

   3. 

Gerrit ten HAVE.
Geboren op 15-01-1818 te Veenendaal (Utr.).
Overleden op 03-11-1859 te Harderwijk (Gld), leeftijd: 41 jaar; ongehuwd.

   4. 

Roelofje ten HAVE.
Geboren op 27-12-1819 te Veenendaal (Utr.).
Overleden op 31-03-1861 aldaar, leeftijd: 41 jaar; ongehuwd.

   5. 

Arnoldus ten HAVE.
Geboren op 03-04-1822 te Veenendaal (Utr.).
Overleden op 19-06-1893 aldaar, leeftdijd: 71 jaar; ongehuwd.

   6. 

Hendrikje ten HAVE (zie XI.63).

   7. 

Hendrik ten HAVE, timmerman.
Geboren circa 1824 te Heerde (Gld).

   8. 

Levenloos geboren zoon ten HAVE.
Geboren op 12-10-1825 te Veenendaal (Utr.).
Overleden op 12-10-1825 aldaar.

   9. 

Levenloos geboren dochter ten HAVE.
Geboren op 01-04-1827 te Veenendaal (Utr.).
Overleden op 01-04-1827 aldaar.


XI.63    Hendrikje ten HAVE, dochter van
Gerrit Gerritsen ten HAVE (zie X.20) en Petertje van BARNEVELD (Pitertje), winkelierster.
Geboren op 28-09-1823 om 23.30 uur te Veenendaal (Utr.).
Overleden op 12-11-1862 aldaar, leeftijd: 39 jaar; echtgenote van Jan ten Have.
Gehuwd op 19-02-1862 te Ede (Gld) met
Jan ten HAVE (zie XI.82).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Levenloos geboren zoon ten HAVE.
Geboren op 28-06-1862 te Veenendaal (Utr.).
Overleden op 28-06-1862 aldaar.


X.22    Hendrikus Gerritsen ten HAVE, landbouwer, metselaar, zoon van
Gerrit Gerritsen ten HAVE (zie IX.10) en Hendrikjen SCHRIJVER.
Gedoopt op 06-10-1787 te Epe (Gld).
Overleden op 19-11-1844 te Hattem (Gld), leeftijd: 57 jaar; echtgenoot van Hendrina van de Wetering.
Gehuwd op 13-05-1814 te Hattem (Gld) met Hendrina van de WETERING, dochter van Lucas van de WETERING, landbouwer, en Janna van RAALTE.
Gedoopt op 22-05-1774 te Hattem (Gld).
Overleden op 09-01-1858 te Hatten (Gld), leeftijd: 83 jaar; weduwe van Hendrikus ten Have.
Hendrina is weduwe van Harmen Mulder.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Lucas ten HAVE.
Geboren op 29-07-1815 te Hattem (Gld).
Overleden op 26-05-1825 aldaar, leeftijd: 9 jaar.


X.24    Peter Gerritsen ten HAVE, papiermaker, koopman, bakker, winkelier, zoon van
Gerrit Gerritsen ten HAVE (zie IX.10) en Hendrikjen SCHRIJVER.
Geboren op 09-04-1789 te Epe (Gld), gedoopt op 13-04-1789 aldaar (getuige(n): Bartha Versteeg).
Overleden op 20-10-1870 te Heerde (Gld), leeftijd: 81 jaar; weduwnaar van Grietje van Tongeren, eerder weduwnaar van Derkje Boele.
Gehuwd (1) op 11-03-1815 te Heerde (Gld) met Dirkjen BOELE, dochter van Derk BOELE en Jannigjen Willems KOOPMAN.
Gedoopt op 07-09-1766 te Heerde (Gld).
Overleden op 22-12-1823 aldaar, leeftijd: 57 jaar; echtgenote van Peter ten Have.
Gehuwd (2) op 05-03-1825 te Heerde (Gld) met Grietje Hendriks van TONGEREN, dienstmeid, dochter van Hendrik van TONGEREN en Geertjen VINKE.
Geboren op 25-01-1801 te Heerde (Gld), gedoopt op 01-02-1801 aldaar.
Overleden op 01-01-1858 aldaar, leeftijd: 57 jaar; echtgenote van Peter ten Have.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Jan ten HAVE.
Gedoopt juli 1821 te Heerde (Gld).

Uit het tweede huwelijk:

   2. 

Gerrit ten HAVE.
Geboren op 20-07-1825 te Heerde (Gld).
Overleden op 28-03-1834 aldaar, leeftijd: 8 jaar.

   3. 

Hendrik ten HAVE (zie XI.70).

   4. 

Albertus ten HAVE (Albertus Johannes) (zie XI.73).

   5. 

Jan ten HAVE.
Geboren op 31-03-1830 te Heerde (Gld).
Overleden op 18-03-1834 aldaar, leeftijd: 4 jaar.

   6. 

Wicher ten HAVE (zie XI.76).

   7. 

Geertruida Hendrika ten HAVE (zie XI.79).

   8. 

Gerritje ten HAVE (zie XI.81).

   9. 

Jan ten HAVE (zie XI.82).

   10. 

Peter ten HAVE (zie XI.85).


XI.70    Hendrik ten HAVE, timmerman, houthandelaar, zoon van
Peter Gerritsen ten HAVE (zie X.24) en Grietje Hendriks van TONGEREN, dienstmeid.
Geboren op 06-10-1826 te Heerde (Gld). In de periode 1874-1893 woont Hendrik in Amsterdam op het adres Da Costakade 97.
Overleden 1892 te Hengelo (Gld).
Gehuwd (1) op 26-12-1850 te Heerde (Gld) met Trintjen (Trijntje) van ARK, dochter van Jan van ARK en Teuntje KOERTS.
Geboren op 04-12-1818 te Heerde (Gld).
Overleden op 13-02-1872 aldaar, leeftijd: 53 jaar; echtgenote van Hendrik ten Have.
Gehuwd (2) op 25-12-1872 te Heerde (Gld) met Geertruida KLUIVER, dienstmeid, dochter van Jan KLUIVER, smid, en Hendrikje van DOESBURG.
Geboren op 28-09-1845 te Heerde (Gld).
Hendrik is weduwnaar van Trijntje van Ark.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Peter ten HAVE.
Geboren 1850 te Heerde (Gld).
Overleden op 22-09-1852 aldaar, leeftijd: 2 jaar.

   2. 

Levenloos geboren dochter ten HAVE.
Geboren op 06-09-1851 te Heerde (Gld).
Overleden op 06-09-1851 aldaar.

   3. 

Grietje ten HAVE.
Geboren op 22-07-1852 te Heerde (Gld).
Overleden op 29-08-1852 aldaar, leeftijd: 4 weken.

   4. 

Peter ten HAVE.
Geboren op 05-09-1853 te Heerde (Gld).
Overleden op 22-09-1855 aldaar. Leeftijd: 2 jaar.

   5. 

Grietje ten HAVE (zie XII.168).

   6. 

Peter Jan ten HAVE.
Geboren op 13-09-1858 te Heerde (Gld).
Overleden op 12-12-1921 te Loenen (Utr.), leeftijd: 63 jaar; echtgenoot van Wijntje van Barneveld.
Gehuwd op 16-06-1887 te Achttienhoven (Utr.) met Wijntje (Mijntje) van BARNEVELD, dochter van Jan van BARNEVELD en Clasina ROSENDAAL.
Geboren op 18-05-1854 te Achttienhoven (Utr.).
Overleden op 20-11-1929 te Loenen (Utr.), leeftijd: 75 jaar; weduwe van Peter Jan ten Have.

   7. 

Jan Jacob ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.171).

Uit het tweede huwelijk:

   8. 

Hendrikje Johanna ten HAVE (zie XII.174).

   9. 

Johan Hendrik (Johan) ten HAVE.
Geboren op 07-01-1876 te Heerde (Gld).
Overleden op 08-06-1880 aldaar, leeftijd: 4 jaar.

   10. 

Hendrik Gerard ten HAVE (zie XII.176).

   11. 

Gerard Jacobus ten HAVE (zie XII.178).

   12. 

Johan Hendrik ten HAVE, klerk ter directie van de Rijkspostspaarbank.
Geboren op 31-03-1883 te Heerde (Gld). In de periode 1874-1893 woont Johan Hendrik op het adres Da Costakade 97.
Gehuwd op 14-07-1910 te Amsterdam met Sijmentje MULDER, dochter van Geert MULDER, timmerman, en Antje Annechina van BRUGGEN.
Geboren circa 1884 te Zwolle (Ov.).


XII.168    Grietje ten HAVE, dochter van
Hendrik ten HAVE (zie XI.70) en Trintjen (Trijntje) van ARK.
Geboren op 29-03-1856 te Heerde (Gld). In de periode 1874-1893 woont Grietje op de Da Costakade 112.
Overleden op 27-10-1930 te Culemborg (Gld), leeftijd: 74 jaar; weduwe van Jan ten Have.
Gehuwd op 02-08-1879 te Heerde (Gld) met
Jan ten HAVE (zie XII.50).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder
XII.50).
 
XII.171    Jan Jacob ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), onderwijzer, schoolhoofd, leraar aardrijkskunde, zoon van
Hendrik ten HAVE (zie XI.70) en Trintjen (Trijntje) van ARK.
Geboren op 05-10-1861 om 22.00 uur te Heerde (Gld) (aangifte door: Timen van Ark, 40 jaar, bakker en Albertus ten Have,33 jaar, bakker).
Overleden op 01-07-1939 te ´s-Gravenhage. Leeftijd: 77 jaar; weduwnaar van Antje de Boer.
Gehuwd op 22-03-1883 te Medemblik (NH) met Antje de BOER (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), onderwijzeres, dochter van Reijerus Nicolaas de BOER, gemeente-ontvanger, en Maartje LINDELOO.
Geboren op 21-04-1852 te Medemblik (NH).
Overleden op 28-05-1931 te ´s-Gravenhage. Leeftijd: 79 jaar; echtgenote van Jan Jacob ten Have, eerder weduwe van Hessel Gerardus Haremaker.
Antje is weduwe van Hessel Gerardus Haremaker.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrik Johan (Henk) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.354).

   2. 

Jan Jacob ten HAVE (oom Jan Pioen) (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.356).

   3. 

Martha Margaretha Anna (Marie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), kraamverzorgster.
Geboren op 06-02-1886 te Voorburg (ZH).
Overleden op 27-05-1961 te ´s-Gravenhage. Leeftijd: 75 jaar.

   4. 

Anna Jeanetta Jacoba (Annie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.360).

   5. 

Pieter Weijert Cornelis ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 20-12-1891 om 5.00 uur te ´s-Gravenhage (aangifte door: Pieter Johannes Jochems, 45 jaar; en Nicolaas Pieter Kraan, 24 jaar; onderwijzers, beiden wonende alhier).
Overleden.
Relatie met Jo POLET, apothekeres in Batavia.
Geboren circa 1891.


XIII.354    Hendrik Johan (Henk) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), kaarttekenaar, zoon van
Jan Jacob ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.171) en Antje de BOER (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), onderwijzeres.
Geboren op 05-10-1883 te Voorburg (ZH).
Overleden op 27-06-1968 te ´s-Gravenhage. Leeftijd: 84 jaar; echtgenoot van Anna Paulina Maria Tamson.
Gehuwd op 04-10-1912 te ´s-Gravenhage met Anna Paulina Maria TAMSON (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van Paulus Marinus TAMSON (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), instrumentmaker, en Maria Allegonda Christina KAISER (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 03-10-1884 om 2.00 uur te ´s-Gravenhage (aangifte door: Gerardus Wilhelmus Tamson, 36 jaar, beambte wonende te Rotterdam; en Theodorus van den Akker, 45 jaar, instrumentmaker).
Overleden op 17-07-1968 aldaar, leeftijd: 82 jaar, weduwe van Hendrik Johan ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Nicoline Emma Pauline (Nien) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.163).

   2. 

Paulus Jan Hendrik ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.164).

   3. 

Jan Alexander (Jan) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.166).

   4. 

Christina ten HAVE.
Geboren op 27-11-1925 te ´s-Gravenhage.
Overleden op 21-07-1926 aldaar. Leeftijd: 8 maanden.


XIV.163    Nicoline Emma Pauline (Nien) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van
Hendrik Johan (Henk) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.354) en Anna Paulina Maria TAMSON (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 02-08-1913 te ´s-Gravenhage.
Overleden op 07-11-2000 te Wageningen (Gld). Leeftijd: 87 jaar; echtgenote van Johannes Anton Pieter Franke, begraven te Wageningen (Gld).
Ondertrouwd op 07-08-1938 te ´s-Gravenhage.
Gehuwd op 12-04-1940 aldaar met Johannes Anton Pieter (Jan) FRANKE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), zoon van Pieter FRANKE, schoolhoofd, en Adelheid Emma Wilhelmina Theresia (Emma) GÖTZ van der VET, onderwijzeres.
Geboren op 19-06-1914 te Sleen (Gr.).
Overleden op 15-02-2011 te Wageningen (Gld), leeftijd: 96 jaar; weduwnaar van Nicoline Emma Pauline ten Have, begraven op 21-02-2011 te Wageningen (Gld).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Paulina Emma (Paulien) FRANKE (zie XV.25).

   2. 

Johanna (Hanneke) FRANKE (zie XV.27).

   3. 

Pieter (Peter) FRANKE (zie XV.28).

   4. 

Hendrik Johan (Hein) FRANKE (zie XV.30).

   5. 

Nicoline FRANKE (zie XV.33).

   6. 

Emma Frederika (Emma) FRANKE.
Geboren te ´s-Gravenhage.
Relatie met Henk Anne BIJLSMA, zoon van Bauke BIJLSMA en Alida ZEILMAKER.

   7. 

Steven FRANKE.
Steven is levenloos geboren.


XV.25    Paulina Emma (Paulien) FRANKE, dochter van
Johannes Anton Pieter (Jan) FRANKE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) en Nicoline Emma Pauline (Nien) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.163).
Geboren te Voorburg (ZH).
Relatie met Koen Th. de WILDE.
Uit deze relatie:

   1. 

Ineke de WILDE.

   2. 

Frank de WILDE.


XV.27    Johanna (Hanneke) FRANKE, dochter van
Johannes Anton Pieter (Jan) FRANKE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) en Nicoline Emma Pauline (Nien) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.163).
Geboren te Voorburg (ZH).
Relatie met Aristides MESTROPIAN.
Uit deze relatie:

   1. 

Athina N. MESTROPIAN.

   2. 

Emilia MESTROPIAN.

   3. 

Dimitri MESTROPIAN.


XV.28    Pieter (Peter) FRANKE, zoon van
Johannes Anton Pieter (Jan) FRANKE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) en Nicoline Emma Pauline (Nien) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.163).
Geboren te Wassenaar (ZH). Peter is geboren in de Emmakliniek in Wassenaar, kamer 10.
Gehuwd te Lekkerkerk (ZH) met Teuntje (Teunie) VERWOERT, dochter van Pieter VERWOERT en Pietje ELEMANS.
Geboren te Opperduit, gem.Lekkerkerk (ZH).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Kevin N. FRANKE.

   2. 

Martin P. FRANKE.


XV.30    Hendrik Johan (Hein) FRANKE, zoon van
Johannes Anton Pieter (Jan) FRANKE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) en Nicoline Emma Pauline (Nien) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.163).
Geboren te Wassenaar (ZH).
Gehuwd (1) met Hanneke DOLLEKAMP.
Geboren op 10-01-1947 te ´s-Gravenhage.
Overleden op 11-04-2007 te Eindhoven (NBr.). Leeftijd: 60 jaar; echtgenote van Hendrik Jan Franke, begraven op 16-04-2007 te Heeze (NBr.). Hanneke wordt begraven op de begraafplaats aan de Somerenseweg.
Gehuwd (2) te Wageningen (Gld) met Lianne BOSVELT.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Antje N. VRANKE.

   2. 

Pauline E. FRANKE.


XV.33    Nicoline FRANKE, zoon van
Johannes Anton Pieter (Jan) FRANKE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) en Nicoline Emma Pauline (Nien) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.163).
Geboren te ´s-Gravenhage.
Relatie met Peter JANSEN.
Uit deze relatie:

   1. 

Ruth E. FRANKE.

   2. 

Nils T. FRANKE.

   3. 

Jasper E. FRANKE.


XIV.164    Paulus Jan Hendrik ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), zoon van
Hendrik Johan (Henk) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.354) en Anna Paulina Maria TAMSON (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 15-01-1915 te ´s-Gravenhage.
Overleden op 12-07-1994 te Frankrijk. Leeftijd: 79 jaar; Gehuwd voor 1945 te ´s-Gravenhage ? Echtgenote is Jeanniew TAKES.
Geboren op 08-07-1912.
Overleden op 04-02-2000 te Voorburg (ZH), leeftijd: 87 jaar; Uit dit huwelijk:

   1. 

Alexander (Lex) ten HAVE.
Geboren te ´s-Gravenhage.
Relatie met Catharina Bep GRONVALDT.

   2. 

Henri Charles ten HAVE.

   3. 

Caroline Ella Pauline ten HAVE.


XIV.166    Jan Alexander (Jan) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), zoon van
Hendrik Johan (Henk) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.354) en Anna Paulina Maria TAMSON (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 29-04-1918 te ´s-Gravenhage.
Overleden op 08-08-1986 te Barbizon (FR). Leeftijd: 68 jaar; echtgenoot van van Frederika Josephina Lepperink.
Gehuwd op 17-04-1945 te Nijmegen (Gld) met Frederika Josephina (Freddie) LEPPINK (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van Jan Arend LEPPINK en Anna Maria (Marie) GÖTZ van der VET.
Geboren op 01-12-1923 te Nijmegen (Gld).
Overleden op 03-03-2001 te Barbizon (FR). Leeftijd: 77 jaar; weduwe van Jan Alexander ten Have. Begraven op 10-03-2001 te ´s-Gravenhage. De begrafenis vindt plaats op begraafplaats Ockenburg.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Levenloos geboren kind ten HAVE.

   2. 

Anna Maria (Marianne) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XV.44).

   3. 

Hendrik Johan ten HAVE.
Geboren op 22-08-1948 te ´s-Gravenhage.
Overleden op 22-11-2010 te Zoetermeer (ZH), leeftijd: 62 jaar; ongehuwd. Gecremeerd op 23-11-2010 te Bilthoven (Utr.). De afscheidsceremonie vindt plaats in het crematorium ´Den en Rust´ in de Frans Halslaan in Bilthoven.

   4. 

Robert Jan ten HAVE.
Geboren op 26-08-1949 te ´s-Gravenhage.
Overleden op 27-08-1949 aldaar, leeftijd: 1 dag.

   5. 

Eric Alexander (Eric) ten HAVE (zie XV.48).

   6. 

Elisabeth Pauline (Liesbeth) ten HAVE (zie XV.51).

   7. 

Paulus Marinus ten HAVE (zie XV.52).

   8. 

Sabine Henriette ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XV.55).


XV.44    Anna Maria (Marianne) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van
Jan Alexander (Jan) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.166) en Frederika Josephina (Freddie) LEPPINK (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Relatie met C.J. GOUT.
Uit deze relatie:

   1. 

Jannes GOUT.

Kinderen:

   2. 

Doekje GOUT ten HAVE, dochter van Onbekende RELATIE.
Geboren op 04-07-1969 te ´s-Gravenhage.
Overleden op 08-05-2001 aldaar, leeftijd: 31 jaar; ongehuwd.


XV.48    Eric Alexander (Eric) ten HAVE, zoon van
Jan Alexander (Jan) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.166) en Frederika Josephina (Freddie) LEPPINK (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Gehuwd met Dina Gertrude Sophia (Dineke) HUPKES, dochter van Jacobus Hendrik HUPKES en Sophia Jacoba Dina WANSINK.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Larissa ten HAVE.

   2. 

Jan Jaap ten HAVE.


XV.51    Elisabeth Pauline (Liesbeth) ten HAVE, dochter van
Jan Alexander (Jan) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.166) en Frederika Josephina (Freddie) LEPPINK (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Relatie met Jan Willem BERKELBACH van der SPRENKEL.
Uit deze relatie:

   1. 

Emma Elisabeth BERKELBACH van der SPRENKEL.

   2. 

Frederik Joost Alexander (Joost) BERKELBACH van der SPRENKEL.


XV.52    Paulus Marinus ten HAVE, zoon van
Jan Alexander (Jan) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.166) en Frederika Josephina (Freddie) LEPPINK (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Relatie met Wine WARMENHOVEN.
Uit deze relatie:

   1. 

Joris ten HAVE.
Geboren te `.

   2. 

Anne-Floortje (Floor) ten HAVE.

   3. 

Sara Karina (Saar) ten HAVE.

   4. 

Diederik ten HAVE.


XV.55    Sabine Henriette ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van
Jan Alexander (Jan) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.166) en Frederika Josephina (Freddie) LEPPINK (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Relatie met Francois DECANTE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Uit deze relatie:

   1. 

Cyrille DECANTE.

   2. 

Suzanne DECANTE.

   3. 

Arnaud DECANTE.

   4. 

Guy DECANTE.


XIII.356    Jan Jacob ten HAVE (oom Jan Pioen) (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), admministrateur, werkzaam op een peperplantage op Sumatra, zoon van
Jan Jacob ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.171) en Antje de BOER (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), onderwijzeres.
Geboren op 09-12-1884 te Voorburg (ZH).
Overleden op 30-07-1974 te ´s-Gravenhage, leeftijd: 89 jaar; echtgenoot van Hermine Jacoba Cornelia Steenberg.
Gehuwd op 12-08-1920 te Amsterdam met Hermine Cornelia Jacoba (Mien) STEENBERG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), lerares Engels, dochter van Wilhelm Fokkelinus Wijbrand STEENBERG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), burgemeester van Westzaan 1888-1913, en Johanna Jacoba DOMINICUS van den BUSSCHE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 17-06-1896 te Westzaan (NH).
Overleden op 29-10-1984 te ´s-Gravenhage, leeftijd: 88 jaar, weduwe van Jan Jacob ten Have.
Jan Jacob is met echtgenote en de 5 kinderen in 1939 teruggekeerd vanuit Ned.Indië naar Nederland.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johanna Roberta (Hannie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.170).

   2. 

Anna Marie Suze (Anke) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 29-11-1922 te Garoet (N.I.).
Overleden op 20-02-1985 te ´s-Gravenhage, leeftijd: 62 jaar; ongehuwd.

   3. 

Wilhelmina Fokkelina Wijbranda (Willy) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.173).

   4. 

Jan Jacob (Jan) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.175).

   5. 

Gabrielle Louise (Elly) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.178).


XIV.170    Johanna Roberta (Hannie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van
Jan Jacob ten HAVE (oom Jan Pioen) (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.356) en Hermine Cornelia Jacoba (Mien) STEENBERG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), lerares Engels.
Geboren te Bogor (N.I.).
Gehuwd met Bastiaan J.D. (Bas) MEEUSE.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Karin MEEUSE.

   2. 

Peter MEEUSE.


XIV.173    Wilhelmina Fokkelina Wijbranda (Willy) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van
Jan Jacob ten HAVE (oom Jan Pioen) (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.356) en Hermine Cornelia Jacoba (Mien) STEENBERG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), lerares Engels.
Geboren op 03-09-1924 te Tjoekoel, Bandoeng (N.I.).
Overleden 2011, leeftijd: 87 jaar.
Gehuwd (1) te ´s-Gravenhage met William Charles (Wil) NASH (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Relatie (2) met R.M. HOWE.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Frederic John (Fred) NASH.
Geboren te ´s-Gravenhage.
Relatie met Vicky GREENSLADE.

   2. 

Jane NASH.

Uit de tweede relatie:

   3. 

Jo HOWE, managing director bij Sunpenny Publishing in Harriseahead in Engeland.
Relatie met ??? HOLLOWAY.


XIV.175    Jan Jacob (Jan) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), zoon van
Jan Jacob ten HAVE (oom Jan Pioen) (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.356) en Hermine Cornelia Jacoba (Mien) STEENBERG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), lerares Engels.
Geboren op 06-11-1926 te Pengalengan (N.I.).
Overleden 1978?
Gehuwd met Corry (Corry) MEIJNDERS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Erik Jan (Erik Jan) ten HAVE (zie XV.63).

   2. 

Elizabeth (Lizan) ten HAVE.


XV.63    Erik Jan (Erik Jan) ten HAVE, zoon van
Jan Jacob (Jan) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.175) en Corry (Corry) MEIJNDERS.
Relatie met Francis DROGENBROEK.
Uit deze relatie:

   1. 

Ayla ten HAVE.

   2. 

Alwin ten HAVE.


XIV.178    Gabrielle Louise (Elly) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van
Jan Jacob ten HAVE (oom Jan Pioen) (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.356) en Hermine Cornelia Jacoba (Mien) STEENBERG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), lerares Engels.
Geboren op 29-07-1929 te Tasikmalaja (N.I.).
Overleden op 18-01-2008 te Valkenswaard (NBr.), leeftijd: 78 jaar; echtgenote van Piet Philpse.
Gehuwd op 11-11-1949 te ´s-Gravenhage met Pieter Abraham Constantinus (Piet) PHILIPSE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), zoon van Jacobus Pieter (Co) PHILIPSE en Cornelia Johanna (Caro) VEKEMANS.
Geboren op 21-03-1927 te Middelburg (Zld).
Overleden 2012.
tekst bij Bestanden Ria.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jacobus Frank Peter (Frank) PHILIPSE (zie XV.66).

   2. 

Johanne Hermine Louise (Hanny) PHILIPSE (zie XV.69).

   3. 

Eveline Suzanne Isabelle (Lilly) PHILIPSE.
Geboren op 29-07-1958 te Eindhoven (NBr.).
Overleden op 30-09-1958 aldaar, leeftijd: 2 maanden.

   4. 

Pieter Bart PHILIPSE (zie XV.72).

   5. 

Gabrielle Eveline (Ellen) PHILIPSE (zie XV.76).

   6. 

Aase Isabelle Christiane (Aase) PHILIPSE.
Geboren te Eindhoven (NBr.).
Gehuwd te Veldhoven (NBr.) met Harrie KEERIS.
Geboren te Veldhoven (NBr.).


XV.66    Jacobus Frank Peter (Frank) PHILIPSE, zoon van
Pieter Abraham Constantinus (Piet) PHILIPSE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) en Gabrielle Louise (Elly) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.178).
Geboren te ´s-Gravenhage.
Gehuwd te Eindhoven (NBr.) met Johana Maria (Ankie) van WANROOIJ.
Geboren te Waalre (NBr.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Nanda PHILIPSE.

   2. 

Jeroen PHILIPSE.


XV.69    Johanne Hermine Louise (Hanny) PHILIPSE, dochter van
Pieter Abraham Constantinus (Piet) PHILIPSE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) en Gabrielle Louise (Elly) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.178).
Geboren te Geldrop (NBr.).
Gehuwd (1) met William LIEBRECHTS.
Gehuwd (2) met Aydin TUÇEL.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Suzanne LIEBRECHTS.


XV.72    Pieter Bart PHILIPSE, zoon van
Pieter Abraham Constantinus (Piet) PHILIPSE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) en Gabrielle Louise (Elly) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.178).
Geboren te Eindhoven (NBr.), tweelingbroertje van Lilly.
Gehuwd (1) met Suzy ROBERTS.
Gehuwd (2) met Susan GRIFFITH.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Verity L.P. PHILIPSE.


XV.76    Gabrielle Eveline (Ellen) PHILIPSE, dochter van
Pieter Abraham Constantinus (Piet) PHILIPSE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) en Gabrielle Louise (Elly) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.178).
Geboren te Eindhoven (NBr.).
Gehuwd (1) met Bob WARNE.
Gehuwd (2) met Simon MARLOW.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Leila G. WARNE.

   2. 

Michael S. WARNE.

   3. 

Tobias P.J. WARNE.


XIII.360    Anna Jeanetta Jacoba (Annie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van
Jan Jacob ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.171) en Antje de BOER (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), onderwijzeres.
Geboren op 14-05-1890 om 04.00 uur te Scheveningen (ZH) (aangifte door: Willem Johannes Jongejan en Willem de Vletter).
Overleden op 07-06-1985 te Hilversum (Utr.), leeftijd: 95 jaar; weduwe van Karel Marie van Horssen. Begraven op 11-06-1985.
Ondertrouwd (1) op 15-04-1912 te Alphen aan den Rijn (ZH).
Gehuwd op 29-03-1912 te ´s-Gravenhage (ZH) met Hendrik Marinus DIJK, boekhouder, zoon van Jacob van DIJK, gemeentesecretaris, en Geertrui Sara Wilhelmina van VALKENBURG.
Geboren circa 1890 te Alphen aan den Rijn (ZH).
Overleden !
Gehuwd (2) op 23-12-1922 te ´s-Gravenhage met Karel Marie van HORSSEN, arts (Klazienaveen, de Zaanstreek en Rotterdam), zoon van Johannes Hendrik van HORSSEN, kleermaker, en Maria Frederika Catharina JONGBLOED.
Geboren op 02-11-1895 te ´s-Gravenhage (ZH).
Overleden op 19-06-1963 te Rotterdam, leeftijd: 67 jaar; echtgenoot van Anna Jeannette Jacoba ten Have.
Uit het tweede huwelijk:

   1. 

Jan Jacob van HORSSEN.
Geboren op 05-06-1924 te Emmen (Dr.). Jan Jacob is geboren in Klazienaveen, een dorp in de gemeente Emmen.
Overleden op 20-12-1956 te Laren (NH), leeftijd: 32 jaar; echtgenoot van Jane D.Hammelburg.
Relatie met Jane D. HAMMELBURG.

   2. 

Karel van HORSSEN (zie XIV.181).

   3. 

Annie Marie van HORSSEN.
Geboren te Emmen (Dr.).


XIV.181    Karel van HORSSEN, zoon van
Karel Marie van HORSSEN, arts (Klazienaveen, de Zaanstreek en Rotterdam), en Anna Jeanetta Jacoba (Annie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.360).
Geboren op 07-07-1926 te Emmen (Dr.). Karel is geboren in Klazienaveen, een dorp in de gemeente Emmen.
Overleden op 31-03-2001 te Heerde (Gld), leeftijd: 74 jaar; echtgenoot van G.D.J.Diny Broer.
Relatie met G.G.J. Diny BROER.
Geboren op 28-06-1921.
Overleden op 29-11-2005, leeftijd: 84 jaar; weduwe van Karel van Horssen.
Uit deze relatie:

   1. 

Annie Marie (Anneke) van HORSSEN (zie XV.81).

   2. 

Willy van HORSSEN (zie XV.83).

   3. 

Jeannine van HORSSEN.
Relatie met Paul ZWART.

   4. 

Karel van HORSSEN (zie XV.86).

   5. 

Joan van HORSSEN (zie XV.89).


XV.81    Annie Marie (Anneke) van HORSSEN, dochter van
Karel van HORSSEN (zie XIV.181) en G.G.J. Diny BROER.
Geboren te Klazienaveen (Dr.).
Gehuwd te Rotterdam met A.W.H.F.J.M. (Nol) BOLLONGINO.
Geboren te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Arnold Herman (Nol) BOLLONGINO (zie XVI.46).

   2. 

Jan Jacob BOLLONGINO (zie XVI.49).

   3. 

Marion Carla BOLLONGINO (zie XVI.52).


XVI.46    Arnold Herman (Nol) BOLLONGINO, zoon van
A.W.H.F.J.M. (Nol) BOLLONGINO en Annie Marie (Anneke) van HORSSEN (zie XV.81).
Kinderen:

   1. 

Jelle Henricus BOLLONGINO, zoon van Petra KOKS.

   2. 

Guido Rijk Arnold BOLLONGINO, zoon van Annemarie LOOMAN.

   3. 

Florian Ernst Jasper BOLLONGINO, zoon van Annemarie LOOMAN.

   4. 

Annemaj Rijkje Jacolens BOLLONGINO, dochter van Annemarie LOOMAN.

   5. 

Arnold Anne Benjamin BOLLONGINO, zoon van Annemarie LOOMAN.


XVI.49    Jan Jacob BOLLONGINO, zoon van
A.W.H.F.J.M. (Nol) BOLLONGINO en Annie Marie (Anneke) van HORSSEN (zie XV.81).
Relatie met Suzette CALS.
Uit deze relatie:

   1. 

Paul BOLLONGINO.

   2. 

Roger J.J. BOLLONGINO.

   3. 

Stan M.A. BOLLONGINO.


XVI.52    Marion Carla BOLLONGINO, dochter van
A.W.H.F.J.M. (Nol) BOLLONGINO en Annie Marie (Anneke) van HORSSEN (zie XV.81).
Relatie met Folkert de BOER.
Uit deze relatie:

   1. 

Rose A.M. de BOER.

   2. 

Augusteun de BOER.

   3. 

Veerle M.S. de BOER.


XV.83    Willy van HORSSEN, dochter van
Karel van HORSSEN (zie XIV.181) en G.G.J. Diny BROER.
Relatie met Bert SCHOOR.
Uit deze relatie:

   1. 

Patrick SCHOOR.

   2. 

Fernaud E. SCHOOR.


XV.86    Karel van HORSSEN, zoon van
Karel van HORSSEN (zie XIV.181) en G.G.J. Diny BROER.
Relatie met Wilma TOONEN.
Uit deze relatie:

   1. 

Tom van HORSSEN.

   2. 

Tineke van HORSSEN.


XV.89    Joan van HORSSEN, dochter van
Karel van HORSSEN (zie XIV.181) en G.G.J. Diny BROER.
Relatie met Gerard JUTTEN.
Uit deze relatie:

   1. 

Lianne G.J. JUTTEN (van Jutten).

   2. 

Mark M. JUTTEN.

   3. 

Nienke JUTTEN.

   4. 

Kyra JUTTEN.

   5. 

Bente JUTTEN.


XII.174    Hendrikje Johanna ten HAVE, dochter van
Hendrik ten HAVE (zie XI.70) en Geertruida KLUIVER, dienstmeid.
Geboren op 04-10-1873 te Heerde (Gld).
Gehuwd op 17-08-1899 te Amsterdam met Jacobus Gerardus DOORN, vleeshouwer, zoon van Jacobus Hendrik DOORN, zilversmid, en Petronella Johanna Gerardina van der MEIJ.
Geboren op 07-09-1873 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geertruida Catharina Margrieta DOORN.
Geboren op 14-12-1899 te Amsterdam.
Gehuwd op 18-05-1922 te Blaricum (NH) met Meine KREUZEN, koopman, zoon van Andries KREUZEN, koopman, en Loekjen HOTTINGA.
Geboren op 02-09-1892 te Hardenberg Ambt (Ov.).


XII.176    Hendrik Gerard ten HAVE, bankwerker, smid, zoon van
Hendrik ten HAVE (zie XI.70) en Geertruida KLUIVER, dienstmeid.
Geboren op 01-03-1878 te Heerde (Gld). In de periode 1874-1893 woont Hendrik Gerard in Amsterdam op de Da Costakade 97.
Gehuwd op 13-04-1899 te Amsterdam met Helena VREE, dochter van Pieter VREE, kleermaker, en Johanna Catharina KONSCH.
Geboren op 13-09-1869 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrik ten HAVE (zie XIII.366).

   2. 

Johan Pieter ten HAVE.
Geboren op 16-03-1902 te Amsterdam.
Gehuwd aldaar met Alida Catharina BEERMAN, dochter van Johannes Egbertus Antonius BEERMAN, portier, en Alida Catharina VELDHUIS.
Geboren circa 1904 te Amsterdam.

   3. 

Johanna Catharina ten HAVE.
Geboren op 01-11-1903 te Amsterdam.
Gehuwd op 26-03-1924 aldaar met Jan HAGEL, electricien, zoon van Klaas HAGEL, werktuigkundige, en Jannetje ELZENAAR.
Geboren circa 1901 te Amsterdam.

   4. 

Pieter ten HAVE, glas in loodzetter.
Geboren op 29-09-1908 te Amsterdam.
Gehuwd aldaar met Maria BLUK, dochter van Lucas BLUK, voeger, en Elisabeth JONKER.
Geboren circa 1909 te Amsterdam.


XIII.366    Hendrik ten HAVE, electricien, zoon van
Hendrik Gerard ten HAVE (zie XII.176) en Helena VREE.
Geboren op 08-06-1899 te Amsterdam. In deperiode 1916-1919 heeft Hendrik in Den Helder gewoond.
Gehuwd op 09-11-1921 te Amsterdam. Bij dit huwelijk wordt dochter Helena (geboren met de achternaam Ten Have erkend, waardoor ze de achternaam met Jansje KUURSTRA, dochter van Sijbren KUURSTRA, spoorwegarbeider, en Janke OOSTEN.
Geboren circa 1901 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Helena Janke ten HAVE.
Geboren te Amsterdam. Bij het huwelijk van haar ouders is Helena Janke erkend, waardoor haar achternaam is gewijzigd in Ten Have.


XII.178    Gerard Jacobus ten HAVE, klerk bij de Gemeentelijke Gasbedrijven, zoon van
Hendrik ten HAVE (zie XI.70) en Geertruida KLUIVER, dienstmeid.
Geboren op 15-03-1880 te Heerde (Gld). In de periode 1874-1893 woont Gerard op de Da Costakade 97 in Amsterdam.
Gehuwd op 12-03-1903 te Amsterdam met Maria Anna MEIJS, dochter van Petrus Cornelis MEIJS en Christina Maria MEIJER.
Geboren op 29-03-1877 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrik Gerard ten HAVE, werkman.
Geboren op 19-09-1903 te Amsterdam.
Gehuwd op 17-09-1924 aldaar met Aafje BENEDEN, dochter van Cornelis BENEDEN, werkman, en Johanna Maria DOLLÉE, werkster.
Geboren op 28-06-1904 te Amsterdam.

   2. 

Christina Maria Petronella ten HAVE.
Geboren op 22-12-1906 te Amsterdam.
Gehuwd op 01-04-1925 aldaar met Willem Hendrik Marie VERHULST, banketbakker, zoon van Willem Hendrik Marie VERHULST, pensionhouder, en Alida WORSTELING.
Geboren op 30-03-1898 te Rotterdam.


XI.73    Albertus ten HAVE (Albertus Johannes), bakker, winkelier, zoon van
Peter Gerritsen ten HAVE (zie X.24) en Grietje Hendriks van TONGEREN, dienstmeid.
Geboren op 08-02-1828 te Heerde (Gld).
Overleden op 17-08-1872 te Markluiden, gem.Heerde (Gld). Leeftijd: 44 jaar; echtgenoot van Clasina Antonia ten Have, eerder weduwnaar van Zwaantje Lindeboom. Albertus is overleden in Markluiden, een buurtschap onder de gemeente Heerde.
Gehuwd (1) op 14-06-1856 te Olst (Ov.) met Zwaantje LINDEBOOM, dochter van Jannes LINDEBOOM, bakker, koopman, en Johanna Elizabeth van den BERG.
Geboren circa 1834 te Olst (Ov.).
Overleden op 17-01-1859 te Heerde (Gld), leeftijd: 24 jaar; echtgenote van Albertus ten Have. Na et overlijden vanZwaantje hertrouwt Albertus op 18 maart 1860 in Heerde met Clasina Antonia ten Have.
Gehuwd (2) op 24-03-1860 te Heerde (Gld) met
Clasina Antonia (Clasian) ten HAVE (ten Haven) (zie XI.29).
Albertus is weduwnaar van Zwaantje Lindeboom.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Peter Johannes ten HAVE (zie XII.182).

   2. 

Johannes Albertus ten HAVE.
Geboren op 14-01-1859 te Heerde (Gld).
Overleden op 26-01-1859 aldaar, leeftijd: 12 dagen.

Uit het tweede huwelijk: 5 kinderen (zie onder XI.29).
 
XII.182    Peter Johannes ten HAVE, bakker, zoon van
Albertus ten HAVE (Albertus Johannes) (zie XI.73) en Zwaantje LINDEBOOM.
Geboren op 06-05-1857 te Heerde (Gld).
Overleden op 20-10-1886 te Wormen, gem.Apeldoorn (Gld), leeftijd: 29 jaar; echtgenoot van Alijda Helderman.
Gehuwd op 14-07-1881 te Kampen (Ov.) met Aleida HELDERMAN (Kelderman), dochter van Roelof HELDERMAN, bakker, en Jennigjen SCHOLTEN.
Geboren circa 1861 te Kampen (Ov.).
Overleden op 31-03-1924 te Steenwijk (Ov.), leeftijd: 63 jaar; weduwe van Peter Johannes ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Albertus ten HAVE (zie XIII.378).

   2. 

Roelof ten HAVE.
Geboren ± aug 1883 te Kampen (Ov.).
Overleden op 06-05-1885 te Zalk, gem.Zalk en Veecaten (Ov.), leetijd: circa 21 maanden.

   3. 

Zwaantje ten HAVE (zie XIII.382).


XIII.378    Albertus ten HAVE, zoon van
Peter Johannes ten HAVE (zie XII.182) en Aleida HELDERMAN (Kelderman).
Geboren circa 1882 te Kampen (Ov.).
Overleden op 06-05-1945 te Utrecht (Utr.), leeftijd: 63 jaar; weduwnaar van Francina de Jong.
Gehuwd op 01-03-1906 te IJsselmonde (ZH) met Francina de JONG, dochter van Teunis de JONG en Adriana van der WAAL.
Geboren op 08-04-1879 te IJsselmonde (ZH).
Overleden op 06-12-1940 te Utrecht (Utr.), leeftijd: 61 jaar; echtgenote van Albertus ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Adriana A. ten HAVE.
Geboren op 04-06-1910.
Overleden op 07-09-2005 te Deurne (NBr.), leeftijd: 95 jaar; weduwe van Geer van Goudoever.
Gehuwd te Utrecht (Utr.) met Gerardus Johannes (Geer) van GOUDOEVER, zoon van Jacob Christoffel van GOUDOEVER en Hendrika MUIJSERT.
Geboren circa 1909 te De Bilt (Utr.).

   2. 

Teunis Leendert ten HAVE.
Geboren circa 1912 te Utrecht (Utr.).
Overleden op 25-06-1914 aldaar, leeftijd: 2 jaar.


XIII.382    Zwaantje ten HAVE, dochter van
Peter Johannes ten HAVE (zie XII.182) en Aleida HELDERMAN (Kelderman).
Geboren op 08-07-1885 te Kampen (Ov.). Zalk en Veecaten is tot 1 januari 1937 een zelfstandige gemeente. Daarna maakt het deel uit van IJsselmuiden. Op 1 januari 2001 wordt IJsselmuiden bij de gemeente Kampen gevoegd en ook Zalk en Veecaten maken dan deel uit van Kampen.
Overleden op 04-12-1927 te Steenwijk (Ov.), leeftijd: 42 jaar; echtgenote van Teunis van Dijk.
Gehuwd op 07-01-1910 te Steenwijk (Ov.) met Teunis van DIJK, bakker, zoon van Johannes Klaas van DIJK en Marrigje BRANDSMA.
Geboren op 18-12-1875 te Steenwijkerland (Ov.). Teunis is geboren in Blankenham, een uitgestrekt dorp in Steenwijkerland. Tot 1973 was Blankenham een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd het dorp bij IJsselham gevoegd. Sinds 2001 behoort het bij Steenwijkerland.

Overleden op 30-09-1945 te Steenwijk (Ov.), leeftijd: 69 jaar; echtgenoot van Zwaantje ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes Peter van DIJK.
Geboren op 11-05-1911 te Steenwijk (Ov.).
Overleden op 20-05-1984 te Hoogeveen(Dr.), leeftijd: 73 jaar; echtgenoot van Fennichje Eleveld.
Gehuwd op 27-05-1953 te Assen (Dr.) met Fennichje ELEVELD.
Geboren op 13-09-1916 te Hooghalen.
Overleden op 27-07-2004 te Renkum (Gld), leeftijd: 87 jaar; weduwe van Johannes Peter van Dijk.

   2. 

Alijda Margje van DIJK.
Geboren circa 1917 te Steenwijk (Ov.).
Overleden op 10-05-1918 aldaar, leeftijd: 1 jaar.


XI.76    Wicher ten HAVE, landbouwer, herbergier, zoon van
Peter Gerritsen ten HAVE (zie X.24) en Grietje Hendriks van TONGEREN, dienstmeid.
Geboren op 04-09-1832 te Heerde (Gld).
Overleden op 11-12-1890 te Mettman (Dsl).
Gehuwd op 02-03-1861 te Heerde (Gld) met Janna IJZERMAN, dienstbode, dochter van Gerrit IJZERMAN, landbouwer, en Aaltje van den BELT.
Geboren op 14-03-1836 te Heerde (Gld).
Overleden op 24-03-1922 aldaar, leeftijd: 85 jaar; weduwe van Wicher ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Peter ten HAVE.
Geboren op 26-05-1861 te Heerde (Gld).
Overleden op 19-02-1876 aldaar, leeftijd: 14 jaar.

   2. 

Gerrit ten HAVE (zie XII.186).

   3. 

Aaltje ten HAVE.
Geboren op 29-08-1864 te Heerde (Gld).
Overleden op 23-11-1921 aldaar, leeftijd: 57 jaar; ongehuwd.


XII.186    Gerrit ten HAVE, voerman, zoon van
Wicher ten HAVE (zie XI.76) en Janna IJZERMAN, dienstbode.
Geboren op 11-07-1862 te Heerde (Gld).
Overleden voor 1950.
Gehuwd op 08-12-1888 aldaar met Henriette (Hendrikje) van TRIEST, dochter van Jan van TRIEST, arbeider, dagloner, en Geertje de WILDE, arbeidster, landbouwster.
Geboren op 24-12-1866 te Heerde (Gld).
Overleden op 16-02-1950 aldaar, leeftijd: 83 jaar; weduwe van Willem Pleiter, eerder weduwe van Gerrit ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wicher ten HAVE.
Geboren op 30-04-1889 te Heerde (Gld).

   2. 

Johann ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF) (zie XIII.384).

   3. 

Gerhard ten HAVE, botermaker.
Geboren circa 1895 te Mettmann (Dsl).
Overleden op 20-03-1945 te Loosdrecht (Utr.), leeftijd: 50 jaar; echtgenoot van Geertruida Johanna van Triest.
Gerhardt is gefusilleerd in Loosdrecht. De akte van overlijden wordt op 7 augustus 1945 ingeschreven in het overlijdens-register van Zeist, de woonplaats van Gerhard. Begraven te Zeist (Utr.). Gerhardt wordt begraven op de Nieuwe Begraafplaats aan de Woudenbergseweg in Zeist op begraafplaats nr.283.
Gehuwd op 17-01-1920 te Heerde (Gld) met Geertruida Johanna van TRIEST, dochter van Gerrit van TRIEST, koetsier, chauffeur, en Johanna KIESEBRINK.
Geboren op 24-10-1890 te Heerde (Gld).

   4. 

Johanna (Anneke) ten HAVE (code: ó) (zie XIII.389).


XIII.384    Johann ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF), timmerman, zoon van
Gerrit ten HAVE (zie XII.186) en Henriette (Hendrikje) van TRIEST.
Geboren op 30-07-1893 te Mettmann (Dsl).
Overleden op 07-12-1962 te Heerde (Gld), leeftijd: 63 jaar; echtgenoot van Janna Rorije, begraven 1962 te Heerde (Gld). Johann wordt begraven op de Oude begraafplaats aan de Meester Nijhoffstraat in Heerde.
Gehuwd op 10-11-1921 te Heerde (Gld) met Janna RORIJE, dochter van Antonie RORIJE, kleermaker, en Hendrika BOEVE.
Geboren op 26-06-1892 te Heerde (Gld).
Overleden op 13-11-1982 te Heerde Gld), leeftijd: 90 jaar; weduwe van Johann ten Have, begraven nov. 1982 te Heerde (Gld). Janna wordt begraven op de Oude Begraafplaats aan de Meester nijhoffstraat in Heerde.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anton ten HAVE.


XIII.389    Johanna (Anneke) ten HAVE (code: ó), dienstbode, dochter van
Gerrit ten HAVE (zie XII.186) en Henriette (Hendrikje) van TRIEST.
Geboren op 16-04-1898 te Mettmann (Dsl).
Overleden op 11-01-1982 te Heerde (Gld), leeftijd: 83 jaar; weduwe van Steven Visser, begraven jan. 1982 te Heerde (Gld). Anneke is begraven bij haar man op de Oude Begraafplaats in Heerde, begraafplaatsnr. 838.
Gehuwd op 31-07-1920 te Heerde (Gld) met Steven VISSER, arbeider, zoon van Mannes VISSER, arbeider, landbouwer, en Mientje van den BELD.
Geboren op 11-12-1892 te Heerde (Gld).
Overleden op 29-03-1976 aldaar, leeftijd: 83 jaar; echtgenoot van Johanna ten Have, begraven april 1976 te Heerde (Gld). Steven wordt begraven op de Oude Begraafplaats in Heerde, begraafplaatsnr. 638.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerritje VISSER.
Geboren te Heerde (Gld).
Gehuwd aldaar met Jacob Derk DIJSLAG, zoon van Albert DIJSLAG en Gieltje Johanna LEERTOUWER.
Geboren op 07-01-1913 te Heerde (Gld).
Overleden op 09-09-1980 te Zwolle (Ov.), leeftijd: 67 jaar; partner van Gerritje Visser.


XI.79    Geertruida Hendrika ten HAVE, dienstmeid, dochter van
Peter Gerritsen ten HAVE (zie X.24) en Grietje Hendriks van TONGEREN, dienstmeid.
Geboren op 30-12-1833 te Heerde (Gld).
Overleden op 07-02-1911 te Het Loo, gem.Apeldoorn (Gld), leeftijd: 77 jaar; weduwe van Dirk de Hen.
Gehuwd op 11-04-1867 te Heerde (Gld) met Dirk de HEN, bakker, zoon van Hendrik Jacob de HEN en Fijgjen DIRKS.
Geboren op 11-06-1815 te Oosterwolde, gem.Doornspijk (Gld).
Overleden op 20-11-1905 te Brink en Orden, gem.Apeldoorn (Gld), leeftijd: 90 jaar; echtgenoot van Geertruida Hendrika ten Have, eerder weduwnaar van Geertje van Tongeren.
Dirk is weduwnaar van Geertje van Tongeren.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johan de HEN, winkelier.
Geboren op 22-05-1868 te Apeldoorn (Gld).
Overleden op 26-01-1947 te Het Loo, gem.Apeldoorn (Gld), leeftijd: 78 jaar; weduwnaar van Johanna Hendrika Klein Kranenburg.
Gehuwd op 17-05-1906 te Apeldoorn (Gld) met Johanna Hendrika KLEIN KRANENBURG, dochter van Albert KLEIN KRANENBURG, timmerman, en Hendrika KLUIVER.
Geboren circa 1879 te Hardenberg Ambt (Ov.).
Overleden op 11-05-1939 te Apeldoorn (Gld), leeftijd: 60 jaar; echtgenote van Johan de Hen.

   2. 

Johanna Margretha de HEN.
Geboren op 26-10-1870 te Apeldoorn (Gld).
Overleden op 26-09-1943 te Heerde (Gld), leeftijd: 72 jaar; weduwe van Harmanus Johannes Djk.
Gehuwd op 16-04-1896 te Apeldoorn (Gld) met Hermanus Johannes DIJK, manufacturier, zoon van
Willem DIJK, winkelier, en Johanna Hendrika ten HAVE (ten Haave) (zie XI.22).
Geboren op 08-08-1858 te Heerde (Gld).
Overleden op 12-03-1941 te Zwolle (Ov.), leeftijd: 82 jaar; echtgenoot van Johanna Margaretha de Hen. De overlijdensakte is op 14 maart ingeschreven in Heerde, de woonplaats van Hermanus.

   3. 

Dirk Gerard de HEN, bakker.
Geboren op 15-08-1872 te Apeldoorn (Gld).
Overleden na 1941.
Gehuwd op 25-04-1906 aldaar met Hendrika Carolina POGGEMEIER, dochter van Adolf Victor POGGEMEIER en Johanna Annetta Carolina SCHACH.
Geboren circa 1872 te Amsterdam.
Overleden op 24-03-1941 te Apeldoorn (Gld). Leeftijd: 69 jaar; echtgenote van Dirk Gerard de Hen.


XI.81    Gerritje ten HAVE, dienstmaagd, dochter van
Peter Gerritsen ten HAVE (zie X.24) en Grietje Hendriks van TONGEREN, dienstmeid.
Geboren op 04-05-1837 te Heerde (Gld).
Overleden op 30-01-1869 aldaar, leeftijd: 31 jaar; echtgenote van Albert Jan Tiemens.
Gehuwd op 31-01-1862 te Heerde (Gld) met Albert Jan TIEMENS, schoenmaker, zoon van Gerrit TIEMENS, arbeider, en Gerhardina BRINKMAN.
Geboren circa 1821 te Voorst (Gld).
Overleden op 16-12-1910 te Woudhuis, gem.Apeldoorn (Gld), leeftijd: 90 jaar; weduwnaar van Gerritje ten Have, eerder weduwnaar van Fennetje van Leeuwen.
Albert Jan is weduwnaar van Fennigje van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerritje (Grietje) TIEMENS.
Geboren op 15-08-1864 te Heerde (Gld).
Overleden op 15-04-1950 te Voorst (Gld), leeftijd: 85 jaar; weduwe van Gerrit van Leeuwen.
Gehuwd op 16-05-1891 te Heerde (Gld) met Gerrit van LEEUWEN, arbeider, zoon van Jan van LEEUWEN en Hendrika BONHOF.
Geboren circa 1864 te Epe (Gld), gedoopt op 28-08-1863 aldaar.
Overleden voor 1950.

   2. 

Gerrit Jan TIEMENS.
Geboren op 08-11-1865 te Heerde (Gld).
Overleden op 18-01-1869 aldaar, leeftijd: 3 jaar.

   3. 

Peter TIEMENS.
Geboren op 07-11-1866 te Heerde (Gld).
Overleden op 08-10-1869 aldaar, leeftijd: bijna 3 jaar.

   4. 

Wicher TIEMENS.
Geboren op 24-01-1868 te Heerde (Gld).
Overleden op 14-03-1868 aldaar, leeftijd: 7 weken.


XI.82    Jan ten HAVE, timmerman, zoon van
Peter Gerritsen ten HAVE (zie X.24) en Grietje Hendriks van TONGEREN, dienstmeid.
Geboren op 20-05-1839 te Heerde (Gld). Jan is opgenomen in het bevolkingsregister 1851-1853 in Amsterdam. Hij woonde toen op de Prinsengracht.
Overleden op 11-09-1918 te Warnsveld (Gld), leeftijd: 79 jaar; weduwnaar van Gerarda Wevers, eerder weduwnaar van Betje van Roekel, eerder weduwnaar van Hendrikje ten Have.
Gehuwd (1) op 19-02-1862 te Ede (Gld) met
Hendrikje ten HAVE (zie XI.63).
Gehuwd (2) op 09-05-1863 te Ede (Gld) met Betje van ROEKEL, dochter van Derk van ROEKEL, landbouwer, en Trijntje van den ELSKAMP.
Geboren op 24-08-1839 te Ede (Gld).
Overleden op 23-02-1864 te Veenendaal-Geldersch (Gld), leeftijd: 24 jaar; echtgenote van Jan ten Have.
Gehuwd (3) op 05-05-1865 te Wageningen (Gld) met Gerarda WEVERS, stijfster, dochter van Bernardus WEVERS, kleermaker, en Judith JURRIëNS.
Geboren op 18-02-1831 te Arnhem (Gld).
Overleden op 31-03-1906 te Amsterdam, leeftijd: 75 jaar; echtgenote van Jan ten Have.
Jan is weduwnaar van Hendrikje ten Have.
Bij dit huwelijk wordt een kind gewettigd.
Uit het eerste huwelijk: 1 kind (zie onder
XI.63).
Uit het derde huwelijk:

   2. 

Ida Augusta ten HAVE (zie XII.200).

   3. 

Everardus ten HAVE (zie XII.201).

   4. 

Peter ten HAVE.
Geboren circa 1868 te Wageningen (Gld).
Overleden op 04-07-1880 aldaar. Leeftijd: 12 jaar.

   5. 

Bernardus ten HAVE.
Geboren circa 1869 te Wageningen (Gld).
Overleden op 06-12-1870 aldaar, leeftijd: 1 jaar.

   6. 

Bernardus ten HAVE (zie XII.205).

   7. 

Jan Gerard ten HAVE.
Geboren op 03-07-1873 te Wageningen (Gld).
Overleden op 09-05-1950 te Zandvoort (NH). Leeftijd: 74 jaar; gehuwd geweest.
Gehuwd op 16-02-1905 te Amsterdam met Pierrette Abrahamine KOES, correspondente, dochter van Pieter Herman Johannis KOES en Willemina Zeeger Coenrada ALOFSEN.
Geboren circa 1882 te Parijs (FR).

   8. 

Grietje ten HAVE (zie XII.211).


XII.200    Ida Augusta ten HAVE, dochter van
Jan ten HAVE (zie XI.82) en Gerarda WEVERS, stijfster.
Geboren circa 1855 te Ede (Gld).
Overleden op 14-07-1901 te Arnhem (Gld), leeftijd: 45 jaar; echtgenote van Horace Alfons Hendrik Vogel. Het overlijden is op 23 juli onder aktenummer 85 ingeschreven in Wageningen, de woonplaats van Ida.
Gehuwd op 26-11-1875 te Wageningen (Gld) met Horace Alphons Hendrik VOGET, posterij assistent, zoon van Albert Hendrik VOGET en Anna Sijbille BERTRAND.
Geboren op 04-11-1832 te Sittard (Lb.). Horace is op 27 november 1972 vertrokken naar Wageningen (Gld).
Overleden op 22-01-1916 te Wageningen (Gld), leeftijd: 83 jaar; weduwnaar van Ida Augusta ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Albert Hendrik August VOGET.
Geboren dec. 1876 te Wageningen (Gld).
Overleden op 20-05-1877 aldaar, leeftijd: 6 maanden.

   2. 

Johanna Albertina Henriette Auguste VOGET.
Geboren circa 1879 te Wageningen (Gld).
Overleden op 03-02-1881 aldaar, leeftijd: 2 jaar.

   3. 

Wilhelmina Judith Elisabeth VOGET.
Geboren circa 1880 te Wageningen (Gld).
Overleden op 21-10-1946 te Ermelo (Gld), leeftijd: 66 jaar; ongehuwd.

   4. 

Horace Alphons Hendrik Peter VOGET, winkelbediende.
Geboren circa 1882 te Wageningen (Gld).
Gehuwd op 14-06-1906 te Amsterdam met Johanna SCHIPPERHEIJN, dochter van Pieter SCHIPPERHEIJN en Johanna RIEBE.
Geboren circa 1880 te Nieuwer Amstel (NH).

   5. 

Gerritje VOGET.
Geboren circa 1885 te Wageningen (Gld).
Overleden op 02-05-1888 aldaar, leeftijd: 3 jaar.

   6. 

Herman Roeleman VOGET, timmerman.
Geboren circa 1888.
Gehuwd op 11-12-1912 te ´s-Gravenhage met Catharina CAMFFERMAN, dochter van Jacobus Arianus CAMFFERMAN en Geertrui Maria Angenita ROMIJN.
Geboren circa 1876.


XII.201    Everardus ten HAVE, meubelmaker, wagenmaker, zoon van
Jan ten HAVE (zie XI.82) en Gerarda WEVERS, stijfster.
Geboren circa 1866 te Wageningen (Gld).
Gehuwd op 30-06-1886 te Haarlem (NH) met Jenneke WEVERS, dochter van Johannes WEVERS en Jenneke SMITS.
Geboren circa 1862 te Haarlem (NH).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes ten HAVE, huisschilder.
Geboren op 10-08-1886 te Haarlem (NH).
Gehuwd op 18-05-1921 te Schoten, gem.Haarlem (NH) met Hendrika Helena Maria DOLDERMAN, dochter van Antonie Jan DOLDERMAN en Frederika Johanna Helena HALEWIJN.
Geboren op 25-05-1880 te Amsterdam.
Hendrika is gescheiden van Cornelis van den Bosch.

   2. 

Anna ten HAVE.
Geboren op 21-08-1887 te Wageningen (Gld).
Overleden op 28-05-1960 te Haarlem (NH), leeftijd: 72 jaar; echtgenote van Pieter Halewijn, begraven op 02-06-1960 te Driehuis Westerveld. Anna wordt begraven op de begraafplaats Westerveld.
Gehuwd op 05-06-1912 te Haarlem (NH) met Pieter HALEWIJN, kantoorbediende, zoon van Leendert Frederik HALEWIJN, smid, metaaldraaier, en Christina BERNARDS.
Geboren op 15-02-1888 te Amsterdam. Pieter is geboren in de Gerrit Doustraat 45.
Overleden op 03-04-1966 te Haarlem (NH), leeftijd: 78 jaar; weduwnaar van Anna ten Have.

   3. 

Jan ten HAVE, broodbakker.
Geboren op 13-12-1890 te Wageningen (Gld).
Overleden op 15-10-1972 te IJmuiden (NH), leeftijd: 81 jaar; weduwnaar van Nelletje van Nieuwenhuizen.
Gehuwd op 25-04-1917 te Haarlem (NH) met Jansje van NIEUWENHUIZEN, dochter van Andrfies van NIEUWENHUIZEN en Christina HEIJNE.
Geboren op 10-03-1892 te Zandvoort (NH).
Overleden op 07-10-1947 te Velsen (NH), leeftijd: 55 jaar; echtgenote van Jan ten HAve.

   4. 

Everardus ten HAVE, kleermaker, wagenmaker.
Geboren op 18-11-1892 te Haarlem (NH).
Gehuwd op 22-12-1921 aldaar met Gerridina KAAKS, dochter van Hendrik KAAKS, kleermaker, en Johanna van AALDERINK.
Geboren circa 1900 te Haarlem (NH).

   5. 

Jenneke ten HAVE.
Geboren circa 1895 te Haarlem (NH).
Gehuwd op 28-04-1915 aldaar met Marinus Jacobus LINGEMAN, broodbakker, zoon van Jakobus LINGEMAN, timmerman, en Pieternella STEIJN.
Geboren circa 1890 te Haarlem (NH).

   6. 

Horace Alphons Hendrikus ten HAVE, machinebankwerker.
Geboren circa 1899 te Haarlem (NH).
Gehuwd op 11-04-1923 aldaar met Maria Johanna OUDOLF, dochter van Johannes Ferdinand Philippus OUDOLF en Maria Johanna van NOORDUIJN.
Geboren circa 1900 te Haarlem.

   7. 

Grietje ten HAVE.
Geboren op 05-04-1901 te Haarlem (NH).
Overleden op 20-02-1981 aldaar, leeftijd: 79 jaar; weduwe van Herman Vergers.
Gehuwd op 07-06-1922 te Haarlem (NH) met Herman VERGERS, scheepsbouwer, zoon van Pieter Raban Johannes VERGERS en Jansje SNOEK.
Geboren op 14-09-1899 te Haarlem (NH).
Overleden op 05-11-1941 aldaar, leeftijd: 42 jaar; echtgenoot van Grietje ten Have.


XII.205    Bernardus ten HAVE, leraar Rijks HBS, zoon van
Jan ten HAVE (zie XI.82) en Gerarda WEVERS, stijfster.
Geboren op 20-02-1871 te Wageningen (Gld).
Ondertrouwd (1) op 16-03-1902 te Breda en Middelburg.
Gehuwd op 01-04-1902 te Breda (NBr.) met Adriana Cornelia Wilhelmina van DISHOECK, dochter van August Marinus Eliza van DISHOECK en Jacoba Wilhelmina WILTENBURG.
Geboren op 27-12-1881 te Zierikzee (Zld).
Overleden op 01-02-1903 te Middelburg (Zld), leeftijd: 21 jaar; echtgenote van Bernadus ten Have. Adriana is tijdens de bevalling van haar 1e kind overleden.
Gehuwd (2) op 22-12-1904 te Vlissingen (Zld) met Theodora Johanna HENDRIKSE, dochter van Maarten HENDRIKSE, cargadoor, en Maria PAAP.
Geboren op 20-04-1885 te Vlissingen (Zld).
Bernardus is weduwnaar van Adriana Cornelia Wilhelmina van Dishoeck.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Adriana Jacoba Wilhelmina ten HAVE.
Geboren op 01-02-1903 te Middelburg (Zld). Bij de geboorte van Adriana is haar moeder overleden.
Overleden op 23-07-1971 te Bloemendaal (NH), leeftijd: 68 jaar; echtgenote van Gerrit Hagenaar.
Gehuwd op 17-07-1925 te Haarlem (NH) met Gerrit HAGENAAR, zoon van Henri August HAGENAAR en Cornelia Wilhelmina STIGTER.
Geboren op 06-01-1890 te Amsterdam.
Overleden op 28-11-1983 aldaar, leeftijd: 93 jaar; weduwnaar van Adriana Jacoba Wilhelmina ten Have.

Uit het tweede huwelijk:

   2. 

Ben ten HAVE.
Geboren op 15-09-1905 te Middelburg (Zld), geboorte 25 september? (militieregister.nl).
Overleden op 14-09-1948 te Utrecht (Utr.), leeftijd: 42 jaar; echtgenoot van Charlotte Marie Elize Enger.
Relatie met Charlotte Marie Elize ENGER.
Overleden na 1948.


XII.211    Grietje ten HAVE, dochter van
Jan ten HAVE (zie XI.82) en Gerarda WEVERS, stijfster.
Geboren circa 1876 te Wageningen (Gld).
Overleden op 25-10-1962 te Amsterdam, leeftijd: 87 jaar; weduwe van Hendrik van Slooten. Begraven op 29-10-1962 te Amsterdam. Grietje wordt begraven op begraafplaats de Nieuwe Ooster.
Gehuwd (1) op 18-02-1898 te Wageningen (Gld) met Arien LEEUW, kleermaker, zoon van Klaas LEEUW, broodslijter, en Cornelia VLAM.
Geboren circa 1874 te Twisk (NH).
Gehuwd (2) op 25-01-1922 te Amsterdam met Hendrik van SLOOTEN, kleermaker, zoon van Jan van SLOOTEN en Heijltje HOOGLAND.
Geboren op 22-08-1880 te Harderwijk (Gld).
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Klaas LEEUW, kok.
Geboren op 31-08-1898 te Amsterdam.
Gehuwd op 12-10-1922 te Beverwijk (NH) met Isabella Cornelia SCHMITS, dochter van Jean Pascal SCHMITS, sigarenmaker, en Maria Johanna Isabella van TIENDEREN.
Geboren op 24-01-1901 te Amsterdam.

   2. 

Gerardus LEEUW, assistent-accountant.
Geboren op 11-02-1900 te Amsterdam.
Gehuwd op 10-12-1925 aldaar met Susanna Frederika GEVEKE, dochter van Frederik GEVEKE, fotograaf, en Johanna Maria LAGERWEIJ.
Geboren circa 1905 te Amsterdam.

   3. 

Cornelia LEEUW.
Geboren op 09-08-1902 te Amsterdam.
Overleden 1997, leeftijd: 94 jaar; weduwe van Bartle Ruiter.`.
Gehuwd op 08-03-1923 te Amsterdam met Bartle RUITER, schuitenvoerder, zoon van Jacob RUITER, schuitenvoerder, en Antonia van MAANEN.
Geboren op 28-05-1897 te Amsterdam.
Overleden 1981, leeftijd: 83 jaar; echtgenoot van Cornelia Leeuw.


XI.85    Peter ten HAVE, schilder, zoon van
Peter Gerritsen ten HAVE (zie X.24) en Grietje Hendriks van TONGEREN, dienstmeid.
Geboren op 15-03-1843 te Heerde (Gld).
Overleden op 16-09-1904 aldaar, leeftijd: 61 jaar; echtgenoot van Zwaantje Mondria, eerder weduwnaar van Alijda Heetmaaier.
Gehuwd (1) op 20-08-1870 te Ede (Gld) met Alijda HEETMAAIER, dienstmeid, dochter van Harmen HEETMAAIER en Johanna ABBENHUIS.
Geboren op 16-07-1831 te Ede (Gld).
Overleden op 31-03-1896 te Heerde (Gld), leeftijd: 64 jaar; echtgenote van Peter ten Have.
Gehuwd (2) op 24-11-1900 te Heerde (Gld) met Zwaantje MONDRIA, dochter van Jan MONDRIA, kuiper, en Everdina PLUIM.
Geboren op 25-07-1864 te Heerde (Gld).
Overleden op 18-05-1950 aldaar, leeftijd: 85 jaar; weduwe van Peter ten Have.
Peter is weduwnaar van Alijda Heetmaaier.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Peter ten HAVE (zie XII.213).

   2. 

Johan ten HAVE (zie XII.215).

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Margrietta Everdina ten HAVE.
Geboren op 28-02-1901 te Heerde (Gld).
Overleden op 09-03-1985 aldaar, leeftijd: 84 jaar; ongehuwd.


XII.213    Peter ten HAVE, huisschilder, zoon van
Peter ten HAVE (zie XI.85) en Alijda HEETMAAIER, dienstmeid.
Geboren op 10-06-1871 te Heerde (Gld).
Overleden op 05-09-1946 te Apeldoorn (Gld), leeftijd: 75 jaar; echtgenoot van Hendrikas Klein Kranenburg, begraven sept. 1946 te Heerde (Gld). Peter is begraven op de Oude Begraafplaats aan de Meester Nijhoffstraat in Heerde.
Gehuwd op 29-10-1898 te Heerde (Gld) met Hendrika Johanna (Rika) KLEIN KRANENBURG, dienstmeid, dochter van
Albert KLEIN KRANENBURG, timmerman, en Henrika Johanna BRETVELD.
Geboren op 14-10-1873 te Nieuwe Tonge (ZH).
Overleden op 21-12-1954, leeftijd: 81 jaar; weduwe van Peter ten Have, begraven dec. 1954 te Heerde (Gld). Hendrika Johanna wordt begraven op de Oude Begraafplaats aan de Meester Nijhoffstraat in Heerde Uit dit huwelijk:

   1. 

Petronella Aleida ten HAVE.
Geboren op 18-08-1900 te Amsterdam.
Gehuwd op 04-12-1924 aldaar met Jan Pieter MOL, onderwijzer, zoon van Leendert MOL, barbier, en Anna Maria Dorothea STURK.
Geboren circa 1899 te Den Helder (NH).
Petronella is op 29 november 1924 naar Amsterdam verhuisd, waar zij op 5 december trouwde met Jan Pieter Mol.

   2. 

Albert Gerrit ten HAVE (zie XIII.424).

   3. 

Hendrika Johanna ten HAVE, kantoornbediende.
Geboren op 20-01-1908 te Amsterdam.
Hendrika is op 8 oktober 1935 verhuisd naar Amsterdam.

   4. 

Peter ten HAVE, kantoorbediende.
Geboren op 05-02-1910 te Amsterdam.
Peter is op 15 november 1929 verhuisd naar Amsterdam.


XIII.424    Albert Gerrit ten HAVE, monteur, machinist Curaçao, zoon van Peter ten HAVE (zie XII.213) en Hendrika Johanna (Rika) KLEIN KRANENBURG, dienstmeid.
Geboren op 26-09-1903 te Amsterdam.
Gehuwd te Den Helder (NH) met Kaatje BONTES, dochter van Cornelis BONTES, transportarbeider, en Aafje KIKKERT.
Geboren op 01-07-1909 te Amsterdam.
Op 7 september 1925 is Albert naar Curaçao vertrokken. Na zijn huwelijk op 3 augustus 1932 is hij op 9 september van Amsterdam naar Den Helder gekomen. Op 9 november 1932 is hij naar Curaçao vertrokken, zijn vrouw en zoon zijn hem op 7 mei 1935 gevolgd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Albert Gerhard ten HAVE.
Geboren te Den Helder (NH).


XII.215    Johan ten HAVE, schilder, zoon van Peter ten HAVE (zie XI.85) en Alijda HEETMAAIER, dienstmeid.
Geboren op 24-05-1873 te Heerde (Gld).
Overleden op 28-09-1906 aldaar, leeftijd: 33 jaar; echtgenoot van Willemina Gelderman.
Gehuwd op 03-08-1901 te Heerde (Gld) met Willemina GELDERMAN, dochter van Jan GELDERMAN, landbouwer, en Janna BOSCH.
Geboren op 29-08-1878 te Heerde (Gld).
Overleden op 11-08-1916 aldaar, leeftijd: 37 jaar; echtgenote van Steven Pleiter, eerder weduwe van Johan ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Alijda Pieternella ten HAVE (zie XIII.429).

   2. 

Jan ten HAVE (zie XIII.430).


XIII.429    Alijda Pieternella ten HAVE, dochter van Johan ten HAVE (zie XII.215) en Willemina GELDERMAN.
Geboren op 26-12-1901 te Heerde (Gld).
Overleden op 01-03-1994 aldaar, leeftijd: 92 jaar; weduwe van Evert Jan Marskamp, begraven maart 1994 te Heerde (Gld). De begrafenis vindt plaats op begraafplaats Engelmanskamp in Heerde in het graf waar haar echtgenoot is begraven.
Gehuwd op 24-11-1921 te Heerde (Gld) met Evert Jan MARSKAMP, timmerman, zoon van Liefert MARSKAMP, spoorwegbeambte, en Johanna WONINK.
Geboren op 15-12-1901 te Heerde (Gld). Evert Jan is geboren in Wapenveld, gemeente Heerde.
Overleden op 16-06-1984 te Heerde (Gld), leeftijd: 82 jaar; echtgenoot van Alijda Pieternella ten Have, begraven juni 1984 te Heerde (Gld). De begrafenis vindt plaats op begraafplaats Engelmanskamp in Heerde.
De ouders van de bruid zijn overleden. Voogd is Berend Gelderman, toeziend voogd Steven Pleiter.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johanna MARSKAMP.
Geboren te Apeldoorn (Gld).

   2. 

Johan Willem MARSKAMP.
Geboren te Bovenkarspel (NH).


XIII.430    Jan ten HAVE, groentehandelaar, zoon van Johan ten HAVE (zie XII.215) en Willemina GELDERMAN.
Geboren op 10-07-1905 te Heerde (Gld).
Overleden op 04-02-1973.
Gehuwd voor 1829 met Johanna BROUWER.
Gedoopt circa 1804.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan ten HAVE.
Geboren op 08-11-1929 te Apeldoorn (Gld).
Overleden op 02-12-1940 aldaar, leeftijd: 11 jaar.


X.31    Reinder Gerritsen ten HAVE (ten Hare), papiermakersknecht, zoon van Gerrit Gerritsen ten HAVE (zie IX.10) en Hendrikjen SCHRIJVER.
Geboren op 14-04-1798 te Epe (Gld), gedoopt op 22-04-1798 aldaar.
Overleden op 11-04-1854 te Markluiden, gem.Heerde (Gld), leeftijd 55 jaar; echtgenoot van Catharina Cornelisen. Reinder wordt in de overlijdensakte ten Hare genoemd.
Gehuwd op 22-11-1828 te Brummen (Gld) met Catharina (Catrijna) CORNELISSEN, dochter van Andries Fredrik CORNELISSEN, papiermakersknecht, en Berendje Derks LOOIS.
Gedoopt op 23-06-1810 te Loenen (Gld).
Overleden op 02-10-1856 te Beekbergen, gem.Apeldoorn (Gld), leeftijd: 46 jaar; weduwe van Reinder ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerritje ten HAVE.
Geboren op 28-05-1829 te Eerbeek, gem.Brummen (Gld).
Overleden op 15-05-1830 aldaar, leeftijd: 1 jaar.

   2. 

Gerrit ten HAVE, roggebroodbakker.
Geboren op 08-09-1831 te Brummen (Gld).
Gehuwd op 17-11-1858 te Amsterdam met Hendrikjen KOOPMANS, dienstbode, dochter van Wijpke Alberts KOOPMANS en Annegjen Lammerts DAMSTRA.
Geboren circa 1826 te Kuinre (Ov.).

   3. 

Andries ten HAVE.
Geboren ca 1839 te Renkum (Gld). Andries is geboren in Oosterbeek, een plaats in de Gemeente Renkum.
Tijdens de slag om Arnhem deed het kerkje in Oosterbeek dienst als verbandpost voor de geallieerde troepen die in Oosterbeek bij elkaar gedreven waren. De kerk raakte zwaar beschadigd en werd in 1946 hersteld.
Het gehele benedendorp van Oosterbeek werd tijdens de slag om Arnhem verwoest. Het hoofdkwartier van de Britse 1e luchtlandings-divisie onder bevel van generaal majoor Roy Urquhart was tijdens het gevecht gevestigd in hotel Hartenstein. De Urquhartlaan is naar hem vernoemd.
Het hotel was voor een groot deel verwoest maar is na de oorlog weer opgebouwd. Sinds 1980 is hier het Airborne Museum gevestigd. Overleden op 09-05-1845 te Oldenzaal (Ov.), leeftijd: 6 jaar.

   4. 

Andries ten HAVE.
Geboren op 01-02-1849 te Epe (Gld).
Overleden op 05-03-1849 aldaar, leeftijd: 5 weken.


VII.8    Swaantjes Gerrits ten HAVE (Sweentje ten Hove), dochter van Gerret Gijsberts ten HAVE (zie VI.3) en Jennigje Aerts (Aerts).
Gedoopt op 05-09-1697 te Epe (Gld).
Gehuwd voor de kerk op 22-09-1720 te Apeldoorn (Gld) met Jan Hendrikse LEEMHORST.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anna LEEMHORST.
Gedoopt op 13-03-1722 te Epe (Gld).

   2. 

Gerritjen LEEMHORST.
Gedoopt op 12-12-1723 te Epe (Gld).


VII.10    Stijntje Gerrits ten HAVE, dochter van Gerret Gijsberts ten HAVE (zie VI.3) en Jennigje Aerts (Aerts).
Gedoopt 01-1709 te Heerde (Gld).
Overleden op 05-04-1765 aldaar, leeftijd: 56 jaar; weduwe van Hendrik van Olst.
Ondertrouwd op 28-03-1729 te Heerde (Gld).
Gehuwd voor de kerk op 10-04-1729 aldaar met Hendrik Aarts van OLST, onderschout te Heerde, zoon van Arend van OLST en Gerretje Jans.
Gedoopt op 01-12-1695 te Heerde (Gld).
Overleden op 02-12-1752 aldaar, leeftijd: 57 jaar; echtgenoot van Stijnthe Gerrets ten Have.
Hendrik is weduwnaar van Willempje Hermans Tellegen. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Herman van OLST.
Gedoopt op 08-03-1730 te Heerde (Gld).

   2. 

Gerritje van OLST.
Gedoopt op 23-03-1731 te Heerde (Gld).

   3. 

Hermen van OLST.
Gedoopt op 06-04-1732 te Heerde (Gld).

   4. 

Fennegje van OLST.
Gedoopt op 19-06-1733 te Heerde (Gld).

   5. 

Marrigje van OLST.
Gedoopt op 12-02-1736 te Heerde (Gld).

   6. 

Fennegje van OLST.
Gedoopt op 05-01-1738 te Heerde (Gld).

   7. 

Herman van OLST.
Gedoopt op 18-03-1740 te Heerde (Gld).

   8. 

Abel van OLST.
Gedoopt op 14-02-1742 te Heerde (Gld).

   9. 

Fennegje van OLST.
Gedoopt op 09-02-1744 te Heerde (Gld).

   10. 

Evertjen van OLST.
Gedoopt op 03-04-1746 te Heerde (Gld).

   11. 

Janna van OLST.
Gedoopt op 04-09-1749 te Heerde (Gld).


VI.9    Lijsbeth Gijsberts ten HAVE, dochter van Gijsbert Dercks ten HAVE (Haeve/Haave) (zie V.1) en Anna Dercks.
Gedoopt op 01-01-1666 te Heerde (Gld).
Ondertrouwd op 05-03-1692 aldaar.
Gehuwd voor de kerk maart 1692 aldaar met Lambert Aartsen HAGEDOORN, zoon van Aert Gijseberts en Jacobien Gerrits.
Gedoopt op 08-03-1668 te Heerde (Gld).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aart Lamberts HAGEDOORN.
Gedoopt op 26-05-1695 te Heerde (Gld).

   2. 

Gijsbert Lamberts HAGEDOORN.
Gedoopt op 06-09-1705 te Heerde (Gld).
Gehuwd voor de kerk op 02-06-1732 te Oldebroek (Gld) met Gerritjen REIJERS.
Gedoopt op 20-01-1709 te Oldebroek (Gld).


V.3    Lambert Dirks ten HAVE, zoon van Derck Gerrits ten HAVE (ten Haeve) (zie IV.2) en Aeltgen REIJNDERS.
Gedoopt voor 1619 te Heerde (Gld). Gerrit ten Have is voogd over de 2 dochters van Lambert Dirks en Margje Wolters van der Sluis.
Overleden 1696/1702.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1642 met Beerdje Jans.
Gedoopt circa 1617 te Heerde (Gld).
Overleden voor 1668.
Ondertrouwd (2) juni 1668 te Zalk (Gld).
Gehuwd voor de kerk te Kamperveen (Gld) met Margje Wolters van der SLUIS, dochter van Wolter Michels op de SLUIS en Zwaane Wolters.
Gedoopt 09-??-1636 te Zalk (Ov.). Zalk behoorde tot de Heerlijheid en later de gemeente Zalk en Veecaten. Vanaf 1937 behoorde het tot de gemeente IJsselmuiden en sinds2002 tot Kampen. Zalk is in Nederland bekend geworden als woonplaats van het "kuidenvrouwtje" Klazien uit Zalk.
Overleden 1672.
Gehuwd voor de kerk (3) circa 1672 met Margje WERNAERS, dochter van Warner Hendriks.
Gedoopt circa 1647.
Overleden circa 1710.
Beerdje is weduwe van Gerrit of Goort Roelofs (waterschapsboek Kamperveen deel 3, 1628/1684)
Begraven: Guert Roelofzen op 20 februari 1642 in Zalk.
Uit het tweede huwelijk:

   1. 

Hilligje Lamberts ten HAVE (zie VI.13).

   2. 

Jannigje Lamberts ten HAVE (ten Hove) (zie VI.16).

Uit het derde huwelijk:

   3. 

Dirk Lamberts ten HOVE (zie VI.17).

   4. 

Jan Lamberts ten HAVE.
Gedoopt circa 1674.
Overleden voor 1710.

   5. 

Werner Lamberts ten HAVE.
Gedoopt circa 1675.
Overleden voor 1702.

   6. 

Marigje Lamberts ten HAVE.
Gedoopt circa 1677.
Overleden voor 1710.


VI.13    Hilligje Lamberts ten HAVE, dochter van Lambert Dirks ten HAVE (zie V.3) en Margje Wolters van der SLUIS.
Geboren na 1668.
Ondertrouwd (1) op 29-04-1695.
Echtgenoot is Willem Herms (ten Hove).
Gedoopt vóór 1670 te Oosterwolde (Gld).
Overleden voor 1702.
Gehuwd voor de kerk (2) op 02-05-1702 met Gerrit WERNAERS.
Gedoopt circa 1677.
Uit het tweede huwelijk:

   1. 

Dirk Gerrits WERNAERS.
Gedoopt op 15-12-1709 te Kamperveen (Gld).


VI.16    Jannigje Lamberts ten HAVE (ten Hove), dochter van Lambert Dirks ten HAVE (zie V.3) en Margje Wolters van der SLUIS.
Gedoopt 1668/1672.
Gehuwd voor de kerk 1701/1702 met Jan Harms (ten Hove (neyer)).
Gedoopt voor 1680 te Oosterwolde (Gld). Oosterwolde is een kerkdorp onder Oldebroek.
Overleden mei 1729 te Kamperveen (Ov.), begraven op 02-05-1729 te Zalk (Ov.). Jan wordt begraven op "Pramperhuizen".
Jan woont in 1702 in Oosterwolde "in de Leegte", en in 1710 in Kamperveen "op de Zande".
Uit dit huwelijk:

   1. 

Lambert Jans ten HOVE.
Gedoopt op 15-10-1702 te Oosterwolde (Gld). Lambert is geboren te Oosterwolde "in de Leegte"; Oosterwolde is een kerkdorp in de gemeente Oldebroek.
Overleden ws v. 1705.

   2. 

Lambert Jans (Neyer) ten HOVE.
Geboren op 24-05-1705 te Oosterwolde (Gld). Oosterwolde is een kerkdorp in de gemeente Oldebroek.
Relatie met Harmtje Aarts.

   3. 

Hendrik Jans Neyer ten HOVE (Van Pramperhuizen).
Gedoopt op 01-01-1708 te Oosterwolde (Gld).

   4. 

Derk Jans Neyer ten HOVE.
Gedoopt op 16-03-1710 te Oosterwolde (Gld). Derk wordt gedoopt in Kamperveen "op de Zande".

   5. 

Harmen Jans Neyer (ook genoemd ten Hove).
Gedoopt op 08-03-1711 te Kampen (Ov.). Harmen is geboren in Kamperveen, een buurtschap van Kampen.

   6. 

Andries Jans Neyer (ook genoemd Ten Hove).
Gedoopt op 17-06-1714 te Kampen (Ov.). Andries is geboren in Zalk, eem dorp in de gemeente Kampen.

   7. 

Lijsebet Jans ten HOVE.
Geboren te ws. Kampen (Ov.), gedoopt op 15-07-1717.


VI.17    Dirk Lamberts ten HOVE, zoon van Lambert Dirks ten HAVE (zie V.3) en Margje WERNAERS.
Gedoopt circa 1673.
Overleden circa 1736.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1698 met Willemtien Teunis, dochter van Teunis Lamberts en Hendrikje Herms.
Gedoopt circa 1673.
Overleden voor 1705.
Ondertrouwd (2) op 06-02-1705.
Echtgenote is Hilletje Thijs.
Overleden circa 1707.
Gehuwd voor de kerk (3) circa 1708 met Willemtien Hendriks.
Gedoopt circa 1687.
Overleden 1750/1751.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Lambert Dirks ten HOVE.
Gedoopt op 05-03-1699 te Kampen (Ov.). Lambert is geboren in Kamperveen, een dorp onder de gemeemnte Kampen.

Uit het tweede huwelijk:

   2. 

Willemtien Dirks ten HOVE.
Gedoopt op 21-03-1706.
Overleden circa 1722, leeftijd: ca 16 jaar.

Uit het derde huwelijk:

   3. 

Hendrick Dirks ten HOVE.
Gedoopt op 14-08-1708 te Kampen (Ov.). Hendrick is geboren in Kamperveen, een dorp in de gemeente Kampen.

   4. 

Gerrit Dirks Dirks ten HOVE.
Gedoopt op 30-11-1710 te Kampen (Ov.). Gerrit is geboren in Kamperveen, een dorp in de gemeente Kampen.
Overleden nov. 1790 te Kamperveen (Ov.), leeftijd: 79 jaar. Gerrit woonde op De Zande in Kamperveen op erve Het Oene 1741/1747, begraven op 28-11-1790 te Kamperveen (Ov.).
Gehuwd voor de kerk circa 1737 met Gerrigje Jochems, dochter van Jochum Dries en Marigje Hendriks.
Gedoopt circa 1716.
Overleden v.06?1753.
Gerrigje was met haar broertje Dries en naar zusjes Geertje en Femmigje op 20 februari 1716 onder voogdij gesteld.

   5. 

Mergjen Dirks ten HOVE.
Gedoopt op 15-01-1713 te Kampen (Ov.). Mergjen is geboren in Kamperveen, een dorp in de gemeente Kampen.

   6. 

Werner Dirks ten HOVE.
Gedoopt op 22-12-1715 te Kampen (Ov.). Werner is geboren in Kamperveen, een dorp in de gemeente Kampen.

   7. 

Wilm Dirks ten HOVE.
Gedoopt op 27-02-1718 te Kampen (Ov.). Wilm is geboren in Kamperveen, een dorp in de gemeente Kampen.

   8. 

Fije Dirks ten HOVE.
Gedoopt op 23-11-1721 te Kampen (Ov.). Fije is geboren in Kamperveen, een dorp in de gemeente Kampen.

   9. 

Dirk Dirks ten HOVE.
Gedoopt op 30-07-1724 te Kampen (Ov.). Dirk is geboren in Kamperveen, een dorp in de gemeente Kampen.

   10. 

Aaldje Dirks ten HOVE.
Gedoopt op 17-08-1727 te Kampen (Ov.). Aaldje is geboren in Kamperveen, een dorp in de gemeente Kampen.`.


V.8    Gerrit Dercks ten HAVE, zoon van Derck Gerrits ten HAVE (ten Haeve) (zie IV.2) en Aeltgen REIJNDERS.
Gedoopt circa 1625 te Heerde (Gld).
Overleden v11-11-´80 aldaar.
Gehuwd voor de kerk voor 1649 met Jutte Stevens.
Gedoopt circa 1615. Jutte wordt in 1669 opgenomen als lidmaat van de kerk in Heerde (Gld);
publ.99 van de kerkeraad 1658-1693.
Overleden na 1669, woonde in 1669 nog als weduwe in Heerde (Gld).
Gerrit was voogd over 2 dochters van zijn broer Lambert Dirks en Margje Wolters van der Sluis: Hilligje en Jannetje Lamberts.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Steventien Gerrits ten HAVE.
Geboren circa 1649.
Ondertrouwd op 27-05-1674 te Heerde (Gld).
Gehuwd voor de kerk op 21-06-1674 aldaar met Jan Derksen, slotenmaker (in Kampen).
Gedoopt circa 1649.

   2. 

Reijnder Gerrits ten HAVE (zie VI.26).


VI.26    Reijnder Gerrits ten HAVE, zoon van Gerrit Dercks ten HAVE (zie V.8) en Jutte Stevens.
Gedoopt circa 1650.
Gehuwd voor de kerk voor 1676 met Wychnantje Aalbers (Wijchnantje Aelbers), dochter van Aelbert Jansen en Janneken Hendrikx.
Gedoopt op 04-11-1638 te Epe (Gld).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerrit Reijnders ten HAVE.
Gedoopt op 30-04-1676 te Epe (Gld).

   2. 

Henderick Reijnders ten HAVE.
Gedoopt op 26-06-1678 te Epe (Gld).

   3. 

Jan Reijnders ten HAVE.
Gedoopt op 25-09-1680 te Epe (Gld).
Overleden juli 1721, leeftijd: 40 jaar.

   4. 

Janneken Reijnders ten HAVE.
Gedoopt op 08-07-1683 te Epe (Gld).
Ondertrouwd op 05-01-1718 aldaar.
Gehuwd voor de kerk jan.1718 aldaar met Lambert Coerts ter BURG.
Gedoopt circa 1683.

   5. 

Derck Reijnders ten HAVE.
Gedoopt op 08-07-1683 te Epe (Gld).Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software