Parenteel van Frerick ten HAVE
 

Bestand:

C:\PG30\NL\DATA\TOTAAL                

Datum:

02-08-2015


I.1    Frerick ten HAVE (ten Hove).
Gedoopt circa 1550.
Overleden v.6/1601.
Gehuwd voor de kerk circa 1571 met Onbekende moeder.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Frerick Frericksen ten HAVE (zie II.1).


II.1    Frerick Frericksen ten HAVE, kleermaker / burgervaandrig (stadsschutterij), zoon van Frerick ten HAVE (ten Hove) (zie I.1) en Onbekende moeder.
Geboren circa 1575 te Zwolle (Ov.) ??
Frerick woonde in de Luttekestraat bij het Kerkplein tegenover de Michaëlkerk.
Op de plaats waar toen het woonhuis van Frerick stond en waar hij rond 1600 zijn kleermakerij had, bevindt zich in 1995 een café (Luttekestraat 18). Het pand was in 1720 opnieuw opgetrokken.
De nummers 18 en 20 zijn inmiddels geheel tot één pand verbouwd, waarin nu (2001) een kledingzaak van McGregor is gevestigd. Het bovengedeelte van de panden is geheel gemoderniseerd. Naast het pand loopt de Ossenmarktsteeg.
Op 1 juni 1621 wordt Frerick lidmaat van de NH Kerk (bron: lidmatenboek 0, blz 38), in 1639 wordt hij gekozen tot ouderling (bron: RBSO 723 no.337).
Op 9 januari 1646 laat Frerick, borger vandrich, man van Grietghen Engelen, een testament opmaken (bron: Testamentenregister, blz.210). In dit testament worden zijn kinderen uit het 1e huwelijk genoemd.
Overleden v. 02-1647 te Zwolle (Ov.), begraven aldaar. Frerick is in de St. Michaëlkerk begraven.
Ondertrouwd (1) 06-1601 te Zwolle (Ov.).
Gehuwd voor de kerk op 21-06-1601 aldaar. Het huwelijik vindt plaats in de Grote of St.Michaelskerk met Aeltien Claes GLASEMAECKER, dienstbode (dienstmaecht van Vrou Willems), dochter van Claes GLASEMAECKER en Onbekende moeder.
Geboren circa 1575.
Op 1 juni 1621 wordt Aeltien, samen met haar man en dochter Mechteld opgenomen als lidmaat van de N.H. Kerk in Zwolle. (bron: lidmatenboek no. 0, blz 3).
Overleden v. 03/1626 te Zwolle (Ov.).
Ondertrouwd (2) -03-1626 te Zwolle.
In de ondertrouwakte wordt vermeld: Frerick ten Have, wonende in de Luttekestraat. Gehuwd voor de kerk op 25-04-1626 te Zwolle met Margareta ENGELEN, dochter van Evert ENGELEN en Onbekende moeder.
Gedoopt te verm. Doesburg.
In april 1626 doet ze belijdenis in de NH Kerk in Zwolle (bron: Lidmatenboek O, blz.46): "Frerick ten Have zijn vrouw Greetgen Engelen doet belijdenis"
Als Margareta trouwt met Frerick is zij weduwe van Evert Meijs, wonende aan de Grotemarckt. Of zij, voor het huwelijk met Evert Meijs ook nog gehuwd is geweest met Schuijrmans, is mogelijk, gezien de volgende aantekening in het lidmatenboek van Zwolle (1641-06. Lidmatenboek O), blz 77 Zwolle): "Frederick ten Have, vaendrigh, de dochter van zijn vrouw, Jenneke Schuijrmans, doet belijdenis".
In het Testamentenregister van Zwolle, 1639-1650 op blz 376/377, staat vermeld: "6-2-1647: zijn weduwe koopt een jaarrente in de Bitterstraat". Hieruit blijkt dat Frerick vóór die datum overleden is.

Opvallend is dat al bij het begin van deze genealogie blijkt dat de familie Ten Have, in ieder geval vanaf 1600, tot de Nederlands Hervormde Kerk behoort: alle kinderen in Zwolle worden daar gedoopt en gaan daar ook in ondertrouw. Frerick´s zoon Nicolaas wordt zelfs tot conrector benoemd aan de Latijnsche School in Zwolle om de regels van de reformatie strenger door te voeren. En onze voorvader Hermen studeert theologie en wordt uiteindelijk NH dominee, hoewel niet bekend is of hij als zodanig gewerkt heeft. Ook hij werd leraar aan de Latijnsche School.
En dat alles terwijl de ons laatst bekende Berthold te Have, die in 1433 overleed, overtuigd katholiek was en kapitale landgoederen aan de katholieke kerk heeft geschonken om daar kloosters te kunnen stichten, zoals blijkt uit zijn levensbeschrijving.
De omwenteling van Katholiek naar Nederlands Hervormd heeft ongetwijfeld plaatsgevonden tijdens de reformatie.
Later (in 1694) ontstaat weer een katholieke tak in de familie, na het huwleijk van Andreas ten Have, zoon van voorgenoemde Hermen, die in dat jaar in Amsterdam trouwt met de katholieke Janneke Balkman. De kinderen uit dat huwelijk worden allemaal katholiek gedoopt.
Het huwelijk vindt plaats in de Grote- of St. Michaëlkerk.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Mechtelt ten HAVE (zie III.2).

   2. 

Barthold ten HAVE (zie III.3).

   3. 

Nicolaas ten HAVE (zie III.5).

Uit het tweede huwelijk:

   4. 

Henrick ten HAVE.
Gedoopt op 29-06-1628 te Zwolle (Ov.).
Naast de geboortedatum is van Henrick niets meer teruggevonden in Zwolle.

   5. 

Andries ten HAVE.
Gedoopt op 23-10-1632 te Zwolle (Ov.).


III.2    Mechtelt ten HAVE, dochter van Frerick Frericksen ten HAVE (zie II.1) en Aeltien Claes GLASEMAECKER, dienstbode (dienstmaecht van Vrou Willems).
Gedoopt op 16-05-1602 te Zwolle (Ov.). Op 1 juni 1621 wordt Mechtelt opgenomen als lidmaat in de N.H. Kerk te Zwolle, samen met haar vader en moeder. (bron: lidmatenboek no. 0, blz 88).
Overleden v.9-1-1646 te Zwolle (Ov.). Op 9 januari 1646 wordt in het testament van Mechtelt´s vader opgenomen "Jan Visscher, weduwnaar van Mechtelt ten Have".
Ondertrouwd -12-1623 te Zwolle (Ov.).
Gehuwd voor de kerk op 28-01-1624 aldaar, "Johan Fischer, komende van Nienhuis, wonende in de Roggenstraate, gaat in ondertrouw" met Johan FISCHER (ook: Fischer van Nienhuis).
Gedoopt te Nienhuis, Bentheim Hannover (Dsl).
Overleden n.9-1-1646. In het testament van zijn schoonvader dd. 1 september 1646 wordt Jan Visscher opgenomen als "weduwnaar van Mechtelt ten Have".

Hoewel de echtgenoot van Mechteld trouwt onder de naam Fischer krijgen de 4 kinderen die uit dit huwelijk worden geboren de naam Visscher als achternaam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerrit VISSCHER.
Gedoopt op 02-08-1629 te Zwolle (Ov.).
In 1648 doet Gerrit zijn belijdenis in de NH Kerk in Zwolle. (Lidmatenboek blz. 54).

   2. 

Niclaes VISSCHER.
Gedoopt op 30-12-1634 te Zwolle (Ov.). De moeder wordt hier, als dochter van Frerick ten Have, genoemd Mechteltien Frericks i.p.v. Mechtelt ten Have; de vader wordt Jan genoemd i.p.v. Johan.

   3. 

Aeltien VISSCHER.
Gedoopt op 08-09-1636 te Zwolle (Ov.).

   4. 

Maria VISSCHER.
Gedoopt op 30-08-1640 te Zwolle (Ov.).


III.3    Barthold ten HAVE, aalmoezenier, zoon van Frerick Frericksen ten HAVE (zie II.1) en Aeltien Claes GLASEMAECKER, dienstbode (dienstmaecht van Vrou Willems).
Gedoopt 1603 te Zwolle (Ov.).
Op 28 maart 1624 doet Barthold zijn belijdenis in de NH Kerk in Zwolle (bron: lidmatenboek no. 0, blz.20).
Overleden vóór 1650 te Zwolle (Ov.), begraven vóór 1650 aldaar. De officiële begraafdatum is nooit gevonden; in 1650 dient zoon Hermen een verzoek in bij de bestuurders van de stad om geldelijke steun omdat hij zonder ouders of beschermers is, en dus met recht een "ouderlooze weese" is.
Ondertrouwd 1624 te Zwolle (Ov.).
Gehuwd voor de kerk op 04-07-1624 aldaar met Reijnteijn Jans GERRIJTSEN (Reijngien Jansen), dochter van Jan GERRIJTSEN en Onbekende moeder.

(In 1624 doet ze belijdenis in de NH Kerk in Zwolle; lidmatenboek 0, blz. 102: "Jan Gerritsoon, wonende bij de Camperpoort, zijn dochter Reijnichien Jans doet belijdenis").
Begraven op 22-08-1650 te Zwolle (Ov.).

Ca 1630 dient Barthold, elemosenier (iemand die het geld beheert dat de overheid beschikbaar stelt voor de armen) een verzoek in bij de Stad Zwolle om gelden uit diverse nalatenschappen uitbetaald te krijgen (bron: Zwolle, requesten, AAZ01-855, bron 7).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerdruit ten HAVE.
Gedoopt op 19-06-1625 te Zwolle (Ov.).

   2. 

Gerrit ten HAVE (zie IV.6).

   3. 

Claes ((Ni)claes) ten HAVE (zie IV.9).

   4. 

Hermen/Hermannus (Hermannus) ten HAVE (zie IV.11).

   5. 

Aeltien ten HAVE.
Gedoopt op 28-04-1633 te Zwolle (Ov.).

   6. 

Clara ten HAVE.
Gedoopt op 26-04-1635 te Zwolle (Ov.).

   7. 

Mechteltijn ten HAVE (zie IV.16).

   8. 

Machteltgen ten HAVE.
Gedoopt op 18-05-1639 te Zwolle (Ov.).

   9. 

Henderick ten HAVE.
Gedoopt op 28-02-1641 te Zwolle (Ov.).
Ondertrouwd op 04-06-1673. Henderick te Have, ruiter onde de compagnie van Stijrum, in o.t. met Neeltien Jansedn. Proclamatie gaat ook in Mastenbroek.
Gehuwd voor de kerk 1673 met Neeltien JANSEN.
Van Henderick is niets meer gevonden in het archief van Zwolle.
Wel gaat op 4 juni 1673 een Hendrick ten Hove, ruiter onder de compagnie van Stijrum, in ondertrouw met Nieltien Jansen (procl. gaat ook te Mastenbroek). Of dat deze Hendrick betreft is niet bekend.


IV.6    Gerrit ten HAVE, zoon van Barthold ten HAVE (zie III.3) en Reijnteijn Jans GERRIJTSEN (Reijngien Jansen).
Gedoopt op 14-01-1627 te Zwolle (Ov.).
Overleden n11-3-1665.
Op 11 maart 1665 trouwt Gerrit met zijn 2e vrouw, Barbara van Lara. Ondertrouwd (1) op 23-02-1656 te Zwolle (Ov).
Gehuwd voor de kerk 1656 te Zwolle (Ov.), (proclamatie gaat ook te Vlissingen) met Maria HUIJCHSPAAN.
Gedoopt te Vlissingen (Zld).
Begraven op 28-01-1663 te Zwolle (Ov.). Maria wordt in de Grote Kerk begraven.
Ondertrouwd (2) op 11-03-1665 te Zwolle (Ov.).
Gehuwd voor de kerk 1665, (attestatie gegeven op Middelborgh) met Barbara van LAREN.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Bartholomeus ten HAVE.
Gedoopt op 10-11-1656 te Zwolle (Ov.).

   2. 

Janna ten HAVE.
Gedoopt op 25-11-1657 te Zwolle (Ov.).
Begraven op 29-01-1658 aldaar. Janna wordt begraven bij de Grote Kerk.

   3. 

Johanna ten HAVE.
Gedoopt op 01-12-1658 te Zwolle (Ov.).
Begraven op 29-12-1658 aldaar.

   4. 

Michiel ten HAVE.
Gedoopt op 02-12-1659 te Zwolle (Ov.).
Begraven op 08-11-1666 aldaar. Michiel wordt begraven bij de Grote Kerk.

   5. 

Niklaas ten HAVE.
Gedoopt op 30-11-1660 te Zwolle (Ov.).
Begraven op 21-02-1663 aldaar. Niklaas is begraven bij de Grote Kerk.

Uit het tweede huwelijk:

   6. 

Levenloos geboren zoon ten HAVE.
Geboren aug. 1666 te Zwolle (Ov.).
Overleden aug. 1666 aldaar, begraven op 09-08-1666 aldaar.


IV.9    Claes ((Ni)claes) ten HAVE, zoon van Barthold ten HAVE (zie III.3) en Reijnteijn Jans GERRIJTSEN (Reijngien Jansen).
Gedoopt op 17-08-1628 te Zwolle (Ov.).
Overleden n17-3-1681 aldaar. Op 17 maart 1681 wordt het laatste kind in het gezin geboren. Het overlijden zal vóór 1700 liggen, want dan trouwt zijn zoon Jan in Amsterdam "met zijn moeders consent".
Ondertrouwd op 09-11-1661 te Zwolle (Ov.), (de ondertrouw wordt ook in Amsterdam ingeschreven op 17 november 1661 (reg.482/pag.355).
Gehuwd voor de kerk op 24-11-1661 te Zwolle (Ov.). Op 24-11-1661 attestatie gegeven op Amsterdam.
12-1661: Aeltien Menso komt met attestatie uit Amsterdam (bron: Zwolle, lidmatenboek 1, blz. 98) met Alida (Aeltjen) MENSO, dochter van Menso Johannis, Dominee van de N.H. Kerk; Windesheim (Zwolle), Blokzijl, Vollenhove, Zwolle en Amsterdam, en Elisabeth NOYEN (Nuyen).
Gedoopt 1636 te Blokzijl (Ov.). Blokzijl heette in 1636 nog Blocksiel. Alida wordt met Kerstmis 1661 lidmaat van de kerk in Zwolle.
Overleden juli 1717 te Zwolle (Ov.), begraven op 01-08-1717 aldaar. Alida (Aeltjen) Menso wordt begraven in de Michaelkerk op plaats 249.

Haar vader wordt ca 1609 geboren in Zwolle. Bij zijn doop wordt hij genoemd Johannis Mense (zoon van Jan Mensen). De familienaam Menso komt van de voornaam Mense.
Haar vader is dominee van de NH Kerk, achtereenvolgens in Windesheim, Blokzijl, Vollenhove, Zwolle en Amsterdam.
Als Alida met Claes trouwt woont zij in Amsterdam. Haar vader overleed daar op 24 mei 1664
De grootvader van Alida, Jan Mensen (Mensinck, Meeuwessen?) was koster van de Grote Kerk in Zwolle.
Haar overgrootvader heette Meeuwess Steinmesseler. Of deze achternaam betrekking heeft op zijn beroep van destijds (metselaar?) is niet bekend.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Levenloos geboren kind ten HAVE.
Gedoopt sept.1662 te Zwolle (Ov.).
Overleden sept. 1662 aldaar. Op de kwitantie van de Grote Kerk staat vermeld: "Nicklas ten HAve sijn kind is begraven", begraven op 06-09-1662 te Zwolle (Ov.). Dit levenloos geboren kind is begraven bij de Grote Kerk. Niet is aangegeven of het een zoon of een dochter betreft.

   2. 

Bartholomeus ten HAVE (zie V.8).

   3. 

Menso ten HAVE.
Gedoopt op 10-09-1665 te Zwolle (Ov.).
Begraven op 02-11-1667 aldaar. Menso wordt begraven in de Grote Kerk.

   4. 

Reijnica ten HAVE.
Gedoopt op 24-03-1667 te Zwolle (Ov.).

   5. 

Levenloos geboren kind ten HAVE.
Gedoopt sept. 1669 te Zwolle (Ov.).
Overleden sept. 1669 aldaar, begraven op 02-09-1669 aldaar. Levenloos georen. Ongetwijfeld betreft dit een kind dat te vroeg geboren is. (Het laatste kind was in januari geboren). Op de kwitantie is niet aangegeven of het een zoon of een dochter was.
De begrafenis vindt plaats in de Grote Kerk.

   6. 

Elisabet ten HAVE.
Gedoopt op 17-01-1669 te Zwolle (Ov.).
Op 6 juni 1688 is Elisabet met attestatie naar Amsterdam gegaan.
Daar is niets over haar teruggevonden.

   7. 

Menso ten HAVE (zie V.14).

   8. 

Johannes (Jan) ten HAVE (zie V.16).

   9. 

Anthonij ten HAVE.
Gedoopt op 25-06-1675 te Zwolle (Ov.).

   10. 

Levenloos geboren kind ten HAVE.
Gedoopt mei 1676.
Overleden mei 1676 te Zwolle (Ov.), begraven op 02-05-1676 te Zwolle. Dit levenloos geboren kind is begraven bij de Grote Kerk. Ook hier geen vermelding van het geslacht van het kind.

   11. 

Reinier ten HAVE.
Gedoopt op 13-04-1677 te Zwolle (Ov.).

   12. 

Aleida ten HAVE.
Gedoopt op 09-02-1679 te Zwolle (Ov.), (Aleida is een tweelingzusje van Christina).

   13. 

Christina ten HAVE.
Gedoopt op 09-02-1679 te Zwolle (Ov.), (Christina is een tweelingzusje van Aleida).

   14. 

Janna ten HAVE.
Gedoopt op 17-03-1681 te Zwolle (Ov.).


V.8    Bartholomeus ten HAVE, zoon van Claes ((Ni)claes) ten HAVE (zie IV.9) en Alida (Aeltjen) MENSO.
Gedoopt op 16-08-1663 te Zwolle (Ov.).
Ondertrouwd op 14-06-1707 te Groningen (Gr.).
Gehuwd voor de kerk op 14-06-1707 aldaar met Annigijn (Anna) ARNOLDI, dochter van Arnoldus Arnolds en Onbekende RELATIE.
Gedoopt circa 1670 te Groningen (Gr.).
Begraven op 14-07-1781 aldaar.
Anna is weduwe van Claes Holts Radijs. Uit dit huwelijk heeft zij 4 kinderen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hermannus ten HAVE.
Geboren juni 1708 te Groningen (Gr.). Hermannus is geboren in de Swaanestraat, gedoopt op 03-06-1708 te Groningen (Gr.). De doop vindt plaats in de A-kerk.
Overleden op 14-10-1747 te Groningen (Gr.), leeftijd: 39 jaar. Hermannus is overleden in de Jatstraat, bij zijn vader.

   2. 

Albertus ten HAVE.
Geboren april 1711 te Groningen (Gr.). Albert is geboren in de Swaanestraat. Gedoopt op 22-04-1711 te Groningen (Gr.). Albertus wordt gedoopt in de A-kerk.


V.14    Menso ten HAVE, koster van de Broerenkerk te Zwolle, zoon van Claes ((Ni)claes) ten HAVE (zie IV.9) en Alida (Aeltjen) MENSO.
Gedoopt op 22-06-1671 te Zwolle (Ov.).
In september 1688 doet Menso, wonende Camperpoort, zijn belijdenis (bron: Zwolle, lidmatenboek 2, blz.52).
Begraven op 04-02-1745 te Zwolle (Ov.). Menso wordt begraven in de Michaëlkerk om half 3, graf nr. 249.
Gehuwd voor de kerk voor 1710 met Onbekende moeder.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Levenloos geboren kind ten HAVE.
Begraven op 11-04-1710 te Zwolle (Ov.). Het kan zijn dat dit kind niet een kind van Menso is, maar dat hij, als koster, het kind van iemand anders heeft begraven
.


V.16    Johannes (Jan) ten HAVE, vlaskoper, zoon van Claes ((Ni)claes) ten HAVE (zie IV.9) en Alida (Aeltjen) MENSO.
Gedoopt op 05-06-1673 te Zwolle (Ov.).
Overleden mei 1764 te Amsterdam, leeftijd: 90 jaar; weduwnaar van Johanna Asschenberg, begraven op 30-05-1764 te Amsterdam. Johannes wordt begraven bij de Oude Zijds Kapel.
Ondertrouwd op 12-02-1700 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk op 28-02-1700 aldaar met Janna ASSCHENBERG (Johanna of Anna Jans), dochter van Jan ASSCHENBERG, kleermaker, en Anna AALDERINGH.
Gedoopt op 12-06-1672 te Amsterdam (getuige(n): Willem van Es en ? Slovink). Janna is gedoopt in de Nieuwe kerk.
Overleden v30-5-1764 te Amsterdam ??
Op 30 november 1700 wordt Jan ten Haeven ingeschreven in het Poorterboek van Amsterdam: Jan ten Haeven, vlaskoper, van Swol, x Anna Jans Assenburg, dr van Jan Assenburg (overl.), kleermaker. Poorterboek 10, pag. 565.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Alida ten HAVE (zie VI.5).

   2. 

Anna ten HAVE (zie VI.7).

   3. 

Nicolaas ten HAVE.
Gedoopt op 18-11-1703 te Amsterdam (getuige(n): Pieter Schijf en Jannetie Hertgers). Nicolaas is gedoopt in de Oude Kerk. Pastor is Gisbertus Oostrum.
Overleden op 14-09-1781 te Amsterdam, leeftijd: 77 jaar, ongehuwd.
Nicolaas is overleden in de buijte Brouwerstraat Noordzijde. Begraven op 14-09-1781 te Amsterdam, leeftijd: 77 jaar. Nicolaas is begraven in de Oude Zijds Kapel.
Of deze opname in het begraafboek van Amsterdam deze Nicolaas betreft valt daar niet uit op te maken. Waarschijnlijk is het wel omdat in Amsterdam geen enkele andere Nicolaas ten Have is gevonden.

   4. 

Jan ten HAVE (zie VI.9).

   5. 

Harmanus ten HAVE.
Gedoopt op 22-12-1706 te Amsterdam (getuige(n): Harmanus Assenbergh en Gesie van Suren). Harmanus is gedoopt in de Nieuwe Kerk. Pastor is Adrianus van Oostrum.
Overleden te Amsterdam, leeftijd: 60 jaar. Harmanus is overleden ten huisen van zijn broeder Nicolaas ten Have op de Nieuwendijk bij de Kapelsteeg. Begraven op 15-04-1767 te Amsterdam.

   6. 

Menso Johannes ten HAVE.
Gedoopt op 29-07-1708 te Amsterdam (getuige(n): Menso Tenhare en Elisabet Tenhare). Menso wordt gedoopt in de Oude Zijds Kapel. Pastor is Cornelius Schutting.
Begraven op 02-08-1708 te Amsterdam.

   7. 

Gerrit ten HAVE.
Gedoopt op 06-10-1709 te Amsterdam (getuige(n): Gerrit Gertgen en Wijbregh Asschenberg). Gerrit wordt gedoopt in de Oude Kerk.

   8. 

Levenloos geboren kind ten HAVE.
Geboren nov. 1710 te Amsterdam.
Overleden nov. 1710 aldaar, begraven op 24-11-1710 aldaar. In het begraafboek van de Oude Zijds Kapel staat vermeld "begraven een kind van Jan ten Have" zonder vermelding of het een jongen of een meisje was.

   9. 

Menso ten HAVE.
Gedoopt op 25-01-1711 te Amsterdam (getuige(n): Bartholomeus ten Hooven en Alida Menso). Menso wordt gedoopt in de Oude Kerk. Pastor is Eliza van der Horst.

   10. 

Bartholomeus ten HAVE (zie VI.16).

   11. 

Elisabet ten HAVE.
Gedoopt op 23-02-1714 te Amsterdam (getuige(n): Menso ten Have en Jannetje Hartgers). Elisabet is gedoopt in de Oude Kerk. Pastor is AAAabraham Chanfleury.
Overleden op 16-02-1759 te Amsterdam, leeftijd: 44 jaar. Elisabet is overleden ten huijse van Christiaan van Noorle op de fluwelen Burgwal ("laat geen kinderen na"). Begraven op 16-02-1759 te Amsterdam. Elisabet is begraven bij de oude Zijds Capel.

   12. 

Lucas ten HAVE.
Gedoopt op 17-08-1715 te Amsterdam (getuige(n): Gosinus Asschenberg en Gertina van ´t ??). Lucas is gedoopt in de Oude Zijds Kapel.


VI.5    Alida ten HAVE, dochter van Johannes (Jan) ten HAVE (zie V.16) en Janna ASSCHENBERG (Johanna of Anna Jans).
Gedoopt op 05-01-1701 te Amsterdam (getuige(n): Bartholomeus ten Have en Alida Menso). Alida wordt gedoopt in de Nieuwe Kerk. Pastor is Hieronymus Simons van Alphen.
Begraven op 28-12-1763 te Amsterdam, leeftijd: 62 jaar; echtgenote van Christiaan van Noorle. Alida wordt begraven bij de Oude Zijds Kapel.
Ondertrouwd op 07-01-1723 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk -01-1723 aldaar met Christiaan van NOORLE, koopman, zoon van Dirk van NOORLE en Onbekende moeder.
Gedoopt circa 1696 te Zwolle (Ov.).
Begraven op 16-06-1766 te Amsterdam. Weduwnaar van Alida ten Have. Christiaan is begraven in de Oude Zijds Kapel.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan van NOORLE.
Gedoopt op 29-06-1725 te Amsterdam (getuige(n): Jan ten Have en Johanna Asschenberg). Jan wordt gedoopt in de Oude Kerk. Pastor is Daniël Bedber.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1743 te Amsterdam met Geesie BOUT.
Overleden voor 1752.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1752 te Amsterdam met Geertruij GUNTHER, dochter van David GUNTHER en Anna BOLLAND.
Gedoopt op 18-05-1731 te Amsterdam.

   2. 

Dirck van NOORLE.
Gedoopt op 21-09-1727 te Amsterdam (getuige(n): Dick van Noorle en Elisabet ten Ham). Dirck wordt gedoopt in de Oude Zijds Kapel. Pastor is Hermanus van der Wall.
Begraven op 27-03-1728 te Amsterdam, leeftijd: 6 maanden.

   3. 

Dirck van NOORLE.
Gedoopt op 22-06-1729 te Amsterdam (getuige(n): Dirck van Noorle en Johanna Hendrika van Noorle). Dirck wordt gedoopt in de Zuiderkerk. Pastor is Petrus Boudaan.
Begraven op 14-07-1729 te Amsterdam, leeftijd: ruim 3 weken. Dirck wordt begraven bij de Oude Zijds Kapel. Begraven wordt "het kint genaamt Dirk van Christiaan van Noorle op de fluwele burgwal onder de oude kerk onder 2 voet".

   4. 

Dirck van NOORLE.
Gedoopt op 03-09-1730 te Amsterdam (getuige(n): Jan van Noorle Dirckzn en Johanna Hendrika van Noorle). Dirck wordt gedoopt in de Oude Zijds Kapel. Pastor is Wilhelmus Schiphout.

   5. 

Nicolaas van NOORLE.
Gedoopt op 28-11-1732 te Amsterdam (getuige(n): Nicolaas van Noorle en Johanna Asschenberg). Nicolaas wordt gedoopt in de Oude Kerk. Pastor is Gerardus Pippius Hondius.
leeftijd: 43 jaar. Nicolaas overlijdt ten huijze van Nicolaas ten Have op de Nieuwendijk bij de Capelsteeg. Deze Nicolaas was een broer van zijn moeder. Begraven op 05-02-1776 te Amsterdam. Nicolaas wordt begraven bij de O.Z.Kapel.

   6. 

Levenloos geboren kind van NOORLE.
Geboren april 1735 te Amsterdam.
Begraven op 16-04-1735 aldaar.


VI.7    Anna ten HAVE, dochter van Johannes (Jan) ten HAVE (zie V.16) en Janna ASSCHENBERG (Johanna of Anna Jans).
Gedoopt op 28-06-1702 te Amsterdam (getuige(n): Harmanus Asschenberg en Geesie van Seuren). Anna is gedoopt in de Nieuwe Kerk. Pastor is Adrianus Beukelaar.
Overleden na 1764 te Amsterdam, leeftijd: 62 jaar;. In Amsterdam zijn geen kinderen van dit echtpaar gevonden.
Ondertrouwd op 14-03-1727 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk 03-1727 met Harmanus Jansz van NOORLE, rentmeester der Domeinen te Vianen (Bron: notaruisakten Utrecht 29-4-1754, akte 91), zoon van Jan van NOORLE en Anna ten HAM.
Gedoopt op 18-02-1703 te Amsterdam (getuige(n): Nicolaas van Noorle en Johanna van Linkx). Hermanus is in de Amstelkerk gedoopt. Pastor is Casper Ruppius.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Sara Everdina van NOORLE.
Gedoopt op 04-01-1728 te Vianen (Utr.) (getuige(n): Everard Fransois Schimmelpenning en Sara Dutrij).

   2. 

Jan van NOORLE.
Gedoopt op 24-04-1729 te Vianen (Utr.) (getuige(n): Jan van Noorle en Anna ten Ham).

   3. 

Johanna van NOORLE.
Gedoopt op 03-12-1730 te Vianen (Utr.) (getuige(n): Johanna Asschenberg en Peter Nicolaas ten Have).

   4. 

Everhard Francois van NOORLE.
Gedoopt op 18-05-1732 te Vianen (Utr.) (getuige(n): Everhard François Schimmelpenning en Sara Dutri).

   5. 

Christiaan van NOORLE.
Gedoopt op 14-02-1734 te Vianen (Utr.) (getuige(n): Christiaajn van Noorle en Margaretas Hassels).

   6. 

Nicolaas van NOORLE.
Gedoopt op 05-01-1736 te Vianen (Utr.) (getuige(n): Nicolaas ten Have en Johanna Asschenberg).

   7. 

Anna van NOORLE.
Gedoopt op 27-07-1738 te Vianen (Utr.) (getuige(n): Gerardus van der Hoeve en Geertruij van Noorle).

   8. 

Anna van NOORLE (zie VII.17).

   9. 

Harmanus van NOORLE.
Gedoopt op 10-12-1741 te Vianen (Utr.) (getuige(n): Hermannus ten Have en Johanna Aschenbergh).

   10. 

Lambertus van NOORLE.
Gedoopt op 16-02-1744 te Vianen (Utr.) (getuige(n): getuigen niet genoemd in de akte).


VII.17    Anna van NOORLE, dochter van Harmanus Jansz van NOORLE, rentmeester der Domeinen te Vianen (Bron: notaruisakten Utrecht 29-4-1754, akte 91), en Anna ten HAVE (zie VI.7).
Gedoopt op 10-12-1739 te Vianen (Utr.) (getuige(n): Gerard van der Hoeve en Geertruij van Noorle).
Overleden op 13-06-1815 te Amsterdam, begraven op 16-06-1815 aldaar, "Vrouwe van Hei- en Boeicop".
Ondertrouwd op 10-04-1760 te Vianen (Utr.).
Gehuwd voor de kerk op 29-04-1760 aldaar met Floris Adrianus van HALL, heer van Hei- en Boeicop, schout van Vianen en notaris aldaar, Schout en secretaris van Hei- en Boeicop, drossaards en dijkgraaf van Hagestein. Zoon van Adriaan van HALL, veerschipper van Leiden op Gouda en Delft, en Sara de KEYSER.
Geboren op 06-12-1736 te Leiden (ZH), gedoopt op 09-12-1736 aldaar.
Overleden op 29-06-1808 te Heicop, gem.Vianen (Utr.), leeftijd: 71 jaar; echtgenoot van Anna van Noorle.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Adrianus van HALL.
Gedoopt op 27-08-1761 te Vianen (Utr.) (getuige(n): Sophia Maria van HAll).

   2. 

Hermanus van HALL.
Gedoopt op 20-03-1763 te Vianen (Utr.) (getuige(n): Harmanus van Noorle en Anna ten Have).

   3. 

Abraham Floris van HALL.
Gedoopt op 14-10-1764 te Vianen (Utr.) (getuige(n): Abraham van Royen, Johanna Alida van Hall, Everhard François van Noorle en Johanna van Noorle).

   4. 

Jan Everhard van HALL.
Gedoopt op 05-12-1765 te Vianen (Utr.) (getuige(n): Hermanus van Noorle en Anna ten Have).

   5. 

Maurits Cornelis van HALL.
Gedoopt op 07-02-1768 te Vianen (Utr.) (getuige(n): Maurits Cornelis de Waall van Lexmond).

   6. 

Christiaan van HALL.
Gedoopt op 01-03-1772 te Vianen (Utr.) (getuige(n): Christiaan van Noorle).

   7. 

Anna Sara van HALL.
Gedoopt op 24-06-1779 te Vianen (Utr.) (getuige(n): Everhard François van Noorle en Anna ten Have).


VI.9    Jan ten HAVE, zoon van Johannes (Jan) ten HAVE (zie V.16) en Janna ASSCHENBERG (Johanna of Anna Jans).
Gedoopt op 12-05-1705 te Amsterdam (getuige(n): Lucas Assenberg en Catharina van der Putten). Jan is gedoopt in de Nieuwe Kerk.
Overleden op 14-12-1750 te Amsterdam, leeftijd: 45 jaar; echtgenoot van Geertrui de Penijn. Jan overlijdt op de Keijsersgragt op het Keijsershoff bij de Brouwersgragt. Hij laat vijf minderjarige kinderen na. Begraven op 14-12-1750 te Amsterdam. Jan wordt begraven in de Oude Zijds Kapel.
Ondertrouwd op 10-04-1732 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk voor 1733 met Geertruij de PENIJN, dochter van François de PENIJN en Anna van SOMERE.
Gedoopt op 24-02-1704 te Amsterdam. Geertruij wordt gedoopt in de Zuiderkerk.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johanna ten HAVE.
Gedoopt op 13-03-1733 te Amsterdam (getuige(n): Francois de Penijn en Johanna Asschenberg). Johanna wordt gedoopt in de Nieuwe Zijds Kapel; pastor is Wilhelmus Schiphout.
Overleden voor 1736.

   2. 

Agatha Catharina ten HAVE (zie VII.22).

   3. 

Johanna ten HAVE (zie VII.24).

   4. 

François ten HAVE (zie VII.25).

   5. 

Jan ten HAVE (zie VII.27).

   6. 

Alida Christina ten HAVE (zie VII.30).


VII.22    Agatha Catharina ten HAVE, dochter van Jan ten HAVE (zie VI.9) en Geertruij de PENIJN.
Gedoopt op 25-05-1735 te Amsterdam (getuige(n): Harmanus Groen en Agatha Catharina de Penijn). Agatha is gedoopt in de Nieuwe Kerk. Pastor is Theodorus van Schelluijne.
Ondertrouwd circa 1757 te Amsterdam?
Gehuwd voor de kerk circa 1757 aldaar met Cornelis PARADIJS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geertruij PARADIJS.
Gedoopt op 25-10-1758 te Amsterdam (getuige(n): Francois ten Have en Geertruij Penijn). Geertruij wordt gedoopt in de Noorderkerk. Pastor is Johannes Visscher.


VII.24    Johanna ten HAVE, dochter van Jan ten HAVE (zie VI.9) en Geertruij de PENIJN.
Gedoopt op 19-09-1736 te Amsterdam (getuige(n): Johanna Asschenberg en Nicolaas ten Have). Johanna wordt gedoopt in de Nieuwe Kapel. Pastor is Henricus Vos.
Overleden nov. 1801 te Amsterdam, leeftijd: 65 jaar; echtgenote van Gerrit Jansz. Cramer, begraven op 17-11-1801 te Amsterdam. Johanna is begraven bij de Oude Zijds Kapel.
Gehuwd voor de kerk circa 1773 met Gerrit Jansz. CRAMER, zoon van Jan CRAMER en Wilhelmina KRINIUS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan CRAMER.
Gedoopt op 15-12-1773 te Amsterdam (getuige(n): Francois ten Have en Wilhelmina de Kruijff). Jan is gedoopt in de Noorderkerk. Pastor is Adrianus Becol.
Begraven 1779.

   2. 

Willem CRAMER.
Gedoopt op 06-09-1776 te Amsterdam (getuige(n): Nicolaas ten Have en Wilhelmina de Kruijff). Willem is gedoopt in de Oude Kerk. Pastor is Dirk Semeins van Binnevest.

   3. 

Gerrit CRAMER.
Gedoopt op 14-12-1777 te Amsterdam (getuige(n): Francois ten Have en Trijntje Verstraten). Gerrit is gedoopt in de Eilandskerk. Pastor is Samuel Claver.

   4. 

Jan CRAMER.
Gedoopt op 31-10-1779 te Amsterdam (getuige(n): Francois ten Have Wilhelmina de Kruijff). Jan is gedoopt in de Noorderkerk. Pastor is Samuel Claver.


VII.25    François ten HAVE, zoon van Jan ten HAVE (zie VI.9) en Geertruij de PENIJN.
Gedoopt op 07-02-1738 te Amsterdam (getuige(n): Johanna Asschenberg en Wilhelmus de Penijn). Francois is gedoopt in de Nieuwe Zijds Kapel. Pastor is Petrus Zaunslifer.
Overleden na 1796 te Amsterdam. Francois kreeg een relatie met Trijntje van Straaten. Trijntje is overleden na 1796.
Uit deze relatie werd een zoon geboren.
Gehuwd voor de kerk voor 1770 met Trijntje van STRAATEN (van Straten).
Overleden na 1796.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Luijmbartus ten HAVE (zie VIII.13).


VIII.13    Jan Luijmbartus ten HAVE, kantoorbediende, zoon van François ten HAVE (zie VII.25) en Trijntje van STRAATEN (van Straten).
Gedoopt op 25-03-1770 te Amsterdam (getuige(n): Nicolaas ten Have en Johanna ten Have). Jan is gedoopt in de Westerkerk. Pastor is Adrianus Becol.
Overleden op 14-07-1813 te Amsterdam, leeftijd: 43 jaar; echtgenoot van Johanna Hendrica Mol, eerder weduwnaar van Francijntje Johanna Benier en van Neeltje Mol. Jan Luijm bartus is overleden op het adres Haarlemmerdijk 266.
Ondertrouwd (1) op 24-04-1795 te Amsterdam. Jan Luijmbertus ten Have, van Amsterdam, geref. 25 jaar, in de Cabelsteeg bij de Nieuwendijk, geass. met zijn vader Francois ten Have, woont alsboven, o.t. Amsterdam 24-4-1795 Francijntje Johanna Benier, van Amsterdam, geref. 25 jaar, op de Prinsengragt, geass. met haar vader Petrus Benier, woont te Zwammerdam.
Echtgenote is Francijntje Johanna BENIER, dochter van Petrus BENIER en Sophia BAARSELMAN.
Gedoopt op 22-07-1770 te Amsterdam (getuige(n): Jan Herman van der Meulen, haar oom, en haar tante Francijntje Benier). Francijntje is gedoopt in de Amstelkerk. Pastor is Gerardus Kulenkamp.
Overleden maart 1802 te Amsterdam. Leeftijd: 31 jaar; echtgenote van Jan Luijmbartus ten Have. Begraven op 20-03-1802 te Amsterdam. Francijntje is begraven op het Wester Kerkhof.
Ondertrouwd (2) op 18-03-1803 te Amsterdam. Jan Luijmbertus ten Have, van Asd., geref., wedr. van Francijntje Johanna Benier, in de Warmoesstraat bij de Wijde Kerksteeg in de Tobakswinkel, otr. Amsterdam voor de tweede keer 18-3-1803 met Neeltje Mol, van Amsterdam, geref., weduwe van Jan Mulder, op de Lijdsestraat bij de Kerkstraat boven de Schilder.
Gehuwd voor de kerk 1803 te Amsterdam met Neeltje MOL, dochter van Cornelis MOL en Dorothea BEEMERS.
Gedoopt op 04-03-1759 te Amsterdam (getuige(n): Jan Mol en Anna Schievelkamp). Neeltje is gedoopt in de Westerkerk. Pastor is Adrianus Becol.
Overleden op 21-10-1810 te Amsterdam, leeftijd: 51 jaar; echtgenote van Jan Luijmbartus ten Have, begraven op 25-10-1810 te Amsterdam.
Gehuwd (3) op 07-02-1813 aldaar met Johanna Hendrica MOL, dochter van Frederik MOL en Elsje APSIEL.
Gedoopt op 14-09-1791 te Amsterdam (getuige(n): Jan Hendrik Middelman en Metje Broederson). Johanna is gedoopt in de Zuiderkerk. Pastor is Ansalom Verburg.
Overleden op 13-03-1837 te Amsterdam. Leeftijd: 45 jaar; weduwe van Jan Luijmbartus ten Have.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Francois (Francois Sr.) ten HAVE (zie IX.1).

   2. 

Petrus ten HAVE (zie IX.3).

   3. 

Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE (zie IX.5).


IX.1    Francois (Francois Sr.) ten HAVE, commissionair, kantoorbediende, zoon van Jan Luijmbartus ten HAVE (zie VIII.13) en Francijntje Johanna BENIER.
Geboren op 09-04-1796 te Amsterdam. Francois wordt geboren op de Prinsengracht 123, gedoopt op 17-04-1796 te Amsterdam (getuige(n): Francois ten Have en Trijntje van Straaten). Francois wordt gedoopt in de Noorderkerk. Pastor is Aäron le Grand.
Overleden op 10-09-1879 te Amsterdam, leeftijd: 83 jaar; weduwnaar van Anna Cornelia Veelwaard. Francois is overleden op het adres Prinsengracht kanton 2, no. 520.
Gehuwd op 07-08-1816 te Amsterdam met Anna Cornelia VEELWAARD, dochter van Dirk VEELWAARD en Anna STECHMAN, vroedvrouw.
Geboren op 07-02-1796 te Amsterdam, gedoopt op 12-02-1796 aldaar (getuige(n): Harmanus Veelwaard en Cornelia Liskaljet). Anna wordt gedoopt in de Westerkerk. Pastor is Hermanus Rietveld.
Overleden op 12-01-1835 te Amsterdam. Leeftijd: 38 jaar; echtgenote van François ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anna Dirkje ten HAVE.
Geboren op 20-06-1817 om 3.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Dirk Veelwaard, oud 48 jaren; Pieter Lisgaljet, oud 36 jaren.). Anna Dirkje is geboren op het adres Prinsengracht 123.
Overleden op 20-01-1894 om 9.00 uur te Zeist (Utr.), leeftijd: 76 jaar; ongehuwd.

   2. 

Anna Cornelia ten HAVE.
Geboren op 20-01-1819 om 5.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Dirk Veelwaard, oud 50 jaren, wonende Egelantiersgracht nr.217; en Hendrik Sweers, oud 44 jaren, wonende Driekoningstraat 7.), gedoopt op 20-02-1819 aldaar.
Overleden op 02-01-1894 te Zeist (Utr.), leeftijd: 75 jaar; ongehuwd.

   3. 

Francois ten HAVE (Francois Jr.) (zie X.3).

   4. 

Jan Luymbartus ten HAVE (zie X.5).

   5. 

Elisabeth ten HAVE.
Geboren op 16-05-1829 om 21.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Hendrik Willem Lambertus ten Have, 26, plaatdrukker, wonende Havenstraat 153; en Daniel van Engelesdorp, 44, officier van gezondheid, wonende Prinsegracht no.79). Elisabeth is geboren op de Prinsengracht 123.
Overleden op 01-04-1914 te Zeist (Utr.), leeftijd: 84 jaar; ongehuwd, begraven te Amsterdam.

   6. 

Wilhelm (Willem) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie X.8).


X.3    Francois ten HAVE (Francois Jr.), scheeps-stouwer, beeldhouwer, magazijnmeester, wijnkooperknecht, zoon van Francois (Francois Sr.) ten HAVE (zie IX.1) en Anna Cornelia VEELWAARD.
Geboren op 01-01-1820 om 22.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Dirk Veelwaard, oud 50 jaren, kantoorbediende, grootvader van moederszijde, wonende Egelantiersgracht 217; en Hendrik Sweers, oud 42 jaren, kantoorbediende, wonende Driekoningenstraat 7). Francois Jr wordt geboren op het adres Elandsgracht 10. In de periode 1874-1893 woont hij in de Gerard Doustraat 141, later in de Jacob van Campenstraat 123.
Overleden op 02-01-1893 om 5.30 uur te Amsterdam. Leeftijd: 73 jaar; weduwnaar van Anna Catharina van Dragt. Het overlijden wordt op 30 maart 1893 ingeschreven onder aktenr. 285 in het overlijdensregister van Arnhem, de woonplaats van Francois.
Gehuwd op 30-07-1846 te Amsterdam met Antje Catharina van DRAGT, dochter van Pieter van DRAGT, boekhouder, ambtenaar, en Barendina PLATVOET.
Geboren op 03-09-1822 te Amsterdam (aangifte door: Gideon Platvoet, 40 jaar, wonende St, Anthoniebreestraat 12; en Gijsbert Piloo, oud 31 jaren, zonder beroep, wonende in de Tuinstraat 147.).
Overleden op 17-01-1889 te Bergen (NH). Leeftijd: 66 jaar; echtgenote van François ten Have. Antje is overleden in een huis in de Molenbuurt.
Francois ten Have is op het moment van het huwelijk zonder beroep, echter voordien "Buitenlands Zeevarende" uit hoofde waarvan hij voor een jaar was vrijgesteld voor dienst in de Nationale Militie. Aan hem was bij loting ten deel gevallen het nummer 3607, 5e klasse.
Zijn signalement: Lengte 1.70 m; aangezicht ovaal, voorhoofd breed, oogen blauw, neus ordinair, mond idem, kin rond, haar bruin, wenkbrauwen idem. Merkbare tekenen: geen.
Voor het sluiten van zijn huwelijk met Antje van Dragt heeft zijn vader een akte van toestemming voor het huwelijk laten opmaken door notaris J.B. van Houten in Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Anna Cornelia ten HAVE (zie XI.2).

   2. 

Francois ten HAVE (zie XI.3).

   3. 

Anna Elisabeth ten HAVE.
Geboren op 30-08-1853 om 17.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Gideon Platvoet, zonder beroep, oud 72 jaren, en Julius van Serum, kleermaker, oud 35 jaren, beiden wonende alhier.).
Overleden op 26-10-1861 om 16.00 uur aldaar, leeftijd: 8 jaar.

   4. 

Anna Maria Wilhelmina ten HAVE.
Geboren op 28-07-1856 om 2.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Nicolaas Zerbot, 28, kleermaker, wonende St. Antoniusbreestraat; en Johannes Isaac Willems, 40, kuiper, wonende Staalstrtaat C491). Anna Maria Wilhelmina woont volgens het bev.register van Amsterdam 1874-1893 , net als haar zusje Anna Cornelia, op het adres Jacob van Campenstraat 123.
Overleden op 27-02-1931 te Amsterdam, leeftijd 74 jaren, gescheiden van Frederik Carel Jaski, eerder weduwe van Johann Hermann Barrelmeijer.
Gehuwd (1) op 04-09-1879 te Amsterdam met Johann Hermann BARRELMEIJER, bakker, zoon van Johann Hermann BARRELMEIJER, broodbakker, en Maria BOTKE.
Geboren op 30-01-1840 om 12.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Eldert Bleeker, koster, oud 28 jaren, en Karel Willem Roosing, kastenmaker, oud 33 jaren, beiden wonende in Amsterdam).
Overleden op 03-01-1882 om 8.30 uur te Utrecht (Utr.), leeftijd: 41 jaar; echtgenoot van Anna Maria Wlhelmina ten Have.
Gehuwd (2) op 22-08-1883 te Arnhem (Gld) met Frederik Carel JASKI, bier-wijnhandelaar, zoon van Feije Pieters JASKI, scheepsgezagvoerder, en Petronella Elisabeth KUIPERS.
Geboren op 25-04-1856 om 23.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Pieter Kraaij, 32, boekverkoper, wonende alhier; en Christiaan ???, 29, hooftman, wonende alhier).


XI.2    Anna Cornelia ten HAVE, dochter van Francois ten HAVE (Francois Jr.) (zie X.3) en Antje Catharina van DRAGT.
Geboren op 06-05-1847 om 22.00 uur te Sloten (NH) (aangifte door: H. ten Have, H.W. ten Have en G Platvoet). In het bev.register van Amsterdam 1851-1853 wordt vermeld dat Anna Cornelia is geboren op 6 mei 1848 op het adres Nes 52 in Amsterdam. In het bevolkingsregister 1874-1893 van Amsterdam woont Anna Cornelia op het adres Jacob van Campenstraat.
Overleden op 22-07-1930 om 16.00 uur te Sint Pancras (NH), leeftijd: 83 jaar; weduwe van Pieter Tegel. In het bev.register van Bergen wordt vermeld dat Anna Conelia overleden is in St. Pancras.
Gehuwd op 16-04-1875 te Sloten (NH) met Pieter TEGEL, broodbakker, manufacturier, zoon van Willem TEGEL, landbouwer, manufacturier, en Jannetje VALENS.
Geboren op 21-10-1848 te Bergen (NH).
Overleden op 11-04-1921 aldaar, leeftijd: 72 jaar; echtgenoot van Anna Cornelia ten Have.
Anna is op 9 januari 1930 verhuisd van Alkmaar naar Bergen; 6 maanden later is ze overleden in Sint Pancras.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jannetje TEGEL.
Geboren op 14-01-1876 te Ursem (NH).
Gehuwd op 29-04-1897 te Bergen (NH) met Maarten SCHUIT, landbouwer, zoon van Jan SCHUIT, landbouwer, en Aagje VISSER.
Geboren circa 1870 te Oterleek (NH).

   2. 

Anna Catharina TEGEL.
Geboren op 12-12-1877 te Ursem (NH).
Overleden op 07-03-1976.
Gehuwd op 25-01-1900 te Bergen (NH) met Maarten VEN, koetsier, zoon van Dirk VEN en Guurtje MUIJS.
Geboren op 22-03-1877 te Bergen (NH).

   3. 

Willemina TEGEL.
Geboren op 30-07-1879 te Ursem (NH).

   4. 

Anna Elisabeth TEGEL.
Geboren op 25-09-1881 te Bergen (NH).
Gehuwd op 15-03-1904 aldaar met Hendrik SCHUIJT, metselaar, zoon van Klaas SCHUIJT, metselaar, en Trijntje BREGMAN.
Geboren circa 1879 te Zijpe (NH).

   5. 

Willem François TEGEL, metselaar.
Geboren op 06-05-1885 te Bergen (NH).
Gehuwd op 25-05-1912 te Zijpe (NH) met Trijntje DELVER, dochter van Jan DELVER, vrachtrijder, en Neeltje OUT.
Geboren circa 1887 te Zijpe (NH).

   6. 

Maria TEGEL.
Geboren op 17-09-1886 te Bergen (NH).
Overleden op 27-12-1980.
Gehuwd op 02-05-1909 aldaar met Jan Willem BEUDEKER, kruidenier, zoon van Matthijs Frederik BEUDEKER en Johanna SCHOOK, kruidenierster.
Geboren circa 1887 te Alkmaar (NH).


XI.3    Francois ten HAVE, tramwagenbestuurder, zoon van Francois ten HAVE (Francois Jr.) (zie X.3) en Antje Catharina van DRAGT.
Geboren op 18-11-1849 om 19.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Gideon Platvoet, oud 69 jaren, winkelier; en Pieter van Dragt, oud 27 jaren, oliekooper, beiden wonende te Amsterdam). In de periode 1874-1893 woont Francois in de Jacob van Campenstraat 123 en op de Egelantiersgracht 80.
Overleden op 09-04-1926 om 11.00 uur te Amsterdam, leeftijd 76 jaar, echtgenoot van Maria Clasina de Groodt.
Ondertrouwd op 16-09-1877.
Gehuwd op 27-09-1877 te Amsterdam met Maria Clasina de GROODT, dochter van Nicolaas Daniel Johannes de GROODT, zeeman, ambtenaar, en Maria Jacoba WOLFF.
Geboren op 23-11-1854 om 23.00 uur te Amsterdam. Maria Clasina is met de achternaam De Wolff geboren. Bij het huwelijk van haar moeder met Nicolaas Daniel Johannes de Groodt op 29 april 1863 is zij door de vader erkend en kreeg ze de achternaam De Groodt.
Overleden op 09-07-1929 te Amsterdam, leeftijd: 74 jaar; weduwe van Francois ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

François ten HAVE (zie XII.12).

   2. 

Maria Jacoba ten HAVE.
Geboren op 08-08-1880 om 1.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Ernst Wolf, 55, stoelenmaker, wonende Anjelierstraat 222; en Willem Smit, 49, witwerker, wonende Anjelierestrtaat 220). In de periode 1874-1893 woont Maria Jacoba op de Egelantiersgracht 80.

   3. 

Hendrina ten HAVE.
Geboren op 19-12-1882 om 13.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Nicolaas de Groodt, 51, ambtenaar, wonende Egelantierstraat 80; en Ernst Wolf, 57, stoelenmaker, wonende Anjelierstraat 222). In de periode 1874-1893 woont Hendrina op de Egelantiersgracht 80.

   4. 

Anna Clasina ten HAVE (Anna Catharina?).
Geboren op 10-03-1887 te Amsterdam.
Gehuwd aldaar met Pieter KRIJNEN, varensgezel, visser, zoon van Wijbrand KRIJNEN en Aaltje SNIP.
Geboren op 08-09-1877 te Den Helder (NH).
Pieter is weduwnaar van Trientje de Rover.
Pieter is weduwnaar van Trintje de Rover.

   5. 

Ernst ten HAVE.
Geboren op 13-03-1889 te Amsterdam.
Overleden op 10-03-1892 aldaar, leefijd: 3 jaar.

   6. 

Nicolaas ten HAVE.
Geboren op 28-06-1891 te Amsterdam.
Overleden op 31-08-1915 te Blaricum (NH), leeftijd: 24 jaar; ongehuwd.

   7. 

Marinus ten HAVE (zie XII.20).


XII.12    François ten HAVE, tramwagenbestuurder, zoon van Francois ten HAVE (zie XI.3) en Maria Clasina de GROODT.
Geboren op 14-02-1879 om 16.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Ernst Wolf, 54 stoelenmaker, wonende Anjelierstraat 222; en Ernst Jakobus Wolf, 23, stoelenmaker, wonende als voren). Francois is geboren op de Egelantiersgracht 80.
Gehuwd op 20-07-1905 te Amsterdam met Geertje KASEMIER, dochter van Lammert KASEMIER, bakker, en Ietje van KLOOSTER.
Geboren op 26-07-1878 te Grootegast (Gr.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Maria Clasina ten HAVE (zie XIII.2).


XIII.2    Maria Clasina ten HAVE, wagenbestuurder, dochter van François ten HAVE (zie XII.12) en Geertje KASEMIER.
Geboren op 11-09-1906 te Amsterdam.
Overleden op 13-01-1973 aldaar, leeftijd: 66 jaar;, begraven op 17-01-1973 te Amsterdam. Maria Clasina wordt begraven op begraafplaats de Nieuwe Ooster.
Gehuwd op 05-09-1929 te Sloterdijk (NH) met Johannes Willem BRONDGEEST, letterzetter, typograaf, zoon van Willem Johannes BRONDGEEST, bokbinder, boekdrukker, en Maria Elisabeth REUSCH.
Geboren op 14-11-1902 om 8.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Hendrik van Beek, ambtenaar, oud 33 jaren, wonende te Ouderamstel; en Pieter van Dongen, ambtenaar, oud 42 jaren, wonende alhier.).
Overleden op 14-12-1959 aldaar.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Francois BRONDGEEST.
Geboren te Amsterdam.


XII.20    Marinus ten HAVE, bankwerker, zoon van Francois ten HAVE (zie XI.3) en Maria Clasina de GROODT.
Geboren op 08-09-1895 te Amsterdam.
Gehuwd op 05-12-1917 aldaar met Antonia Jacoba Hendrika Geertruida TEEUWIS, dochter van Harmen TEEUWIS, werkman, en Carharina Margaretha de VRIES.
Geboren circa 1898 te Amsterdam.
Overleden op 20-06-1923.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Francois ten HAVE (zie XIII.3).


XIII.3    Francois ten HAVE, zoon van Marinus ten HAVE (zie XII.20) en Antonia Jacoba Hendrika Geertruida TEEUWIS.
Geboren op 15-11-1928 te Amsterdam.
Overleden op 24-11-2008 aldaar.
Gehuwd aldaar met Hendrina Johanna JONGBLOED.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wouter ten HAVE.
Geboren te Amsterdam.

   2. 

Johanna Francisca (Joke) ten HAVE.
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd met Cornelis BORHEM.


X.5    Jan Luymbartus ten HAVE, zoon van Francois (Francois Sr.) ten HAVE (zie IX.1) en Anna Cornelia VEELWAARD.
Geboren op 23-11-1825 om 21.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Petrus ten Have, 28, kantoorbediende, wonende Brouwerstraat no.39; en Abraham Furenhout, 22, kantoorbediende, wonende Middelstraat no.6).
Overleden op 26-09-1896 te Soest (Utr.), leeftijd: 70 jaar; echtgenoot van Amalia Wilhelmina Fikenscher, begraven op 29-09-1896 te Baarn (Utr.). Jan is begraven op de Oude Algemene Begraafplaats aan de Berkenweg. bron: Grafsteen op groenegraf.nl.
Ondertrouwd op 16-04-1854 te Amsterdam.
Gehuwd op 27-04-1854 aldaar met Amalia Wilhelmina FIKENSCHER, dochter van Gottlieb Christiaan Carl Christoph FIKENSCHER, koopman, commissionair, en Anna Hendrina MÜLLER.
Geboren op 20-08-1828 om 9.00 uur te Amsterdam (aangifte door: onleesbaar).
Overleden op 22-12-1908 te Soest (Utr.), leeftijd: 80 jaar; weduwe van Jan Luijmbartus ten Have. Begraven op 26-12-1908 te Baarn (Utr.). Amalia is begraven op de Oude Algemene Begraafplaats.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anna Wilhelmina ten HAVE (zie XI.10).

   2. 

Jan Hendrik ten HAVE (zie XI.12).


XI.10    Anna Wilhelmina ten HAVE, dochter van Jan Luymbartus ten HAVE (zie X.5) en Amalia Wilhelmina FIKENSCHER.
Geboren op 01-06-1855 om 3.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Francois ten Have, 59, makelaar, wonende Princengracht CC 463; en Wilhelm ten Have, 23, muziekmeester, wonende idem). Volgens het bevolkingsregister van 1874-1893 van Amsterdam is Anna Wilhelmina geboren op 7 juli 1855 i.p.v. 7 juni.
Overleden op 20-04-1928 te Hilversum (NH), leeftijd: 92 jaar; weduwe van Leendert Johan Mulder, eerder weduwe van Jan Gijsbert Jacobus Vorstman.
Gehuwd (1) op 23-11-1882 te Amsterdam met Jan Gijsbert Jacobus VORSTMAN, zoon van Pieter Hendrik VORSTMAN en Lamberta Geertruida van TUBERGEN.
Geboren op 12-05-1853 om 3.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Cornelis Gerrit van Tubergen, 44, koopman, wonende Warmoesstraat no.49; en Johannes van Tubergen, 42 apotheker, wonende O.Z.Voorburgwal).
Overleden op 14-04-1889 te Dordrecht (ZH), leeftijd: 36 jaar; echtgenoot van Anna Wilhelmina ten Have.
Gehuwd (2) op 04-07-1895 te Soest (Utr.) met Ludolph Johannes MULDER, zoon van Harmen Leenderts MULDER en Theodora Charlotte Hendrica van HEES.
Geboren op 28-08-1854 om 5.00 uur te Leiden (ZH) (aangifte door: Leonard Matheus Adolph Zant, 30 jaar, eerste Luitenant, wonende Haarlemmerstrtaat; en Casparus Cornelis Luberts, 28 jaar, beambte ter secretarie, wonende op de Haarlemmerstrtaat).
Overleden maart 1899 te Hilversum (NH), echtgenoot van Anna Wilhelmina ten Have. Begraven op 08-03-1899 te Baarn (Utr.). Ludolf is begraven op de Oude Algemene Begraafplaats aan de Berkenweg.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Pieter Hendrik VORSTMAN (zie XII.22).

   2. 

Jan Willem VORSTMAN.
Geboren op 15-01-1885 om 10.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Johannes Anrhonij Wilkens, 24, assuradeur, wonende Paleisstrtaat 11; en Willem Marinus van Haarst, 27 assuradeur, wonende Sarphatistraat 96).
Overleden op 12-03-1902 te Hilversum (NH), leeftijd: 17 jaar.


XII.22    Pieter Hendrik VORSTMAN, makelaar in assurantiën, zoon van Jan Gijsbert Jacobus VORSTMAN en Anna Wilhelmina ten HAVE (zie XI.10).
Geboren op 01-12-1883 om 22.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Jan Luijmbertus ten Have, 58, bankier, wonende te Soest; en Jan Hendrik ten Have, 25, zonder beroep, wonende Keizersgracht 580).
Overleden op 04-11-1950 aldaar, leeftijd: 66 jaar; echtgenoot van Petronella Cornelia Bouwman. Het overlijden is op 7 maart ingeschreven in het register van de gemeente Maartensdijk, de woonplaats van Pieter.
Ondertrouwd (1) op 25-06-1911 te Amsterdam en Arnhem.
Gehuwd op 11-07-1911 te Amsterdam met Amelie Jeanne ten HAVE (Amy Groskamp-ten Have) (code: ZIE FOTO ARCHIEF) (zie XII.26).
Gehuwd (2) op 23-10-1934 te Blaricum (NH) met Petronella Cornelia BOUWMAN.
Geboren op 04-02-1898 te Arnhem (Gld).
Overleden na 1950.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Henri VORSTMAN.
Geboren te Arnhem (Gld).

   2. 

Willem Anne VORSTMAN.
Geboren te Haarlem (NH).


XI.12    Jan Hendrik ten HAVE, commissionair in effecten, bankier, zoon van Jan Luymbartus ten HAVE (zie X.5) en Amalia Wilhelmina FIKENSCHER.
Geboren op 27-03-1858 om 10.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Wilhelm ten Have, 27, zonder beroep; en Hendrik Croes, 40, kantkoper, beiden wonende alhier).
Overleden op 29-12-1944 aldaar, leeftijd: 86 jaar;, begraven te Amsterdam, begraven op Zorgvlied, begraafplaats aan de Amsteldijk.
Ondertrouwd op 22-04-1886 te Amsterdam.
Gehuwd op 06-05-1886 aldaar met Henriette Jeanne van LIER, dochter van Jan Pieter van LIER en Elisabeth Josephine KOOPMANS.
Geboren circa 1868 te Batavia (N.I.).
Overleden 1944? te Amsterdam, begraven 1944 aldaar. Henriette is begraven op begraafplaats Zorgvlied.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Elisabeth Henriette ten HAVE.
Geboren op 28-01-1887 te Amsterdam.
Overleden 1972 aldaar, ongehuwd, begraven 1972 te Amsterdam. Elisabeth is begraven op begraafplaats Zorgvlied.

   2. 

Amelie Jeanne ten HAVE (Amy Groskamp-ten Have) (code: ZIE FOTO ARCHIEF) (zie XII.26).

   3. 

Carl Marius Henri ten HAVE (zie XII.28).


XII.26    Amelie Jeanne ten HAVE (Amy Groskamp-ten Have) (code: ZIE FOTO ARCHIEF), schrijfster. Dochter van Jan Hendrik ten HAVE (zie XI.12) en Henriette Jeanne van LIER.
Geboren op 28-12-1887 om 8.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Isaac van Taack, commissionair, oud 28 jaren, wonende te Haarlem; en Adrianus Roland Holst, commissionair, oud 27 jaren, wonenden Stadhouderskade 232.).
Overleden op 23-11-1959 te Haarlem (NH), leeftijd: 71 jaar; weduwe van Henri Antoine Robbé Groskamp, eerder gescheiden van Pieter Hendrik Vorstman.
Ondertrouwd (1) op 25-06-1911 te Amsterdam en Arnhem.
Gehuwd op 11-07-1911 te Amsterdam met Pieter Hendrik VORSTMAN (zie XII.22).
Gehuwd (2) op 09-07-1932 te Londen (GB) met Henri Antoine Robbé GROSKAMP, zoon van Henri Antoine GROSKAMP en Agatha Petronella ROBBÉ.
Geboren op 13-02-1874 te Deventer (Ov.).
Overleden op 23-04-1939 te Haarlem (NH), leeftijd: 65 jaar, echtgenoot van Maria Johanna ten Have, eerder gescheiden van van Maria Henriette Albertine Smeding.
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen (zie onder XII.22).
 
XII.28    Carl Marius Henri ten HAVE, zoon van Jan Hendrik ten HAVE (zie XI.12) en Henriette Jeanne van LIER.
Geboren op 30-04-1900 te Amsterdam.
Overleden 1974, begraven 1974 te Driehuis (NH). De begrafenis vindt plaats op de begraafplaats Westerveld.
Gehuwd 1933 met Johanna Monica VERHAGEN.
Geboren 1902.
Begraven 2000 te Driehuis, gem.Velsen (NH). De begrafenis vindt plaats op begraafplaats Westerveld.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Louise Monica (Loekie) ten HAVE (zie XIII.8).


XIII.8    Louise Monica (Loekie) ten HAVE, dochter van Carl Marius Henri ten HAVE (zie XII.28) en Johanna Monica VERHAGEN.
Gehuwd met Johan Lambert van PROOSDIJ.
Johan en Loekie wonen in Californië.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wilhelmina Johanna van PROOSDIJ.
Gehuwd met David Stanley TAYLER.

   2. 

Eduardus Marius Henri van PROOSDIJ.


X.8    Wilhelm (Willem) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), muziekmeester (1855), componist en violist, zoon van Francois (Francois Sr.) ten HAVE (zie IX.1) en Anna Cornelia VEELWAARD.
Geboren op 12-08-1831 om 23.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Petrus ten Have, 31, kantoorbediende, wonende alhier; en Hendrik van Rees, 27, kantoorbediende, wonende alhier). Tussen 1851 en 1853 woont Wilhelm op het adres Prinsengracht 123.
Overleden 1924 te Parijs (FR), leeftijd: 92 jaar; weduwnaar van Jeanne Marie Clemence Roger.
Gehuwd op 30-07-1868 te Lyon, (FR.) met Jeanne Marie Clemence Leonie ROGER, dochter van Benrad Clement ROGER en Onbekende moeder.
Geboren op 12-11-1834 te Lyon (FR).
Overleden circa 1921 te Parijs (FR), leeftijd: 86 jaar; echtgenote van Willem ten Have.
Willem is geboren in 1831 in Amsterdam als jongste van 6 kinderen.
Hij studeert viool bij Charles De Bériot (1802-1870), een Belgische violist. Zelf wordt hij ook een beroemd violist in Europa (hij koopt later 2 violen van De Bériot, één daarvan is de beroemde Guarnari del Jesu De Bériot (1744) nu eigendom van Ruggiero Ricci, bekend Amerikaans violist van Italiaanse kom-af (1918- ).
Willem verhuist later naar Frankrijk en gaat lesgeven aan de Universiteit van Lyon. Hij trouwt in 1868 met Jeanne Roger; uit het huwelijk zijn een dochter en een zoon geboren, die beiden musicus worden: Madelaine (1870) en Jean (1873).
Na de geboorte van Madelaine verhuist Willem naar Parijs. Hij componeert, voor zover bekend, minstens 40 werken voor viool. Eén van de laatste composities is een Serenade opus 40 voor een groot orkest, gedateerd 1922.
The Allegro Brilliant, opgedragen aan zijn zoon Jean, is waarschijnlijk zijn meest bekende werk. Willem overlijdt in 1924 in Parijs.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Francoise Marie Madeleine (Madeleine) ten HAVE (zie XI.15).

   2. 

Jean ten HAVE (zie XI.16).


XI.15    Francoise Marie Madeleine (Madeleine) ten HAVE, concertpianiste, dochter van Wilhelm (Willem) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie X.8) en Jeanne Marie Clemence Leonie ROGER.
Geboren circa 1870 te Frankrijk.
Gehuwd voor 1912 met Joseph SALMON, cellist.
Geboren op 05-04-1864 te Aix (FR).
Overleden 1943.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jacqueline SALMON.
Geboren circa 1912 te Frankrijk.


XI.16    Jean ten HAVE, leraar conservatorium, concertviolist, zoon van Wilhelm (Willem) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie X.8) en Jeanne Marie Clemence Leonie ROGER.
Geboren circa 1873 te Lyon (FR).
Overleden op 25-08-1952 te Saranac NY (USA). Jean is, net als zijn vader, een bekend violist en componist.
Reeds in 1897 wordt de naam van Jean genoemd in een programma van het Crystal Palace in Londen, waar hij samen met Mr. Santley (vokaal) optreedt. Ten gehore worden gebracht o.a. de eerste uitvoering van Elgar, From the Bavarian Highlands en Three Dances, opus 27

In 1916 wordt hij leraar aan de Cincinnati Conservatory of Music. In verband met de 1e wereldoorlog had de school een flink aantal Europese leerlingen. Hoewel de faculteitsleden erg veel werk hadden werden, tegen betaling, deze studenten aangenomen. In september 1916 is Jean aan dit conservatorium begonnen met lesgeven.
In het boek "Orphan of the South" van Allen Tate wordt Jean omschreven als een magere, kalende man met een borstelige zwarte snor en donkere, zwarte ogen. Hij sprak met moeite Engels en had zich geen Amerikaanse uitdrukkingen eigen gemaakt.
Hoewel hij reeds een ruime veertiger was toen hij Allen Tate ging lesgeven, werd hij beschouwd als een ontwikkeld artiest en maakte hij zijn Amerikaanse debuut in Emery Hall. Een van de recensies na zijn debuut: "His tone is clear and clean, his virtuosity is of the kind which seeks its aim bij legitimate means rather than bij any sensational display".
Op het conservatorium in Cincinnati werd hij al snel beschouwd als een meester in kamer- en ensemble-muziek, veel indruk makend door zijn persoonlijke oprechtheid en zijn professionele instelling.

Jaarlijks wordt er een Corpus Christi International Competition gehouden waar o.a. een herinnerings onderscheiding wordt uitgereikt: the Jean ten Have Memorial Award for Violin Performance, die in 2007 werd gewonnen door de Cinese violiste Ying Xue.
Op 18 februari 2008 wordt in Texas een plaatselijke competitie van Corpus Christi gehouden, waar Nigel Armstrong de prestigieuze prijs in de wacht sleept.
Begraven Cincinnati.
Gehuwd na 1885 met Valentine.
Jean is, net als zijn vader, een bekend violist en componist. Al in 1897 wordt de naam van Jean genoemd in een programma van het Crystel Palace in Londen, waar hij samen met Mr.Santley (vokaal) optreedt. Uitgevoerd worden o.a. de eerste uitvoering van Elgar From the Bavarian Highlands en Three dances, opus 27.
In 1916 wordt hij leraar aan de Cincinnati Conservatory of Music. In verband met de 1e wereldoorlog heeft de school en flink aantal Europese leerlingen. Hoewel de faculteitsleden erg veel werk heben worden deze leerlingen tegen betaling aangenomen. In september 1916 begint Jean met
lesgeven aan dit conservatotium.
In het boek "Orphan of the South" van Allen Tate wordt Jean beschouwd als een ontwikkeld artiest en maakt hij zijn Amerikaanse debuut in Emery Hall. Een van de recenties na zijn debuut: His tone is clear and clean, his virtuosity is of the kind which seeks its aim by legitimate means rather than by any sensational display"
Op het consevatorium in Cincinnati wort Jean al snel beschouwd als een meester in kamer- en ensemble-muziek, veel indruk makend door zijn persoonlijke oprechtheid en zijn professionele insteling.
Jaarlijks wordt er een Corpus Christi International Competition gehouden waar o.a. een herinnerings-onderscheiding wordt uitgereikt: the Jean ten Have Memorial Award for violin Performance, die in 2007 wordt gewonnen door de Chinese violist Ying Xue.
Op 18 februari 2008 wordt in Texas een plaatselijke competitie van Corpus Christi gehouden waar Nigel Atmstrong de prestitieuze prijs in de wacht sleept.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Robert ten HAVE.


IX.3    Petrus ten HAVE, kassiersknecht, ambtenaar bij de Nederlandsche Bank, zoon van Jan Luijmbartus ten HAVE (zie VIII.13) en Francijntje Johanna BENIER.
Geboren op 01-01-1798 te Amsterdam. Tussen 1851 en 1853 woont Petrus op het adres Singel 338, gedoopt op 14-01-1798 te Amsterdam (getuige(n): Sophia Elisabeth Baarselman en Petrus Benier). Petrus is gedoopt in de Noorderkerk. Pastor is Anthonius Kuijper.
Overleden op 14-11-1876 om 5.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 78 jaar; echtgenoot van Anna Maria Middendorp.
Gehuwd op 24-05-1820 te Amsterdam met Johanna Maria MIDDENDORP, dochter van Hendrik MIDDENDORP, kantoorbediende, en Hendrika TEEUWSEN.
Geboren op 16-03-1798 te Amsterdam, gedoopt op 25-03-1798 aldaar (getuige(n): Hendrik Middendorp en Hendrika Teeuwsen). Johanna is gedoopt in de Westerkerk. Pastor is Jacob Meinard Noothoven.
Overleden op 13-02-1879 te Amsterdam, leeftijd: 80 jaar; weduwe van Petrus ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Luijmbartus ten HAVE (zie X.10).

   2. 

Johanna Marie ten HAVE.
Geboren op 08-10-1822 te Amsterdam.
Overleden op 22-11-1895 aldaar.

   3. 

Petrus Cornelis ten HAVE, kantoorbediende.
Geboren op 30-06-1828 te Amsterdam. Tussen 1851 en 1853 woont Petrus Cornelis op het adres Singel 338.

   4. 

Hendrikus Johannes ten HAVE.
Geboren op 17-09-1832 te Amsterdam.

   5. 

Susanna Elisabeth ten HAVE.
Geboren op 13-03-1835 te Amsterdam. Tussen 1851 en 1853 woont Susanna Elisabeth op het adres Singel 338.
Overleden op 25-09-1909 te Bloemendaal (NH), leeftijd: 74 jaar; ongehuwd, begraven op 29-09-1909 te Amsterdam. Susanna is begraven op begraafplaats Zorgvliet.

   6. 

Johanna ten HAVE.
Geboren op 10-05-1837 te Amsterdam. Johanna woont tussen 1851 en 1853 op het adres Singel 338.


X.10    Jan Luijmbartus ten HAVE, boekhouder, agent in granen, zoon van Petrus ten HAVE (zie IX.3) en Johanna Maria MIDDENDORP.
Geboren op 13-02-1821 te Amsterdam.
Overleden op 07-01-1883 aldaar, leeftijd: 61 jaar; weduwnaar van Henrica Lucretia Pichot.
Ondertrouwd op 27-07-1851 te Amsterdam.
Gehuwd op 07-08-1851 aldaar met Henrica Lucretia PICHOT, dochter van Martinus Gijsbertus PICHOT, controleur der in- en uitgaande accijnzen, en Adriana Carolina VOET.
Geboren circa 1821 te Turnhout (BE).
Overleden op 30-07-1855 te Amsterdam, leeftijd: 34 jaar; echtgenote van Jan Luijmbartus ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Petrus ten HAVE.
Geboren op 03-08-1852 te Amsterdam. Tussen 1851 en 1853 woont Petrus op het adres Haarlemmerdijk 33.
Overleden op 21-02-1854 te Amsterdam, leeftijd 2½ jaar.

   2. 

Petrus ten HAVE.
Geboren op 27-04-1854 te Amsterdam.
Overleden op 11-01-1856 aldaar, leeftijd: 21 maanden.

   3. 

Petrus ten HAVE.
Geboren op 14-06-1855 te Amsterdam.


IX.5    Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE, plaatwerker, drukker, zoon van Jan Luijmbartus ten HAVE (zie VIII.13) en Francijntje Johanna BENIER.
Geboren op 08-02-1802 te Amsterdam. Hendrik Willem Luijmbartus wordt geboren in de Tweede Rozendwarsstraat 29, gedoopt op 28-03-1802 te Amsterdam (getuige(n): Maria Elisabeth Benier). Hendrik is gedoopt in de Nieuwe Kerk; pastor is Antonius Kuijper. (Moeder overleden).
Overleden op 09-09-1865 om 7.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 63 jaar; weduwnaar van Roosina Anna Mengershousen.
Gehuwd op 25-05-1825 te Amsterdam met Roosina Anna MENGERSHOUSER, dochter van Johan Christoffel MENGERSHOUSEN en Catharina HOOFT.
Geboren op 25-11-1801 te Amsterdam, gedoopt op 02-12-1801 aldaar (getuige(n): Jan Christian Hooft en Anna Maria Leman). Roosina is gedoopt in de Lutherse Kerk. Pastor is Christian Heinrich Ebersbach.
Overleden op 08-01-1860 om 4.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 58 jaar; echtgenote van Hendrik Willem Luijmbartus ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Francois ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF) (zie X.17).

   2. 

Jan Luijmbartus ten HAVE (zie X.20).

   3. 

Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE (zie X.22).

   4. 

Maria Catharina ten HAVE (zie X.25).

   5. 

Petrus ten HAVE (zie X.26).

   6. 

Willem Hendrik ten HAVE (zie X.28).


X.17    Francois ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF), sjouwerman, smid, zoon van Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE (zie IX.5) en Roosina Anna MENGERSHOUSER.
Geboren op 16-02-1826 te Amsterdam. Francois wordt geboren in de Vinkenstraat 83.
Ondertrouwd (1) op 30-07-1854 te Amsterdam.
Gehuwd op 09-08-1854 aldaar met Johanna FEIJN, dienstbode, dochter van Fredrik FEIJN en Maria RAAM.
Geboren op 29-07-1821 te Amsterdam. Johanna is geboren in de Vinkenstraat 83.
Overleden voor 1877.
Gehuwd (2) op 29-08-1877 te Amsterdam met Maria de RIJK, naaister, dochter van Jan de RIJK en Elsje FEIJN.
Geboren op 02-06-1836 te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Francois ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF) (zie XI.21).

   2. 

Johanna ten HAVE (zie XI.24).

   3. 

Elsina ten HAVE (zie XI.26).


XI.21    Francois ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF), ketelmaker, smid, timmerman, zoon van Francois ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF) (zie X.17) en Johanna FEIJN, dienstbode.
Geboren op 28-02-1856 te Amsterdam. Francois is geboren in de Goudsbloemdwarsstraat 20.
Overleden op 22-12-1930 te Amsterdam, leeftijd: 74 jaar; weduwnaar van Dorothea Catharina Christina Busscher.
Gehuwd op 04-07-1883 te Amsterdam met Dorothea Catharina Christina BUSSCHER (code: ZIE FOTO ARCHIEF), strijkster, dochter van Jan Hendrik BUSSCHER (code: ZIE FOTO ARCHIEF), werkman, en Trijntje Klazes FOKKEMA.
Geboren op 01-12-1861 te Amsterdam. Dorothea is geboren in de Bloemstraat 187.
Overleden voor 1930.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anna Johanna ten HAVE.
Geboren op 18-04-1886 te Amsterdam. Johanna wordt geboren op de Lijnbaansgracht 113.
Overleden op 03-12-1960 te Amsterdam, leeftijd: 74 jaar; gescheiden echtgenote van Martinus van der Heijden.
Gehuwd op 17-09-1908 te Amsterdam met Martinus van der HEIJDEN, pakknecht, zoon van Martinus van der HEIJDEN, werkman, en Jenneke Adriana van der HEIJDEN.
Geboren op 13-09-1883 te Amsterdam. Martinus is geboren in de Barentszstraat 59.

   2. 

Jan Hendrik ten HAVE (zie XII.34).

   3. 

Trijntje Dorothea Christina ten HAVE.
Geboren op 07-08-1892 te Amsterdam.
Overleden op 31-01-1906 aldaar, leeftijd: 13 jaar.

   4. 

Francois ten HAVE.
Geboren op 04-11-1894 te Amsterdam.
Overleden op 01-03-1896 aldaar, leeftijd: 15 maanden.

   5. 

Dorothea Catharina Cristina ten HAVE.
Geboren op 28-12-1897 te Amsterdam.
Overleden op 15-12-1970 aldaar, leeftijd: 72 jaar; ongehuwd. Begraven op 19-12-1970 te Amsterdam. Dorothea wordt begraven op begraafplaats de Nieuwe Ooster.

   6. 

Elsina Johanna ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF).
Geboren op 05-06-1901 te Amsterdam.
Overleden op 04-08-1991 aldaar, leeftijd: 90 jaar; ongehuwd.


XII.34    Jan Hendrik ten HAVE, timmermanen opzichter bij de gemeente Amsterdam, zoon van Francois ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF) (zie XI.21) en Dorothea Catharina Christina BUSSCHER (code: ZIE FOTO ARCHIEF), strijkster.
Geboren op 18-05-1888 te Amsterdam.
Overleden op 25-03-1965 te Blaricum (NH), leeftijd: 76 jaar echtgenoot van Trientje Mekkes. Jan Hendrik is overleden in een verpleeghuis. Begraven op 31-03-1965 te Amsterdam. Jan Henrik is begraven op de Noorderbegraafplaats.
Gehuwd op 02-09-1914 te Amsterdam met Trientje MEKKES, dochter van Haijo MEKKES, wijnkoopersknecht, koopman, wafelbakker, en Trientje HELTES, dienstmeid.
Geboren op 30-04-1890 te Amsterdam.
Overleden op 26-03-1966 aldaar, leefijd: 75 jaar; weduwe van Jan Hendrik ten Have. Trientje is overleden in een verpleeghuis. Begraven op 31-03-1966 te Amsterdam. Trientje is begraven op de Noorderbegraafplaats in Amsterdam Noord.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Francois ten HAVE (zie XIII.9).

   2. 

Jan Hendrik ten HAVE (zie XIII.11).


XIII.9    Francois ten HAVE, kunstschilder, lithograaf, tekenaar, zoon van Jan Hendrik ten HAVE (zie XII.34) en Trientje MEKKES.
Geboren op 09-10-1917 te Amsterdam. Francois is geboren in de Meeuwenlaan in Amsterdam noord.
Overleden op 29-12-2002 te Vught (NBr.), leeftijd: 85 jaar; weduwnaar van Maria Elisabeth ten Have.
Gehuwd 1942 te Amsterdam met Maria Elisabeth Ten HAVE.
Geboren op 30-03-1916 te Amsterdam.
Overleden op 25-02-1998 te Utrecht (Utr.), gecremeerd febr.1998.
Voor een uitgebreid levensverhaal: open Google en tik de naam Francois ten Have 1917 in. Als eerste onderwerp wordt genoemd Francois ten Have-Adviz- advertising. Klik deze site open en zijn hele verhaal, door hemzelf verteld, komt te voorschijn.
(Bron: Google).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Eldo ten HAVE, beeldhouwer.
Geboren te Utrecht (Utr.).
Over Eldo, en ook over haar zus Lucienne staat een uitgebreide levensbeschrijving op internet. Adres: www.kunstraaddronten.nl.

   2. 

Lucienne ten HAVE, kunstenaar in de schilderkunst.
Geboren te Utrecht (Utr.).
Over Lucienne en haar zus Eldo staat een uitgebreide levensbeschijving op internet. Adres: www.kunstraaddronten.nl.


XIII.11    Jan Hendrik ten HAVE, Architect BNA, zoon van Jan Hendrik ten HAVE (zie XII.34) en Trientje MEKKES.
Geboren op 28-09-1920 te Amsterdam. Jan Hendrik is geboren in de Koekoekstraat 18 in Amsterdam Noord.
Overleden op 20-11-1992 te Nijmegen (Gld), leeftijd: 72 jaar; echtgenoot van Johanna Sophia Ewoud. Gecremeerd nov.1992 te Nijmegen (Gld).
Gehuwd op 22-10-1942 te Amsterdam met Johanna Sophia EWOUD, dochter van Willem EWOUD, machinebankwerker, metaaldraaier, en Sophia Johanna ROGGENKAMP.
Geboren op 22-06-1921 te Amsterdam.
Overleden op 20-12-2002 te Ubbergen (Gld), leeftijd: 81 jaar; weduwe van Jan Hendrik ten Have. Gecremeerd op 24-12-2002 te Nijmegen (Gld).
Jan Hendrik is als timmerman in Amsterdam gaan werken Waarna hij een vervolgopleiding Bouwkunde is gaan doen. Na het behalen van zijn diploma ng hij zich architect noemen.
Na de 2e wereldoorlog verhuist Jan Hendrik naar Nijmegen en begint daar als architect aan de wederopbouw van de stad. Hij staat bekend als een zeer gedreven architect. In 1956 ontwerpt hij in Nijmegen zijn eigen huis in de Barbarossastraat 64-66. Een pand dat nog steeds gezien mag worden.
Tot zijn overlijden in 1992 heeft hij daar met zijn vrouw Johanna gewoond.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Marjanne ten HAVE (zie XIV.11).

   2. 

Hans ten HAVE (zie XIV.12).

   3. 

Cees ten HAVE (zie XIV.14).


XIV.11    Marjanne ten HAVE, dochter van Jan Hendrik ten HAVE (zie XIII.11) en Johanna Sophia EWOUD.
Geboren te Nijmegen (Gld). Marjanne is geboren in de Beemdstraat 40.
Gehuwd te Nijmegen (Gld) met Klaas LEEMHUIS.
Geboren te Nijmegen (Gld).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Saskia LEEMHUIS.
Geboren te Nijmegen (Gld).

   2. 

Karlijn LEEMHUIS.
Geboren te Nijmeen (Gld).


XIV.12    Hans ten HAVE, Architect, zoon van Jan Hendrik ten HAVE (zie XIII.11) en Johanna Sophia EWOUD.
Geboren te Nijmegen (Gld). Hans is geboren in de Beemdstraat 40. Tweeling met Cees.
Gehuwd te Nijmegen (Gld) met Lucienne EIGENHUIJSEN.
Geboren te Nijmegen (Gld).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Bram ten HAVE (zie XV.3).

   2. 

Tijs ten HAVE (zie XV.6).


XV.3    Bram ten HAVE, zoon van Hans ten HAVE (zie XIV.12) en Lucienne EIGENHUIJSEN.
Geboren te Nijmegen (Gld).
Gehuwd (1) met Denise BECKER.
Gehuwd (2) te Nijmegen (Gld) met Janine Louise Helena COUMANS.
Geboren te Heerlem (Lb.).
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Mattijs ten HAVE.
Geboren te Nijmegen (Gld), tweeling met Bart.

   2. 

Bart ten HAVE.
Geboren te Nijmegen (Gld), tweeling met Mattijs.

   3. 

Annemarijne ten HAVE.
Geboren te Nijmegen (Gld).

Uit het tweede huwelijk:

   4. 

Yvette Lucienne Antoinetta ten HAVE.
Geboren te Beuningen (Gld).


XV.6    Tijs ten HAVE, zoon van Hans ten HAVE (zie XIV.12) en Lucienne EIGENHUIJSEN.
Geboren te Nijmegen.
Relatie met Jacqueline Elske (Nienke) KLEEFSTRA.
Geboren te Marum.
Uit deze relatie:

   1. 

Bo Sophie ten HAVE.
Geboren te Nijmegen (Gld).


XIV.14    Cees ten HAVE, Maatschappelijk werker en Verlieskundige, zoon van Jan Hendrik ten HAVE (zie XIII.11) en Johanna Sophia EWOUD.
Geboren te Nijmegen (Gld). Cees is geboren in de Beemdstraat 40. Tweeling met Hans.
Gehuwd te Nijmegen (Gld) met Johanna Elisabeth Maria (Ans) EIGENHUIJSEN, verpleegkundige.
Geboren te Nijmegen (Gld).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jeroen ten HAVE (zie XV.8).

   2. 

Martijn ten HAVE, ICT-manager.
Geboren te Nijmegen (Gld).
Partner is Claudette CUPPEN, AA-accountant.
Geboren te Grave (NBr.).


XV.8    Jeroen ten HAVE, grafisch ontwerper, zoon van Cees ten HAVE (zie XIV.14) en Johanna Elisabeth Maria (Ans) EIGENHUIJSEN, verpleegkundige.
Geboren te Nijmegen (Gld).
Gehuwd aldaar met Suzann KUIJPERS, Energetisch therapeut.
Geboren te Groesbeek (Gld).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Daan ten HAVE.
Geboren te Mook (Gld).

   2. 

Kim ten HAVE.
Geboren te Mook (Gld).


XI.24    Johanna ten HAVE, dienstbode, dochter van Francois ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF) (zie X.17) en Johanna FEIJN, dienstbode.
Geboren op 10-04-1862 te Amsterdam. In de periode 1874-1893 woont Johanna in de Egelantiersstraat 258 huis.
Gehuwd op 05-05-1887 te Amsterdam met Johan Hendrik HINSE, bediende bij posterijen, zoon van Jan Gerrit HINSE, werkman, en Catharina Susanna LIMPER.
Geboren op 24-04-1861 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Gerrit François HINSE, brievenbesteller.
Geboren circa 1889 te Amsterdam.
Gehuwd op 26-02-1920 te Weesp (NH) met Thijmia Hendrika van den BERG, dochter van Derk Jan van den BERG en Aaltje HAZELEGER.
Geboren circa 1889 te Nederhorst den Berg (NH).
Bij het huwelijk wordt een kind erkend.

   2. 

Hendrik Marinus HINSE, brievenbesteller.
Geboren circa 1896 te Amsterdam.
Gehuwd aldaar met Elisabeth MES, dochter van Pieter August MES en Elisabeth KOSTER.
Geboren circa 1902 te Amsterdam.


XI.26    Elsina ten HAVE, dienstbode, dochter van Francois ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF) (zie X.17) en Johanna FEIJN, dienstbode.
Geboren op 03-09-1864 te Amsterdam. Elsina is geboren op het Haarlemmerplein 4.
Gehuwd op 08-11-1888 te Amsterdam met Dirk Johannes BOELHOUWER, ambtenaar, zoon van Willem BOELHOUWER en Christina DOOR.
Geboren op 23-07-1850 te Amsterdam. Dirk is geboren op het Kadijkseplein 27.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes Petrus Antonius BOELHOUWER, barbier.
Geboren op 30-03-1889 te Amsterdam. Johannes is geboren op het Haarlemmerplein 4.
Gehuwd op 27-01-1916 te Amsterdam met Elsje BOUMA, dochter van Anne BOUMA en Rigtje PELSMA.
Geboren op 05-05-1889 te Leeuwarden (Fr.).

   2. 

François Jacobus Wilhelmus BOELHOUWER, rijwielhandelaar.
Geboren op 01-03-1891 te Amsterdam. Francois is geboren op het Haarlemmerplein 4.
Gehuwd op 15-11-1923 te Amsterdam met Helena Margaretha Jacoba TAVERNE, dochter van Sierk Karel TAVERNE en Helena Margaretha Jacoba BOSCH.
Geboren circa 1890 te Amsterdam.


X.20    Jan Luijmbartus ten HAVE, suikerbakker, bode, zoon van Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE (zie IX.5) en Roosina Anna MENGERSHOUSER.
Geboren op 25-09-1827 te Amsterdam. In de periode 1874-1893 woont Jan Luijmbartus in de Bloemstraat 74.
Overleden na 1893.
Ondertrouwd op 20-01-1856 te Amsterdam.
Gehuwd op 30-01-1856 aldaar met Dorothea Catharina Christina BUSSCHER, dienstbode, dochter van Jan Hendrik BUSSCHER, schilder, en Trijntje SCHREUDER.
Geboren circa 1831 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Luijmbartus ten HAVE.
Geboren op 09-12-1861 te Amsterdam. In de periode 1874-1893 woont Jan Luijmbartus in de Bloemstraat 74.

   2. 

Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE (zie XI.28).

   3. 

Petrus ten HAVE.
Geboren op 17-09-1869 te Amsterdam.

   4. 

Dorothea Catharina Christina ten HAVE (zie XI.32).


XI.28    Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE, beeldhouwer, aanspreker, zoon van Jan Luijmbartus ten HAVE (zie X.20) en Dorothea Catharina Christina BUSSCHER, dienstbode.
Geboren op 16-12-1864 te Amsterdam. In de periode 1874-1893 woont Hendrik W.L. in de Bleomstraat 74.
Gehuwd op 09-05-1889 te Amsterdam met Alida Christina BROUWER, dochter van Evert BROUWER, schilder, en Grietje ROELINK.
Geboren op 14-03-1868 te Amsterdam. Alida is geboren op de Groenburgwal 6.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Dorothea Catharina Christina ten HAVE.
Geboren op 13-06-1890 te Amsterdam.
Gehuwd op 29-10-1914 aldaar met Johan Friedrich Christiaan van der POLL, sigarenmaker, zoon van Christiaan van der POLL, melkbezorger, roosjesslijper (diamantslijper), en Carolina OSTERWALD.
Geboren circa 1888 te Amsterdam.

   2. 

Grietje ten HAVE.
Geboren op 30-01-1893 te Amsterdam.
Overleden na 1938.
Gehuwd op 16-05-1917 aldaar met Gerardus Theodorus Johannes BROODBAKKER, magazijnknecht, zoon van Johannes Josephus Willebrordus BROODBAKKER, aanspreker, en Aaltje HEIJNIS.
Geboren op 13-12-1891 te Amsterdam.
Overleden op 08-07-1938 te Soest (Utr.), leeftijd: 46 jaar, echtgenoot van Grietje ten Have.

   3. 

Jan Luijmbartus ten HAVE, magazijnbediende.
Geboren op 21-10-1895 te Amsterdam.
Overleden op 12-03-1974 aldaar, leeftijd 78 jaar; weduwnaar van Gertruda Wilhelmina Huberdina Nijst. Begraven op 15-03-1974 te Amsterdam. Jan Luijmbartus wordt begraven op begraafplaats de Nieuwe Ooster.
Gehuwd op 05-01-1922 te Amsterdam met Gertruda Wilhelmina Huberdina NIJST, dochter van Petrus Johannes Leonardus NIJST en Johanna Gertruda SIEBERS.
Geboren circa 1893 te ´s-Hertogenbosch (NBr.).
Overleden op 07-05-1972 te Amsterdam, leeftijd: 79 jaar; echtgenote van Jan Luijmbartus ten Have. Begraven op 12-05-1972 te Amsterdam. Gertruda wordt begraven op begraafplaats de Nieuwe Ooster.

   4. 

Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE, machinesnijder.
Geboren op 25-07-1898 te Amsterdam.
Gehuwd aldaar met Wilhelmina Everdina BEETS, dochter van Willem Frederik Johannes BEETS (Ruts?) en Bertha KAUSE.
Geboren circa 1898 te Amsterdam.

   5. 

Alida Christina ten HAVE.
Geboren op 24-08-1903 te Amsterdam.
Gehuwd op 09-09-1926 aldaar met Gerrit van der POLL, chauffeur, zoon van Christiaan van der POLL, melkbezorger, roosjesslijper (diamantslijper), en Carolina OSTERWALD.
Geboren circa 1902 te Amsterdam.

   6. 

Everdina ten HAVE.
Geboren op 27-02-1909 te Amsterdam.
Gehuwd aldaar met Frederik Christiaan WIERDA, smid, zoon van Stoffel WIERDA, smid, en Catharina van de BILT.
Geboren circa 1910 te Sloten (NH).


XI.32    Dorothea Catharina Christina ten HAVE, dochter van
Jan Luijmbartus ten HAVE (zie X.20) en Dorothea Catharina Christina BUSSCHER, dienstbode.
Geboren op 09-06-1871 te Amsterdam. In de periode 1874-1893 woont Dorothea in de Bloemstraat 74.
Gehuwd op 13-12-1900 te Amsterdam met Evert Hermanus BROUWER, stoker, zoon van
Evert BROUWER, schilder, en
Grietje ROELINK.
Geboren op 06-05-1872 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Grietje BROUWER.
Geboren circa 1908 te Amsterdam.
Gehuwd op 04-11-1926 aldaar met Teunis Gerrit RIEUWERTS, machine bankwerker, zoon van Jacob RIEUWERTS, timmerman, magazijnmeester, en Petronella ROTGANS.
Geboren circa 1908 te Weesp (NH).


X.22    Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE, suikerbakker, zoon van Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE (zie IX.5) en Roosina Anna MENGERSHOUSER.
Geboren op 21-01-1829 te Amsterdam. Hendrik Willem Luijmbartus wordt geboren in de Tweede Rozendwarsstraat 29.
Overleden op 14-08-1885 te Amsterdam.
Gehuwd op 14-02-1855 aldaar met Anna Petronella KOOIJ.
Geboren op 12-12-1825 te Amsterdam.
geboorteplaats bruid onbekend, meerderjarige dochter van onbekende ouders.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE (zie XI.33).

   2. 

Anna Rosina ten HAVE (Anna Rosiena/Rasina) (zie XI.36).

   3. 

Petrus ten HAVE (zie XI.37).

   4. 

Willem Hendrik ten HAVE (zie XI.39).


XI.33    Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE, vijlenkapper, fabrikant, zoon van Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE (zie X.22) en Anna Petronella KOOIJ.
Geboren op 19-03-1855 te Amsterdam.
Gehuwd op 03-12-1879 aldaar met Maria Frederika JANSEN, werkster, strijkster, dochter van Jan Frederik Hendricus JANSEN en Maria Fredricas DERPPE, baker.
Geboren op 17-11-1843 te Amsterdam.
Een vijl onderging circa 20 bewerkingen voordat hij klaar was.
Eerst werd het staal op maat geknipt en de punt van het houten hanvat (de arend) gesmeed. Nadat het product in een oven was gegloeid werd het geslepen en gekapt. Een ervaren kapper kon ongeveer 80 slagen per minuut geven. Darmee haalde hij een prductie van ongeveer 24 basterdvijlen per dag. Hij prodceerde niet alleen nieuwe vijlen, want ook het "verkappen" van gebruikte en versleten exemplaren behoorde tot zijn werk. Na het kappen volgde het harden, afschrikken, zandstralen en controleren, waana de vijl klaar was voor verpakking en transport.
Tot in de 19e eeuw was het maken van vijlen een huisindustrie. In 1840 werd in Duitsland door Mannesheim een vijlenfabriek opgericht, waarin alle bewerkingen onder één dak konden plaatsvinden. Pas in 1862 werd in Frankrijik een apparaat ontwikkeld dat het eentonige vijlenkappen mechaniseerde en in 1892 werd in Engeland een verbeterde en goed bruikkbare vijlenmachine ontworpen.
Hiermee werd de weg geopend voor een grootschalige vijlen-productie, die ook in Rotterdam plaatsvond.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE.
Geboren op 26-08-1880 te Amsterdam.

   2. 

Johan Frederik Hendricus ten HAVE (zie XII.63).

   3. 

Anna Petronella Maria ten HAVE.
Geboren op 12-01-1883 te Amsterdam.
Gehuwd op 20-08-1908 aldaar met Jan ALSTEDE, bankwerker, zoon van Bernardus Gerardus ALSTEDE, magazijnknecht, en Jacoba Johanna SCHUTS.
Geboren op 17-11-1885 te Amsterdam.

   4. 

Frederika Christina Gottliebfine ten HAVE (zie XII.68).

   5. 

Maria Frederica ten HAVE.
Geboren op 12-09-1887 te Amsterdam.
Gehuwd aldaar met Catharinus Helenus Nijdholt van de VELDE, winkelier, zoon van Johan Hedrik van de VELDE en Anna Catharina SNIJDER.
Geboren op 12-08-1893 te Harlingen (Fr.).


XII.63    Johan Frederik Hendricus ten HAVE, diamantbewerker, zoon van Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE (zie XI.33) en Maria Frederika JANSEN, werkster, strijkster.
Geboren op 04-11-1881 te Amsterdam.
Gehuwd op 03-11-1904 te Apeldoorn (Gld) met Maria Elisabeth GROENIER, dochter van Hendrik GROENIER en Sjoukje ZIJLSTRA.
Geboren circa 1883 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrik Johan ten HAVE, kantoorbediende.
Geboren op 16-08-1906 te Amsterdam.
Gehuwd aldaar met Jacoba Elia van de LINDE, dochter van Evert van de LINDE, melkbezorger, en Elia TAVENIER.
Geboren circa 1902 te Amsterdam.
Overleden op 01-03-1964 aldaar, leeftijd: 61 jaar; echtgenote van Hndrik Johan ten Have. Begraven op 04-03-1964 te Amsterdam. Jacoba wordt begraven op begraafplaats de Nieuwe Ooster.


XII.68    Frederika Christina Gottliebfine ten HAVE, dochter van Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE (zie XI.33) en Maria Frederika JANSEN, werkster, strijkster.
Geboren op 18-01-1886 te Amsterdam.
Overleden op 26-04-1927 te Rotterdam, leeftijd: 41 jaar; echtgenote van Jacob Dissel.
Gehuwd op 01-04-1909 te Amsterdam met Jacob DISSEL, vuurstoker bij de Kon.Marine, machinist sleepboot grote vaart, zoon van Gerrit DISSEL en Elisabeth HENDRIKSE.
Geboren op 01-06-1883 te Den Helder (NH).
Overleden op 03-12-1931, leeftijd: 48 jaar; weduwnaar van Frederika Christina Gottliebfine ten Have.
Frederika is in 1909 verhuisd naar Den Helder. De laatste jaren van hun huwelijk hebben Jacob en Fredrika in Rotterdam gewoond.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrik Willem Luijmbartus DISSEL.
Geboren op 02-12-1909 te Den Helder (NH).

   2. 

Anna Petronella Maria DISSEL.
Geboren op 27-12-1910 te Amsterdam.
Overleden op 16-05-1983 te Rotterdam.
Gehuwd aldaar met Arij van DOMMELE, zoon van Pieter Eliza van DOMMELE en Alida van WASSENAAR.
Geboren op 05-11-1908 te Rotterdam.

   3. 

Gerrit Jacob Frederik DISSEL.
Geboren te Amsterdam.


XI.36    Anna Rosina ten HAVE (Anna Rosiena/Rasina), dochter van Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE (zie X.22) en Anna Petronella KOOIJ.
Geboren op 30-04-1857 te Amsterdam. Anna Rosina is geboren in de Rozenstraat.
In de periode 1874-1893 woont ze op de Elandsgracht 63.
Overleden voor 1911.
Gehuwd op 31-12-1879 te Amsterdam met Bernard Heinrich BERTELSMANN, metaalslijper, diamantslijper, zoon van Bernard Heinrich BERTELSMANN en Diliana Hermina HUIJSER.
Geboren op 30-04-1847 te Amsterdam.
Overleden op 13-06-1932 om 14.00 uur te Amersfoort (Utr.), leeftijd: 79 jaar; weduwnaar van Rosiena Anna ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Bernard Hendrik BERTELSMANN, concierge.
Geboren op 16-07-1881 te Amsterdam.
Overleden op 02-01-1948 te Utrecht (Utr.), leeftijd: 66 jaar; weduwnaar van Catharina Barbara van der Sprong.
Gehuwd op 10-05-1906 te Amsterdam met Catharina Barbara van der SPRONG, dochter van Hendrik van der SPRONG en Petronella Maria GEENE.
Geboren op 10-08-1878 te Rotterdam.
Overleden voor 1948.

   2. 

Anna Petronella BERTELSMANN.
Geboren op 13-12-1883 te Amsterdam.
Gehuwd op 10-10-1907 aldaar met Nicolaas Wilhelm DOESBURG, geldophaler, zoon van Dirk Adriaan DOESBURG en Catharina Magdalena KLOTERS, winkelierster.
Geboren op 05-08-1882 te Amsterdam.
Nicolaas is gescheiden van Cathrina Alida Visser.

   3. 

Deliana Hermina BERTELSMANN.
Geboren op 02-01-1885 te Amsterdam.
Gehuwd op 16-08-1911 aldaar met Cornelis STOLK, vuurstoker, zoon van Gijsbertus STOLK, werkman, schipper, en Cornelia Theodora RAMAK, dienstbode.
Geboren op 13-07-1886 te Leiden (ZH).

   4. 

Hendrik Bernard BERTELSMANN, magazijnbediende.
Geboren op 27-03-1891 te Amsterdam.
Overleden op 16-05-1965 te Vinkeveen (Utr), leeftijd: 74 jaar; Gehuwd op 20-08-1913 te Amsterdam met Jacoba WESSELS, dochter van Lambertus WESSELS, kleermaker, en Alida Johanna Cornelia STEFFERS.
Geboren op 10-01-1892 om 20.30 uur te ´s-Gravenhage.

   5. 

Rosina Anna BERTELSMANN.
Geboren circa 1895 te Amsterdam.
Gehuwd op 20-09-1916 aldaar met Johannes Petrus Martinus ALTENAU, sigarenmaker, zoon van Abraham Johannes ALTENAU, sigarenmaker, en Josephina Theodora BOUWMANS.
Geboren circa 1889 te ´s-Hertogenbosch (NBr.).


XI.37    Petrus ten HAVE, smid, winkelier, pakhuisknecht, zoon van Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE (zie X.22) en Anna Petronella KOOIJ.
Geboren op 18-03-1860 te Amsterdam. Tussen 1851 en 1853 woont Petrus op het adres Singel 338. In de periode 1874-1893 woont hij in de Egelantiersstraat 9, 86 en 102.
Gehuwd op 19-12-1883 te Amsterdam met Maria Margaretha Regina BAMBELT, dochter van Johannes Adolf BAMBELT en Margaretha Maria Regina TEPE.
Geboren circa 1852 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Maria Margaretha Regina ten HAVE.
Geboren op 01-03-1885 te Amsterdam.
Gehuwd op 01-06-1910 aldaar met Frederik George Christiaan STEIJN, meubelmaker, zoon van Hendrik Willem STEIJN, meubelmaker, en Francina Maria SCHMITZ.
Geboren circa 1886 te Arnhem (Gld).

   2. 

Petrus ten HAVE, houder van een brooddepot.
Geboren op 18-03-1887 te Amsterdam. In de periode 1874-1893 woont Petrus in de Egelantiersstraat 86.
Gehuwd op 16-11-1910 te Amsterdam met Johanna Maria van der WEERD, dochter van Jan van der WEERD, sigarenmaker, en Hendrikje LAMBERTS.
Geboren circa 1889 te Kampen (Ov.).

   3. 

Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE, fabrieksarbeider.
Geboren op 15-02-1890 te Amsterdam. In de periode 1874-1893 woont Hendrik W.J. in de Egelantiersstraat 86.
Gehuwd op 21-02-1917 te Amsterdam. Bij dit huwelijk wordt een kind erkend. Echtgenote is Paulina Helena ROLLBROCKER, dochter van Peter Jacob ROLLBROCKER en Maria Magdalenas ECK.
Geboren circa 1894 te Viersen (Dsl).

   4. 

Jan ten HAVE, sigarenmaker.
Geboren op 30-08-1891 te Amsterdam. In de periode 1874-1893 woont Jan in de Egelantiersstraat 86.
Gehuwd op 21-10-1914 te Amsterdam met Grietje MEIJER, dochter van Sjouke MEIJER en Sjoerdtje ZULT.
Geboren circa 1886 te Wymbritseradeel (Fr).

   5. 

Willem ten HAVE, kantoorbediende.
Geboren op 12-07-1896 te Amsterdam.
Gehuwd op 24-10-1918 aldaar met Anna Maria RUURS, dochter van Cornelius RUURS en Anna Maria POS.
Geboren circa 1889 te Amsterdam.


XI.39    Willem Hendrik ten HAVE, nachtwaker, zoon van Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE (zie X.22) en Anna Petronella KOOIJ.
Geboren op 15-08-1862 te Amsterdam. In de periode 1874-1893 woont Willem Hendrik in de Bloemstraat 152 en Bloemstraat 135.
Gehuwd op 07-05-1890 te Amsterdam met Trijntje BREEUWER, dochter van Jan BREEUWER, werkman, en Aafje KERKHOVEN.
Geboren circa 1865 te Zaandam (NH).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aafje Wilhelmina ten HAVE.
Geboren op 16-03-1891 te Amsterdam.
Ondertrouwd te Amsterdam en Heemstede (NH).
Gehuwd op 02-06-1915 te Amsterdam met Adriaan KOSTER, werkman, zoon van Faas KOSTER en Johanna Maria de JONKER.
Geboren op 09-05-1884 te Amsterdam.

   2. 

Trijntje ten HAVE.
Geboren op 11-12-1894 te Amsterdam.
Gehuwd op 12-04-1922 aldaar met Gerard VOS, werkman, zoon van Antonie VOS, nachtwaker, en Aletta ZIRKZEE.
Geboren circa 1895 te Nieuwer Amstel (NH).

   3. 

Maria ten HAVE.
Geboren circa 1901 te Amsterdam.
Overleden op 30-04-1945 te Zeist (Utr.), leeftijd: 43 jaar; echtgenote van Willem Jacobus Belderink.
Gehuwd op 30-12-1925 te Amsterdam met Willem Jacobus BELDERINK, slager, zoon van Willem Jacobus BELDERINK en Catharina Anna Elisabeth OTTENHOF.
Geboren circa 1904 te Amsterdam.
Overleden na 1945.

   4. 

Willem Hendrik ten HAVE, steendrukker.
Geboren op 21-11-1904 te Amsterdam.
Gehuwd op 25-08-1926 aldaar met Geertruida PISA, dochter van Lucas PISA, werkman, en Hendrina BROEDER.
Geboren circa 1902 te Amsterdam.


X.25    Maria Catharina ten HAVE, dienstbode, dochter van Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE (zie IX.5) en Roosina Anna MENGERSHOUSER.
Geboren op 12-06-1832 te Amsterdam. In de periode 1874-1893 woont Maria Catharina op de Bloemgracht 91.
Gehuwd op 12-11-1856 te Amsterdam met Jan Hendrik HUMFELD, smid, zoon van Johann Anton HUMFELD en Aleida BUUTKAMP.
Geboren circa 1827 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Petrus HUMFELD, bankier.
Geboren op 03-10-1873 te ´s-Gravenhage.
Overleden op 02-07-1939 aldaar, leeftijd: 65 jaar; echtgenoot van Sophia Louisa de Jongh.
Gehuwd op 17-05-1924 te ´s-Gravenhage met Sophia Louisa de JONGH.
Geboren op 04-01-1879 te ´s-Gravenhage.
Overleden op 10-10-1957 aldaar, leeftijd: 78 jaar; echtgenote van Petrus Humfeld.


X.26    Petrus ten HAVE, smid, kuiper, zoon van Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE (zie IX.5) en Roosina Anna MENGERSHOUSER.
Geboren op 09-11-1835 te Amsterdam. Tussen 1851 en 1853 woont Petrus op het adres Bloemstraat 193, in de periode 1874-1893 in de Commelinstraat 90.
Overleden na 1879.
Gehuwd op 25-03-1863 te Amsterdam met Henrietta Auguste WIENERS, verpleegster, dochter van Georg WIENERS en Caroline BECKER.
Geboren op 06-12-1837 te Amsterdam.
Overleden op 15-02-1920 te Apeldoorn (Gld), leeftijd: 54 jaar; ongehuwd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Henrietta Augusta ten HAVE.
Geboren op 09-09-1865 te Amsterdam. In de periode 1874-1893 woont Henriette in Amsterdam in de Commelinstraat 90.
Overleden op 15-02-1920 te Apeldoorn (Gld), leeftijd: 54 jaar; ongehuwd.

   2. 

Rosina Anna ten HAVE.
Geboren op 08-07-1867 te Amsterdam. In de periode 1874-1893 woont Rosina Anna in de Commelinstraat 90.
Gehuwd op 10-05-1899 te Amsterdam met Johannes Petrus WILLEMS, machinist, zoon van Johannes Petrus WILLEMS en Cornelia van der MEULEN.
Geboren circa 1865 te Amsterdam.
Johannes is weduwnaar van Dorothea Magdalena van Genderen.

   3. 

Carolina ten HAVE.
Geboren op 04-04-1869 te Amsterdam. In de periode van 1873-1893 woont Carolina in de Commelinstraat 90.
Gehuwd op 22-11-1900 te Amsterdam met Nicolaas Andries de VRIES, sjouwerman, zoon van Nikolaas Andries de VRIES, kuiper, en Maria Christina WILKING.
Geboren op 24-02-1862 te Amsterdam.
Nicolaas is weduwnaar van Marrigje Landman.

   4. 

Johanna Elisabeth ten HAVE.
Geboren op 08-02-1873 te Amsterdam. In de periode 1874-1893 woont Johanna Elisabeth op de Brouwersgracht 49 en in de Commelinstraat 90.
Gehuwd op 19-07-1900 te Amsterdam met Barend WOUTERS, kapper, zoon van Barend WOUTERS, barbier, en Anthonia Margaretha ZURBURG.
Geboren circa 1878 te Amsterdam.

   5. 

Maria Dorothea ten HAVE, dienstbode.
Geboren op 26-04-1877 te Amsterdam. In de periode 1874-1893 woont Maria Dorothea in de Commelinstraat 90.
Gehuwd op 03-03-1914 te Den Helder (NH) met Cornelis Laurens de JONGH, arts, zoon van Agathus Johannes de JONGH, gemeente ontvanger, en Bertha Berendina GILTJES.
Geboren circa 1884 te Anna Paulowna (NH).

   6. 

Jan ten HAVE, agent van Politie.
Geboren op 09-12-1879 te Amsterdam.
Gehuwd op 05-05-1904 aldaar met Clasina BAKKER, dochter van Cornelis BAKKER, koetsier, en Antje PLASMOOIJ.
Geboren circa 1880 te Avenhorn (NH).


X.28    Willem Hendrik ten HAVE, pakhuisknecht/magazijnbediende, machinist, zoon van Hendrik Willem Luijmbartus ten HAVE (zie IX.5) en Roosina Anna MENGERSHOUSER.
Geboren op 14-09-1841 te Amsterdam. Tussen 1851 en 1853 woont Willem Hendrik in de Tweede Rozendwarsstraat 29, In de periode 1874-1893 woont Willem Hendrik in de Egelantiersstraat 220.
Gehuwd (1) op 25-07-1866 te Amsterdam met Johanna Elisabeth van LEEUWEN, dochter van Dirk van LEEUWEN, vergulder, en Elisabeth ARBOUS.
Geboren circa 1842 te Amsterdam.
Gehuwd (2) op 02-05-1877 aldaar met Helena GROEN, strijkster, dochter van Johan Hendrik GROEN en Anthonia HANPETER.
Geboren op 20-05-1852 te Amsterdam. Helena is geboren op de Blauwburgwal 18.
Uit het tweede huwelijk:

   1. 

Helena ten HAVE (zie XI.55).

   2. 

Willem Hendrik ten HAVE, meubelmaker.
Geboren op 23-09-1879 te Amsterdam.
Gehuwd op 30-11-1905 aldaar met Maria Francisca AMSEN, dochter van Antonius Johannes AMSEN, werkman, houtzager, en Sophia Elisabeth TRAMPE, dienstbode.
Geboren op 09-10-1876 te Amsterdam.
Maria is weduwnaar van Jacobus Lens.

   3. 

Antonia ten HAVE.
Geboren circa 1881 te Amsterdam.
Gehuwd op 24-08-1911 aldaar met Willem ALSVELDT, timmerman, zoon van Pieter ALSVELDT, smid, en Adriana Magdalena WILLEBRANDS.
Geboren circa 1884 te Sloten (NH).

   4. 

Rosina Anna ten HAVE.
Geboren circa 1884 te Amsterdam.
Overleden op 02-07-1968 aldaar, leeftijd: 84 jaar; echtgenote van Anton Johan Amsen. Begraven op 05-07-1968 te Amsterdam. Rosina Anna wordt begraven op begraafplaats de Nieuwe Ooster.
Gehuwd op 24-06-1909 te Amsterdam met Anton Johan AMSEN, timmerman, zoon van Antonius Johannes AMSEN, werkman, houtzager, en Sophia Elisabeth TRAMPE, dienstbode.
Geboren op 06-06-1883 te Amsterdam.

   5. 

Johan Hendrik ten HAVE, kelner.
Geboren op 12-10-1885 te Nieuwer Amstel (NH).
Gehuwd te Amsterdam met Julia Anna Maria van der SCHLEIJ, dochter van Jan van der SCHLEIJ, diamantslijper, en Julia Anna Maria JÖRGENSEN.
Geboren circa 1883 te Amsterdam.
Julia is gescheiden van Jesn Govert Jans.

   6. 

Johanna Elisabeth ten HAVE.
Geboren circa 1888 te Nieuwer Amstel (NH).
Gehuwd op 24-10-1912 te Amsterdam met Johannes Willem van der HOEVEN, schoenmaker, zoon van Pieter van der HOEVEN, schoenmaker, en Piketernella Driana van VEELEN.
Geboren circa 1889 te Amsterdam.

   7. 

Antoon Lodewijk ten HAVE, timmerman, houder van een strijkinrichting.
Geboren op 04-12-1890 te Nieuwer Amstel (NH).
Gehuwd (1) op 05-10-1911 te Amsterdam met Elisabeth Catharina van der KOLFF, dochter van Wilhelmus Fredericus Josephus van der KOLFF en Elisabeth Catharina BRAND.
Geboren op 28-02-1891 te Amsterdam. Elisabeth is geboren in de Jan van der Heijdenstraat 205.
Gehuwd (2) te Amsterdam met Johanna Christina Margaretha BOSZHARD, dochter van Johannes Theodorus BOSZHARD en Maria Christina Margaretha PELSTER.
Geboren op 15-01-1894 te Amsterdam.
Antoon is gescheiden van Elisabeth Catharina van der Kolff, Johanna is gescheiden van Piet van Asselt.

   8. 

Sophia Wilhelmina ten HAVE.
Geboren circa 1896 te Nieuwer Amstel (NH).
Overleden op 27-04-1956 te Amsterdam, leeftijd: 60 jaar; echtgenote van Cornelis Bernardis Steffhaan. Begraven op 02-05-1956 te Amsterdam. Sophia Wilhelmina wordt begraven op begraafplaats de Nieuwe Ooster.
Gehuwd op 05-06-1919 te Amsterdam met Cornelis Bernardus STEFFHAAN, timmerman, zoon van Dirk Cornelis STEFFHAAN, werkman, en Johanna Margaretha HOPMAN.
Geboren circa 1895 te Amsterdam.


XI.55    Helena ten HAVE, dochter van Willem Hendrik ten HAVE (zie X.28) en Helena GROEN, strijkster.
Geboren op 18-06-1878 te Amsterdam.
Overleden op 17-01-1963, begraven jan. 1963 te Maastricht (Lb). De begrafenis vindt plaats in Maastricht Tongerseweg.
Gehuwd op 08-09-1904 te Amsterdam met Jacobus Fredericus Johannes Maria VANG, diamantslijper, zoon van Christiaan Gerardus VANG, sigarenmaker, en Alberdina SLUITER.
Geboren op 11-11-1877 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jacob Willem Hendrik VANG, rijksklerk.
Geboren circa 1906 te Amsterdam.
Gehuwd aldaar met Johanna Jacoba FRANKEN, dochter van Carolus Wilhelmus FRANKEN, assistent bij de Directe Belastingen,invoerrecchten en accijnzen., en Christina Clazina Antonia BOS.
Geboren op 10-10-1907 te Herwen en Aerdt (Gld).


VII.27    Jan ten HAVE, zoon van Jan ten HAVE (zie VI.9) en Geertruij de PENIJN.
Gedoopt op 21-08-1739 te Amsterdam (getuige(n): Nicolaas ten Have en Johanna Asschenberg). Jan wordt gedoopt in de Oude Kapel. Pastor is Pieter Elzevier.
Gehuwd voor de kerk circa 1767 te Amsterdam met Margaretha CRAMER.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johanna Elisabeth ten HAVE.
Gedoopt op 27-09-1767 te Amsterdam (getuige(n): Gerrit Jansz. Cramer en Wilhelmina Krinius, wed. van Jan Cramer). Johanna is gedoopt in de Oudezijdskapel; pastor is Adrianus Becol.

   2. 

Jan François ten HAVE.
Gedoopt op 12-03-1769 te Amsterdam (getuige(n): Johanna ten Have en Gerrit Cramer). Jan François is gedoopt in de Westerkerk. Pastor is Rutgerus Perizonius.
Overleden dec. 1774 te Amsterdam, leeftijd: 5 jaar, begraven op 24-12-1774 te Amsterdam. Jan Francois is begraven bij de Oude Zijds Kapel.


VII.30    Alida Christina ten HAVE, dochter van Jan ten HAVE (zie VI.9) en Geertruij de PENIJN.
Gedoopt op 14-06-1741 te Amsterdam (getuige(n): Christiaan van Noorle en Alida ten Have). Alida is gedoopt in de Nieuwe Kapel. Pastor is Casparus Goris.
Gehuwd voor de kerk circa 1770 te Amsterdam met Jacob WENDEL.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Trijntje WENDEL.
Gedoopt op 19-12-1770 te Amsterdam (getuige(n): Francois ten Have en Trijntje van Straaten). Trijntje is gedoopt in de Zuiderkerk.

   2. 

Catriena WENDEL.
Gedoopt op 08-07-1772 te Amsterdam (getuige(n): Agatha Catrina ten Have en Coenraat Lelij). Catriena is gedoopt in de Zuiderkerk. Pastor is IJsbrandus Hoefhamer.


VI.16    Bartholomeus ten HAVE, luitenant, vaandrig in ´t regiment van zijne Hoogheid De Prince van Holstein Gottorp, zoon van Johannes (Jan) ten HAVE (zie V.16) en Janna ASSCHENBERG (Johanna of Anna Jans).
Gedoopt op 16-11-1712 te Amsterdam (getuige(n): Bartholomeus ten Have en Elisabet ten Have). Bartholomeus wordt gedoopt in de Noorderkerk. Pastor is Paulus Steenwinkel.
Overleden op 30-03-1795 om 1.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 82 jaar. Begraven op 03-04-1795 te Amsterdam. Bartholomeus wordt bij de Oude Kerk begraven.
Ondertrouwd op 06-02-1750 te Leeuwarden (Fr.) en Groningen (Gr.). De vrouw wordt niet genoemd, in haar plaats wordt genoemd Scherius, haar Broer.
Gehuwd voor de kerk op 20-02-1750 te Groningen (Gr.). Het huwelijk wordt ingezegend door Ds.Hulsius met Hermanna (Harmke) SCHERIUS (Schenius).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harmanus ten HAVE.
Gedoopt op 29-08-1751 te ´s-Hertogenbosch (NBr.).
Overleden na 1819.
Gehuwd voor de kerk voor 1812 met Maria Johanna Elisabet RENING, dochter van Bernardus Wilhelmus RENING en Catharina Elisabeth WIEDENBRUK.
Gedoopt circa 1751.
Overleden op 25-05-1819 te Hoogland (Utr.), leeftijd: 68 jaar; echtgenote van Harmanus ten Have.


IV.11    Hermen/Hermannus (Hermannus) ten HAVE, leraar aan de Latijnsche School in Zwolle / NH dominee, zoon van Barthold ten HAVE (zie III.3) en Reijnteijn Jans GERRIJTSEN (Reijngien Jansen).
Gedoopt op 05-10-1630 te Zwolle (Ov.).
Overleden v.08/1686 aldaar. Het overlijden van Hermannus is niet gevonden in de overlijdensboeken van Zwolle. In een bewaard gebleven notitieboek met verslagen van de Latijnsche School is in het verslag van 23 augustus 1686 te lezen: "Door het overlijden van de praeceptor van de 3e klas Hermannus ten Have wordt Joannes Workumensis "althans primae classis praeceptor" met diens plaats "begunstigt". In de 1e klas wordt benoemd Dr. Jacobus Crouse".
Ondertrouwd op 11-12-1669 te Zwolle (Ov.).
Gehuwd voor de kerk 12-1669 aldaar met Anna Helena ten INDIJCK, dochter van Andreas ten INDIJCK en Titia GOCKINGA.
Geboren te Kampen (Ov.) ? (Of Anna Helena in Kampen is geboren is niet zeker. Als zij in ondertrouw gaat in Zwolle, komt de attestatie uit Kampen, maar haar geboorte is daar niet gevonden. Waarschijnlijk woonde zij daar toen zij in ondertrouw ging en is zij elders geboren.
Overleden op 17-04-1718 te Zwolle (Ov.), begraven op 23-04-1718 aldaar. Helena is om half 3 in de Michaëlkerk begraven.

Op ongeveer 14-jarige leeftijd gaat Hermen naar de Latijnsche School. Hoewel hij in het doopboek wordt ingeschreven onder de naam Hermen, gaat hij vanaf die tijd als Hermannus door het leven.

Ca 1650 dient Hermannus, candidaat tot de Heilige dienst een verzoek in bij de bestuurders van de stad om geldelijke steun. "Hij is zonder ouders of beschermers, hij is dus met recht een "ouderlooze weese". Hij heeft sedert 9 jaar in trouwe waarneming zijner studiën getracht om met de gaven, die God hem heeft verleend, ergens benoemd te worden tot de bediening des Heiligen Evangeliums. Ook heeft hij reeds tweemaal geprobeerd aan de Latijnse school dienst te doen, maar het heeft God niet beliefd hem daarin te zegenen. Anderen, door meer vrienden ondersteund, werden boven hem voorgetrokken. Derhalve kan hij niet in zijn onderhoud voorzien".
Hoewel hij al 100 caroligulden per jaar van de stad krijgt verzoekt hij zijn jaarlijkse subsidie te verhogen en hem nog voor een kleine tijd te ondersteunen totdat hij zich als proponent kan onderhouden. (bron: "Verslagen en mededelingen Overijsselsch Regt en geschiedenis, 1954, pag. 75. GA Zwolle).
Rond 1658 dient Hermannus, candidaat in de theologie, een verzoek in om verhoging van zijn jaarlijkse salaris als leraar aan de Latijnsche School. Tot nu toe krijgt hij 100 caroli gulden per jaar (bron: GA Zwolle, requesten, AAZ01-859, bron 27).
In 1668 dient Hermannus, proponent/candidaat in de theologie, een verzoek in om voortzetting van zijn levensonderhoud. (bron: GA Zwolle: requesten, AAZ01-6287, bron 90).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Reinera ten HAVE (zie V.25).

   2. 

Andreas ten HAVE (zie V.26).

   3. 

Titia Meghtelt ten HAVE.
Gedoopt op 22-02-1674 te Zwolle (Ov.).
Ze doet belijdenis in april 1693. (bron: Lidmatenboek 2, blz.89). Op 17-08-1721 gaat ze met attestatie naar Groningen (bron: Lidmatenboek 2, blz.89). Wanneer ze terugkomt naar Zwole is niet bekend, ze wordt daar wel begraven.
Begraven op 25-09-1747 te Zwolle (Ov.). Titia is begraven in de Broerekerk.

   4. 

Bartholomeus ten HAVE (zie V.29).

   5. 

Aleida ten HAVE.
Gedoopt op 20-05-1678 te Zwolle (Ov.).


V.25    Reinera ten HAVE, dochter van Hermen/Hermannus (Hermannus) ten HAVE (zie IV.11) en Anna Helena ten INDIJCK.
Gedoopt op 30-10-1670 te Zwolle (Ov.). In 1687 doet Reinera belijdenis: "Reinera ten Have (Voorstraat) doet belijdenis 1687, in de Kersttijd (bron: Lidmatenmboek 2, blz.44).
Overleden okt. 1729 te Zwolle (Ov.), begraven op 11-10-1729 aldaar. Reinera is begraven bij de Broerekerk.
Ondertrouwd op 04-02-1702 te Zwolle (Ov.), (Att. gegeven om te trouwen te Heino).
Gehuwd voor de kerk circa 1702 met Cornelis HOOGLAND, zoon van Cornelis HOOGLAND, Medicine Doctor in Zwolle, en Machtelt BOSSIER.
Gedoopt te Heino (Ov.) ??
Overleden op 11-10-1729.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Cornelis Anthonij HOOGLAND (Hogelant).
Gedoopt op 13-12-1702 te Zwolle (Ov.).

   2. 

Anna Helena HOOGLAND (zie VI.22).

   3. 

Hermannus HOOGLANT.
Gedoopt op 10-08-1710 te Zwolle (Ov.).


VI.22    Anna Helena HOOGLAND, dochter van Cornelis HOOGLAND en Reinera ten HAVE (zie V.25).
Gedoopt op 30-01-1704 te Zwolle (Ov.).
Gehuwd voor de kerk op 30-11-1727 aldaar met Johannes Gerardus De VRIES.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Cornelia De VRIES.
Gedoopt op 10-02-1727 te Zwolle (Ov.).
Overleden n12/5-1778, leeftijd: ca 51 jaar; echtgenote van Jan Steling. Uit het huwelijk van. Cornelia en Jan zijn 10 kinderen geboren. Jan is overleden in 1800.

   2. 

Johannes Gerardus de VRIES.
Gedoopt op 16-04-1730 te Zwolle (Ov.).

   3. 

Reyndert De VRIES.
Geboren op 11-11-1731 te Zwolle (Ov.).


V.26    Andreas ten HAVE, chirurgijn, zoon van Hermen/Hermannus (Hermannus) ten HAVE (zie IV.11) en Anna Helena ten INDIJCK.
Gedoopt op 25-02-1672 te Zwolle (Ov.).
Overleden v.8/11/23 te Amsterdam. Echtgenoot van Janneke Balckman. de overlijdensakte is in Amsterdam niet gevonden. In ieder geval ligt de datum na mei 1710 (geboorte laatste zoon) en vóór 8 november 1723: dan overlijdt Janneke Balckman, "weduwe van Andreas ten Have").
Ondertrouwd op 21-08-1694 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk op 05-09-1694 aldaar met Janneken BALCKMAN, dochter van Jonas BALCKMAN, chirurgijn, en Josijntje de LANGE.
Geboren op 09-04-1667 te Amsterdam, gedoopt op 10-04-1667 aldaar (getuige(n): Mathijs Balckman en Grietje Leenders). Janneke is gedoop in de Nieuwe Kerk.
Overleden v.nov.1723 te Amsterdam, begraven op 08-11-1723 aldaar, leeftijd: 56 jaar; weduwe van Andreas ten Have. Janneke is begraven bij de Nieuwe Kerk en Engelse kerk.
Op 17 september 1694 wordt Andreas Poorter van Amsterdam. Uit het Poorterboek (boek 8, pag.29) blijkt dat hij dan gehuwd is met Janneke Balckman, zijn schoonvader is Jonas Balckman, chirurgijn.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hermanus ten HAVE (zie VI.24).

   2. 

Jonas ten HAVE.
Gedoopt op 04-12-1697 te Amsterdam (getuige(n): Bartholomeus ten Have en Cornelia Bals). Jonas wordt gedoopt in de Nieuwe Kerk.
Overleden sept. 1699 te Amsterdam, leeftijd: 1 jaar en 9 maanden. Begraven op 24-09-1699 te Amsterdam. Jonas wordt begraven bij de Nieuwe Kerk en Engelse Kerk.

   3. 

Josina Cornelia ten HAVE.
Gedoopt op 18-09-1699 te Amsterdam. Josina wordt gedoopt in de Oude Kerk.

   4. 

Jonas ten HAVE.
Gedoopt op 16-02-1701 te Amsterdam (getuige(n): Bartholomeus ten Have en Anna Helena ten Endijk). Jonas wordt gedoopt in de Nieuwe Kerk. Pastor is Paulus Steenwinkel.

   5. 

Levenloos geboren kind ten HAVE.
Geboren april 1702 te Amsterdam.
Overleden april 1702 aldaar, begraven op 25-04-1702 aldaar. Op het Leidsche Kerkhof werd begraven een "kind van Andreas ten Have".

   6. 

Anna Maria ten HAVE.
Gedoopt op 24-05-1702 te Amsterdam (getuige(n): Gijsbeth Schim en Maria Balckman). Anna Maria is gedoopt in de Nieuwe Kerk. Pastor is Lambertus Zegers.

   7. 

Andreas ten HAVE.
Gedoopt op 15-07-1705 te Amsterdam (getuige(n): Anna Helena ten Indijck en Bartelt ten Haven).

   8. 

Levenloos geboren kind ten HAVE.
Geboren juni 1706 te Amsterdam.
Overleden juni 1706 aldaar. Het kind is overleden aan de Achterburgwal. Begraven op 29-06-1706 te Amsterdam, "Op het Leidsche Kerkhof werd begraven een "kind van Andreas ten Have". Het geslacht van het kind is niet aangegeven.

   9. 

Abraham ten HAVE (zie VI.33).


VI.24    Hermanus ten HAVE, chirurgijn, zoon van Andreas ten HAVE (zie V.26) en Janneken BALCKMAN.
Geboren op 23-08-1696 te Amsterdam, gedoopt op 24-08-1696 aldaar (getuige(n): Abraham Balkman en Anna Helena ten Endijk). Hermanus staat in de doopboeken met de achternaam ten Haven opgenomen. Hij is gedoopt in de Oude Kerk.
Overleden op 14-04-1767 te Amsterdam. Leeftijd: 70 jaar; weduwnaar van Gisberta Vinck. Begraven op 15-04-1767 te Amsterdam. Hermanus wordt begraven bij de Oude Zijds Kapel.
Ondertrouwd op 09-05-1726 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk op 22-05-1726 aldaar met Gisberta (Gesina) VINCK, dochter van Bernardus (Barent) VINCK, kleermaker, en Judith WOLBERDING (Wolbrinck/Walburg).
Gedoopt op 23-04-1704 te Amsterdam (getuige(n): Stephanus Eibertsz en Christina Wissingh). Gisberta wordt gedoopt in de kerk Stadhuis van Hoorn.
Overleden op 26-12-1766 te Amsterdam. Leeftijd: 62 jaar; echtgenote van Hermanus ten Have. Gesina is overleden in de Goudsbloemstraat. Begraven op 26-12-1766 te Amsterdam. Gesina is begraven op het Karthuizer Kerkhof.
Hoewel Hermanus van huis uit Nederlands Hervormd is, trouwt hij toch met Gesina Vink, die katholiek is. Alle kinderen uit dit huwelijk worden gedoopt in de katholieke kerk. Vanaf de trouwdatum op 5 september 1694 begint de katholieke tak in de familie Ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johanna ten HAVE.
Gedoopt op 09-03-1727 te Amsterdam (getuige(n): Bernardus Vink et Judith Wolberding). Joanna is gedoopt in de RK Kerk Stadhuis van Hoorn Pastor is Albertus Boone.

   2. 

Bernardus ten HAVE.
Gedoopt op 03-02-1728 te Amsterdam (getuige(n): Barent Vink en Judith Wolberding). Bernardus wordt gedoopt in de Kerk Stadhuis van Hoorn. Pastor is Ambrosius van Huijssen.

   3. 

Johanna ten HAVE.
Gedoopt op 24-07-1729 te Amsterdam (getuige(n): Johannes Swart et Joanna Vink). Johanna wordt gedoopt in de kerk Stadhuis van Hoorn. Pastor is Ambrosius van Huijssen.
Begraven op 15-10-1733 te Amsterdam, leeftrijd: 4 jaar. De begrafenis vindt plaats bij de Nieuwe Zijds Kapel.

   4. 

Andreas ten HAVE.
Gedoopt op 20-04-1731 te Amsterdam (getuige(n): Jacoba Vinck et Barent Vinck).

   5. 

Gertrudis ten HAVE.
Gedoopt op 19-01-1733 te Amsterdam (getuige(n): Jan Regenboogh et Geertruij Vink). Gertrudis is gedoopt in de RK Kerk "Stadhuis van Hoorn". Pastor is Jacobus Benedictus Janszens.
Ondertrouwd op 01-06-1770 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk -06-1770 met Cornelis Johannes van OFFEN, zoon van Jan Servaas van OFFEN en Hendrina van LOGTEREN.
Gedoopt op 15-04-1742 te Amsterdam (getuige(n): Cornelis van Lommen et Martina Joanna Hendrina Tork). Cornelis wordt gedoopt in de RK kerk "Duifje".

   6. 

Theodorus ten HAVE.
Gedoopt op 01-12-1736 te Amsterdam (getuige(n): Rijmundus Jonckrenhout et Catherina Helshof). Theodorus is gedoopt in de RK Kerk Stadhuis van Hoorn. Pastor is Jacobus Benedictus Janszens.

   7. 

Harmanus ten HAVE (zie VII.43).

   8. 

Theodorus ten HAVE.
Gedoopt op 23-09-1741 te Amsterdam (getuige(n): Joannes de Swert et Catharin Helthof). Theodorus is gedoopt in de RK Kerk Stadhuis van Hoorn. Pastor is Jacobus Benedictus Janszens.

   9. 

Theodorus ten HAVE.
Gedoopt op 05-03-1743 te Amsterdam (getuige(n): Theodorus Vink et Maria Velders). Theodorus is gedoopt in de RK Kerk Stadhuis van Hoorn.Pastor is Jacobus Benedictus Janszens.


VII.43    Harmanus ten HAVE, kleermaker, zoon van Hermanus ten HAVE (zie VI.24) en Gisberta (Gesina) VINCK.
Geboren op 22-09-1738 te Amsterdam, gedoopt op 23-09-1738 aldaar (getuige(n): Harmannus Koninck en Anna Wolberinck). De doop vindt plaats in de kerk Stadhuis van Hoorn. Pastor is Jacobus Benedictus Janszens.
Overleden op 05-05-1807 te Amsterdam, leeftijd: 68 jaar, weduwnaar van Gertrudis Dircksen. Harmanus overlijdt in de Driekoningenstraat nr. 2. Begraven op 05-05-1807 te Amsterdam. De begrafenis vindt plaats op het Karthuizer kerkhof.
Ondertrouwd op 14-04-1769 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk mei 1769 aldaar met Gertrudis (Geertruij) Dircksen, dochter van Jacobus DIRCKSEN en Gertrudis Joanna BURGERS (Janna).
Geboren te Lathum (Gld), gedoopt op 11-01-1735 aldaar (getuige(n): Geertruijdt Burgers).
Overleden op 25-04-1807 te Amsterdam, leeftijd: 72 jaar; echtgenote van Harmanus ten Have. Gertrudis is overleden in de Driekoningenstraat nr 2, begraven op 28-04-1807 te Amsterdam. Gertrudis is begraven op het Karthuizer kerkhof.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gesina ten HAVE.
Gedoopt op 14-04-1770 te Amsterdam (getuige(n): Petrus Dirkson en Geertruij ten Have). Gesina wordt gedoopt in de RK Begijnhofkerk.

   2. 

Franciscus ten HAVE.
Gedoopt op 08-06-1771 te Amsterdam (getuige(n): Frederik Dirkson en Getrudis Vink). Franciscus is gedoopt in de Begijnenhofkapel. Pastor is Gerrit Noordenhout.

   3. 

Johanna Gesina ten HAVE.
Gedoopt op 01-01-1773 te Amsterdam (getuige(n): Cornelius van Offen en Geertrudis ten Have). Johanna wordt gedoopt in de RK Kerk Stadhuis van Hoorn. Pastor is Philippus Kuijlaert.

   4. 

Maria Joanna ten HAVE.
Gedoopt op 22-08-1774 te Amsterdam (getuige(n): Joannus Brands et Anna Brands). Maria wordt gedoopt in de RK Kerk Stadhuis van Hoorn. Pastor is Philippus Kuijlaert.

   5. 

Henricus (Hendrik) ten HAVE (zie VIII.25).

   6. 

Bernardus ten HAVE.
Gedoopt op 01-11-1777 te Amsterdam (getuige(n): Barend Jonkernout en Joanna de Wit). Bernardus is gedoopt in de RK Kerk "de Lely". Pastor: Americus van de Capelle.


VIII.25    Henricus (Hendrik) ten HAVE, commissionair ("beunhaas" in de overlijdensakte), zoon van Harmanus ten HAVE (zie VII.43) en Gertrudis (Geertruij) Dircksen.
Geboren op 01-03-1776 te Amsterdam, gedoopt op 02-03-1776 aldaar (getuige(n): Hendrik Spliethof en Elisabeth Borman). Henricus wordt gedoopt in kerk "de Lely". Pastor: Americus van de Capelle.
Overleden op 05-01-1814 om 17.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 37 jaar; echtgenoot van Anna Giebertha Siemerink. Henricus overlijdt in de Vinkenstraat nr. 200.
Ondertrouwd op 16-10-1807 te Amsterdam. De bruid wordt in de ondertrouwakte niet met haar officiële naam (Anna Giesbertha) genoemd, maar met haar roepnaam Gesina.
Gehuwd voor de kerk nov. 1807 te Amsterdam met Anna Giesbertha (Gesina) SIMERINK, dochter van Joost (Joost) SIMERINK en Catharina DAMES (Damink of Daams).
Gedoopt op 24-06-1778 te Oldenzaal (Ov.) (getuige(n): Hindrik Simerink et Geertruijd Simerink).
Overleden op 23-03-1825 om 1.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 46 jaar; echtgenote van Johannes Wilhelmus Alink, eerder weduwe van Henricus ten Have.
Gesina is overleden op het adres Nieuwstraat/Suikerbakkersteeg nr 3.
Toen ze overleed was zij gehuwd met Johannes Wilhelmus Alink (gehuwd op 13-02-1822 te Amsterdam) nadat zij op 5 januari 1814 weduwe was geworden van Henricus ten Have).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Joseph Henricus ten HAVE (zie IX.7).

   2. 

Johanna Gesina ten HAVE.
Gedoopt op 26-12-1809 te Amsterdam (getuige(n): Hermanus Siemerink en Johanna Gesina ten Have). Johanna wordt gedoopt in de RK Kerk "de Lely".
Overleden op 29-06-1885 om 5.30 uur te Amsterdam, leeftijd: 75 jaar; ongehuwd. Johanna overlijdt in het St. Bernardusgesticht.


IX.7    Joseph Henricus ten HAVE, timmerman, zoon van Henricus (Hendrik) ten HAVE (zie VIII.25) en Anna Giesbertha (Gesina) SIMERINK.
Geboren op 28-08-1808 te Amsterdam, gedoopt op 29-08-1808 aldaar (getuige(n): Joseph Hendrik Siemerink en Catharina Daams). Joseph Henricus wordt gedoopt in de kerk "Geloof, Hoop en Liefde", bekend als de RK Kerk "Lely" aan de NZ Voorburgwal.
Tussen 1851 en 1853 woont Joseph Hendrikus aan het adres Slagersgang 152.
Overleden op 06-03-1869 om 13.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 60 jaar; echtgenoot van Henrica Heijnings. Josephus ovelijdt aan de Bloemstraat nr.246. Begraven op 10-03-1869 te Amsterdam.
Gehuwd op 24-04-1833 aldaar met Henrica HEIJNINGS, dochter van Petrus Henricus HEIJNINGS, winkelier, en Elisabeth (Elsie) RUIJMGAARD (Ruijmgaart), winkelierster.
Geboren op 25-10-1807 te Amsterdam, gedoopt op 30-10-1807 aldaar (getuige(n): Andreas Heijnings en Henrica Bongaarts). Henrica wordt gedoopt in kerk De Toren.
Overleden op 21-02-1870 om 19.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 62 jaar; weduwe van Joseph Hendricus ten Have. Henrica overlijdt aan de Bloemstraat 246.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes Wilhelmus Joseph ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie X.31).

   2. 

Ludovicus Hendrikus ten HAVE, goudsmid.
Geboren op 19-11-1840 te Amsterdam. Tussen 1851 en 1853 woont Ludovicus Hendrikus op het adres Slagersgang 152.
Gehuwd op 16-03-1865 te Amsterdam met Louisa Maria Geertruida BROEKHOFF, dochter van Bernardus Franciscus BROEKHOFF, ambtenaar, en Maria STALENHOEF.
Geboren circa 1843 te Amsterdam.

   3. 

Johanna Gezina ten HAVE (zie X.36).

   4. 

Petrus Josephus Hendrikus ten HAVE.
Geboren op 13-03-1845 te Amsterdam.
Overleden op 23-08-1845 aldaar, leeftijd: 5 maanden.

   5. 

Joseph Henricus ten HAVE (zie X.38).

   6. 

Johannes Petrus Antonius ten HAVE, werkman.
Geboren op 15-01-1850 om 16.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Hendrik Antonius Kuijlenburg, zonder beroep, oud 32 jaren; en Matthias ??, beroep ?, oud 33 jaren, wonende Bloemstraat 553.). Johannes is geboren in de Bloemstraat 553. Tussen 1851 en 1853 woont hij op het adres Slagersgang 152 en tussen 1874 en 1893 in de Bloemstraat 99 en op de Egelantiersgracht 114.
Overleden op 01-06-1930 om 4.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 80 jaar; weduwnaar van Elisabeth Catharina Sitters.
Gehuwd op 30-08-1905 te Amsterdam met Elisabeth Catharina SITTERS, dochter van Gijsbertus SITTERS, kleermaker, en Johanna Maria ZIMMERMAN.
Geboren op 08-06-1850 om 6.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Antonius Sitters, molenaar, oud 27 jaren; en Philippus Sitters, bakker, oud 25 jaren, wonende Lauriergracht 45.).
Overleden op 14-12-1912 om 9.00 uur aldaar, leeftijd: 62 jaar; echtgenote van Johannes Petrus Antonius ten Have.
Op 9 september 1896 wordt Johannes opgenomen in een strafgevangenis in Veenhuizen in de provincie Drenthe. Op zijn signalements-kaart staan zijn ´misdaden´ vermeld: bedelarij en landloperij.
In Veenhuizen zijn in 1823 drie grote gestichten gebouwd voor bedelaars, landlopers en wezen. Ieder gebouw levert onderdak aan 1200 gevangenen, of verpleegden zoals ze worden genoemd. Ze worden ondergebracht in slaapzalen voor 80 mensen. Overdag worden deze zalen gebruikt als werk- en eetzalen.
Als hij in Veenhuizen komt heeft Johannes zijn militaire dienstplicht al vervuld in het 2e Regiment Veldartillerie in het Nederlandse leger.
Vóór die tijd heeft hij al een aantal veroordelingen gekregen voor bedelarij en landloperij. Kennelijk was in 1896 het geduld van de overheid
voorbij en wordt hij door een rechter in Utrecht naar Veenhuizen gestuurd, waar hij pas in 1905 wordt vrijgelaten.
Elisabeth Sitters is weduwe van Hendrik Dank. Uit dit huwelijk heeft zij 4 kinderen.


X.31    Johannes Wilhelmus Joseph ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), commissionair/papierfabrikant, zoon van Joseph Henricus ten HAVE (zie IX.7) en Henrica HEIJNINGS.
Geboren op 02-12-1838 om 10.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Christiaan Simon Kroonenburg, oud 29 jaren, wonende Rozengracht no. 21, en Hermanus van Zijl, schoenmaker, oud 21 jaren, wonende alhier.). Johannes is geboren in de Bloemstraat nr 553. Tussen 1851 en 1853 woont Johannes Wilhelmus Josephus op het adres Slagersgang 152.
Overleden op 26-03-1900 om 7.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 61 jaar; echtgenoot van Maria Magdalena Johanna Piël. Johannes is overleden aan de Bloemgracht nr 178. Begraven op 30-03-1900 te Amsterdam. Johannes is begraven op het RK Kerkhof St. Barbara.
Ondertrouwd op 17-11-1867 te Amsterdam.
Gehuwd op 28-11-1867 aldaar met Maria Magdalena Johanna PIëL (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van Maria Jacob Engelbert PIëL (Maria Jacbus Engelbertus), vleeschhouwer, en Johanna Maria HELMER.
Geboren op 04-04-1846 om 4.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Hendrikus Helmer, oud 32 jaren, slagter, wonende Spiegelstraat 11, en Bernhardus Günther, oud 31 jaren, slagter, wonende Roosmarijnsteeg.). Maria is geboren in de Laurierstraat nr 8.
Overleden op 24-04-1931 om 5.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 85 jaar; weduwe van Wilhelmus Johannes Joseph ten Have, begraven op 28-04-1931 te Amsterdam. Maria wordt begraven op de RK Begraafplaats Buitenveldert.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jacobus Engelbertus Wilhelmus (Ko) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.71).

   2. 

Jacobus Adolf Ignatius (Dolf) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.73).

   3. 

Johanna Maria (Na) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.78).

   4. 

Ludovicus Ignatius (Louis) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), varkensslachter, papiersnijder, meesterknecht in de papierhandel.
Geboren op 19-07-1877 om 12.30 uur te Amsterdam (aangifte door: Arnoldus van de Klundert, werkman, oud 27 jaren, wonende in de Nieuwe Leliestraat 131, en Adam Jacob Gijsink, boekdrukker, oud 55 jaren, wonende in de Spuistraat 162.). Louis is geboren in de Laurierstraat 24,.
Overleden ca 12/1959 te Amsterdam, leeftijd: ca 82 jaar; weduwnaar van Gertruida Swart.
Gehuwd op 29-11-1911 te Amsterdam met Geertruida SWART, dochter van Hette SWART, schilder, en Mintje FEITSMA.
Geboren op 09-12-1879 om 4.30 uur te Leeuwarden (Fr.) (aangifte door: Jelle Zoethout, oud 35 jaren, verversknecht, wonende te Leeuwarden, en Antonius van Schagen, oud 31 jaren, verversknecht, wonende te Leeuwarden.).
Overleden op 15-02-1947 om 23.45 uur te Amsterdam, leeftijd: 67 jaar; echtgenote van Ludovicus Ignatius ten Have.

   5. 

Maria Magdalena Johanna (Marie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.82).

   6. 

Johannes (Jan) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.83).

   7. 

Josephus Hendricus (Joop) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.85).

   8. 

Johanna Petronella Catharina (Jans) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.88).

   9. 

Johannes Wilhelmus Joseph (Wim) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.89).


XI.71    Jacobus Engelbertus Wilhelmus (Ko) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), directeur/eigenaar papierwarenfabriek, zoon van
Johannes Wilhelmus Joseph ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie X.31) en Maria Magdalena Johanna PIëL (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 04-08-1869 om 20.30 uur te Amsterdam (aangifte door: Jacobus Adolf Piël, varkensslachter, oud 28 jaren, wonende Bloemstraat 276, en Josephus Henricus ten Have, timmerman, oud 24 jaren, wonende Bloemstraat 276.). Ko is geboren in de Nieuwe Leliestraat nr 146.
Overleden op 15-12-1926 om 15.30 uur te Amsterdam, leeftijd: 57 jaar, echtgenoot van Johanna Lamberta van Oijen. Of Ko in een ziekenhuis of op zijn huisadres Laurierstraat 22 is overleden, staat niet vermeld op de overlijdensakte. Begraven op 20-12-1926 te Amsterdam. Ko is begraven op het RK Kerkhof St. Barbara.
Gehuwd op 08-05-1895 te Amsterdam met Johanna Lamberta van OJEN (van Oojen) (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van Hendrik van OJEN, arbeider, later koopman, en Jannetje BURGSTEDE.
Geboren op 10-11-1868 om 17.00 uur te Zeist (Utr.) (aangifte door: Frederik Jan Beeftink, oud 33 jaren, secretaris, wonende te Zeist, en Daniël van Toll, oud 34 jaren, bode, wonende te Zeist.).
Overleden op 01-12-1936 om 4.30 uur te Amsterdam, leeftijd: 86 jaar; weduwe van Jacobus Engelbertus Wilhelmus ten HAve. Johanna overlijdt aan de Hoofdweg nr.180-I. Begraven te Amsterdam.


Het gezin vestigt zich op 17 april 1895 op het adres Laurierstraat 22, waar Ko tot aan zijn dood blijft wonen.
Zijn broer Dolf woont na het overlijden van diens echtgenote vanaf oktober 1899 tot juli 1901, wanneer hij voor de 2e keer trouwt, ook op dit adres.
Vanaf 5 december 1912 tot 23 maart 1914 woont ook Alida Valk, dienstbode, in huis. Zij is geboren op 11 december 1889 in Utrecht.
Na haar vertrek komt op 8 mei 1914 schoonvader Hendrik van Ojen bij het gezin wonen, tot aan zijn dood op 7 oktober 1916.
In 1927 verhuist zijn echtgenote (Bertha) naar de Davisstraat no. 57-I in Amsterdam-west.

In 1901 richt Ko, samen met zijn broer Dolf, een eigen papierwarenfabriek op in de Laurierstraat, op de parterre van de panden 20, 22 en 24. In het telefoonboek van Nederland van 1915 staat het berdijf genoemd als Gebr. ten Have Papierwarenfabriek en drukkers, Laurierstraat 22, tel/nr N (noord) 10583.
De bovenwwoningen worden door de diverse familieleden als woonhuis gebruikt. Zoals boven vermeld woont Ko sedert 1895 op nummer 22, op welk adres ook zijn kinderen worden geboren.

De eerste steen voor de oprichting van de fabriek wordt gelegd door de oudste dochter van Ko. Later verhuist de fabriek naar Amsterdam-noord (de overkant van ´t IJ), naar de Schaafstraat.
Na het overlijden van Ko worden zijn vier nog levende kinderen aandeelhouder.


Uit dit huwelijk:

   1. 

Maria Magdalena Johanna (Marie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.102).

   2. 

Hendricus Johannes Jacobus ten HAVE.
Geboren op 19-05-1897 om 20.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Nicolaas Menagé Challa, ambtenaar, oud 37 jaren, wonende alhier, en Henri Herens, beambte, oud 60 jaren, wonende alhier.). Hendricus is geboren in de Laurierstraat 22.
Overleden op 05-08-1897 om 6.00 uur te Amsterdam, leeftijd: ruim 2 maanden.

   3. 

Alida Anna Catharina (Alie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.106).

   4. 

Johannes Wilhelmus Jacobus (Wim/Willem) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.107).

   5. 

Johanna Lamberta ten HAVE.
Geboren op 07-04-1902 om 10.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Pieter van Dongen, oud 41 jaren, ambtenaar, wonende alhier, en Marinus Jacobus Luijsteraar, oud 23 jaren, ambtenaar, wonende alhier.). Johanna Lamberta wordt geboren in de Laurierstraat 22.
Overleden op 11-12-1903 om 6.00 uur te Amsterdam.

   6. 

Gerarda Cornelia Hendrika ten HAVE.
Geboren op 20-02-1904 om 12.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Johannes Bovenkamp, ambtenaar, oud 33 jaren; en Albert Zilvold, ambtenaar, oud 23 jaren, beiden wonende alhier). Gerarda wordt geboren in de Laurierstraat 22.
Overleden op 16-05-1905 om 20.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 14 maanden.

   7. 

Jacobus Engelbertus Wilhelmus (Ko) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.111).


XII.102    Maria Magdalena Johanna (Marie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van
Jacobus Engelbertus Wilhelmus (Ko) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.71) en Johanna Lamberta van OJEN (van Oojen) (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 07-03-1896 om 17.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Nicolaas Menagé Challa, ambtenaar, oud 35 jaren wonende alhier en Hillebrand van der Horst, beambte, oud 60 jaren, wonende alhier.). Marie is geboren in de Laurierstraat nr 22. Na haar huwelijk op 19 mei 1926 met Cornelis de Jong in Amsterdam verhuist zij naar Eindhoven. Na het overlijden van Cornelis in 1954 hertrouwt ze op 20 december 1956 in Eindhoven met Hendrikus Wilhelmus Holierhoek, geboren op 28 augustus 1892 in Hekelingen (ZH), overleden op 15 oktober 1963 in Rotterdam. Tijdens dit huwelijk woont het echtpaar in Rotterdam waar Marie overlijdt op 17 oktober 1970.
Overleden op 17-10-1970 te Rotterdam, leeftijd: 74 jaar; weduwe van Hendrikus Wilhelmus Holierhoek, eerder van Cornelis de Jong. Marie overlijdt aan het adres Toussaintstraat 9b. Begraven te Rotterdam.
Ondertrouwd (1) op 01-05-1926 te Amsterdam.
Gehuwd op 19-05-1926 aldaar met Cornelis (Cees) de JONG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), caféhouder, zoon van Gijsbert de JONG en Annigje KLEVER.
Geboren op 22-12-1889 om 9.30 uur te Alphen aan den Rijn (ZH) (aangifte door: Adrianus de Korte, oud 30 jaren, bouwman, en Gerardus Sarks, oud 23 jaren, kleermaker.).
Overleden op 25-12-1954 te Eindhoven (NBr.), leeftijd: 65 jaar; echtgenoot van Maria Magdalena Johanna ten Have. Cees is overleden in zijn huis aan de Arcadeltstraat.
Gehuwd (2) op 20-12-1956 te Eindhoven (NBr.) met Hendrikus Wilhelmus HOLIERHOEK, zoon van Johannes HOLIERHOEK en Pietertje van der MEER.
Geboren op 28-08-1892 om 2.30 uur te Hekelingen (ZH).
Overleden op 15-10-1963 te Rotterdam, leeftijd: 71 jaar; echtgenoot van Maria Magdalena Johanna ten Have. Hendrikus overlijdt aan het adres Toussaintstraat 9b.
Cees is gescheiden van Maria Martha Zwetsloot.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Jacobus Gijsbert (Jacques) de JONG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren te Vreeswijk (Utr.).

   2. 

Gerardus Theodorus (Gerard) de JONG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 08-10-1932 te Eindhoven (NBr.).
Overleden op 28-11-1943 om 4.30 uur aldaar, leeftijd: 11 jaar.

   3. 

Cornelis Maria de JONG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren te Eindhoven (NBr.).


XII.106    Alida Anna Catharina (Alie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van
Jacobus Engelbertus Wilhelmus (Ko) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.71) en Johanna Lamberta van OJEN (van Oojen) (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 29-07-1898 om 13.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Nicolaas Menagé Challa, ambtenaar, oud 38 jaren, wonende alhier, en Henri Herens, beambte, oud 61 jaren, wonende alhier.). Alie wordt geboren in de Laurierstraat 22.
Overleden op 07-04-1967 te Blaricum (NH), leeftijd: 68 jaar; echtgenote van Gerardus Theodorus de Wilde. Alie is overleden in verpleeghuis Hoog-Laren. Begraven op 12-04-1967 te Amsterdam. Alie is begraven op het RK Kerkhof Buitenveldert.
Gehuwd op 24-09-1924 te Amsterdam met Gerardus Theodorus (Gerard) de WILDE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), loodgieter, zoon van Albertus de WILDE, kleermaker, en Anna EFFING.
Geboren op 20-02-1899 om 10.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Willem Fürber, ambtenaar, oud 66 jaren, wonende alhier, en Henri Herens, beambte, oud 61 jaren, wonende alhier.).
Overleden op 30-05-1992 aldaar, leeftijd: 93 jaar; weduwnaar van Alida Anna Catharina ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Albertus Bernardus Hendricus de WILDE, loodgieter, later Hoofd Onderhoudsdienst bij een bejaardencentrum.
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd aldaar met A.M.A. (Annie) RANDAG.


XII.107    Johannes Wilhelmus Jacobus (Wim/Willem) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), zoon van
Jacobus Engelbertus Wilhelmus (Ko) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.71) en Johanna Lamberta van OJEN (van Oojen) (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 20-01-1901 om 4.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Willem Fürber, ambtenaar, oud 68 jaren, wonende alhier, en Johan van Beresteijn, beambte, oud 26 jaren, wonende alhier.). Wim is geboren in de Laurierstraat no. 22. Gedoopt te Amsterdam.
Overleden op 26-12-1985 om 10.30 uur te Oegstgeest (ZH), leeftijd: 84 jaar; weduwnaar van Helena Theodora Hazebroek.
Wim is overleden op de verpleegafdeling van ziekenhuis Endegeest. Begraven op 30-12-1985 te Oegstgeest (ZH). Wim is begraven op de RK Begraafplaats bij de Willibrorduskerk.
Gehuwd op 01-05-1935 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 02-05-1935 aldaar met Helena Theodora (Lena) HAZEBROEK (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van Johannes Cornelis HAZEBROEK (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), agent van politie, later medewerker van de Ned. Spoorwegen (treinconducteur), en Maria Berdina WENDT (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 12-10-1903 om 20.00 uur te Neede (Gld) (aangifte door: Gerrit Jan Haitink, oud 39 jaren, spoorbeambte, en Herman ten Hoopen, oud 28 jaren, fabrieksarbeider, wonende beiden alhier.).
Overleden op 21-03-1967 om 7.45 uur te Leiden (ZH), leeftijd: 63 jaar; echtgenote van Johannes Wilhelmus Jacobus ten Have. Lena is overleden in het Diaconessenziekenhuis. Begraven op 24-03-1967 te Oegstgeest (ZH). Lena is begraven op het RK kerkhof bij de Willibrorduskerk.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jacobus Engelbertus Wilhelmus (Jac) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.24).

   2. 

Maria Bernardina Helena (Ria) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.27).

   3. 

Beatrix Irene Maria (Trix) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.29).

   4. 

Johanna Wilhelmina Maria (Wil) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.31).


XIII.24    Jacobus Engelbertus Wilhelmus (Jac) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), graficus, zoon van
Johannes Wilhelmus Jacobus (Wim/Willem) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.107) en Helena Theodora (Lena) HAZEBROEK (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 22-01-1936 te Leiden (ZH). Jac is geboren in het Academisch Ziekenhuis. Gedoopt op 23-01-1936 te Oegstgeest (ZH) (getuige(n): Johanna Lamberta van Oojen, oma van vaderszijde, en Jacobus Engelbertus Wilhelmus ten Have, broer van de vader). Jac is gedoopt in de RK Kerk St. Willibrord.
Overleden op 19-08-2014 te Lisse (NH), leeftijd: 78 jaar; weduwnaar van Maria Magdalena Agteberg.
Gehuwd op 13-11-1958 te Zeist (Utr.), gehuwd voor de kerk op 13-11-1958 aldaar met Maria Magdalena (Ria) AGTERBERG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van Franciscus Albertus AGTERBERG en Clara Maria KLOMP.
Geboren op 07-02-1937 te Zeist (Utr.).
Overleden op 05-08-2014 te Warmond (ZH), leeftijd: 77 jaar; echtgenote van Jacobus Engelbertus Wilhelmus ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Helena Maria (Ellen) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.17).

   2. 

Clara Maria (Carin) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.19).

   3. 

Wilhelmus Jacobus (Wilco) ten HAVE (zie XIV.20).

   4. 

Franciscus Albertus (Frans) ten HAVE (zie XIV.22).


XIV.17    Helena Maria (Ellen) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), verkoopster, dochter van
Jacobus Engelbertus Wilhelmus (Jac) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.24) en Maria Magdalena (Ria) AGTERBERG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren te Oegstgeest (ZH). Ellen is geboren in de Dorpsstraat no.16, gedoopt te Oegstgeest (ZH) (getuige(n): Maria Bernardina Helena ten Have). Ellen is gedoopt in de RK Kerk St. Willibrord.
Gehuwd te Lisse (ZH), gehuwd voor de kerk aldaar met Quirinus Johannes Gerardus (Ruud) DOFFERHOFF, senior opsporingsfunctionaris bij de UWV, zoon van Cornelis Hendricus DOFFERHOFF en Alida Maria (Ali) van de BERG.
Geboren te Lisse (ZH), gedoopt aldaar (getuige(n): Geek en Corrie Dofferhoff). Ruud is gedoopt in de H.Engelbewaarderskerk.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Ivar Cornelis Jacobus (Ivar) DOFFERHOFF.
Geboren te Lisse (ZH), gedoopt aldaar (getuige(n): Pierre en Carin Kaagman). De doop vindt plaats in de H.Mariakerk.

   2. 

Rowan Alicia Rian (Rowan) DOFFERHOFF.
Geboren te Lisse (ZH), gedoopt aldaar (getuige(n): Wilco en Anita ten Have). De doop vindt plaats in de H.Mariakerk.


XIV.19    Clara Maria (Carin) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dokters-assistente, dochter van
Jacobus Engelbertus Wilhelmus (Jac) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.24) en Maria Magdalena (Ria) AGTERBERG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren te Leiden (ZH). Carin is geboren in het Diaconessenziekenhuis. Gedoopt te Oegstgeest (ZH). Carin is gedoopt in de RK Kerk St. Willibrord.
Gehuwd te Lisse (ZH) met Petrus Theodorus Maria (Pierre) KAAGMAN, politie-ambtenaar, zoon van Cornelis Petrus KAAGMAN en Elizabeth NEEFJES.
Geboren te Enkhuizen (NH), gedoopt te Grootebroek (NH).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Thijs KAAGMAN.
Geboren te Leiden (ZH).

   2. 

Sam KAAGMAN.
Geboren te Lisse (ZH).


XIV.20    Wilhelmus Jacobus (Wilco) ten HAVE, grondwerktuigkundige bij de KLM, zoon van
Jacobus Engelbertus Wilhelmus (Jac) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.24) en Maria Magdalena (Ria) AGTERBERG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren te Rotterdam, gedoopt aldaar (getuige(n): Philippus Johannes Maria Roeleven en Beatrix Irene Maria ten Have).
Gehuwd te Noordwijkerhout (ZH), gehuwd voor de kerk aldaar met Anna Maria (Anita) DUIVENVOORDE, verkoopster, dochter van Godefrides Adrianes DUIVENVOORDE en Wilhelmina Sophia KORTEKAAS.
Geboren te Leiden (ZH), gedoopt te Noordwijkerhout (ZH) (getuige(n): Piet en Riek van Duin).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Kyomi ten HAVE.
Geboren te Leiden (ZH), gedoopt te Noordwijkerhout (ZH) (getuige(n): Aad en Jolanda Duivenvoorde). Kyomi is in de St. Jozefkerk gedoopt.

   2. 

Dewy ten HAVE.
Geboren te Leiden (ZH), gedoopt te Noordwijkerhout (ZH) (getuige(n): Ruud en Ellen Dofferhoff).

   3. 

Semya ten HAVE.
Geboren te Leiden (ZH), gedoopt te Lisse (ZH) (getuige(n): Walter en Mareen Duivenvoorde). Semya is gedoopt in de St. Agathakerk.


XIV.22    Franciscus Albertus (Frans) ten HAVE, ambulance verpleegkundige, zoon van
Jacobus Engelbertus Wilhelmus (Jac) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.24) en Maria Magdalena (Ria) AGTERBERG (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren te Rotterdam, gedoopt aldaar (getuige(n): Frans en Carla Agterberg).
Gehuwd te Lisse (ZH) met Maria Elizabeth Christiana (Marja) DOFFERHOFF, dochter van Martinus DOFFERHOFF en Adriana Catrina DOES.
Geboren te Lisse (ZH), gedoopt aldaar (getuige(n): Chris en Bep Does).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Tom ten HAVE.
Geboren te Lisse (ZH).

   2. 

Marlyn ten HAVE.
Geboren te Lisse (ZH).

   3. 

Mart ten HAVE.
Geboren te Lisse (ZH).


XIII.27    Maria Bernardina Helena (Ria) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), secretaresse, dochter van
Johannes Wilhelmus Jacobus (Wim/Willem) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.107) en Helena Theodora (Lena) HAZEBROEK (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren te Oegstgeest (ZH). Ria is geboren in de Duinzichtstraat no. 4. Gedoopt te Oegstgeest (ZH) (getuige(n): Alida Anna Catharina ten Have en Gerardus de Wilde). Ria is gedoopt in de RK. Kerk St. Willibrord.
Ondertrouwd te Oegstgeest (ZH).
Gehuwd aldaar, gehuwd voor de kerk aldaar. Het huwelijk vindt plaats in de RK Kerk St. Willibrord. Echtgenoot is Adriaan Gaston (Aad) DESSAUVAGIE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), sales engineer, zoon van Henri Anton Rudolf (Harry) DESSAUVAGIE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), suikerplanter, en Louise Anna (Lies) SAUBERT (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren te Madioen (N.I.), gedoopt te ´s-Gravenhage (getuige(n): Alida Anna Catharina ten Have en Gerardus de Wilde). Aad is gedoopt in de St. Jacobskerk aan de Parklaan.
Ria doet in 1954 eindexamen aan de MMS en wil daarna niet meer naar school. Ze gaat werken bij een groot bloembollenbedrijf in Oegstgeest en volgt avondlessen in typen, steno en Ned. handelscorrespondentie. In 1958 gaat ze, na een intermezzo van een jaar bij een bedrijf in Alphen aan den Rijn, naar Sikkens Lakfabrieken in Sassenheim waar ze 7 jaar blijft werken, de laatste jaren op de afdeling reclame en publiciteit, waar ze tot 2 maanden vóór de geboorte in 1965 van de oudste zoon blijft.
Inmiddels heeft ze in 1963 nog haar middenstandsdiploma gehaald.
Na de geboorte van de 2e zoon in 1968 gaat ze in 1970 weer part-time aan het werk, waarna in 1974 de verhuizing naar Cuijk volgt.
Na terugkeer 4 jaar later volgen nog 7 jaar op een advocatenkantoor en 8 jaar bij een privé onderwijsinstelling. En daarna de gezegende rust van pré- en vol-pensioen.
Aad arriveert in 1947 met zijn ouders in Nederland. Erg enthousiast was hij daar niet over, hij vond het veel te koud.
Na de lagere school gaat hij in eerste instantie naar de HBS, maar een groot succes is dat niet en na de 3e klas gaat hij naar de School voor Fotografie en Fototechnieken. Hij volgt daar de opleiding Technische Fotografie. Na deze opleiding moet hij in Militaire Dienst: opgeroepen in Maastricht, daarna de onderofficiers-opleiding in ´s-Hertogenbosch, waarna hij een opleiding krijgt op de School Militaire Inlichtingendienst (SMID) in Harderwijk. Na zijn opleiding wordt hij geplaatst bij het 1e legerkorps in Apeldoorn. De eerste persoon die hij daar ontmoet is zijn "maatje" Jan van Hal met wie hij zowel in Maastricht als in ´s-Hertogenbosch de opleiding heeft gevolgd. Omdat er op de kazerne in Apeldoorn te weinig plaats is worden ze beiden ondergebracht in een particulier pension. Hoe gemakkelijk wil je het hebben in militaire dienst? De vriendschap tussen Aad en Jan (met later de bijgekomen echtgenotes en kinderen) heeft nog jaren geduurd. Helaas zijn Jan en Jenny inmiddels overleden.
Na met groot verlof te zijn gegaan werkt Aad vanaf 1963 als fotograaf bij de Nederlandse Rotogravure Maatschappij in Leiden; in 1966 gaat hij naar Sikkens Lakfabrieken in Sassenheim waar hij op het laboratorium gaat werken in de electronen microscopie.
Vanaf 1 januari 1971 is hij werkzaam op de researchafdeling van een groot diamantbedrijf in Amsterdam, later in Cuijk. Zijn werkzaamheden liggen voornamelijk op het gebied van technische toepassing van diamant. Na 4 jaar Cuijk wordt hem door de directie verzocht terug te komen naar het kantoor Amsterdam om ingezet te worden als sales engineer. Hij heeft deze baan jaren lang met veel plezier gedaan, maar aan alles komt een eind. Sinds mei 2004 geniet hij van zijn pensioen.`.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Henri Anton Rudolf (Hans) DESSAUVAGIE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.24).

   2. 

Johannes Wilhelmus (Jos) DESSAUVAGIE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIV.26).


XIV.24    Henri Anton Rudolf (Hans) DESSAUVAGIE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), partner vermogensbeheer, zoon van
Adriaan Gaston (Aad) DESSAUVAGIE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), sales engineer, en Maria Bernardina Helena (Ria) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.27).
Geboren te Leiden (ZH). Hans is geboren in het Diaconessen ziekenhuis. Gedoopt te Oegstgeest (ZH) (getuige(n): Johanna Wilhelmina Maria ten Have en Henricus Gerardus Cornelis Degger). Hans is gedoopt in de Willibrordkerk door kapelaan Kloosterman.
Gehuwd te Kapelle (Zld) met Johanna Christina (Christine) BEKIUS (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van Peter Ernst BEKIUS en Anneliese TESELING.
Geboren te Renkum (Gld).
Na de lagere school in Oegstgeest en Cuijk en de Middelbare school in Leiden gaat Hans in 1983 naar Rotterdam voor zijn studie Econometrie. Op 22 februari 1990 rondt hij deze studie af. Tijdens zijn studie aan de Universiteit leert hij Christine kennen met wie hij in 1985 in het huwelijk treedt. Zijn grote hobby is voetballen, daarnaast speelt hij graag piano.
Zijn werkzame leven begint hij als beleggingsanalist bij de ABN, waar hij ongeveer 8 jaar blijft. Na nog enkele jaren gewerkt te hebben bij diverse andere bedrijven is hij inmiddels partner vermogensbeheer.
Christine gaat na haar middelbare schoolopleiding in 1983 naar Rotterdam om Economie te studeren, waar ze Hans leert kennen. Ze gaan al vrij snel samenwonen en op 20 september 1985 trouwen ze in Kapelle, de plaats waar Christine vandaan komt. Nog tijdens hun sudententijd worden de oudste 2 dochters geboren, hetgeen voor beiden geen belemmering is om hun studie te voltooien. Christine studeert eind 1991 af, 1½ jaar na de geboorte van haar 3e dochter. In 1993 is nog een 4e dochter geboren.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anneliese Nathalie (Annelien) DESSAUVAGIE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren te Rotterdam. Annelien is geboren in het Havenziekenhuis.
Relatie met Paul BOXHOORN (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Annelien wordt geboren in het Havenziekenhuis in Rotterdam. Gelukkig mag ze dezelfde dag nog naar huis. Na 4 jaar Rotterdam verhuist het gezin naar Hoorn waar ze in 1990 naar "De Duiventil" gaat, volgens Annelien de "fijnste school van de wereld". Je mag er van alles: knippen, plakken, tekenen... en je leert er ook nog zingen, voor Annelien het einde. En ze gaat er ook naar zwemles en haalt in 1991 haar eerste brevet.
Na de lagere school gaat Annelien in september 1998 in Alphen aan den Rijn naar het Ashram College, vervolgens naar het Segbroek College in Den Haag waar zij in 2004 eindexamen VWO doet. Zij vertrekt voor een jaar naar de Verenigde Staten in het kader van een uitwisselingsprogramma voor studenten.
Na haar terugkeer in juni 2005 gaat zij in september naar Rotterdam voor de studie Fiscale Economie. Ze studeert af in februari 2012.
Annelien woont inmiddels samen met Paul Boxhoorn, die ze in Rotterdam heeft leren kennen.

   2. 

Marieke Nadine Heleen (Marieke) DESSAUVAGIE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren te Rotterdam. Marieke is geboren in de Herman Bavinckstraat.
Relatie met Christiaan (Chris) de BOEF (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Marieke wordt in Rotterdam geboren in 1988 en verhuist in april 1990 naar Hoorn. Voor Marieke een fijne tijd want ze kan daar de hele dag buiten spelen. Ze gaat daar 2 x per week naar de creche en voelt zich daar helemaal thuis.
De lagere school volgt ze in Alphen aan den Rijn en daarna gaat ze in september 2000 naar de Havo/VWO brugklas van het Ashram college. Ze doet in 2005 eindexamen HAVO, waarna zij voor een jaar naar de Verenigde Staten vertrekt in het kader van een uitwisselingsprogramma voor studenten.
Na haar terugkomst in 2006 gaat zij naar de Hotelschool in Leeuwarden. Een half jaar van haar opleiding volgt ze in Zuid Afrika en na haar terugkeer gaat ze als stagiaire in een hotel in Amsterdam aan de slag.
Per 1 november 2010 krijgt ze daar haar voorlopige aanstelling. In 2012 volgt haar afstuderen waarna haar vooorlopige aanstelling wordt omgezet in een definitieve.
Inmiddels woont Marieke samen met Chris de Boef, die ze in Leeuwarden heeft leren kennen. Chris studeert tegelijk met Marieke af en werkt bij de RAI in Amsterdam als food en beverage manager.

   3. 

Esther Martine (Esther) DESSAUVAGIE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren te Hoorn (NH).
Esther wordt in Hoorn geboren en verhuist enkele jaren later naar Alphen aan den Rijn.
In september 2004 gaat ze naar de brugklas Havo VWO in Alphen a.d. Rijn, in juni 2009 heeft ze haar einddiploma gehaald. Ze vertrekt in september voor een jaar naar Spanje om de taal te leren. Ze heeft het in Spanje heel erg naar haar zin gehad, maar ze moet weer aan de slag.

   4. 

Carlotte Cécile (Carlotte) DESSAUVAGIE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren te Hoorn (NH).
Ook Carlotte wordt in Hoorn geboren, maar ze gaat in Alphen aan den Rijn naar de kleuterschool en naar de basisschool. In september 2006 start Carlotte in de brugklas Havo/VWO.
Ze is 3 jaar lid geweest van de jeugdraad van het Europese Parlement en in haar vije tijd is ze een verwoed voetballer.
Na het eindexamen van het VWO in 2013 is Carlote voor een half jaar naar Peru gegaan voor vrijwilligerswerk. In april 19145 is ze weer teruggekomen.
In september is ze naar Amsterdam vetrokken voor haar studie Rechten op dr Vrije Universiteit van Amsterdam.


XIV.26    Johannes Wilhelmus (Jos) DESSAUVAGIE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), benefits- and compensation manager bij een Multinational, zoon van
Adriaan Gaston (Aad) DESSAUVAGIE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), sales engineer, en Maria Bernardina Helena (Ria) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.27).
Geboren te Oegstgeest (ZH). Jos is geboren in de Dorpsstraat. Gedoopt te Oegstgeest (ZH) (getuige(n): Wilhelmina Johanna Maria van Rijn en Carolus Jean Marie Dessauvagie). Jos is gedoopt in de Willibrorduskerk door kapelaan Kloosterman.
Gehuwd te Driebergen (Utr.) met Adriana Christine Maria (Alette) NEDERKOORN (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van Christianus Johannes Theodorus (Chris) NEDERKOORN, winkelier in baby-artikelen, en Elisabeth Wilhelmina Maria (Lies) SLEENHOF.
Geboren te Arnhem (Gld).
De eerste 4 klassen van de basisschool volgt Jos in Cuijk, de laatste 2 klassen in Leiderdorp. Zijn VWO opleiding volgt hij aan het Bonaventura College in Leiden waar hij in 1986 zijn eindexamen doet. Hij vertrekt in augustus naar de Universiteit Nijenrode in Breukelen om Bedrijfskunde te studeren. De eerste 3 jaar woont hij op de campus, het laatste jaar van zijn studie woont hij in Amsterdam met zijn vriendin Alette die hij al in 1986 heeft leren kennen. Hij studeert af in juni 1990.
Zijn eerste baan vindt hij bij Philips in Eindhoven, waar hij tot september 1993 blijft werken. Jos en Alette verhuizen dan van Amsterdam naar ´s-Hetogenbosch. Hij start dan zijn studie Fiscale Economie in Rotterdam.
Na een "wereld"reis van 4 maanden met Alette in 1994 komt hij terug naar Nederland waar hij in augustus van dat jaar gaat werken bij een financieel adviesbureau in Rotterdam. In december 1994 trouwen Jos en Alette in Driebergen. Per 1 januari 2000 gaat het gezin naar Hongkong, in maart 2001 keren ze weer terug.
Hij werkt sedert 2006 bij een Multinational in Amsterdam, waar hij per 1 juni 2011 vertrekt om te gaan werken bij een bedrijf in Kopenhagen.
Alette volgt na de lagere school een opleiding t.b.v. het toerisme. Voor haar stage heeft ze onder meer gewerkt op Gran Canaria en in Engeland.
Na werkzaamheden in hotel Krasnapolsky in Amsterdam en bij een consultancybureau heeft ze een aantal jaren als stewardess bij Martinair gevlogen.
Inmiddels zijn in het gezin 3 kinderen geboren: Emma op 19 februari 1998 in Voorburg, Christoph op 2 mei 1999 in Voorburg en Frédérique op 12 december 2000 in Hongkong.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Emma Elisabeth Maria (Emma) DESSAUVAGIE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren te Voorburg (ZH).
Van eind 1999 tot maart 2001 woont Emma in Hong Kong. Na terugkeer woont het gezin in Blaricum, waar Emma 4 jaar naar de basisschool gaat. De laatste 2 jaar van de basisschool gaat ze naar het Montessori-onderwijs. Ze wordt daarna getest voor een vervolgopleiding en in september 2010 gaat ze naar het Gmeentelijkk Gymnasium in Hilversum. Ze zit nu in de 3e klas en hoopt in augustus 2013 naar de 4e klas te gaan.

   2. 

Christoph Adriaan Gaston (Christoph) DESSAUVAGIE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren te Voorburg (ZH).
Christoph woont met zijn ouders en zusje Emma van 1999 tot begin 2001 in Hong Kong, Na terugkomst woont het gezin in Blaricum, waar hij 3 jaar de basisschool volgt. De laatste 3 jaar gaat hij naar de Montessorischool.
In september 2011 gaat hij naar het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum. Hij hoopt in augustus 2013 naar de 3e klas te gaan .

   3. 

Frédérique Josephine Sophia (Frédérique) DESSAUVAGIE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren te Hong Kong.
Frédérique wordt geboren in Hong Kong, maar kort daarna gaat het hele gezin terug naar Nederland, waar ze in Blaricum gaan wonen. Frédérique gaat naar de creche en daarna naar de basisschool. Ze gaat naar een speciale school, omdat ze met een aantal vakken moeite heeft, o.a. rekenen en daarvoor extra aandacht nodig heeft. Na de verhuizing van Blaricum naar Huizen gaat ze in september 2010 in Hilversum naar school.
Naast haar schoolwerk rijdt ze iedere week paard en gaat ze op woensdagmiddag naar de boerderij om allerlei dieren te vertroetelen. Ze heeft geen voorkeur: paarden, koeien, schapen, geiten, konijnen: alle dieren zijn naar haar mening lief. In 2012 heeft ze zelfs haar officiële melkdiploma gehaald. Thuis heeft ze de hond, Pippa, zo ongeveer geconfisqueerd
In augustus 2013 gaat Frederique naar de vervolgopleiding.


XIII.29    Beatrix Irene Maria (Trix) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), adm. medewerkster, dochter van
Johannes Wilhelmus Jacobus (Wim/Willem) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.107) en Helena Theodora (Lena) HAZEBROEK (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren te Oegstgeest (ZH). Trix is geboren in de Dorpsstraat no. 16, gedoopt te Oegstgeest (ZH) (getuige(n): Johannes Cornelis Hazebroek en Sjoukje Bootsma).
Gehuwd aldaar, gehuwd voor de kerk aldaar met Philippus Johannes Maria (Flip) ROELEVEN (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), welder, zoon van Johannes Martinus ROELEVEN, tuinder, later winkelier/herbergier, en Johanna Maria Catharina van BENTEN.
Geboren te Zoeterwoude (ZH).
Het kerkelijk huwelijk vindt plaats in de RK kerk St. Willibrord.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jacobus Philippus Maria (Jacco) ROELEVEN (zie XIV.28).

   2. 

Dyonisius Johannes Maria (Dennis) ROELEVEN.
Geboren te Zoeterwoude (ZH).
Partner is Rebecca van WIJK.

   3. 

Sander Johannes Maria (Sander) ROELEVEN.
Geboren te Leiderdorp (ZH).
Partner is Evelien van KAPEL.
Geboren te Zoeterwoude (ZH).


XIV.28    Jacobus Philippus Maria (Jacco) ROELEVEN, zoon van
Philippus Johannes Maria (Flip) ROELEVEN (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), welder, en Beatrix Irene Maria (Trix) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.29).
Geboren te Zoeterwoude (ZH).
Gehuwd te Dordrecht (ZH) met Johanna Antoinette MEIJJERS.
Geboren te Dordrecht (ZH).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Madelief Sophie ROELEVEN.
Geboren te Dordrecht (ZH).


XIII.31    Johanna Wilhelmina Maria (Wil) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van
Johannes Wilhelmus Jacobus (Wim/Willem) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.107) en Helena Theodora (Lena) HAZEBROEK (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren te Oegstgeest (ZH). Wil is geboren in de Dorpsstraat no.16.
Gehuwd te Oegstgeest (ZH), gehuwd voor de kerk aldaar met Henricus Gerardus Cornelis (Harrie) DEGGER (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), zoon van Cornelis Gerardus DEGGER en Cornelia ZANDVLIET.
Geboren op 22-12-1941 te Lisse (ZH).
Overleden op 08-10-2003 te Thailand, leeftijd: 61 jaar; echtgenoot van Wil ten Have, begraven op 17-10-2003 te Noordwijk (ZH). Har is begraven op de RK Begraafplaats te Noordwijk binnen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Dimitri (Dimitri) DEGGER (zie XIV.34).

   2. 

Natasja (Natasja) DEGGER.
Geboren te Gouda (ZH).


XIV.34    Dimitri (Dimitri) DEGGER, zoon van
Henricus Gerardus Cornelis (Harrie) DEGGER (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) en Johanna Wilhelmina Maria (Wil) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.31).
Geboren te Noordwijk (ZH).
Gehuwd voor de kerk aldaar met Delia KEUNE.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jeremy Connor DEGGER.
Geboren te Noordwijk (ZH).

   2. 

Dominique Cloë DEGGER.
Geboren te Leiden (ZH).


XII.111    Jacobus Engelbertus Wilhelmus (Ko) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), marine-officier, zoon van
Jacobus Engelbertus Wilhelmus (Ko) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.71) en Johanna Lamberta van OJEN (van Oojen) (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 30-12-1910 te Amsterdam. Ko is geboren in de Laurierstraat 22.
Overleden te Toronto, Ontario, (CAN.).
Gehuwd te Oegstgeest (ZH), gehuwd voor de kerk aldaar. Ko en Greet zijn getrouwd in de Pauluskerk aan de Warmonderweg. Echtgenote is Geertruida Maria (Greet) TEFFER (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van Johannes Engbert TEFFER en Maria LAUFFER.
Geboren te Amsterdam.
Op 13 december 1930 is Ko naar Den Helder gegaan. Hij was toen matroos 1e klas bij de Marine. Gedurende de tweede wereldoorlog is hij uitgezonden naar Ned. Indië, in 1946 is hij weer terug in Nederland waar hij wordt opgevangen door zijn broer Wim en schoonzuster Lena, die in Oegstgeest wonen. Zijn eerste werk is het uitzoeken of zijn verloofde, Greet Teffer, die hij in Toronto had moeten achterlaten, nog in leven is; gelukkig is dat zo, zij woont bij haar ouders. Begin 1946 komt zij over naar Nederland, waar zij samen met Ko kan blijven wonen bij Wim en Lena. In oktober 1946 trouwen ze in Oegstgeest. Daar wordt op 17 augustus 1947 Elisabeth Irene geboren (in Leiden) en kort daarna vertrekken zij naar Den Helder waar op 25 maart 1949 dochter Yvonne Beatrix wordt geboren. Na afloop van het contract bij de Marine zijn Ko en Greet met hun kinderen
weer terug gegaan naar Toronto in Canada.
circa 1950 vetrokken naar Toronto, Ontario (Canada).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Elisabeth Irene (Elly) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren te Leiden (ZH). Elly is geboren in het St. Elisabethziekenhuis.
circa 1950 vertrokken naar Toronto, Ontario (Canada).

   2. 

Yvonne Beatrix (Yvonne) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren te Den Helder (NH). Yvonne is geboren in het Lidwina Ziekenhuis.
irca 1950 vertrokken naar Toronto, Ontario (Canada).


XI.73    Jacobus Adolf Ignatius (Dolf) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), koopman, handelsreiziger, zoon van
Johannes Wilhelmus Joseph ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie X.31) en Maria Magdalena Johanna PIëL (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 10-08-1873 om 15.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Josephus Hendricus ten Have, timmerman, oud 27 jaren, alhier wonende aan de Boomsloot O 349, en Arnoldus van de Klundert, passementwerker, oud 23 jaren, wonende alhier aan de Rozenstraat 327.). Dolf is geboren in de Nieuwe Leliestraat 146.
Overleden op 21-07-1934 om 8.30 uur te Amsterdam, leeftijd: 60 jaar; echtgenoot van Catharina Antonetta Maria von Eujgen, eerder weduwnaar van Alida Anna Catharina Boeklage en van Geertruida Maria Johanna Weterings. Dolf is overleden in het Maria Paviljoen. Begraven op 25-07-1934 te Amsterdam. Dolf is begraven op het RK Kerkhof Buitenveldert.
Gehuwd (1) op 04-08-1898 te Amsterdam met Alida Anna Catharina BOEKLAGE, dochter van Wilhelmus Johannes BOEKLAGE, warmoezier, en Getje WAGENAAR.
Geboren op 26-10-1871 om 10.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Jan Jurgen Dirks, oud 74 jaren, beroep geen, wonende alhier aan de Elandstraat 21, en Jan Roelof Poll, oud 40 jaren, ijzerdraaier, wonende alhier aan de Molensteeg 341.). Alida is geboren in de Kalverstraat 31.
Overleden op 04-01-1899 om 23.30 uur te Amsterdam, leeftijd: 27 jaar; echtgenote van Jacobus Adolf Ignatius ten Have.
Gehuwd (2) op 18-07-1901 te Amsterdam met Geertruida Maria Johanna WETERINGS, dochter van Johannes Hendricus WETERINGS, varkensslachter, en Joanna Gerarda BERTELING.
Geboren op 09-05-1874 om 14.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Johannes Gerardus Uijlings, werkman, oud 27 jaren, en Johannes Josephus Lodewijk Fey, varkensslachter, oud 23 jaren, beiden wonende alhier.).
Overleden op 03-01-1930 om 3.00 uur aldaar, leeftijd: 55 jaar; echtgen ote van Jacobus Adolf Ignatius ten Have.
Gehuwd (3) op 24-03-1932 te Amsterdam met Catharina Antonetta Maria (Cato) von EUGEN, dochter van Josephus Carolus Petrus von EUGEN, handelsreiziger, en Maria Anna Theodora HURKENS.
Geboren op 11-07-1890 te ´s-Hertogenbosch (NBr.) (aangifte door: Johann Alphons Maria von Eugen, oud 31 jaren, klerk ter Provinciale Griffie, en Antonius Hurkens, oud 58 jaren, schilder, beiden wonende binnen de gemeente.).
Overleden op 01-04-1953 te Noordwijk (ZH), leeftijd: 62 jaar; weduwe van Jacobus Adolf Ignatius ten Have, begraven op 06-04-1953. Op 6 oktober 1952 is Cato verhuisd van Amsterdam naar Noordwijk, Langeveld 29. Of zij in Amsterdam of in Noordwijk is begraven, is niet bekend.
Uit het tweede huwelijk:

   1. 

Adolf Wilhelmus Ignatius Maria ten HAVE.
Geboren op 18-04-1902 om 19.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Marinus Jacobus Luijsteraar, oud 23 jaren, ambtenaar, wonende alhier, en Pieter van Dongen, oud 41 jaren, ambtenaar, wonende alhier.).
Overleden op 21-03-1907 om 12.00 uur aldaar.

   2. 

Johannes Hendrikus Maria ten HAVE.
Geboren op 15-06-1904 te Amsterdam.
Overleden op 19-09-1904 om 9.00 uur aldaar.

   3. 

Johanna Lambertha Jacoba ten HAVE.
Geboren op 27-05-1906 te Amsterdam.
Overleden op 10-04-1910 om 8.30 uur aldaar.

   4. 

Maria Magdalena Johanna ten HAVE.
Geboren op 06-01-1910 te Amsterdam.
Overleden op 26-01-1913 om 9.00 uur aldaar.

   5. 

Wilhelmina Johanna Josephina (Willy) ten HAVE.
Geboren op 22-05-1913 te Amsterdam. Willy vertrekt op 10 september 1920 naar Voorschoten. Waarschijnlijk gaat zij daar naar een kostschool (Pens. O.L. Vr.?)
Op 3 januari 1930, als haar moeder overlijdt, komt zij uit Etten Leur terug naar Amsterdam (Schaafstraat 29), op 3 september 1935 gaat zij in de Spuistraat no. 60 wonen, om vervolgens op 2 juli 1937 te vertrekken naar Heerlen, voor haar huwelijk met Harry Savelberg.
Later komt het echtpaar terug naar Amsterdam; zij gaan wonen in het woonhuis dat gebouwd is bij het pand van de Papierwarenfabriek v/h gebr. Ten Have in de Schaafstraat, waar Harry Savelberg directeur wordt.
Na zijn pensionering gaan ze in Zaandam wonen.
Overleden op 22-05-2006 om 11.00 uur te Zaandam (NH), begraven op 27-05-2006 te Amsterdam. Willy is begraven op de begraafplaats Buitenveldert.
Gehuwd op 30-09-1937 te Heerlen (Lb) met Renier Joseph Hendrik (Harry) SAVELBERG, Directeur Papierwarenfabriek v/h Gebr. Ten Have, Schaafstraat 2, Amsterdam-Noord, zoon van Jacob Hubert SAVELBERG en Maria Hubertina BRULS.
Geboren op 10-05-1912 te Heerlen (Lb.).
Overleden op 09-03-1985 te Zeist (Utr.).
Harry Savelsberg Is van beroep electriciën. Door zijn huwelijk met Willy ten Have wordt hij directeur van de Papierwarenfabriek v/h Gebr. Ten Have ("aan de overkant van ´t IJ"), waarvan willy´S vader één van de oprichters/eigenaren was.


XI.78    Johanna Maria (Na) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van
Johannes Wilhelmus Joseph ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie X.31) en Maria Magdalena Johanna PIëL (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 09-07-1875 om 17.30 uur te Amsterdam (aangifte door: Johannes Petrus Antonius ten Have, zonder beroep, oud 25 jaren, wonende aan de Brouwersgracht 153, en Johannes Piël, varkensslachter, oud 26 jaren, wonende aan de Laurierstraat 20.). Na is geboren in de Nieuwe Leliestraat 131.
Overleden op 09-06-1923 om 18.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 47 jaar; echtgenote van Adrianus Lansman, begraven op 13-06-1923 te Amsterdam.
Gehuwd op 15-10-1896 aldaar met Adrianus LANSMAN, schoenmaker, later brievenbesteller, zoon van Adrianus LANSMAN, schoenmaker, en Geertruida PENNINGS.
Geboren op 02-10-1873 om 17.00 uur te Waalwijk (NBr.) (aangifte door: Norbertus Brouwers, oud 43 jaren, schoenmaker, en Cornelis Johannes van Eeten, oud 34 jaren, beiden te Waalwijk.).
Overleden op 26-02-1924 om 23.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 50 jaar; weduwnaar van Johanna Maria ten Have, begraven op 01-03-1924 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geertruida Adriana (Truus) LANSMAN.
Geboren op 17-01-1897 te Amsterdam.
Gehuwd op 18-07-1917 aldaar met Franciscus Alphonsus Jacobus BEERMAN, matroos bij de Kon.Marine, zoon van Franciscus Gerardus BEERMAN, controleur bij de gemeente-tram, en Anna Maria de JONG.
Geboren circa 1896 te Nieuwer Amstel (NH).
(trouwt op 18 juli 1917 met Franciscus Gerardus Beerman)).

   2. 

Johannes Wilhelmus Josephus LANSMAN.
Geboren op 08-04-1901 te Amsterdam.
Overleden op 04-05-1905 aldaar, leeftijd: 4 jaar.

   3. 

Adrianus Johannes Maria (Adriaan) LANSMAN, bankwerker.
Geboren op 07-11-1903 te Amsterdam.
Gehuwd aldaar met Martha van OOJEN, dochter van Jacobus Johannes Willebrordus van OOJEN en Martha van NIMWEGEN.
Geboren op 05-12-1904 te Zeist (Utr.).

   4. 

Johannes Wilhelmus Josephus (Jan) LANSMAN.
Geboren op 16-08-1906 te Amsterdam.
Gehuwd te Rotterdam met Alida Cornelia Virgenie VERBEKE, dochter van Gustavus VERBEKE en Maria Carolina van den BOS.
Geboren circa 1910 te Axel (Zld).

   5. 

Petrus Johannes (Piet) LANSMAN.
Geboren op 27-01-1911 te Amsterdam.

   6. 

Johannes Petrus (Wim) LANSMAN.
Geboren op 27-01-1911 te Amsterdam.

   7. 

Johanna Lambertha LANSMAN.
Geboren op 30-01-1912 te Hoorn (NH).
Overleden op 16-10-1916 te Amsterdam.

   8. 

Maria Magdalena Johanna (Mies) LANSMAN.
Geboren te Amsterdam.


XI.82    Maria Magdalena Johanna (Marie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van
Johannes Wilhelmus Joseph ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie X.31) en Maria Magdalena Johanna PIëL (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 09-06-1879 om 1.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Jan Riet, slachter, oud 27 jaren, wonende Laurierstraat 20, en Arnoldus Gerardus Henricus van de Klundert, bediende, oud 30 jaren, wonende Nieuwe Leliestraat 131.). Marie is geboren in de Laurierstraat 24.
Overleden op 19-06-1946 om 20.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 67 jaar; weduwe van Cornelis Franciscus Hendrikus de Groot, begraven op 24-06-1946 te Amsterdam. Marie is begraven in het familiegraf op het RK Kerkhof Buitenveldert.
Gehuwd op 17-11-1904 te Amsterdam met Cornelis Hendrikus Franciscus de GROOT, boekbinder, zoon van Wilhelmus Franciscus de GROOT, kantoorbediende, boekhouder, en Hendrica Adriana van der WAL.
Geboren op 13-02-1870 om 18.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Cornelis Hendricus van Tol, directeur, oud 45 jaren, wonende Lauriergracht 305, en Gerardus van der Wal, timmerman, oud 30 jaren, wonende Lauriergracht 305.). Cornelis wordt geboren aan de Lauriersgracht, buurt H, nr.303.
Overleden op 07-12-1944 om 4.30 uur te Amsterdam, leeftijd: 74 jaar; echtgenoot van Maria Magdalena Johanna ten Have, begraven op 12-12-1944 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrika Adriana Maria de GROOT.
Geboren op 15-08-1905 om 20.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Gijsbertus Endendijk, ambtenaar, oud 26 jaren; en Gautier Oltman, ambtenaar, oud 36 jaren, beiden wonende alhier).

   2. 

Maria Magdalena Johanna de GROOT.
Geboren op 17-11-1906 te Amsterdam.

   3. 

Johanna Catharina Wilhelmina Francisca de GROOT.
Geboren op 23-01-1908 te Amsterdam.

   4. 

Johanna Lambertha Jacoba de GROOT.
Geboren op 29-06-1909 te Amsterdam.

   5. 

Gemma Lambertha de GROOT.
Geboren op 17-09-1910 te Amsterdam.

   6. 

Adolf Ignatius Jacobus de GROOT.
Geboren op 28-03-1912 te Amsterdam.

   7. 

Agnes Maria Wilhelmina de GROOT.
Geboren te Amsterdam.

   8. 

Adriana Elisabeth (Jeanne) de GROOT.
Geboren te Amsterdam.

   9. 

Wilhelmus Hermanus de GROOT.
Geboren op 16-07-1916 te Amsterdam.
Overleden op 24-08-1918 aldaar.

   10. 

Cornelis Hendrikus Franciscus de GROOT.
Geboren te Amsterdam.

   11. 

Hermina Hendrika (Miep) de GROOT.
Geboren te Amsterdam.


XI.83    Johannes (Jan) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), varkensslachter/slager, zoon van
Johannes Wilhelmus Joseph ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie X.31) en Maria Magdalena Johanna PIëL (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 25-05-1881 om 15.30 uur te Amsterdam (aangifte door: Johannes Piël, varkensslachter, oud 32 jaren, wonende Spiegelstraat 54, en Arnoldus Gerardus Henricus van de Klundert, bediende, oud 31 jaren, wonende Laurierstraat 26.). Jan is geboren in de Laurierstraat 24.
Overleden op 07-06-1957 te Amsterdam, begraven op 11-06-1957 aldaar. Johannes wordt begraven op de Noorderbegraafplaats.
Gehuwd op 09-01-1907 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 09-01-1907 aldaar met Maria (Marie) van der HORST, dochter van Johannes Apolonius van der HORST, arbeider, en Maretje MOL.
Geboren op 16-01-1884 om 23.30 uur te Sloten (NH) (aangifte door: Johannes Macharius Verdurmen, arbeider, oud 51 jaren, wonende alhier, en Simon Louwerens, nachtwaker, oud 49 jaren, wonende alhier.). Marie is geboren op het adres Spaarndammerdijk, wijk 30, nr 143.
Overleden op 18-10-1959 te Amsterdam, begraven op 22-10-1959 aldaar.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes Wilhelmus Josephus ten HAVE (zie XII.141).

   2. 

Johannes Maria ten HAVE (zie XII.143).

   3. 

Jacobus Adolf Ignatius ten HAVE (zie XII.145).

   4. 

Maria Magdalena Johanna (Mies) ten HAVE.
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd met J.J. de RUIJTER.

   5. 

Johanna Maria (Hans) ten HAVE.
Geboren op 17-06-1918 te Amsterdam.
Overleden op 25-10-2007 aldaar, leeftijd: 89 jaar; weduwe van Hein van Vliet. Hans is overleden in het Eduard Douwes Dekkerhuis in Amsterdam. Na haar overlijden is ze overgebacht naar het uitvaartcentrum in de Fred.Roeksstraat in Amsterdam. Begraven op 30-10-2007 te Amsterdam. De uitvaartmis vindt plaats om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.Augustinus op de ieuwendammerdijk in Nieuwendam.
Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden om 13.00 uur op de Noorderbegraafplaats in Amsterdam-noord.
Gehuwd op 05-04-1945 met H.W.J. (Hein) van VLIET.
Overleden 1992.

   6. 

Johannes ten HAVE.
Geboren op 14-11-1919 om 1.00 uur te Amsterdam.
Overleden op 14-11-1919 om 1.00 uur aldaar.


XII.141    Johannes Wilhelmus Josephus ten HAVE, slager, zoon van
Johannes (Jan) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.83) en Maria (Marie) van der HORST.
Geboren op 06-10-1907 te Amsterdam.
Gehuwd aldaar met Maria Petronella GLASMEIER, dochter van Alphonsus Cornelis Bernardus GLASMEIER, glazenwasser, en Cornelia Maria Sophia SCHAEFERS.
Geboren op 25-02-1908 te Leiden (ZH).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes ten HAVE.
Geboren op 26-03-1935 te Haarlem (NH).
Overleden op 03-09-1943 om 11.00 uur te Eindhoven (NBr.), leeftijd: 8 jaar. Johannes woonde in Amsterdam. Het overlijden is in Amsterdam ingeschreven onder aktenummer Y67.

   2. 

Maria Cornelia Josefina ten HAVE.
Geboren te Amsterdam.

   3. 

Nicolaas Gerardus ten HAVE.
Geboren te Amsterdam.


XII.143    Johannes Maria ten HAVE, slager, zoon van
Johannes (Jan) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.83) en Maria (Marie) van der HORST.
Geboren op 28-12-1909 te Amsterdam.
Gehuwd aldaar met Agatha Alida Anna KUIJPER, dochter van Johannes Antonius KUIJPER en Grietje FORMER.
Geboren op 13-09-1909 te Soest (Utr.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Levenloos geboren zoon ten HAVE.
Geboren op 25-05-1933 om 4.00 uur te Amsterdam.
Overleden op 25-05-1933 om 4.00 uur aldaar, levenloos geboren.

   2. 

Johannes ten HAVE.
Geboren te Amsterdam.

   3. 

Albertus Johannes ten HAVE (zie XIII.39).

   4. 

Dolf ten HAVE.
Geboren op 21-01-1948 te Hilversum (NH) ??
Overleden op 18-08-2001 te Amsterdam, leeftijd: 53 jaar; ongehuwd. Gecremeerd op 24-08-2001 te Amsterdam. Dolf word gecremeerd op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, Kruislaan 126 in Amsterdam.

   5. 

Hans ten HAVE (zie XIII.42).

   6. 

Cees ten HAVE (zie XIII.44).


XIII.39    Albertus Johannes ten HAVE, zoon van
Johannes Maria ten HAVE (zie XII.143) en Agatha Alida Anna KUIJPER.
Geboren te Amsterdam (Hilversum??).
Gehuwd met Marijke GRIEP.
Geboren te Laren (NH).
dochter van ????
Uit dit huwelijk:

   1. 

Martijn Leonardus Albertus ten HAVE.
Geboren te Hilversum (NH).

   2. 

Martina Frederika Anna ten HAVE (zie XIV.39).


XIV.39    Martina Frederika Anna ten HAVE, dochter van
Albertus Johannes ten HAVE (zie XIII.39) en Marijke GRIEP.
Geboren te Hilversum (NH).
Relatie, geregistreerd partnerschap met Maurice PIJPERS.
Uit deze relatie:

   1. 

Quincy Anna PIJPERS.

   2. 

Chelsea PIJPERS.


XIII.42    Hans ten HAVE, zoon van
Johannes Maria ten HAVE (zie XII.143) en Agatha Alida Anna KUIJPER.
Geboren ? te Hilversum (NH) ??
Relatie met Onbekende RELATIE.
Uit deze relatie:

   1. 

Arjan ten HAVE.

   2. 

Charliene ten HAVE.


XIII.44    Cees ten HAVE, zoon van
Johannes Maria ten HAVE (zie XII.143) en Agatha Alida Anna KUIJPER.
Geboren te Hilversum (NH) ??
Relatie met Onbekende RELATIE.
Uit deze relatie:

   1. 

Desiree ten HAVE.

   2. 

Sandra ten HAVE.

   3. 

Kimberley ten HAVE.


XII.145    Jacobus Adolf Ignatius ten HAVE, sigarenwinkelier, zoon van
Johannes (Jan) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.83) en Maria (Marie) van der HORST.
Geboren op 31-01-1912 te Amsterdam.
Gehuwd aldaar met Adriana Petronella van WESTING.
Geboren op 05-10-1910 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes Adolf ten HAVE.
Geboren te Amsterdam.


XI.85    Josephus Hendricus (Joop) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), slager, zoon van
Johannes Wilhelmus Joseph ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie X.31) en Maria Magdalena Johanna PIëL (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 04-08-1884 om 2.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Arnoldus van de Klundert, beroep geen, oud 34 jaren, wonende Laurierstraat 26, en Bastiaan Sevening, laarsenmaker, oud 36 jaren, wonende Laurierstraat 32.). Joop is geboren in de Laurierstraat 24.
Overleden op 28-12-1953 om 0.15 uur te Amsterdam, leeftijd: 69 jaar; echtgenoot van Neeltje Numan, begraven op 31-12-1953 te Amsterdam.
Gehuwd op 28-07-1909 aldaar met Neeltje NUMAN, dochter van Hendrik NUMAN, slager, en Neeltje KEIZER.
Geboren op 11-08-1885 om 20.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Hendrik Numan, werkman, oud 57 jaren, wonende Goudsbloemstraat 132, en Simon Houtman, slachter, oud 24 jaren, wonende Marnixstraat 299.).
Overleden op 11-08-1970 te Haarlemmermeer (NH), leeftijd: 85 jaar; weduwe van Josephus Hendricus ten Have. In april 1969 is Neeltje verhuisd naar de Zilvermeeuwstraat in Badhoevedorp, Haarlemmermeer. In het telefoonboek van Nederland van 1915 staat vermeld J.H. ten Have, vleeschhouwer, Spuistraat 60, tel.nr. N (Noord) 6519.
Joop heeft tot het eind van zijn leven de slagerij in de Spuistraat gehad.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Cornelia Hendrica (Corrie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.153).

   2. 

Johannes Wilhelmus Josephus (Wim) ten HAVE (zie XII.154).

   3. 

Josephus Hendricus (Henk) ten HAVE (zie XII.156).

   4. 

Maria Magdalena Johanna ten HAVE.
Geboren op 24-05-1916 te Amsterdam.
Overleden op 16-01-1918 om 22.30 uur aldaar.

   5. 

Josephus Hendricus (Joop) ten HAVE (zie XII.159).

   6. 

Maria Magdalena Johanna (Mies) ten HAVE.
Geboren te Amsterdam.
Overleden te Schagen (NH).
Gehuwd te Amsterdam met A.J. (Andree) REUS.
Geboren te Amsterdam.
Overleden te Schagen (NH).

   7. 

Jacobus Adolf Ignatius (Dolf) ten HAVE (zie XII.164).


XII.153    Cornelia Hendrica (Corrie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van
Josephus Hendricus (Joop) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.85) en Neeltje NUMAN.
Geboren op 26-03-1910 te Velsen (NH).
Gehuwd met J.J.H.M. THUIJS, makelaar.
Overleden te Bussum (NH).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anna M.C. (Anneke) THUIJS, onderwijzeres.
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Badhoevedorp (NH) met Robertus A.M. (Rob) KEERS, constructeur.
Geboren te Utrecht (Utr.).

   2. 

Josephus H.J. (Joop) THUIJS (zie XIII.49).

   3. 

Franciscus J.J. (Frans) THUIJS (zie XIII.51).

   4. 

Johannes J.H.M. (Jan) THUIJS (zie XIII.55).

   5. 

Cornelis J. (Cees) THUIJS (zie XIII.59).

   6. 

Henricus G.M. (Hein) THUIJS (zie XIII.61).

   7. 

Levenloos geboren zoon THUIJS.
Geboren 1947.
Overleden 1947.

   8. 

Jacobus A.I (Dolf) THUIJS (zie XIII.64).

   9. 

Cornelia J.M (Corrie) THUIJS, verpleegkundige.
Geboren te Badhoevedorp (NH).


XIII.49    Josephus H.J. (Joop) THUIJS, loodgieter, zoon van
J.J.H.M. THUIJS, makelaar, en Cornelia Hendrica (Corrie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.153).
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Badhoevedorp (NH) met Petronella G.M. (Elly) van LEEUWEN, secretaresse.
Geboren te ´s-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Erik R. THUIJS (zie XIV.45).

   2. 

Daniëlle I. (projectcontroller) THUIJS.
Geboren te Badhoevedorp (NH).


XIV.45    Erik R. THUIJS, vliegtuigtechnicus, zoon van
Josephus H.J. (Joop) THUIJS (zie XIII.49) en Petronella G.M. (Elly) van LEEUWEN, secretaresse.
Geboren te Badhoevedorp (NH).
Gehuwd te Hoofddorp (NH) met Angela PALS, ambtenaar.
Geboren te Vlissingen (Zld).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Daniëlle THUIJS.
Geboren te Hoofddorp, gem.Haarlemmermeer (NH).


XIII.51    Franciscus J.J. (Frans) THUIJS, historicus, zoon van
J.J.H.M. THUIJS, makelaar, en Cornelia Hendrica (Corrie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.153).
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd (1) te Hoofddorp (NH) met Gijsbertje van de GARDE.
Geboren te Ossenzijl (Ov.).
Gehuwd (2) te Warder (NH) met Astrid Muriël WALKER.
Geboren te Halifax (Can.).
Gehuwd (3) te Amsterdam met Maria Francisca Beatrix (Marijke) van DALEN, fysiotherapeute.
Geboren te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Hannah G. THUIJS (zie XIV.49).


XIV.49    Hannah G. THUIJS, linguiste, dochter van
Franciscus J.J. (Frans) THUIJS (zie XIII.51) en Gijsbertje van de GARDE.
Geboren te Purmerend (NH).
Partner is Joost C.W. de GROOT, programmeur.
Geboren te Leiden (ZH).
Uit deze relatie:

   1. 

Julius Joost de GROOT.
Geboren te Wageningen (Gld).

   2. 

Ester Inez de GROOT.
Geboren te Renkum (Gld).


XIII.55    Johannes J.H.M. (Jan) THUIJS, vertegenwoordiger, zoon van
J.J.H.M. THUIJS, makelaar, en Cornelia Hendrica (Corrie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.153).
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd (1) aldaar met Maria W.A. (Miriam) ROSIER.
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd (2) met Monique.
Gehuwd (3) te Denekamp (Ov.) met Aniek KAMPHUIS.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Yvonne A.C. THUIJS, organisatrice.
Geboren te Amsterdam.

   2. 

Hubertus J.J.M. (Huub) THUIJS (zie XIV.51).

   3. 

Johannes J.H.M. (Jan) THUIJS (zie XIV.53).

Uit het tweede huwelijk:

   4. 

Madelon THUIJS.
Geboren te Huizen (NH).


XIV.51    Hubertus J.J.M. (Huub) THUIJS, kok, zoon van
Johannes J.H.M. (Jan) THUIJS (zie XIII.55) en Maria W.A. (Miriam) ROSIER.
Geboren te Amsterdam.
Partner is Dorien VERBEEK, bedrijfsleidster.
Geboren te Amsterdam.
Uit deze relatie:

   1. 

Josephus H. (Job) THUIJS.
Geboren te Hilversum (NH).


XIV.53    Johannes J.H.M. (Jan) THUIJS, autoverkoper, zoon van
Johannes J.H.M. (Jan) THUIJS (zie XIII.55) en Maria W.A. (Miriam) ROSIER.
Geboren te Huizen (NH).
Partner is Daniëlle BUIS, secretaresse.
Geboren te Badhoevedorp (NH).
Uit deze relatie:

   1. 

Max THUIJS.
Geboren te Blaricum (NH).

   2. 

Tim L. THUIJS.
Geboren te Blaricum (NH).


XIII.59    Cornelis J. (Cees) THUIJS, banketbakker/kok, zoon van
J.J.H.M. THUIJS, makelaar, en Cornelia Hendrica (Corrie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.153).
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd te USA met Carla FINROCK, verpleegkundige.
Geboren te Wpsyaanti, Mich.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Ami Louse THUIJS (zie XIV.57).

   2. 

Philip J. THUIJS, duikinstructeur.
Geboren te Duranco, Colorado, USA.

   3. 

Franciscus J.J. THUIJS, kok.
Geboren te Detroit, Michigan, USA.

   4. 

Christopher (Chris) THUIJS (zie XIV.60).


XIV.57    Ami Louse THUIJS, marine onderofficier, dochter van
Cornelis J. (Cees) THUIJS (zie XIII.59) en Carla FINROCK, verpleegkundige.
Geboren te Decatur, Illenois, USA.
Gehuwd te Julian, Californië, USA met Curtis A. MELLO, marine onderofficier.
Geboren te San Luis Obispo, Californië, USA.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Joshua C. MELLO.
Geboren te San Diego, Californië, USA.

   2. 

Noah J. MELLO.
Geboren te San Diego, Californië, USA.


XIV.60    Christopher (Chris) THUIJS, bankadviseur, zoon van
Cornelis J. (Cees) THUIJS (zie XIII.59) en Carla FINROCK, verpleegkundige.
Geboren te Atlanta, USA.
Partner is Kathy TREDICY, tandartsassistente.
Geboren te New York, USA.
Uit deze relatie:

   1. 

Christopher THUIJS.
Geboren te Wilmington, Delaware, USA.

   2. 

Samantha L. THUIJS.
Geboren te Wilmington, Delaware, USA.


XIII.61    Henricus G.M. (Hein) THUIJS, rayon manager, zoon van
J.J.H.M. THUIJS, makelaar, en Cornelia Hendrica (Corrie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.153).
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd aldaar met Gerarda (Gerda) BOSLAND, secretaresse.
Geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Saskia THUIJS, pedagoge.
Echtgenoot is Taco LAMMERS, verkoper.
Geboren te Utrecht (Utr.).

   2. 

Franciscus J.J. (Frank) THUIJS, econoom.


XIII.64    Jacobus A.I (Dolf) THUIJS, loodgieter, zoon van
J.J.H.M. THUIJS, makelaar, en Cornelia Hendrica (Corrie) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XII.153).
Geboren te Badhoevedorp (NH).
Gehuwd aldaar met Ingrid G.M. VLAMING, administratrice.
Geboren te Badhoevedorp (NH).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Cornelia M. (Karin) THUIJS (zie XIV.66).

   2. 

Jacobus A.I. (Dolf) THUIJS, financieel assistent.
Geboren te Badhoevedorp (NH).
Partner is Jessica HELSOOT, maatschappelijk werkster.

   3. 

Annemieke THUIJS (zie XIV.70).

   4. 

Bartholomeus (Bert) THUIJS, loodgieter.
Geboren te Badhoevedorp (NH).


XIV.66    Cornelia M. (Karin) THUIJS, stewardess, dochter van
Jacobus A.I (Dolf) THUIJS (zie XIII.64) en Ingrid G.M. VLAMING, administratrice.
Geboren te Badhoevedorp (NH).
Gehuwd te Bergen (NH) met Michel BALLINT, piloot.
Geboren te Oegstgeest (ZH).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Max F. BALLINT.
Geboren te Alkmaar (NH).


XIV.70    Annemieke THUIJS, banketbakster, dochter van
Jacobus A.I (Dolf) THUIJS (zie XIII.64) en Ingrid G.M. VLAMING, administratrice.
Geboren te Badhoevedorp (NH).
Gehuwd te Halfweg (NH) met Dennis LOOIJ, stucadoor.
Geboren te IJmuiden (NH).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Mikki LOOIJ.
Geboren te IJmuiden (NH).

   2. 

Sem LOOIJ.
Geboren te IJmuiden (NH).


XII.154    Johannes Wilhelmus Josephus (Wim) ten HAVE, zoon van
Josephus Hendricus (Joop) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.85) en Neeltje NUMAN.
Geboren op 17-11-1911 te Amsterdam.
Overleden aldaar.
Gehuwd op 18-03-1942 met G.T. (Truus) BEHRENS.
Overleden te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Joost ten HAVE.

   2. 

Marianne ten HAVE.
Geboren na 1943.
Overleden.

   3. 

Madeleine ten HAVE.

   4. 

Corrine ten HAVE.

   5. 

Pieter ten HAVE.


XII.156    Josephus Hendricus (Henk) ten HAVE, slager, zoon van
Josephus Hendricus (Joop) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.85) en Neeltje NUMAN.
Geboren op 12-04-1914 te Amsterdam.
Overleden op 31-05-1994 te Purmerend (NH).
Gehuwd op 20-12-1950 te Amsterdam met Francisca Elisabeth Maria (Cisca) MEEKEL, dochter van Laurentius Hendrikus MEEKEL en Maria Dorothea Elisabeth PUBBEN.
Geboren op 21-04-1914 te Amsterdam.
Overleden op 09-12-1999 te Purmerend (NH).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jos ten HAVE.

   2. 

Liesje ten HAVE.

   3. 

Wilhelmus Laurentius Aloysius (Wim) ten HAVE.
Geboren te Amsterdam.

   4. 

Marie Louise ten HAVE.
Gedoopt te Amsterdam.

   5. 

NN ten HAVE.

   6. 

Carla ten HAVE.


XII.159    Josephus Hendricus (Joop) ten HAVE, werkzaam bij Douwe Egberts, zoon van
Josephus Hendricus (Joop) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.85) en Neeltje NUMAN.
Geboren op 17-09-1919 te Amsterdam.
Overleden op 02-06-1966 te Utrecht (Utr.). Joop is na een 3e hartoperatie overleden in het Antonius Ziekenhuis. Begraven op 06-06-1966 te Woerden (Utr.). Hij is begraven op de RK Begraafplaats aan de Hoge Wal. In september 2000 is Joop herbegraven op de begraafplaats Rijnhof.
Gehuwd (1) op 13-09-1944 te Weesperkarspel (NH) met Catharina Elisabeth (Tiny) MEESTER.
Geboren op 30-04-1921 te Weesperkarspel (NH).
Overleden op 22-08-1945 te Amsterdam. Leeftijd: 24 jaar; echtgenote van Josephus Hendricus ten Have.
Zij is overleden in het Wilhelminagasthuis. Begraven op 25-08-1945 te Ankeveen (NH).
Gehuwd (2) op 30-12-1947 te Amsterdam met Maria Johanna Catharina (Mieke) van MAARSCHALKERWAART, dochter van Anthonius Fransiscus Maria (handelsreiziger) van MAARSCHALKERWAART en Anna Elisabeth HELMER.
Geboren op 06-12-1919 te Amsterdam.
Overleden op 21-09-2005 te Woerden (Utr.), begraven op 26-09-2005 te Woerden (Ut.). De Avondwake is gehouden op 25 september in de Bonaventurakerk te Woerden. Mieke is begraven op de begraafplaats Rijnhof.

In september 1944 is het burgerlijk huwelijk gesloten, een jaar later zou het kerkelijk huwelijk plaatsvinden. Helaas is Tiny vlak voor dit kerkelijk huwelijk overleden aan difterie. Ze is in haar trouwjurk begraven.

Aan het eind van de 2e wereldoorlog was het gebruikelijk dat het burgerlijk huwelijk ver voor het kerkelijk huwelijk werd gesloten. De bedoeling was door het burgerlijk huwelijk ingeschreven te kunnen worden voor een woning omdat woonruimte in die tijd uiterst schaars was. Het echtpaar ging in die tijd meestal pas na het kerkelijk huwelijk samenwonen.

Uit het tweede huwelijk:

   1. 

Cornelia Maria (Elly/Ellen) ten HAVE (zie XIII.79).

   2. 

Maria Anna Elisabeth (Marijke) ten HAVE (zie XIII.81).

   3. 

Josephus Hendricus (Joop) ten HAVE (zie XIII.83).

   4. 

Anna Catharina Maria (Anke) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.86).

   5. 

Anthonius Fransiscus Maria (Ton) ten HAVE (zie XIII.87).

   6. 

Monica Anna Maria (Monique) ten HAVE (zie XIII.92).

   7. 

Geertruida Maria Josepha (Trudy) ten HAVE.
Geboren te Woerden (Utr.).
Samenwonend te Woerden.
Partner is Gustaaf (Guus) van NOORTWIJK.
Geboren te Ameide (ZH).


XIII.79    Cornelia Maria (Elly/Ellen) ten HAVE, dochter van
Josephus Hendricus (Joop) ten HAVE (zie XII.159) en Maria Johanna Catharina (Mieke) van MAARSCHALKERWAART.
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Woerden (Utr.), gehuwd voor de kerk aldaar met Johannes Hendricus Nicolaas (Hans) PENNING de VRIES, zoon van Nicolaas Jozef PENNING de VRIES en Hendrica Anna Maria SCHMIDT.
Geboren te Nijmegen (Gld).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Circe Alexandra (Cir) PENNING de VRIES (zie XIV.73).

   2. 

Annemarie Elisabeth (Anne of Kiek) PENNING de VRIES.
Geboren te Rotterdam.
Samenwonend te Oud-Beijerland (ZH).
Gehuwd te Muiden (NH) met Arnold (Arnold) RIJSMUS, zoon van Paul J.A. RIJSMUS en Jos van den BOOGAART.
Geboren te Oud Beijerland (ZH).


XIV.73    Circe Alexandra (Cir) PENNING de VRIES, dochter van
Johannes Hendricus Nicolaas (Hans) PENNING de VRIES en Cornelia Maria (Elly/Ellen) ten HAVE (zie XIII.79).
Geboren te Capelle aan den IJssel (ZH).
Gehuwd te Rotterdam met Petrus Antonius (Peter) HEIJLIGER, zoon van Jaap HEIJLIGER en Annie van HEMERT.
Geboren te Vlaardingen (ZH).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aaf Annabel (Aaf) HEIJLIGER.
Geboren te Rotterdam.

   2. 

Evi Elisabeth (Evi) HEIJLIGER.
Geboren te Rotterdam.

   3. 

Maas Antonius HEIJLIGER.
Geboren te Rotterdam.


XIII.81    Maria Anna Elisabeth (Marijke) ten HAVE, dochter van
Josephus Hendricus (Joop) ten HAVE (zie XII.159) en Maria Johanna Catharina (Mieke) van MAARSCHALKERWAART.
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd (1) met Hendrik Johannes BOHRÉ.
Geboren te Groot Ammers (ZH).
Gehuwd (2) te IJsselstein (Utr.) met Jacob Hendrik (Jaap) VROEGE, manager poedercoatingbedrijf, zoon van Evert Cornelis VROEGE en Willempje APERLOO.
Geboren te Doetinchem (Gld).
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Johannes Bernardus (Joost) BOHRÉ (zie XIV.76).

   2. 

Guido Emile (Guido) BOHRÉ.
Geboren op 10-04-1979 te IJsselstein (Utr.).
Overleden op 16-11-1996 aldaar.


XIV.76    Johannes Bernardus (Joost) BOHRÉ, etaleur, zoon van
Hendrik Johannes BOHRÉ en Maria Anna Elisabeth (Marijke) ten HAVE (zie XIII.81).
Geboren te IJsselstein (Utr.).
Samenwonend te IJsselstein.
Partner is Marloes (Marloes) VONK, dochter van Gerard VONK en Pia LANDZAAT.
Geboren te Benschop (Utr.).
Uit deze relatie:

   1. 

Evy BOHRÉ.
Geboren te Nieuwegein (Utr.).

   2. 

Sam BOHRÉ.
Geboren te Nieuwegein (Utr.).


XIII.83    Josephus Hendricus (Joop) ten HAVE, accountmanager Farma-branche, zoon van
Josephus Hendricus (Joop) ten HAVE (zie XII.159) en Maria Johanna Catharina (Mieke) van MAARSCHALKERWAART.
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Woerden (Utr.) met Josepha Maria Bernadette (Joke) SMIT, dochter van Johannes Gustaaf Clemens SMIT en Geertruida Maria SMOLDERS.
Geboren op 09-06-1954 te Woerden (Utr.).
Overleden op 07-05-2009 om 15.30 uur aldaar.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Stephanus Johannes (Stefan) ten HAVE, auto-technicus.
Geboren te Woerden (Utr.).

   2. 

Nicolaas Josephus (Niels) ten HAVE (zie XIV.80).


XIV.80    Nicolaas Josephus (Niels) ten HAVE, IT-technicus in de Farma-branche, zoon van
Josephus Hendricus (Joop) ten HAVE (zie XIII.83) en Josepha Maria Bernadette (Joke) SMIT.
Geboren te Woerden (Utr.).
Gehuwd te Nieuwegein (Utr.) met Ramona Ariana (Ramona) van den BRINK, dochter van Franciscus A.H.T. (Frans) van den BRINK en Maria A. (Ria) SCHELLING.
Geboren te Woerden (Utr.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Amber Ariana ten HAVE.
Geboren te Nieuwegein (Utr.).

   2. 

Zoë Lynn (Zoë) ten HAVE.
Geboren te Vleuten (Utr.).


XIII.86    Anna Catharina Maria (Anke) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van
Josephus Hendricus (Joop) ten HAVE (zie XII.159) en Maria Johanna Catharina (Mieke) van MAARSCHALKERWAART.
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Woerden (Utr.), gehuwd voor de kerk te Kamerik (Utr.) met Johannes (Jan of Daan) KEMPEN (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), zoon van Johannes Daniël (Daan) KEMPEN en Petronella C.M. VERHOEF.
Geboren te Kamerik (Utr.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Eleonore Maria (Noortje) KEMPEN (zie XIV.83).

   2. 

Janszoon Daniël (Daan) KEMPEN.
Geboren te Woerden (Utr.).

   3. 

Emanuel José (Emanuel) KEMPEN.
Geboren te Fortaleza (Braz.).

   4. 

Agosto Alfredo Del Matta (Alfredo) KEMPEN.
Geboren te Manaus (Braz.).


XIV.83    Eleonore Maria (Noortje) KEMPEN, dochter van
Johannes (Jan of Daan) KEMPEN (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) en Anna Catharina Maria (Anke) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XIII.86).
Geboren te Woerden (Utr.).
Gehuwd aldaar met Ronny Cornelis Jacobus (Ron) KOOIJMAN, zoon van J.J.A.M. (Sjaak) KOOIJMAN en D.M.M. (Desiree) FREYÉE.
Geboren te Woerden (Utr.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Julius (Jan) KOOIJMAN.
Geboren te Woerden (Utr.).

   2. 

Sien Dionna KOOIJMAN.
Geboren te Woerden (Utr.).


XIII.87    Anthonius Fransiscus Maria (Ton) ten HAVE, zoon van
Josephus Hendricus (Joop) ten HAVE (zie XII.159) en Maria Johanna Catharina (Mieke) van MAARSCHALKERWAART.
Geboren te Woerden (Utr.).
Partner is Onbekende RELATIE.
Gehuwd (2) met Onbekende RELATIE.
Relatie (3) met W. (Willemijn) LUYENDIJK.
Uit de eerste relatie:

   1. 

Iris (Iris) ten HAVE.
Geboren te Nieuwegein (Utr.).


XIII.92    Monica Anna Maria (Monique) ten HAVE, dochter van
Josephus Hendricus (Joop) ten HAVE (zie XII.159) en Maria Johanna Catharina (Mieke) van MAARSCHALKERWAART.
Geboren te Woerden (Utr.).
Gehuwd aldaar met Theodorus Paulus Duncan (Theo) POST UITERWEER, zoon van Paulus Duncan POST UITERWEER en Suze GRAAFSMA.
Geboren te Naarden (NH).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jeannette Anna Maria (Jeannette) POST UITERWEER.
Geboren te Woerden (Utr.).
Gehuwd aldaar met Albin van der TOL.

   2. 

Eduard Paulus Duncan (Edo) POST UITERWEER.
Geboren te Woerden (Utr.).

   3. 

Femke Suzanne Catharina (Femke) POST UITERWEER.
Geboren te Woerden (Utr.).

   4. 

Sjoerd Theodorus Josephus (Sjoerd) POST UITERWEER.
Geboren te Woerden (Utr.).


XII.164    Jacobus Adolf Ignatius (Dolf) ten HAVE, zoon van
Josephus Hendricus (Joop) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.85) en Neeltje NUMAN.
Geboren op 01-01-1927 te Amsterdam.
Overleden op 26-10-2011 te Badhoevedorp (NH), leeftijd: 84 jaar; weduwnaar van Bep Castelijn.
Gehuwd op 30-11-1954 te Amsterdam met Lamberta Helena Maria (Bep) CASTELIJN.
Overleden op 05-08-2010 te Badhoevedorp (NH), echtgenote van Dolf ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anna Maria Cornelia (Anneke) ten HAVE (zie XIII.96).

   2. 

Frans ten HAVE.

   3. 

Josephine ten HAVE.

   4. 

Carolien ten HAVE.


XIII.96    Anna Maria Cornelia (Anneke) ten HAVE, dochter van
Jacobus Adolf Ignatius (Dolf) ten HAVE (zie XII.164) en Lamberta Helena Maria (Bep) CASTELIJN.
Relatie met Johannes Anthonius (Hans) VALENTIJN.
Uit deze relatie:

   1. 

Marcus Johannes (Marco) VALENTIJN.

   2. 

Thomas Sebastiaan (jom) VALENTIJN.


XI.88    Johanna Petronella Catharina (Jans) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), dochter van
Johannes Wilhelmus Joseph ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie X.31) en Maria Magdalena Johanna PIëL (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 23-02-1888 om 23.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Arnoldus van de Klundert, beroep geen, oud 37 jaren, wonende Laurierstraat 26, en Johannes Adrianus Bouwens, timmerman, oud 49 jaren, wonende Grimburgwal 4.). Catho is geboren in de Laurierstraat 24.
Overleden op 26-08-1967 te Amsterdam, leeftijd: 79 jaar; weduwe van Hendricus Albertus Swart, begraven op 30-08-1967 te Amsterdam.
Gehuwd op 02-07-1913 aldaar, gehuwd voor de kerk op 19-07-1913 aldaar met Hendricus Albertus (Hendrik) SWART, Gemeente werkman/portier, zoon van
Hette SWART, schilder, en Trijntje TOL.
Geboren op 25-03-1888 om 11.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Hans Swart, beroep geen, oud 41 jaren, wonende Da Costakade 41, en Hendricus Lutterhof, kopergieter, oud 32 jaren, wonende Heerenstraat 18.).
Overleden op 10-09-1957 aldaar, leeftijd: 69 jaar; echtgenoot van Johanna Petronella Catharina ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johanna Catharina SWART.
Geboren op 19-05-1914 te Amsterdam.
Overleden op 23-08-1918 aldaar, leeftijd; 4 jaar. Begraven op 27-08-1918 te Amsterdam.

   2. 

Johannes Wilhelmus Josephus SWART.
Geboren op 28-12-1915 te Amsterdam.
Overleden op 07-08-1916 aldaar.

   3. 

Johannes Wilhelmus Josephus (Wim) SWART, venter/verkoper koffie en thee.
Geboren op 07-12-1916 te Amsterdam.
Overleden op 20-10-1990 aldaar, begraven op 25-10-1990 aldaar.
Wim heeft in zijn jeugd kinderverlamming gehad. Jarenlang is hij met koffers langs de deuren gegaan om zijn artikelen te verkopen. Toen zijn beide ouders overleden waren is hij naar het bejaardenhuis St. Jacob gegaan, waar hij na een aantal jaren is overleden.


XI.89    Johannes Wilhelmus Joseph (Wim) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!), electricien/opzichter GEW in Amsterdam, zoon van Johannes Wilhelmus Joseph ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie X.31) en Maria Magdalena Johanna PIëL (code: ZIE FOTO ARCHIEF!).
Geboren op 14-02-1890 om 15.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Bastiaan Severing, schoenmaker, oud 32 jaren, wonende Laurierstraat 32, en Johannes Franke, geëemployeerde, oud 27 jaren, wonende Da Costakade.). Willem is geboren in de Laurierstraat nr 24.
Overleden op 15-11-1967 te Amsterdam, leeftijd: 77 jaar; echtgenoot van Anna Maria de Bake, eerder weduwnaar van Anna Uilkje Geiskje Wiersma, begraven te Amsterdam.
Gehuwd (1) op 06-02-1918 aldaar met Anna Uilkje Geiskje (Annie) WIERSMA, dochter van Sijtze WIERSMA, timmerman, en Johanna (Jannetje) KORVER.
Geboren op 24-10-1896 om 16.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Nicolaas Menagé Challa, ambtenaar, oud 34 jaren, en Henri Herens, beambte, oud 59 jaren, beiden wonende alhier.). Annie is geboren in 1e Jan van der Heijdenstraat nr.35.
Overleden op 05-06-1930 om 3.30 uur te Amsterdam, leeftijd: 33 jaar; echtgenote van Johannes Wilhelmus Joseph ten Have, begraven op 09-06-1930 te Amsterdam.
Gehuwd (2) op 28-07-1932 aldaar met Anna Maria de BAKE, dienstbode, dochter van Pieter de BAKE, koopman, en Eva Maria de BOER.
Geboren op 27-01-1889 om 1.00 uur te Nieuwendam (NH) (aangifte door: Willem Kramer, werkman, oud 67 jaren, wonende alhier, en Johannes van der Kruk, bode, oud 38 jaren, wonende alhier.).
Overleden op 01-10-1972 te Amsterdam, leeftijd: 83 jaar; weduwe van Johannes Wilhelmus Joseph ten Have, begraven te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Johannes Wilhelmus Joseph (Wim) ten HAVE (zie XII.169).

   2. 

Johannes (Joop) ten HAVE (zie XII.171).

   3. 

Jacobus Adolf Ignatius (Dolf) ten HAVE (zie XII.173).

   4. 

Johanna Henriëtte Jannette Maria (Annie) ten HAVE (zie XII.176).


XII.169    Johannes Wilhelmus Joseph (Wim) ten HAVE, electrotechnicus, zoon van Johannes Wilhelmus Joseph (Wim) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.89) en Anna Uilkje Geiskje (Annie) WIERSMA.
Geboren op 14-01-1919 te Amsterdam, gedoopt aldaar.
Overleden op 26-04-1953 om 4.30 uur aldaar. Wim is overleden in het O.L. Vrouwegasthuis.
Begraven op 29-04-1953 te Amsterdam. Hij is begraven op het RK Kerkhof in Buitenveldert.
Gehuwd op 25-10-1945 te Amsterdam met Adriana (Jeanne) HESP, naaister/busconductrice/bankbeambte, dochter van Sijbrand Aloïsius HESP en Maria Johanna Elisabeth Anna Amande Clementine (Marie) FLEER.
Geboren op 05-04-1917 te Ouder Amstel (NH).
Overleden op 25-05-1980 te Assen (Dr.), begraven op 30-05-1980 te Amsterdam. Jeanne is begraven op het RK Kerkhof St. Barbara.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes Wilhelmus Joseph (Wim) ten HAVE (zie XIII.100).

   2. 

Sijbrand Aloysius (Jim) ten HAVE (zie XIII.102).

   3. 

Anna Maria Reina (Anneke) ten HAVE, medewerkster adm.organisatie.
Geboren te Amsterdam, gedoopt aldaar. Anneke is gedoopt in de RK Kerk St. Willibrordus buiten de Veste.


XIII.100    Johannes Wilhelmus Joseph (Wim) ten HAVE, manager UWV (SFB Uitvoeringsorganisatie), zoon van Johannes Wilhelmus Joseph (Wim) ten HAVE (zie XII.169) en Adriana (Jeanne) HESP, naaister/busconductrice/bankbeambte.
Geboren te Amsterdam, gedoopt aldaar. Wim is gedoopt in de Kerk St. Willibrordus buiten de Veste.
Gehuwd te Amsterdam met Maria Margaretha (Marga) VERHOEVEN, bankbeambte, dochter van Theodorus Maria (Theo) VERHOEVEN en Anna Wilhelmina Maria (Ans) TEUNISSEN.
Geboren te Amsterdam, gedoopt aldaar. Marga is gedoopt in de kerk O.L. Vrouwe van Altijdurende Bijstand.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jennifer Maria (Jennifer) ten HAVE (zie XIV.96).

   2. 

Simon Arthur (Arthur) ten HAVE.
Geboren te Ursem (NH), gedoopt aldaar. Simon is gedoopt in de St. Bavokerk.


XIV.96    Jennifer Maria (Jennifer) ten HAVE, leidster kindercentra, dochter van Johannes Wilhelmus Joseph (Wim) ten HAVE (zie XIII.100) en Maria Margaretha (Marga) VERHOEVEN, bankbeambte.
Geboren te Ursem (NH), gedoopt aldaar. Jennifer wordt gedoopt in de St. Bavokerk.
Gehuwd te Wester Koggenland (NH) met Diego VANELLI, verkoper, zoon van Ferrante Gabriele Mario (Ferrante) VANELLI en Ornella Angela Clara (Ornella) BENAZZO.
Geboren te Milaan (It.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Chiara Milena VANELLI.

   2. 

Matteo Joshua VANELLI.


XIII.102    Sijbrand Aloysius (Jim) ten HAVE, piping-engineer, zoon van Johannes Wilhelmus Joseph (Wim) ten HAVE (zie XII.169) en Adriana (Jeanne) HESP, naaister/busconductrice/bankbeambte.
Geboren te Amsterdam, gedoopt aldaar. Jim is gedoopt in de RK Kerk St. Willibrordus buiten de Veste.
Gehuwd te Muiden (NH) met Alida BOSMA, verpleegkundige.
Geboren te Zuidlaren (Dr.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Joost ten HAVE.
Geboren te Amsterdam.


XII.171    Johannes (Joop) ten HAVE, electrotechnisch ondernemer; vertegenwoordiger, zoon van Johannes Wilhelmus Joseph (Wim) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.89) en Anna Uilkje Geiskje (Annie) WIERSMA.
Geboren op 08-02-1921 te Amsterdam.
Overleden op 19-11-1989 te Alkmaar (NH), begraven op 23-11-1989 aldaar.
Gehuwd voor 1954 met Maria Agatha (Rie) de WOLF, verkoopster.
Geboren op 22-05-1928 te verm. Amsterdam.
Overleden op 20-03-1973 te Alkmaar (NH), begraven aldaar.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes Wilhelmus Josephus (Jantje) ten HAVE.
Geboren op 20-11-1954 te Alkmaar (NH).
Overleden op 10-02-1957 om 24.00 uur aldaar, leeftijd: 2 jaar.

   2. 

Johannes Wilhelmus Josephus (Jan) ten HAVE, kantoorbediende.
Geboren te Alkmaar (NH).


XII.173    Jacobus Adolf Ignatius (Dolf) ten HAVE, kasregistermonteur, zoon van Johannes Wilhelmus Joseph (Wim) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.89) en Anna Uilkje Geiskje (Annie) WIERSMA.
Geboren op 30-03-1924 te Amsterdam.
Overleden op 17-12-1999 aldaar, begraven op 22-12-1999 aldaar. Dolf is begraven in het familiegraf op het RK Kerkhof St. Barbara.
Gehuwd te Amsterdam met Alida Catharina (Alie) BAKKER.
Geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes Wilhelmus Joseph (Wim) ten HAVE (zie XIII.107).

   2. 

Catharina Johanna Alida (Tineke) ten HAVE (zie XIII.111).

   3. 

Johannes Wilhelmus Adrianus (Hans) ten HAVE (zie XIII.112).

   4. 

Rudolf Jacobus Ignatius (Ruud) ten HAVE, buschauffeur.
Geboren te Amsterdam.

   5. 

René Lucas Cornelis (René) ten HAVE, politieagent.
Geboren te Amsterdam.


XIII.107    Johannes Wilhelmus Joseph (Wim) ten HAVE, trambestuurder, zoon van Jacobus Adolf Ignatius (Dolf) ten HAVE (zie XII.173) en Alida Catharina (Alie) BAKKER.
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd (1) aldaar met Bep ANTONI.
Overleden circa 1990.
Gehuwd (2) met Geertruida (Trudy) PRINS, serveerster.
Geboren te Enschede (Ov.).
Uit het tweede huwelijk:

   1. 

Alain Michel (Michel) ten HAVE.
Geboren te Amsterdam.

   2. 

Elise Charlotte ten HAVE.
Geboren te Purmerend (NH).


XIII.111    Catharina Johanna Alida (Tineke) ten HAVE, dochter van Jacobus Adolf Ignatius (Dolf) ten HAVE (zie XII.173) en Alida Catharina (Alie) BAKKER.
Geboren op 27-07-1952 te Amsterdam.
Overleden op 10-02-1978 te Londen (GB).
Gehuwd te Amsterdam met Malcolm Charles ROSE, electrotechnicus.
Geboren te Londen (GB).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Leonard Charles ROSE.
Geboren te Londen (GB).


XIII.112    Johannes Wilhelmus Adrianus (Hans) ten HAVE, postbode, zoon van Jacobus Adolf Ignatius (Dolf) ten HAVE (zie XII.173) en Alida Catharina (Alie) BAKKER.
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Halfweg (NH) met Iva Rossally (Rossally) PARDEDE.
Geboren te Medan (Indonesië).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Edwin Sebastiaan ten HAVE.
Geboren te Amsterdam.

   2. 

Lely Indah Sarina (Indah) ten HAVE.
Geboren te Purmerend (NH).


XII.176    Johanna Henriëtte Jannette Maria (Annie) ten HAVE, secretaresse, dochter van Johannes Wilhelmus Joseph (Wim) ten HAVE (code: ZIE FOTO ARCHIEF!) (zie XI.89) en Anna Uilkje Geiskje (Annie) WIERSMA.
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd met Nicolaas (Nico) BECK.
Geboren op 24-05-1923 te verm. Amsterdam.
Overleden op 07-06-1984 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Nicolette Anna Maria BECK.
Geboren te Amsterdam.
Gehuwd op 16-12-1983 met Rinie Koning, overleden in 1991 te Utrecht.
Uit dit huwelijk is 1 zoon geboren: Maikel Koning, op 5 maart 1985.


X.36    Johanna Gezina ten HAVE, dochter van Joseph Henricus ten HAVE (zie IX.7) en Henrica HEIJNINGS.
Geboren op 19-04-1843 om 22.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Ludovicus Josephus Heijnings, loodgieter, oud 27 jaren, wonende Bloemstraat 553; en Jan Burghart Plaat, metselaar, oud 26 jaren, wonende Lauriergracht 61.). Johanna Gezina wordt geboren in de Bloemstraat 553. Tussen 1851 en 1853 woont ze op het adres Slagersgang 152.
Overleden op 29-10-1879 om 17.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 36 jaar; echtgenote Arnoldus Gerardus Hendrikus van Klundert. Johanna overlijdt in de Nieuwe Leliestraat 131.
Gehuwd op 06-11-1873 te Amsterdam met Arnoldus Gerardus Hendrikus van de KLUNDERT, pakhuisknecht, passementwerker, zeemilicien, zoon van Wilhelmus (Willem) van de KLUNDERT, gouddraadtrekker, passementwerker, en Sophia HENK, dienstbode.
Geboren op 25-03-1850 om 3.30 uur te Breda (NBr.) (aangifte door: Adrianus Johannes van de Klundert, passementmaker, oud 37 jaren, en Adrianus Stokkers, passementmaker, oud 29 jaren, beiden wonende alhier.).
Overleden op 15-03-1911 om 10.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 60 jaar; echtgenoot van Cornelia Catharina Brugman, eerder weduwnaar van JOhanna Gesina ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Elisabeth Wilhelmina van de KLUNDERT.
Geboren op 22-07-1876 te Amsterdam.
Gehuwd op 19-06-1901 aldaar met Petrus Hendricus Maria HILKMAN, winkelier, zoon van Hermanus Albertus HILKMAN, winkelier, en Anna Margaretha ten BRINK.
Geboren circa 1875 te Amsterdam.

   2. 

Johannes Wilhelmus Joseph van de KLUNDERT, kelderchef.
Geboren op 02-01-1878 te Amsterdam.
Gehuwd op 14-05-1919 aldaar met Johanna Jacquelina LECOEUR, dochter van Johannes Andreas LECOEUR, leidekker, en Johanna Frederica LEMEER.
Geboren circa 1893 te Meerssen (Lb.).


X.38    Joseph Henricus ten HAVE, timmerman, zoon van Joseph Henricus ten HAVE (zie IX.7) en Henrica HEIJNINGS.
Geboren op 25-07-1846 om 20.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Johannes Hopkins, timmerman, oud 30 jaren, en Dirk Bunjer, timmerman, oud 27 jaren, beiden wonende alhier.). Joseph Hendrikus is geboren aan de Princegracht 553. Tussen 1851 en 1853 wont hij op het adres Slagersgang 152.
Overleden op 18-11-1934 om 22.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 88 jaar; weduwnaar van Ida van Oudvorst, eerder weduwnaar van Christina Cornelia Huisman, begraven op 22-11-1934 te Amsterdam.
Gehuwd (1) op 28-05-1874 aldaar met Christina Cornelia HUISMAN, dochter van Hendricus HUISMAN, melkslijter, en Neeltje VROLIJK, melkverkoopster.
Geboren op 07-10-1849 om 23.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Johannes Buijs, melkslijter, oud 35 jaren, wonende Hoogtekadijk 34, en J. van Harte, zonder beroep, oud 36 jaren, wonende Oude Zijds Voorburgwal 236.). Christina wordt geboren op het adres Laagtevankadijk nr. 131.
Overleden op 29-04-1888 om 18.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 38 jaar; echtgenote van Joseph Henricus ten Have. Christina overlijdt op de Zeedijk nr.82.
Gehuwd (2) op 23-05-1889 te Amsterdam met Ida van OUDVORST, dochter van Andreas van OUDVORST, schoenmaker, en Jetjen Maria BONTEKOE, koopvrouw.
Geboren op 14-10-1849 om 13.00 uur te Zutphen (Gld) (aangifte door: J. Korenblik, schoenmaker, en J. van Heijlman, beiden wonende in deze gemeente.).
Overleden op 24-10-1925 om 14.00 uur te Amsterdam, leeftijd: 76 jaar; echtgenote van Joseph Henricus ten Have.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Joseph Henricus ten HAVE (zie XI.96).

   2. 

Cornelis Franciscus ten HAVE (zie XI.98).

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Louisa Josepha ten HAVE (zie XI.101).


XI.96    Joseph Henricus ten HAVE, winkelier, zoon van Joseph Henricus ten HAVE (zie X.38) en Christina Cornelia HUISMAN.
Geboren op 27-01-1876 om 14.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Johannes Dufloo, timmerman, oud 63 jaren, wonende Rozenstraat 165, en Johan Hendrik Thisse, timmerman, oud 48 jaren, Baangracht 141.). Joseph is geboren op de Zeedijk 82.
Overleden op 06-11-1958 te Amsterdam, leeftijd: 82 jaar; echtgenoot van Maria Cornelia JOhanna Baneke, begraven op 10-11-1958 te Amsterdam.
Gehuwd op 10-04-1907 aldaar met Maria Cornelia Johanna BANEKE, dochter van Gerardus BANEKE, koopman, en Catharina Josephina LEEMAN.
Geboren op 13-09-1877 om 19.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Willempje Jacobus Klumper, laarzenmaker, oud 30 jaren, wonende St. Nicolaasstraat 16, en Hermanus Albertus Hilteman, winkelier, oud 37 jaren, wonende St. Nicolaasstraat 12.). Maria is geboren in de St. Nicolaasstraat nr. 16.
Overleden na 1958.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Ida Cornelia Maria (Ied) ten HAVE.
Geboren op 15-05-1908 te Amsterdam.
Op 29 oktober 1927 vertrekt Ida naar huize Bijdorp in Voorschoten, een internaat van nonnen. Wanneer ze terugkomt naar Amsterdam is niet bekend.Ze woont daar later op het Begijnhof.

   2. 

Gerardus Josephus Maria (Gerard) ten HAVE, Priester. Deken te Brielle.
Geboren op 16-01-1910 te Amsterdam.
Overleden op 02-08-1998 te Brielle (ZH).
Op 1 september 1927, op 17-jarige leeftijd, vertrekt Gerard naar Nijmegen, Neerbosch, St. Dominicus (waarschijnlijk een semenarie om tot priester te worden opgeleid).

   3. 

Joseph Henricus ten HAVE, jloosterling. Broeder Overste Maxentius te Lawang, onderwijzer.
Geboren op 15-09-1911 te Amsterdam.
Overleden op 06-07-1992 te Zevenbergen (NBr.), begraven op 10-07-1992 te Oudenbosch (NBr.).
Op 7 mei 1924 vertrekt Joseph naar Katenbosch, Juvenaat Heilig Hart (Klein-semenarie, om voorbereid te worden op een priester-studie?). Op 30 juni 1931 vestigt hij zich in Alkmaar; hij komt dan uit Oudenbosch. Op 4 juni vertrekt hij naar Ned.Indië.


XI.98    Cornelis Franciscus ten HAVE, schilder, zoon van Joseph Henricus ten HAVE (zie X.38) en Christina Cornelia HUISMAN.
Geboren op 11-07-1878 om 10.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Johannes Wilhelmus Joseph ten Have, koopman, oud 40 jaren, wonende Laurierstraat 24, en Pieter Kerkhof, timmerman, oud 24 jaren, wonende Rokin 93.).
Overleden op 16-03-1937 om 05.30 uur te Zandvoort (NH). Leeftijd: 58 jaar; echtgenoot van Johanna Jacoba van Berkel. Cornelis woonde in Zandvoort.
Gehuwd op 30-05-1912 te Amsterdam met Johanna Jacoba van BERKEL, dochter van Johannes van BERKEL, onderwijzer, en Wilhelmina Hendrika MAURIK.
Geboren op 09-01-1889 om 18.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Wilhelmus Josephus Adriaansz, tapper, oud 47 jaren, wonende Frans Halsstraat 66, en Johannes Bakker, werkman, oud 37 jaren, wonende Dirk van Hasseltsteeg 10.).
Overleden op 14-03-1947 te Zandvoort (NH). Leeftijd: 58 jaar; weduwe van Cornelis Franciscus ten Have. Johanna woonde in Zandvoort.
Uit het telefoonboek van Nederland uit 1915 blijkt dat Cornelis dan woont aan het adres Leidschegrachtr 16. Zijn tel.nr is N(noord) 4211.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Cornelia Wilhelmina ten HAVE.
Geboren te Amsterdam.

   2. 

Josephus Hendricus Cornelis ten HAVE.
Geboren te Amsterdam.


XI.101    Louisa Josepha ten HAVE, dochter van Joseph Henricus ten HAVE (zie X.38) en Ida van OUDVORST.
Geboren op 17-03-1894 om 3.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Johannes Huisman, timmerman, oud 68 jaren, Spinhuissteeg no. 10, en Johannes Wilhelmus Saelman, schoenmaker, oud 45 jaren, wonende Spinhuissteeg no. 12.). Louisa is geboren in de Spinhuissteeg 11.
Gehuwd op 23-05-1918 te Amsterdam met Josephus Marinus KRAMER, Commies bij een spoorwegmaatschappij, zoon van Cornelis Johannes Marinus KRAMER, postbeambte, en Anna Maria DAAMS.
Geboren op 21-03-1893 om 23.00 uur te Amsterdam (aangifte door: Johannes Beekman, postbeamnbte, oud 30 jaren, wonende Leidschekruisstraat 30, en Cornelis Gerardus Giskes, postbeambte, oud 25 jaren, wonende Taksteeg 6.). Josephus is geboren in de Taksteeg nr 5.
Overleden op 02-11-1941 te Amsterdam. Leeftijd: 48 jaar; echtgenoot van Louise ten Have.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Cornelis Johannes Marinus KRAMER, huisschilder.
Geboren te Amsterdam.

   2. 

Jozef Henricus KRAMER.
Geboren te Amsterdam.

   3. 

Anna Maria Cornelia KRAMER.
Geboren te Amsterdam.

   4. 

Ida Josepha KRAMER.
Geboren te Amsterdam.

   5. 

Louisa Anna Maria KRAMER.
Geboren te Amsterdam.

   6. 

Elisabeth Maria KRAMER.
Geboren te Amsterdam.

   7. 

Maria Ida Josepha KRAMER.
Geboren te Amsterdam.

   8. 

Theresia Wilhelmina Ida Anna Maria KRAMER.
Geboren te Amsterdam.

   9. 

Franciscus Josephus Maria KRAMER.
Geboren op 03-01-1935 te Amsterdam.
Overleden op 01-06-1935 aldaar.

   10. 

Theodorus Maria KRAMER.
Geboren te Amsterdam.

   11. 

Gerarda Ida Josepha KRAMER.
Geboren te Amsterdam.


VI.33    Abraham ten HAVE, zoon van Andreas ten HAVE (zie V.26) en Janneken BALCKMAN.
Gedoopt op 04-05-1710 te Amsterdam (getuige(n): Abraham Balckman, Jannes ten Haven en Rijnier ten Have). Abraham is gedoopt in de Nieuwe Kerk.
Begraven op 08-03-1757 te Amsterdam, leeftijd: 46 jaar; echtgenoot van Geertje van Oosten. De begrafenis vindt plaats bij de Nieuwe Kerk.
Ondertrouwd op 06-06-1738 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk op 06-06-1738 aldaar met Geertje van OOSTEN, dochter van Cornelis van OOSTEN en Marritje HOFSTEE.
Gedoopt op 19-10-1707 te Amsterdam (getuige(n): Jacob Onrust en Annatje Hofstee). Geertje is gedoopt in de Nieuwe Kerk.
Begraven op 12-01-1780 te Amsterdam, leeftijd: 72 jaar; weduwe van Abraham ten Have. Geertje is begraven bij de Zuiderkerk op het Cattenburgerplein.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Andries ten HAVE.
Gedoopt op 09-07-1745 te Amsterdam (getuige(n): Marten ten Have en Maria Doornik). Andries is gedoopt in de Westerkerk. Pastor is Theodorus van Schelluijne.

   2. 

Levenloos geboren kind ten HAVE.
Geboren mei 1746 te Amsterdam.
Begraven op 17-05-1746 aldaar.


V.29    Bartholomeus ten HAVE, zoon van Hermen/Hermannus (Hermannus) ten HAVE (zie IV.11) en Anna Helena ten INDIJCK.
Gedoopt op 27-04-1676 te Zwolle (Ov.). Bartholomeus, wonende in de Korte Voorstraat, doet zijn belijdenis in december 1731 (bron: Zwolle, Lidmatenboek 3, blz.31).
Overleden op 23-09-1752 te Groningen (Gr.), leeftijd: 59 jaar; echtgenoot van Johanna Elisabeth Munkeruss.
Bartholomeus is overleden in de Oude Kijk in ´t Jatstraat. Begraven op 28-01-1736 te Groningen (Gr.).
Ondertrouwd op 05-07-1722 te Veendam (Gr.). Op 25 juni 1722 zijn Bartholomeus en Johanna Elisabeth al in ondertrouw gegaan in Groningen. Register van huwelijkscontracten Groningen, toegang 1534, inv.nummer III/ij21) m.g.
Gehuwd voor de kerk op 12-07-1722 te Groningen (Gr.), attestatie Veendam verleend op 5 juli 1722 (Johanna Elisabeth Munckerus). Echtgenote is Johanna Elisabeth MUNKERUS (Munckerus).
Gedoopt te Meppel (Dr.).
Overleden te Groningen (Gr.), weduwe van Bartholomeus ten Have, begraven op 10-08-1754 te Groningen (Gr.).
Bartholomeus heeft in Amsterdam gewoond, hoe lang is niet bekend. In het lidmatenboek no.2 van Zwolle, pag. 182 wordt vermeld dat hij in 1703 (maart) met attestatie uit Amsterdam komt.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harmannus ten HAVE.
Geboren te Groningen (Gr.). Harmannus wordt geboren in de Swaanestraat. Gedoopt op 15-08-1723 te Groningen (Gr.). Harmannus wordt gedoopt in de Der AA-kerk. Deze kerk is naast de Martinikerk het 2e middeleeuwse kerkgebouw in het centrum van Groningen. De kerk, gelegen aan het A-kerkhof, torent hoog uit boven de Korenbeurs.
Van oorsprong was het een kapel, gewijd aan Sint-Nicolaas en Maria. In 1247 kreeg het de status van parochiekerk en kreeg het de naam Onze Lieve Vrouwe ter Aa. Na diverse verbouwingen ontstond in de 15e eeuw (1425-1465) een kruisbasiliek. Ook daarna onderging de kerk verschillende wijzigingen als gevolg van vernielingen door oorlogsgeweld en blikseminslag.
De laatste restauratie vond plaats in 1982 waarbij gekozen werd voor een historische reconstructie. Het koor is 500 m², het schip is 925 m² en de sacristie is 30 m². De totale lengte van de kerk bedraagt 60 meter, de breedte 25 meter, de hoogte van de toren is 76 meter.
Het gebouw is nu niet meer in gebruik als kerk.
Begraven op 14-10-1747 te Groningen (Gr.). Overleden: Harmannus ten Have, studios.

   2. 

Jacobus ten HAVE (zie VI.36).

   3. 

Anna Helena ten HAVE (zie VI.39).

   4. 

Margareta Abigael ten HAVE.
Geboren te Groningen (Gr.). Margareta wordt geboren in de Oude Kijk in ´t Jatstraat. Gedoopt op 23-09-1725 te Groningen (Gr.). Margareta wordt samen met haar tweelingzusje Anna Helena gedoopt in de Der AA-kerk.

   5. 

Johanna Elisabeth ten HAVE.
Geboren te Groningen (Gr.). Johanna wordt geboren in de Oude Kijk in ´t Jatstraat. Gedoopt op 03-11-1726 te Groningen (Gr.). Johanna wordt gedoopt in de Der AA-kerk.
Overleden ws.v.1728.

   6. 

Johanna Elisabeth ten HAVE.
Geboren te Groningen (Gr.). Johanna wordt geboren in de Oude Kijk in ´t Jatstraat. Gedoopt op 30-04-1728 te Groningen (Gr.). Johanna wordt gedoopt in de Martinikerk.


VI.36    Jacobus ten HAVE, luitenant in het garnizoen Leeuwarden, zoon van Bartholomeus ten HAVE (zie V.29) en Johanna Elisabeth MUNKERUS (Munckerus).
Geboren te Groningen (Gr.). Johannes is geboren in de Zwanestraat, gedoopt op 04-10-1724 te Groningen (Gr.). Jacobus wordt gedoopt in de A-kerk.
Ondertrouwd op 13-08-1762 te Leeuwarden (Fr.).
Gehuwd voor de kerk op 22-08-1762 aldaar, met attestatie naar Bergen op Zoom met Paschina PH. AALMANS.
Gedoopt circa 1738 te Bergen op Zoom (NBr.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Pieter ten HAVE.
Gedoopt op 22-06-1768 te Groningen (Gr.).


VI.39    Anna Helena ten HAVE, dochter van Bartholomeus ten HAVE (zie V.29) en Johanna Elisabeth MUNKERUS (Munckerus).
Geboren te Groningen (Gr.). Anna Jacomine is geboren in de Oude Kijk in ´t Jatstraat. Gedoopt op 23-09-1725 te Groningen (Gr.). Anna Helena wordt gedoopt in de Der AA-kerk samen met haar zusje Margareta Abigael.
Ondertrouwd op 29-12-1754 te Groningen (Gr.).
Gehuwd voor de kerk ws.jan.´55 aldaar met Gerhardus Gijsbertus BASSE, secretaris van het Gilderecht.
Geboren te Groningen (Gr.), gedoopt circa 1730 aldaar.
Overleden aldaar, leeftijd: circa 41 jaar; echtgenoot van Anna Jacomia ten Have. Begraven op 29-06-1771 te Groningen (Gr.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Helena Johanna BASSE.
Gedoopt op 04-01-1756 te Groningen (Gr.). Helena wordt gedoopt in de Der AA-kerk.

   2. 

Geert Jan BASSE.
Gedoopt op 27-07-1760 te Groningen (Gr.).

   3. 

Johanna Elisabeth BASSE.
Gedoopt op 06-03-1763 te Groningen (Gr.). Johanna wordt gedoopt in de Der AA-kerk.
Overleden op 22-04-1821 te Groningen (Gr.), leeftijd: 58 jaar; echtgenote van Goedhardus Oterdoom.
Gehuwd voor de kerk op 31-07-1785 te Groningen (Gr.). Het huwelijk wordt ingezegend door Ds. Van Berchuijs in de Martinikerk met Goedhardus OTERDOOM.
Gedoopt te Bellingwolde (Gr.).
Overleden op 18-03-1832 te Groningen (Gr.), leeftijd: 70 jaar; weduwnaar van Johanna Elizabeth Basse.


IV.16    Mechteltijn ten HAVE, dochter van Barthold ten HAVE (zie III.3) en Reijnteijn Jans GERRIJTSEN (Reijngien Jansen).
Gedoopt op 18-05-1637 te Zwolle (Ov.).
Overleden mei 1673 te Amsterdam, begraven op 26-05-1673 aldaar. Mechteltijn wordt begraven bij de Nieuwe Zijds Kapel.
Ondertrouwd op 21-03-1670 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk -03-1670 met Jan Gerritse SADELAER.
Gedoopt circa 1641 te Amsterdam ?? In de o.t. akte met Mechteltijn (1670) is de leeftijd van de bruidegom 29 jaar, in de o.t. akte (1675) met Johanna Menso is dat 32 jaar.
Jan zal dus tussen 1641 en 1643 geboren zijn. Hoewel er enkele Saedelaers in Amsterdam wonen is de geboorte van Jan niet in de archieven gevonden.

(Na het overlijden van Mechtelt op 26 mei 1673 hertrouwt Jan Sadelaer in 1675 (ondertrouw op 10 augustus) met Johanna Menso van Zwolle, oud 32 jaren. Waarschijnlijk is Johanna een zusje van Aeltjen Menso, die getrouwd was met een broer van Mechtelt (Claes). Uit het 2e huwelijk van Sadelaer worden 2 kinderen geboren die beiden worden gedoopt in de Oude Kerk in Amsterdam: Sara op 11 oktober 1676 en Menso Joannes op 8 oktober 1678).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Sara SADELAER.
Gedoopt op 20-06-1672 te Amsterdam. Sara wordt gedoopt in de Oude Kerk.


III.5    Nicolaas ten HAVE, conrector van de Latijnsche School in Zwolle / Kartograaf van Overijssel, zoon van Frerick Frericksen ten HAVE (zie II.1) en Aeltien Claes GLASEMAECKER, dienstbode (dienstmaecht van Vrou Willems).
Geboren 1604 te Zwolle (Ov.). Nicolaas wordt geboren in de Luttikestraat. Gedoopt 1604 te Zwolle (Ov.). Nicolaas is geboren in de Luttekestraat. Op 11 november 1626 doet Nicolaas belijdenis; hij is dan student in de theologie. (bron: lidmatenboek 0, blz.96).
Overleden op 08-07-1650 te Zwolle (Ov.). Nicolaas is overleden in zijn conrectorswoning in de Praubstraat. Begraven op 08-07-1650 te Zwolle (Ov.). Nicolaas is begraven in de Grote of St. Michaëlskerk, "Noort Sijde". Zijn dochters Elisabeth en Reiniera verkopen de groeve in 1747 aan Johanna van den Berg, weduwe van Derk Dwars.
Ondertrouwd -6-1636 te Zwolle (Ov.).
Gehuwd voor de kerk op 26-07-1636 aldaar met Heilena van STEEN, dochter van Michiel van STEEN, vaandrig van de stad Zwolle, en Onbekende moeder.
Gedoopt circa 1614 te Zwolle (Ov.). Een geboorte- of doopdatum is niet gevonden. In maart 1636 doet Heilena haar belijdenis in de NH kerk in Zwolle. (lidmatenboek o, blz 62).
Op 17 september 1650 dient Helena van Steen, weduwe van Nicolaes ten Have, een verzoek in om het tractement van het lopende jaar van haar overleden man aan zijn weduwe uit te betalen. (bron: Zwolle requesten, AAZ01-859, bron 13).
Begraven op 16-08-1656 te Zwolle (Ov.). Heilena is begraven in de Grote Kerk.
In de beginjaren van de 17e eeuw wordt Zwolle, in het kader van een grootschalig verdedigingsplan tegen de dreiging van de Spaanse troepen in het oosten van de provincie, uitgebouwd tot een moderne vestingstad met wallen, bastions en grachten. Ingenieurs, landmeters, ambachtslieden en grondwerkers waren jarenlang in en om de stad werkzaam.
Nicolaas besluit in 1621 te gaan studeren in Groningen. Hoewel de Hogeschool in Groningen bekend staat als de "Hoogeschool Groningen in Philosophie" studeert Nicolaas vanaf 4 oktober 1621 wiskunde en landmeetkunde in Groningen en drie jaar later, 20 jaar oud, aan de Leidse Universiteit, waar de befaamde Snellius hoogleraar is en waar de "Duytsche Mathematique" is gevestigd, een praktijkgerichte opleiding voor militaire ingenieurs, vestingbouwers en landmeters. Prins Maurits heeft het initiatief tot deze opleiding genomen en het programma door Simon Stevin laten opstellen.
In Leiden hebben de Overijsselse en Gelderse studenten een eigen vereniging waarvan Nicolaas lid is, samen met andere bekende Zwollenaren zoals Rutger van Haersolte en Johan Wiecherlinck
Het wapenboek van de Gelders-Overijsselse studentenvereniging bevat als bewijs van zijn Leidse studentenjaren zijn familiewapen: de wereldbol - het symbool van de geometrie en de kaartmakers - met drie rode anjers.
In 1626 is Nicolaas terug in Zwolle. Hij doet daar op 11 november van dat jaar belijdenis met in het lidmatenboek de aantekening Studiosus theologiae, iets anders dus dan landmeetkunde.
In 1630 zet hij zijn studie theologie voort in Franeker. In die plaats is Adriaan Metius hoogleraar in de geometrie, eveneens leerling van hoogleraar Snellius. Hij is de zoon van de befaamde vestingbouwer Adriaen Antonisz van Alkmaar, de architect van de Zwolse vestingwerken uit de jongenstijd van Nicolaas. Mogelijk heeft Nicolaas onder diens invloed uiteindelijk toch weer de studie geometrie verkozen boven theologie. Of hij zijn studie heeft afgemaakt en een graad heeft behaald is onduidelijk.
In 1635 wordt Nicolaas, 31 jaar oud, conrector aan de Latijnsche School in Zwolle, belast met de lessen wiskunde en aardrijkskunde.
De kerkeraad is niet tevreden over de orde en tucht op de school en wil
hierin verbetering zien en bovendien moeten de beginselen van de reformatie strenger doorgevoerd worden.
Al in 1623 is Everardus Schuttenius van Oldemarkt naar Zwolle gekomen. Deze predikant oefent grote invloed uit op het geestelijk leven van de stad en het onderwijs. Hij heeft het schoolwezen aanzienlijk weten te verbeteren en heeft de voornaamste hand in de nieuwe schoolorde van de Latijnsche School. De nieuwe schoolorde wordt kort na het aantreden van Nicolaas ingevoerd volgens de orde en het systeem van Cele.
Samen met de rector krijgt Nicolaas de twee hoogste klassen toegewezen.
Behalve het gebruikelijke latijn, dat in de klassen verplicht wordt gesproken, geeft Nicolaas vooral wiskunde en aardrijkskunde. Bovendien moet hij vanuit zijn ambtswoning in het Fraterhuis aan de Praubstraat toezien op de leerlingen van buiten, die in het Arme Klerke huis zijn gevestigd en veel klachten veroorzaken.

Nicolaas trouwt op 26 juli 1636 met de vermoedelijk meer dan tien jaar jongere Helena van Steen. De ambtswoning van Nicolaas staat tegenover de ouderlijke woning van Helena in de Praubstraat. In de 14 jaar van dit huwelijk worden 12 kinderen geboren.
In 1639 krijgen Gedeputeerde Staten van Overijssel opdracht van Ridderschap en Steden van deze Provincie om, i.v.m. een geschil over de grens bij het landgoed de Eze bij Steenwijk, "een perfecte landcaerte van dese provincie" te laten maken". Deze opdracht wordt verstrekt aan Nicolaas, naar alle waarschijnlijkheid door inspraak van zijn oud-studiegenoot uit Leiden, Rutger van Haersolte, sedert 1633 Gedeputeerder in het college.
In dezelfde tijd verschijnt een met de hand geschreven boekje getiteld "Geometria, ofte meetconst, gedicteerd door Nicolaus ten Have, "conrectorem Scholae Zwollanae". Behalve de beginselen van meetkunde bevat het ook die van landmeetkunde.

Op 8 juni 1644 betalen Gedeputeerde Staten een bedrag van 570 caroligulden aan Evert Simonsz van Hamersvelt in Amsterdam voor het graveren van "die grote landtcaerte van dese Provintie door ordre van Ridderschap en Steden bij Niclaes ten Have gemaect". Eind 1647 is de landkaart gereed en in het voorjaar van 1648 wordt de kaart gedrukt in de vorm van een wandtableau; afmeting 101 bij 139,5 cm. met aan weerszijden een beschrijving van de provincie en onderlangs de plattegrondjes van de 7 belangrijkste steden van Overijssel: Deventer, Kampen, Zwolle, Hasselt, Vollenove, Oldenzaal en Steenwijk. De oudst bewaard gebleven kaart bevindt zich in het museum te Rostock. De kaart is ook opgenomen in de "Atlas des Grossen Kufürsten", ook wel de "Mauritius-atlas" genoemd, in de staatsbibliotheek van Berlijn. Het is één van de drie bewaard gebleven zgn. reuze-atlassen; de kaart van Nicolaas komt hierin voor als "landtafereel".
De atlas, waarin alle toenmalige bekende wandkaarten zijn opgenomen, dankt zijn naam aan Prins Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679), de bouwer van het Mauritshuis in Den Haag. Met een afmeting van 169 x 220 cm in opengeslagen staat is het een der grootste en omvangrijkste boeken ooit gemaakt.
Een jaar na de verschijning van de grote landkaart maakt Nicolaas een verkleinde uitgave, op atlasformaat (46 x 58 cm), waarvoor hij van de Provincie 245 gulden ontvangt "over oncosten van het snijden van de plate van de kleijne caerte deser Provincie". Deze kaart is geen getrouwe kopie van de grote kaart; de verkleining vergde weglating van details waardoor toch een evenwichtige kaart werd behouden.
In 1664 wordt de kaart van Nicolaas opgenomen in de Atlas Maior van Johan en Cornelis Bleau. In 1662 en 1663 is de kaart al opgenomen in de Latijnse, Franse en Spaanse edities van de atlas.
Waarschijnlijk zijn de koperplaten van de atlaskaart verloren gegaan bij de grote brand van Johan Bleau´s drukkerij op 23 februarti 1672. Edities van Nicolaas´ oorspronkelijke kleine kaart na die datum zijn niet bekend.

Nicolaas overlijdt op 8 juli 1650, slechts 2 maanden na de geboorte van zijn jongste zoon Frederick. Het oudste kind, Andries, is dan pas 13 jaar.
Hij wordt begraven in de Grote of St. Michaëlskerk; het graf is niet meer terug te vinden.
De moeder overlijdt in 1656, een gezin van 12 kinderen van 6 tot 19 jaar achterlatend. Hoe deze kinderen verder zijn opgegroeid is niet bekend.
Alleen van de dochters Judit (1639)en Vreda (1647) is opgetekend dat zij getrouwd zijn, beiden in Zwolle. Van de overige kinderen is niets teruggevonden.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Andries ten HAVE.
Gedoopt op 04-06-1637 te Zwolle (Ov.).

   2. 

Gerrit ten HAVE.
Gedoopt op 12-08-1638 te Zwolle (Ov.).

   3. 

Andreas ten HAVE (zie IV.22).

   4. 

Judith ten HAVE (zie IV.26).

   5. 

Michiel ten HAVE.
Gedoopt op 03-01-1641 te Zwolle (Ov.).

   6. 

Mijcgiel ten HAVE.
Gedoopt op 01-03-1642 te Zwolle (Ov.).

   7. 

Aeltien ten HAVE.
Gedoopt op 08-12-1643 te Zwolle (Ov.).

   8. 

Wijbrant ten HAVE.
Gedoopt op 11-12-1644 te Zwolle (Ov.).

   9. 

Geertruijt ten HAVE.
Gedoopt op 04-02-1646 te Zwolle (Ov.).

   10. 

Machtelt ten HAVE.
Gedoopt op 08-02-1647 te Zwolle (Ov.).
Overleden mei 1673 te Amsterdam, begraven op 26-05-1673 aldaar. Machtelt wordt begraven in de Nieuwe Zijds Kapel.

   11. 

Vreda ten HAVE (zie IV.34).

   12. 

Frederick ten HAVE.
Gedoopt op 02-05-1650 te Zwolle (Ov.).


IV.22    Andreas ten HAVE, predikant in Oude Pekela. Zoon van Nicolaas ten HAVE (zie III.5) en Heilena van STEEN.
Gedoopt op 04-07-1639 te Oude Pekela (Gr.).
Overleden op 04-11-1691 te Oude Pekela.
Ondertrouwd (1) op 28-05-1659 te Groningen (Gr.).
Gehuwd voor de kerk juni 1659 aldaar met Lammegunda (Lammichjen) GOCKINGA (Lammecien), dochter van Fredericus GOCKINGA, secretaris van de Ommelanden., en Lamiena Wilhelmina van RENSEN.
Gedoopt circa 1618.
Overleden na 1659.
Gehuwd voor de kerk (2) na 1660 met Sophia SIJGERSMA (Sigersma).
Andreas wordt op 9 mei 1657 ingeschreven aan de Groninger Universiteit. Hij wordt in 1663 predikant in Pekela.
Op de synode in Appingedam van 4 mei 1674 maakt hij bekend dat zijn kerk geheel is afgebrand en moet worden hersteld. Andreas heeft zich volledig ingezet voor de totstandkoming van de nieuwe kerk in Oude Pekela. Deze kerk wordt in 1684 ingezegend.
Lammegunda is weduwe van kapitein d´Ricou.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Helena ten HAVE.
Helena is geboren in de Nieuwe Ebbingestraat, gedoopt op 22-03-1660 te Groningen (Gr.).

Uit het tweede huwelijk:

   2. 

Annagonda ten HAVE (zie V.35).

   3. 

Nicolaus ten HAVE, onderwijzer, koster in Nieuwe Pekela.
Overleden 1708 te Oude Pekela (Gr.).
Nicolaus wordt op 26 september 1685 ingeschreven op de Hoogeschool Groningen Philosophie: Nicolaus ten Have Oldampdinus, wat wil zeggen "van ´t Oldambt"
Het Oldambt is een landstreek tussen de oude Ommelanden en Westerwolde in Oost Groningen. Verder stond er op de inschrijving: "gratis quia pastoris filius" hetgeen betekent dat hij gratis de lessen mocht volgen omdat hij een dominees´zoon was.


V.35    Annagonda ten HAVE, dochter van Andreas ten HAVE (zie IV.22) en Sophia SIJGERSMA (Sigersma).
Gedoopt circa 1665.
Ondertrouwd (1) op 18-08-1690 te Oude Pekela (Gr.).
Gehuwd voor de kerk op 21-09-1690 aldaar met Johannes (Jannes) WESTERBORG (Westerborgh), meester, chirurgijn, zoon van Otto WESTERBORG en Jantien COLCUMS.
Gedoopt circa 1665.
Ondertrouwd (2) op 14-04-1708 te Winschoten (Gr.).
Gehuwd voor de kerk op 06-05-1708 te Oude Pekela (Gr.) met Joost Maurits HAAN.
Gedoopt te Winschoten (Gr.).
Annagonda is weduwe van Johannes Westerborg.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Sophia WESTERBORG.
Gedoopt op 10-09-1693 te Oude Pekela (Gr.).

   2. 

Andreas WESTERBORG.
Gedoopt op 15-08-1697 te Oude Pekela (Gr.).

   3. 

Jantien (Jantjen) WESTERBORG.
Gedoopt op 01-10-1699 te Oude Pekela (Gr.).

   4. 

Andreas WESTERBORG.
Gedoopt op 15-01-1702 te Oude Pekela (Gr.).

   5. 

Johanna WESTERBORG.
Gedoopt op 09-03-1704 te Oude Pekela (Gr.).


IV.26    Judith ten HAVE, dochter van Nicolaas ten HAVE (zie III.5) en Heilena van STEEN.
Gedoopt op 03-11-1639 te Zwolle (Ov.).
Op 25 december 1656 doet ze belijdenis (bron: Zwolle, lidmatenboek 1, blz.41.
Ondertrouwd op 14-10-1660 te Zwolle (Ov.) en Nijmegen (Gld). De ondertrouw is ook in Nijmegen (geb.plaats van Meijs) en in Amsterdam afgekondigd op 22 oktober 1660. De bruidegom wordt in deze akte Wilhelmus genoemd).
Tekst: "compareerden voor de heeren I. ten Grotenhuis en Ar. Tholings, commissarissen, G. Meijs en de zijn Roelofsen Cram, Predikant te Zwolle, ingetekend Wilhelmus, van Nijmegen, boekbinder op ´t water (= Damrak), en Judit ten Have, jdr. woont tot Zwolle".
Gehuwd voor de kerk op 18-11-1660 te Zwolle (Ov.), proclamaties gaan te Nimwegen en Amsterdam met Guilliam MEIJS.
Gedoopt circa 1635 te Nijmegen (Gld).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Helena MEIJS.
Gedoopt op 17-12-1661 te Nijmegen (Gld) (getuige(n): Grietjen ten Have, Jeger Meijs, Marijken van der Elburg, Reijnerus Reijnen).

   2. 

Nikolaes MEIJS.
Gedoopt op 31-03-1663 te Nijmegen (Gld) (getuige(n): Lubbertus van der Elburg, Abraham Coets, Fijtjen Colle).

   3. 

Zeger MEIJS.
Gedoopt op 12-07-1667 te Nijmegen (Gld) (getuige(n): Remigius Meijs, Marten Harrecourt, Alida ten Have).

   4. 

Anna MEIJS.
Gedoopt op 08-10-1669 te Nijmegen (Gld) (getuige(n): Johannes van Ravesteijn, Elisabeth Koets, Maria Hano).

   5. 

Helena MEIJS.
Gedoopt op 16-07-1671 te Nijmegen (Gld).

   6. 

Fredericus MEIJS.
Gedoopt op 26-10-1673 te Nijmegen (Gld) (getuige(n): Johannes Smith, Hermanus ten Have, Lijsbet ten Holt).

   7. 

Engelbert MEIJS.
Gedoopt op 06-12-1676 te Nijmegen (Gld) (getuige(n): Rutger de Haen, Reijnier de Haen, Maria Verhaar).

   8. 

Aeltge MEIJS.
Gedoopt op 04-01-1678 te Nijmegen (Gld) (getuige(n): Remigius Meijs, Anneke Lauwe).

   9. 

Gertrud MEIJS.
Gedoopt op 06-04-1679 te Nijmegen (Gld) (getuige(n): Ds. Hendrick Visser, Margareta Geenen, Anna Coenen).

   10. 

Wilhelmus MEIJS.
Geboren op 03-10-1680 te Nijmegen (Gld) (aangifte door: Ds. Jacobus Wilthing Eccl., Herman Focken, Mechtelt ten Have).

   11. 

Wilhelmus MEIJS.
Gedoopt op 29-10-1681 te Nijmegen (Gld) (getuige(n): Ds.Jacobus Wilthing, de heer Schepen Wilhelmus Reijnders, Mechtelt ten Have).


IV.34    Vreda ten HAVE, dochter van Nicolaas ten HAVE (zie III.5) en Heilena van STEEN.
Gedoopt op 08-03-1649 te Zwolle (Ov.).
Gehuwd voor de kerk voor 1671 met Nicolaes van CUIJLENBORGH.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aeltien van CUIJLENBORGH.
Gedoopt op 20-06-1671 te Zwolle (Ov.).Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software